Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1904

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • I. Önálló czikkek
   • Balkányi Kálmán: Áruházi tolvajok
   • Batthyány Ervin gr.: Az anarchizmus. (A társadalmi fejlődés iránya cz. cziklus 2. expozéja)
   • Czobel István: A társadalmi fejlődés iránya
   • Geőcze Sarolta: A konzervativizmus és a keresztény szoczializmus. (A társadalmi fejlődés iránya cz. cziklus 4. expozéja)
   • Grátz Gusztáv dr.: A liberalizmus. (A társadalmi fejlődés iránya cz. cziklus 1. expozéja)
   • Grátz Gusztáv dr.: Bosznia Kállay halála korában
   • Hegedüs Lóránt dr.: Spencer és a szocziológia. (Elmondatott a Társadalomtudományi Társaság Spencer-emlékünnepén)
   • Jászi Oszkár dr.: Herbert Spencer és jövő feladataink
   • Jászi Oszkár dr.: Új politika. (Menger könyve alkalmából)
   • Lánczy Gyula dr.: Eszmék a társadalmi fejlődés irányáról megindított vitához
   • Lee Vernon (Firenze): Egy művészeti író pszichológiája
   • Lee Vernon (Firenze): Egy művészeti író pszichológiája
   • Leopold Gusztáv: A társadalmi fejlődés iránya a teleológia világában
   • Mehring Franz dr. (Berlin-Steglitz): Kant és Marx
   • Méray: Jövő feladataink és Herbert Spencer
   • Méray: A társadalmi fejlődés irányának fizikája
   • Péterfi Tibor dr.: A modern gondolkodásról
   • Péterfi Tibor dr.: A modern gondolkodásról
   • Péterfi Tibor dr.: A modern gondolkodásról
   • Rácz Gyula dr.: Orosz–német szövetség Britannia és Nippon ellen?
   • Somló Bódog dr.: Kidd Benjámin ál-darwinizmusa
   • Somló Bódog dr.: Spencer Herbert ethikája. (Elmondatott a Társadalomtudományi Társaság Spencer-emlékünnepén)
   • Staudinger Franz dr. (Darmstadt): Kant és a szoczializmus
   • Szabó Ervin dr.: A munkásmozgalom 1903-ban
   • Szabó Ervin dr.: A szoczializmus. (A társadalmi fejlődés iránya cz. cziklus 3. expozéja)
  • II. Szemlék
   • Enyvvári Jenő: A Hart-féle „Új társaság”-ról
   • Lánczi Jenő dr.: A szegénységi jog a perrendtartás tervezetében
   • Leopold Lajos ifj.: Antonio Labriola†
   • Meller Simon dr.: Ferenczy Károly
   • Mérő Gyula: A munkásmozgalom az elmúlt harmadévben
   • Petrovics Elek dr.: A téli tárlat
   • Popovics M.: A magyarországi szerb mezőgazdasági szövetkezetek
   • S–ó: Magyarosság és irodalom
   • Teleki Pál gr. dr.: Társadalomtudomány biológiai alapon
   • Wolfner Pál dr.: Sturmgeselle Sokrates.( Sudermann színműve)
   • X.: A tavaszi tárlat
  • III. Könyvismertetések
   • Enyvvári Jenő: Mauthner nyelvkritikája. (Beiträge zu einer Kritik der Sprache)
   • Farkas Géza dr.: A községi politika egy vezérkönyve. (A. Damaschke: Aufgaben der Gemeindepolitik)
   • Farkas Géza dr.: Egy könyv Keletázsia jövőjéről. (M. v. Brandt: Die Zukunft Ostasiens.)
   • Farkas Géza dr.: Dicshimnusz a csalódásra. (Dr. G. Adler: Die Bedeutung der Illusionen für Politik und soziales Leben)
   • Fried Ödön dr.: Könyv az angol munkásvédelmi törvényhozásról. (A History of factory legislation, by B. L. Hutchins and F. Harrison)
   • J.: A totemizmus eredete. (Luigi Rostagno: Sull’ origine del totemismo.)
   • j. e. r.: A sajtó becsülete. (Die Ehre der Zeitung. Wahrheit ohne Dichtung, von Sinoja)
   • J. Lívia: Az édes asszonyok. (Lovely woman. By T. W. H. Crosland)
   • J. Lívia: Kipling gyermekmeséi. (Just so stories)
   • J. O.: Ruskin élete és tanítása. (Geőcze Sarolta könyve)
   • J. O.: Józan erkölcs. (Timon Zoltán könyve)
   • Jászi Oszkár dr.: Széchenyi István mint evolutionista. (Gr. Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Írta: Gaal Jenő)
   • Jászi Oszkár dr.: Journal de Psychologie normale et pathologique
   • Kemény Dezső: Történeti munkabér-statisztika. (Adalék a középkori munkabérek történetéhez. Irta: Mandelló Gyula)
   • Könyvszemle
   • i. L. L.: Franczia könyv a német szoczializmusról. (La démocratie socialiste allemande. Par E. Milhaud)
   • S–ó: Tanulságok az állati társadalmak történetéből. (Metschnikoff tanulmányához)
   • Somló: A filozófia története. (Dr. Pekár Károly könyve)
   • Sz.: A társadalmi osztályok. (Les classes sociales; par A. Bauer)
   • Szabó Ervin dr.: Az államkeletkezés kérdéséhez. (Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez. Irta: gr. Teleki Pál)
   • Teleki Pál gr. dr.: Leszármazástan az iskolában. (Dei Abstammungslehre im Unterrichte der Schule; von dr. W. Schoenichen)
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi és felolvasó ülés. (Timon Zoltán: A népnevelésről)
   • A munkástanfolyam-rendezőbizottság ülése
   • A Társadalomtudományi Társaság új munkástanfolyamai
   • Felolvasó ülés. (Spencer-emlékünnep)
   • A társadalmi fejlődés iránya cz. felolvasó- és vita-cyklus programmja
   • Felolvasó ülés. (A társadalmi fejlődés iránya két első expozéja)
   • Felolvasó ülések. (Vermes Mór dr. és Ballagi Béla dr. a munkásbalesetbiztosítási törvényjavaslatról. A társadalmi fejlődés iránya másik két expozéja)
   • A kötelező munkásbalesetbiztosítási tervezetről tartott két előadás és felszólalások kivonata
   • A társadalmi fejlődés irányáról tartott viták
   • A társadalmi fejlődés irányáról tartott viták
  • V. Különfélék
   • Egy társadalomtudományi olvasókör terve
   • Jászi Oszkár dr. helyreigazítása Széchenyi István mint evolutionista cz. szemléjéhez
 • 2. szám
  • I. Önálló czikkek
   • Buday Dezső dr.: A motívumok értékelése a szocziológiában
   • Diner-Dénes József dr.: A karoling művészetről
   • Hubert Emil dr.: A művészi zene népszerűsítése
   • Hubert Emil dr.: A művészi zene népszerűsítése
   • Jászi Viktor dr.: Kollektív lélek
   • Jászi Viktor dr.: Kollektív lélek
   • Jászi Viktor dr.: Kollektív lélek
   • Jordán Károly dr.: A matematikai módszerek alkalmazása a magyar szocziológiai irodalomban
   • Kepes Ernő: Műveltség és osztályharcz
   • Gróf Mailáth József: A társadalmi fejlődés irányai és a szocziális érzés
   • Méray-Horváth Károly: Kezdődik az emberbutítás
   • Méray-Horváth Károly: Háborúk halála
   • Rácz Gyula: Az orosz világhatalom jövője
   • Rácz Gyula: Az orosz világhatalom jövője
   • Rácz Gyula: Az orosz világhatalom jövője
   • Szabó Ervin dr.: Jegyzetek a magyar forradalomról
   • Thirring Gusztáv dr.: Népünk foglalkozása az 1900. évi népszámlálás világításában
   • Vámbéry Ármin: A küzdelemnek vége s mégsem a vége
   • Vámbéry Rusztem dr.: Tarde rendszere
   • Vámbéry Rusztem dr.: Tarde rendszere
   • Wolfner Pál dr.: Munkástanfolyamaink eredményei és tanulságai
   • Wolfner Pál dr.: A XIX. század történelméből. A februári forradalom
   • Zigány Zoltán: A szövetkezeti ügy reformja
  • II. Szemlék
   • Czirbusz Géza dr.: Az osztrák–magyar monarchia válsága
   • E.: Utópia és valóság
   • Elemér Oszkár: Baráth Ferencz
   • Kunfi Zsigmond dr.: Egyház és állam Francziaországban
   • Kunfi Zsigmond dr.: Eötvös Károly és a magyar műveltség
   • Kunfi Zsigmond dr.: John Locke
   • Mérő Gyula: Munkásmozgalom
   • Mérő Gyula: Munkásmozgalom
   • Rácz Gyula: Külkereskedelmünk forgalma 1903-ban
   • Schwimmer Rózsa: A nők nemzetközi szervezkedése
   • Schwimmer Rózsa: A prostituczió rendszerének alkonya
   • Wildner Ödön dr.: Színházi szemlék. I. Csöndes szobák. (Sven Lange darabja)
   • Wildner Ödön dr.: Színházi szemlék. II. A Thalia-színház megnyitása. (Goethe: A testvérek)
   • Wildner Ödön dr.: Színházi szemlék. II. A Thalia-színház megnyitása. (Courteline: A rendőrfőnök jó fiú)
   • Wildner Ödön dr.: Színházi szemlék. II. A Thalia-színház megnyitása. (E. Brandes: Egy látogatás)
   • Wildner Ödön dr.: Színházi szemlék. II. A Thalia-színház megnyitása. (Paul Mongré: Becsületének orvosa)
   • X. Y és Szerkesztőség: A „Budapesti Szemle” és a „Hét”
   • X. Y és Szerkesztőség: A nagyváradi munkástanfolyam
  • III. Könyvismertetések
   • E.: Magyar szoczializmus. (Pataj Sándor könyve)
   • J.: Tönnies Ludwig Steinről
   • J. O.: A szocziológia egy új programmja. (Nouveau programme de sociologie Par Eugéne de Roberty)
   • K. E. dr.: A zsidók (Csirikov drámája)
   • –rr–: Az államélet főjelenségei (tekintettel a magyar szent korona elméletére). Írta: Balogh Arthur dr.
   • S–ó: Modern fajelméletek. (Friedrich Hertz: Moderne Rassentheorien.)
   • Sz. E.: A történelmi materializmus és a szocziológia. (A. Asturaro: Il materialismo storico e la sociologia generale)
   • Szladits Károly dr.: A magyarországi öröklési szokások. (Dr. Mattyasovszky Miklós: Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás)
   • Gróf Teleki Pál dr.: Politikai embertan. (Ludwig Woltmann: Politische Anthropologie)
   • Gróf Teleki Pál dr.: Az emberi természetről. (Mecsnikov könyve)
   • Gróf Teleki Pál dr.: Az ember származásának egy újabb bizonyítéka. (Uhlenhuth és Nuttal művei)
   • W. Ö.: Mózes-e vagy Darwin? (Dr. Dodel Arnold könyve)
   • Zigány Zoltán: A kivándorlás. (Dr. Thirring Gusztáv: A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság)
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Évzáró közgyűlés
   • Vita a társadalmi fejlődés irányáról (folytatás)
    • Kégl János dr. s Prohászka Ottokár dr. felszólalásai
    • Vészi József, ifj. Leopold Lajos s Migray József felszólalásai
    • Harrer Ferencz dr., Baross János dr. s Pikler Gyula dr. felszólalásai
    • Hajós Lajos dr., Tegze Gyula dr. s Schmitt Jenő dr. felszólalásai
    • Máday Andor dr., Farkas Géza dr., Jacobi Andor dr., Garami Ernő, Baross János dr. (2.), Pikler Gyula dr. (2.), Hegedüs Lóránd dr., Prohászka Ottokár dr. (2.) és Vészi József (2.) felszólalásai
   • Gróf Batthyány Ervin, Gratz Gusztáv dr., Geőcze Sarolta, Szabó Ervin dr. záróbeszédei
DC metaadatok
Cím:
Huszadik század, 1904
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása