Ugrás a tartalomhoz

Katolikus Szemle 3. (1889)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Értekezések és elbeszélő czikkek
   • Székely István: Az emberi nem kora és az őstörténelem
   • Kaposi József: Ravenna
   • Karácsonyi János: Tót püspökségek Magyarországon
   • Herbert: Későn (Herbert M. elbeszélése)
   • A sötét világrészből (Első közlemény)
  • Költemények
   • Kemenes: Diadalének
  • Könyvismertetések és birálatok
   • Ney Ferencz: Nyilt levél Sujánszky Antalhoz
   • Szentannai: Fleurian: Saint Pierre Claver
   • Edouard Drumont: La Fin d'un Monde
   • Fonyó Pál: A hitelemzéstan elemei
   • Városy Gyula: Tik-tak
  • Kisebb közlemények
   • Pro Domo
 • 2. szám
  • Értekezések és elbeszélő czikkek
   • Simor János: Főmagasságú és Főtisztelendő Simor János bibornok és herczeg-primás ő eminencziája elnöki megnyitó beszéde a Sz.-István-Társulat 1889. márcz. 21-ki XXXVI. nagygyülésén
   • Szentimrey: A párbaj
   • Márki Sándor: Dósa első költője
   • Székely István: Az emberi nem kora és az őstörténelem (Második közlemény)
   • A keresztény anya
   • A németországi XXXV. egyetemes kath. kongresszus (Freiburg, 1888. szeptember 2-6.)
  • Költemények
   • Molnár János: Egy múmiához (Smith Horácztól)
   • Szücs József: Az én vágyam
 • 3. szám
  • Értekezések és elbeszélő czikkek
   • Zoltvány L. Irén: Katona József "Bánk bán"-ja, vonatkozással a tragikum elméletére (Első közlemény)
   • Székely István: Az emberi nem kora és az őstörténelem (Harmadik és befejező közlemény)
   • Csippék Ferencz: A halott-égetés
   • Tóth János: A katholikus nagygyülések és a II. bécsi kath. kongresszus
  • Költemények
   • Kemenes: Az első ember búja
   • Pály Ede: A pacsirta
  • Könyvismertetések és birálatok
   • Füssy Tamás: Dr. Rapaics Raymond: Egyetemes egyháztörténelem
   • Horváth Cyrill: Temesvári Pelbárt és beszédei
   • Hamvas: Páder Rezső: A vérrokonság mint házassági akadály
   • Aranyossy József Celesztin: Szív és lant
   • Hampel: Staatslexikon
  • Kisebb közlemények
   • Az első magyar bibliafordító
 • 4. szám
  • Értekezések és elbeszélő czikkek
   • Pór Antal: Nemes Magyar Pálné asszony (1310-1372)
   • Zoltvány L. Irén: Katona József "Bánk bán"-ja, vonatkozással a tragikum elméletére (Második és befejező közlemény)
   • Kollányi Ferencz: Az esztergomi érsekség pizetum-joga (Első közlemény)
   • Csippék Ferencz: A halott-égetés (Második és befejező közlemény)
   • A sötét világrészből (Második közlemény)
  • Költemények
   • Kemenes: Tudás
   • Árvay Sándor: Szilveszter álma
  • Könyvismertetések és birálatok
   • Kisfaludy Á. Béla: Dr. Kőrösy László: Katholikus költők
   • Fáylné-Hentaller Mariska: A magyar írónőkről
   • La Lys
   • Panégyrique du Bienheureux
  • Kisebb közlemények
   • A Megváltó, egy kortárs által leirva
   • "Dunántuli Kristologia"
 • 5. szám
  • Értekezések és elbeszélő czikkek
   • Somlyói: Haynald Lajos bibornok, az aranymisés kalocsai érsek
   • Kollányi Ferencz: Az esztergomi érsekség pizetum-joga (Második és befejező közlemény)
   • A sötét világrészből (Harmadik és befejező közlemény)
  • Költemények
   • Jánosi Gusztáv: Az óriás torony (Coppée Ferencz)
  • Kisebb közlemények
   • Haynald Lajos
 • Melléklet (A Szent-István-Társulat Értesítője 1889. - 1. Sz.)
  • Steiner Fülöp: Dr. Steiner Fülöp pápai h. prelátus társulati alelnök beszéde a Szent-István-Társulat f. hó 21-iki nagygyülésén
  • Füssy Tamás: Igazgatói jelentés
  • Hummer Nándor: Titkári jelentés
  • A Társulat nagygyülése
  • Károlyi Sándor: Gróf Károlyi Sándor levele
  • A tudományos és irodalmi osztály gyülése
  • Választmányi ülések
 • Melléklet (A Szent-István-Társulat Értesítője 1889. - 2. Sz.)
  • A tudományos és irodalmi osztály gyülése
  • Választmányi ülések
DC metaadatok
Cím:
Katolikus Szemle 3. (1889)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása