Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1876

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Abafi Lajos: A magyar könyvészet történetéhez.
 • Bartalus István: Két magyar zenészeti író ismeretlen munkái.
 • Barna Ferdinánd: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának rendezéséről.
  • 127–134
  • 173–183
 • Csontosi János: A „Farkas Lajos”-féle gyűjtemény codexei a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában.
  • 134–140
  • 183–189
 • Emich Gusztáv: Az elveszett magyar nyomtatványokról.
 • Emich Gusztáv: Irott és nyomtatott könyvek a Budapesten 1876. évi május hóban rendezett műipari- és történelmi emlékkiállításon.
 • Fraknói Vilmos: A mohácsi csatáról szóló egykorú ujságlapok a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában.
 • Fraknói Vilmos: Pázmány Péter négy ismeretlen munkája.
  • 57–67
  • 122–127
 • Fraknói Vilmos: Jelentés a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárának állapotáról és gyarapodásáról 1874–76-ban.
 • Fraknói Vilmos: Pázmány Péter két munkájának ismeretlen első kiad.
 • Fraknói Vilmos: Horvát Árpád röpirata.
 • Ipolyi Arnold: (latin közleménye nyomán) Egy középkori magyar plébános könyvtára.
 • Jelentés a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárának gyarapodásáról és használatáról az 1876-ik év második felében
 • Jelentés a Magy. Tud. Akadémia könyvtárának gyarapodásáról és használatáról 1876-ban.
 • Jelentés a budapesti tudomány-egyetem könyvtárának gyarapodásáról és forgalmáról 1876-ban.
 • Rómer Flóris: Corvin-Codexek Thornban, Königsbergben és Szt.-Pétervárt.
 • Rómer Flóris: Egy Beatrix királynénak ajánlott ősnyomtatvány.
 • Rómer Flóris: Kalmanczai Domokos székes-fehérvári prépost codexe.
 • Szabó Károly: XVI. századbeli magyar kalendáriumok
 • Szabó Károly: XV. és XVI. századbeli magyar nyomtatványok, melyeknek jelenleg egy példánya sem ismeretes.
 • Szilágyi Sándor: Szamosközy történeti műve s annak eredeti példánya.
 • Id. Szinnyei József: Az egyetemi könyvtár rendezéséről.
 • Thallóczy Lajos: A Croy-irodalom.
 • A magyar irodalom 1876-ban.
  • 25–37
  • 91–100
  • 142–156
  • 194–201
  • 242–253
  • 295–307
 • 1876-ra szóló naptárak.
 • Hazai nem-magyar irodalom.
  • 39–41
  • 100–102
  • 156–159
  • 201–203
  • 253–255
  • 307–309
 • Hazánkat érdeklő külföldi munkák.
  • 41–42
  • 102–103
  • 203–205
  • 255–256
  • 309–311
 • Hirlapirodalmunk 1876-ban.
  • 43–52
  • 103–112
  • 160–166
 • Iskolai értesítvények az 1875–76 tanévről.
 • Vegyes közlemények.
  • 52–54
  • 112–116
  • 166–168
  • 205–207
  • 260
  • 318–320
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1876
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása