Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1877

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Bubics Zsigm.: A Nemz. Múzeum fa- és rézmetszetei
 • Csontosi János: Adalék az 1848–49-ki hazai hírlapirodalom bibliographiájához
 • Csontosi János:A N. Múzeum könyvtárának oklevél-gyűjteménye
 • Csontosi János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése
 • Deák Farkas: Báthory Istvánról szóló hősköltemény
 • Fraknói Vilmos: Schlauch Lőrincz szatmári püspöknek Török János által gyűjtött könyvtára
  • 5–15
  • 77–90
 • Dr Kohn Sámuel: A M. N. Múzeum héber kézíratai
  • 16–27
  • 90–105
 • Pulszky Ferencz: A Corvina maradványai
 • Rómer Flóris: Adalékok a Corvina történetéhez
 • Szabó Károly: A magyar akadémiai könyvtár egy colligatuma
 • Szilágyi Sándor: A bécsi Theresianum könyvtárának XVI. századbeli unicumjai és az első magyar Horácz-fordítás
 • Id. Szinnyei József: Hirlapirodalmunk 1877-ben
 • Id. Szinnyei József : Hirlapirodalmunk 1848–49-ben
  • 105–127
  • 223–243
 • Id. Szinnyei József : Egy »Magyar irók névtárá«-nak terve
 • Thallóczy Lajos: Egy XVII. századbeli adat Corvin-codexekről
 • Tipray Tivadar: Adalékok a czigányokról szóló irodalomhoz
 • Tipray Tivadar: A magyar irodalom 1877-ben
  • 42–54
  • 128–138
  • 244–254
  • 324–340
  • 394–399
 • Tipray Tivadar: Hazai nem-magyar irodalom
  • 54–57
  • 138–139
  • 255–257
  • 340–343
  • 399–400
 • Tipray Tivadar: Hazánkat érdeklő külföldi munkák
  • 57–59
  • 139–141
  • 343–346
  • 400–401
 • A sztambuli szerailban európaiak által látott, nyugati nyelveken írt codexek
 • A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának magyar történeti és irodalomtörténeti kiállítása
 • Jelentés a Magy. Nemzeti Múzeum könyvtárának állapotáról
 • Vegyes közlemények
  • 69–72
  • 141–144
  • 257–260
  • 346–348
  • 402–408
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1877
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása