Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1878

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Boynychich Iván: Két ó-szláv kézirat a Nemzeti Múzeum könyvtárában
 • Csontosi János: A pozsonyi sz. Ferencziek tartományi könyvtárának codexei
 • Csontosi János: XV. századi könyvtári viszonyok s egy ismeretlen Corvin-Incunabulum
 • Csontosi János: Külföldi mozgalmak a Corvina-irodalom terén
 • Csontosi János: A Pármai Corvin-Codex
 • Fraknói Vilmos: Vitéz János könyvtára
 • Fraknói Vilmos: Vitéz János könyvtára. Második közlemény. A Vitéz által javitott Codexek
 • Fraknói Vilmos: Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban 1878. májusban
 • Fraknói Vilmos: Vitéz János könyvtára
 • Fraknói Vilmos: Könyvészeti mozzanatok hazánkban
 • Fraknói Vilmos: Könyvtáblákban fölfedezett XVI. és XVII. századbeli magyar ősnyomtatványok
 • Fraknói Vilmos: Szabó Károly régi magyar könyvtára
 • Mátyás király könyvtára maradványainak felfedezése 1862. Ipolyi Arnold gróf Prokesch-Osten Antal felett a M. Tud. Akadémia 1878. február 25-én tartott emlékbeszédéből
 • Dr. Kresmarik János: Egy csagatáj kézirat a Nemzeti Muzeum könyvtárában
 • Kuncze Leó: A pannonhalmi sz. Benedekrend könyvtárai
 • Szabó Károly: XVII. és XVIII. századbeli magyar nyomtatványok, melyeknek jelenleg egy példánya sem ismeretes
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvészeti adalékok
 • Dr. Sz. J.: Finn bibliographia
 • Vincze G.: A pálosok irodalmi munkássága a XVI–XVIII. században
 • A konstantinápolyi Eszki Szerail könyvtárában őrzött nyugoti Codexek
 • A magyar korona területén levő kő- és könyvnyomdák jegyzéke
 • Vegyes közlemények
  • 54–58
  • 99–102
  • 160–167
  • 243–250
  • 332–338
  • 243–250
 • Magyarországi Könyvészet 1878. Összeállította Tipray Tivadar, múzeumi könyvtári segédőr. (Melléklet a »Magyar Könyv-Szemlé«-hez.) I–LXXXVI
 • Magyarországi Könyvészet 1878. Kimutatás a Magyar »Könyv-Szemle« 1878. évi folyamában felsorolt könyvekről LXXXVII
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1878
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása