Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1879

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Dr. Ballagi Aladár: Felvidéki könyvbuvárlatok
  • 13–20
  • 93–102
  • 150–156
 • Dr. Ballagi Aladár: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához
 • Csontosi János: Adalék a magyarországi XIV–XV. századi könyvmásolók és betüfestők történetéhez. Első közlemény
 • Csontosi János: Aranyosi Gellértfi János codexe 1462–1473-ból
 • Csontosi János: Mághy Pál aranynyal írott bibliája 1529-ből
 • Csontosi János: Adalék a magyarországi XIV–XV. századi könyvmásolók és betüfestők történetéhez. Második közlemény
 • Csontosi János: Ismeretlen magyar codex herczeg Lobkowitz Mór raudnitzi könyvtárában
 • Csontosi János: Dr. Dudik Béla: Geschichtliche Entwickelung des Buchdrucks in Mähren vom Jahre 1468–1621. czimű munkának ismertetése
 • Csontosi János: Magyarországi könyvmásolók és betűfestők a középkorban. Harmadik közlemény
 • Deák Farkas: Báthory Zsigmondnak ajánlott könyv 1584-ből
 • Densusianu Miklós: Ritka román biblia a M. Nemzeti Múzeum könyvtárában
 • Fraknói Vilmos: Ujabb adatok Vitéz János könyvtárának történetéhez
 • Fraknói Vilmos: Két magyarországi Pontificale a XV. századból
 • Fraknói Vilmos: Andreas Pannonius
 • Fraknói Vilmos: A legrégibb magyar nyomtatvány
 • Fraknói Vilmos: Jelentés a M. N. Múzeum könyvtárának gyarapodásáról 1878–9-ben
 • Fraknói Vilmos: A Pray-codex
 • Harmath Károly: Egy hazánkat érdeklő német ősnyomtatvány
 • Koncz József: A maros-vásárhelyi helv. hitv. főtanodai könyvtár ismertetése
  • 215–233
  • 313–332
 • Kudora Károly és Dr. Kiss Áron: Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtárá«-hoz
 • Némethy Lajos: Budapest bibliographiája
  • 159–161
  • 233–241
  • 333–334
 • Rómer Flóris: Várad helye a magyar könyvészeti irodalomban
  • 7–13
  • 89–93
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvészeti adalékok
 • Szabó Károly: Észrevételek a »Régi Magyar Könyvtáram«-hoz közlött adalékokra
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvészeti adalékok
 • Szabó Károly: Serédi Benedek kolozsvári házánál levő könyveinek jegyzéke 1678-ból
 • Szilágyi Sándor: XVI. századi magyar zenészeti iró
 • Szilágyi Sándor: Régi hazai könyvfeljegyzések a budapesti egyetem könyvtárában
  • 207–211
  • 284–287
 • Szinnyei József: Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtárá«-hoz
 • Szinnyei József: Észrevételek az »Irodalmi Szemle« könyvtárrendezési tervvázlatára
 • Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtárá«-hoz. A Magy. Nemzeti Múzeum könyvtárából
 • Könyvtárrendezési mozgalmak hazánkban
 • Magyarországi vonatkozásu levelezések herczeg Lobkowitz Mór raudnitzi levéltárában Dvorsák Miksa nyomán
 • Vegyes közlemények
  • 60–66
  • 106–112
  • 162–168
  • 264–274
  • 345–354
 • Magyarországi könyvészet 1879. Összeállitotta Tipray Tivadar múzeumi könyvtári segédőr. (Melléklet a »Magyar Könyv-Szemlé«-hez) I–CV
 • Kimutatás a »Magyar Könyvszemle« 1879. évi folyamában felsorolt könyvekről CVI–CVI
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1879
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása