Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1880

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Dr. Ábel Jenő: A Corvina történetéhez
 • Csontosi János: A magyarországi sz. ferenczrendiek latin levelezője 1532–1535-ből a budapesti ferencziek könyvtárában
 • Csontosi János: A Jordánszky-codex győri töredéke
 • Csontosi János: Gertrud királyné, sz. Erzsébet és Margit herczegnő imakönyvei Friaulban és sz. Florianban
 • Csontosi János: Ismeretlen magyarországi könyvmásolók és betűfestők a középkorban. IV. közlemény
 • Csontosi János: Adalék a szepességi XV. századi könyvtárakhoz
 • Csontosi János: Beatrix királyné imakönyve Mölkben
 • Csontosi János: Corvin János két horoscopja Krakkóban
 • Fraknói Vilmos: Vitéz János Livius-codexei
 • Fraknói Vilmos: Váradon irt Vitéz-codex
 • Fraknói Vilmos: Két magyarországi unicum a koppenhágai királyi könyvtárban
 • Dr. Fejérpataky László: A zágrábi káptalani könyvtár XV. századi könyvlajstroma
 • Goldziher Ignácz: A Magyar Nemzeti Múzeumi könyvtár keleti kéziratai
  • 102–125
  • 222–243
 • Hellebrant Árpád: Magyarországi vonatkozásu ősnyomtatványok a M. T. Akadémia könyvtárában
  • 27–36
  • 164–169
  • 255–262
  • 305–328
 • Koncz József: Lupuj vajdáról XVII. századi ismeretlen magyar ének
 • Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához
 • Majláth Béla: Petőfi Sándor hátrahagyott kéziratai
 • Majláth Béla: A gróf Forgách család levéltára
 • Miskovszky Viktor: A bártfai egyházi könyvtár szekrénye és könyvei a XV–XVI. századból
 • Müllner Mátyás: Adatok a soproni ev. lyceumi könyvtár történetéhez
 • Nagy Gyula: Telegdi Miklós pécsi püspök könyvtára 1586-ból
 • Ráth György: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához
 • Somogyi Károly esztergomi kanonok könyvtáradománya
 • Szabó Károly: Szenczi Molnár Albert állitólag 1625-ben nyomtatott egyházi beszédeiről
 • Szabó Károly: Régi magyar nyomtatványok egyetlen példányai a British Múzeum könyvtárában
 • Szilágyi Sándor: Régi hazai könyvfeljegyzések a budapesti egyetem könyvtárában
  • 16–19
  • 134–135
 • Szilágyi Sándor: Jelentés a budapesti egyetemi könyvtár állapotáról 1879-ben
 • Thallóczy Lajos: Petőfi Sándor könyvtára
 • Tipray Tivadar emléke
 • Tipray Tivadar: Hazánkat érdeklő külföldi szemle
 • Vegyes közlemények
  • 91–96
  • 179–192
  • 268–280
  • 388–396
 • Magyarországi könyvészet 1880. Összeállitotta Tipray Tivadar. I–CVIII
 • 1880-ra szóló naptárak XIII–XV
 • 1879–80-ra iskolai értesítvények LIX–LXXV
 • Kimutatás a »Magyar Könyv-Szemle« 1880. évi folyamában felsorolt könyvekről
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1880
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása