Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1885

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Concilia Emil: Losoncz könyvtárainak ismertetése
 • Csontosi János: Adatok a N. Múzeum könyvtárának történetéhez
 • Csontosi János: A bécsi cs. udvari levéltár hazai vonatkozású kéziratai
 • Csontosi János: A zágrábi érseki és egyetemi könyvtárak kéziratai
 • Csontosi János: Mit tartsunk a hamburgi Corvin-codexről?
 • Csontosi János: Attavantestől festett Corvin-codexek
 • Dezső Adolf: Adatok a nyitrai egyházmegyei könyvtárról
 • Fejérpataky László: A veszprémi káptalan könyvtára a XV. század első felében
 • Horváth Árpád: Jelentése az Országos m. k. Statistikai Hivatalhoz saját könyvtáráról
 • Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok külföldi kvtárakban
 • Majláth Béla: Jelentés a N. Múzeum könyvtárának állapotáról 1884–85-ben
 • Ráth György: Adalék Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtárához” 91
 • Ruszti R. J.: A szegedi Somogyi könyvtár
 • Szabó Samu: A kolozsvári ev. ref. collegium könyvtára
 • Thim József: A gráczi egyetemi könyvtár hungaricái
 • Vágner József: Calepinusnak egy 1585-iki lyoni kiadása, mint adalék Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtárához”
 • A könyvek megbélyegzéséről
 • Vegyes közlemények:
  • Jelentés a M. N. Múzeum könyvtáráról 1885. – Jelentés a budapesti kir. egyetem könyvtáráról. – Jelentés a M. T. Akadémia könyvtáráról. – Jelentés az Erdélyi Múzeum-egylet könyvtáráról. – Adalék a XVII. századbeli hazai könytvárak történetéhez. – Múzeumi könyvtári tisztviselők buvárlatai 1885. – A múzeumi könyvtár kéziratgyüjteményének gyarapodása.
  • A múzeumi levéltár gyarapodása. – Londoni zenetörténeti kiállitás. – Régi kéziratok fényképmásolatai. – Magyarorsz. könyvtárnokok nestora. – Magyarorsz. könyvtárak statisztikája. – Necrolog. – Gróf Apponyi Sándor gyüjteménye. Régi könyvek az országos kiállításon. – Bibliographiai irodalmunk. A „Magyar Könyvszemle” első decenniuma.
 • Magyarországi Könyvészet 1885. Összeállította Horváth Ignácz.
  • Magyar irodalom I–LXXIV
  • Hazai nem-magyar irodalom LXXIV–XC
  • Hazánkat érdeklő külföldi munkák XCI–CI
  • Naptárak az 1885-ik évre CII–CIX
  • Egyházi névtárak és directoriumok 1885. évre CIX–CXI
  • Iskolai értesítők az 1883–84. tanévről CXII–CXXXV
  • Iskolai értesítők az 1884–85. tanévről CXXXVI–CLXII
  • Kimutatás a „Magyar Könyv-Szemle” 1885-diki folyamában felsorolt könyvekről.
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1885
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása