Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 1. évfolyam – 1905.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Bacsó Gyula: Az igekötő szórendje a népnyelvben
 • Balassa József: Az MNyT. népnyelvi munkaterve
 • Baros Gyula: Pálczakötő
 • Baros Gyula: Garasos koma, bocskorpénz
 • Bartal Antal: Narancs
 • Berczik Árpád: A magyar nyelv és a világnyelvek
 • Borovszky Samu: A magyarországi latinság szótárához
 • Borovszky Samu: Adatok nyelvünk történetéhez
 • Borovszky Samu: Adatok nyelvünk történetéhez
 • Csánki Dezső: Alistál, Felistál
 • Csapodi István: Bús és családja
 • Csapodi István: Ebaga
 • Erdélyi Lajos: Nyelvjárásaink ügye és teendőink
 • Erdélyi Lajos: Nyelvjárásaink ügye és teendőink
 • Fabó Bertalan: A magyar kártya
 • Ferenczi Zoltán: Az Apaffy- és Bethlen-család határjáró levele
 • Gombocz Zoltán: Magyar Tudományos Akadémia
 • Gombocz Zoltán: Magyar Tudományos Akadémia
 • Gombocz Zoltán: A régi magyar ételnevek eredetéről
 • Gombocz Zoltán: A régi magyar ételnevek eredetéről
 • Gombocz Zoltán: Sirály
 • Gombocz Zoltán: Radócz
 • Herman Ottó: A nyék
 • Herman Ottó: Mesterszótár (Ostor. Ásó.)
 • Herman Ottó: Mesterszótár (Ostor. Ásó.)
 • Herman Ottó: Bogárzik, elbogárzik
 • Herman Ottó: Kergeség, motoz
 • Herman Ottó: „Staul”, „Stal” és sora
 • Herman Ottó: Verő disznó – verő malacz
 • Horger Antal: Esküllő, Esküküllő
 • Horger Antal: A keleti székelység nyelvjárási térképe
 • Horváth János: Wu-rm-ser
 • Dr. Iványi Béla: Egy ismeretlen nyelvemlékünk
 • Dr. Iványi Béla: Néhány magyar följegyzés 1526 előttről
 • Dr. Iványi Béla: Adatok nyelvünk történetéhez
 • Dr. Karácsonyi János: Vászoly nem Basilius
 • Dr. Karácsonyi János: Vászoly nem Basilius
 • Dr. Karácsonyi János: Lőkösháza
 • Dr. Karácsonyi János: Albis
 • Dr. Karácsonyi János: Füle
 • Kardos Albert: Zemplén
 • Katona Lajos: Zsidó mise
 • Katona Lajos: Pézsma
 • Katona Lajos: Almarázó
 • Kenedi Géza: Száz és több kétség
 • Kenedi Géza: Száz és több kétség
 • Kenedi Géza: Száz és több kétség
 • Kenedi Géza: Száz és több kétség
 • Kenedi Géza: Száz és több kétség
 • Kicska Emil: Ebaga
 • Kiss Ernő: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
 • Lehr Albert: Retkes
 • Lehr Albert: Volt volna, lett volna
 • Lehr Albert: Solton volt
 • Lehr Albert: Tárgyatlan igék tárgyas ragozása
 • Lehr Albert: Isten után
 • Lehr Albert: Bokros, bokrosodik
 • Lehr Albert: Kérd, megkérd
 • Lehr Albert: Arany-magyarázatok
 • Lehr Albert: Arany-magyarázatok
 • Lehr Albert: Arany-magyarázatok
 • Lehr Albert: Arany-magyarázatok
 • Lehr Albert: Arany-magyarázatok
 • Lehr Albert: Arany-magyarázatok
 • Lehr Albert: Méltóztattak
 • Lehr Albert: Létére
 • Lehr Albert: Tájszók gyűjteménye
 • Lehr Albert: Már nem tárgyas és még nem tárgyatlan igék
 • Lehr Albert: Macskási
 • Lehr Albert: Magamnak is ugyan kutyául lett dolga
 • Lehr Albert: Perczen
 • Lehr Albert: Kéztől
 • Lehr Albert: Készetlen
 • Lehr Albert: Fülét se bojszítja
 • Lehr Albert: Egy gazdátlan szó
 • Lehr Albert: Szint
 • Lehr Albert: Tár
 • Lehr Albert: Nyelvérzék és okoskodás
 • Lehr Albert: Gyarlandó
 • Lehr Albert: Ne quid nimis!
 • Lehr Albert: Ne quid nimis!
 • Lehr Albert: Vasgyúró
 • Lehr Albert: Molygó
 • Lehr Albert: Vörös-gyurkó
 • Lehr Albert: Kuksó
 • Lehr Albert: Diadal és riadal
 • Lehr Albert: Kiküszöböl
 • Lehr Albert: Vakbor
 • Lehr Albert: Tányé-tényi
 • Lehr Albert: Zsenírozva vagyok
 • Lehr Albert: Fűbe harapni
 • Lehr Albert: Kárjában
 • Lehr Albert: Stante pede
 • Lehr Albert: Vel-ragos időhatározók
 • Méhely Lajos: Természettudományi irodalmunk magyartalansága
 • Melich János: Hibás olvasatok
 • Melich János: Kolozsvár
 • Melich János: Még egyszer a Vászoly névről
 • Mészáros Kálmán: Nyék
 • Négyesy László: Helmeczy mint nyelvújító (Kivonat)
 • Pálfi Márton: Rovás
 • Pápay József: Reguly Antal emlékezete
 • Pápay József: Reguly Antal emlékezete
 • Ponori Thewrewk Emil: Gyermeknyelv és gyermeklélek
 • Ponori Thewrewk Emil: Gyermeknyelv és gyermeklélek
 • Pór Antal: Borostyán, Borostyánkő
 • Pór Antal: Vők
 • B. Radvánszky Béla: Vérmes
 • B. Radvánszky Béla: Verő disznó
 • B. Radvánszky Béla: Radócz
 • Sági István: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
 • Simai Ödön: Kassai József mint szótáríró
 • Simai Ödön: Kassai József a nyelvjárásokról
 • Simai Ödön: Adatok nyelvünk fejlődéséhez
 • Simai Ödön: Adatok nyelvünk fejlődéséhez
 • Simai Ödön: Tájszók
 • Simai Ödön: Jász és íjász
 • Simonyi Zsigmond: Andalog
 • Legifj. Szász Károly: Nyűgös
 • Legifj. Szász Károly: A kérdő ë kérdéséhez
 • Szegedy-Maszák Hugó: „És” a „meg” helyett
 • Széll Farkas: Éljen a barátság
 • Szentkereszty Tivadar: Csalokány
 • Szeremley Császár Lóránd: A „bár” hibás használata
 • Szerkesztőség: Gróf Széchenyi István a nyelvről
 • Szerkesztőség: Arany „Toldi Estéjé”-nek legújabb kiadása
 • Szerkesztőség: Arany „Toldi Estéjé”-nek legújabb kiadása
 • Szerkesztőség: A Casanate-Codex magyar glosszái
 • Szilády Áron: Rebetegös, betegös – Lebönye, bőnye
 • Szilády Áron: Feze, fesz, foszlat
 • Szilády Áron: Miűlés
 • Szilády Áron: Vasgyúró és Höcsön
 • Szilády Áron: Vaklandos
 • Szilády Áron: Stante pede
 • Szily Kálmán: Mit akarunk?
 • Szily Kálmán: Barla
 • Szily Kálmán: Jolán
 • Szily Kálmán: A mágnás-czím a magyarban
 • Szily Kálmán: A mágnás-czím a magyarban
 • Szily Kálmán: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
 • Szily Kálmán: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
 • Szily Kálmán: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
 • Szily Kálmán: Burgonya
 • Szily Kálmán: Az „eszély” történetéhez
 • Szily Kálmán: Nemti, Nempti
 • Szily Kálmán: Hacsér, hacséros
 • Szily Kálmán: Vörös-gyurkó
 • Szily Kálmán: Várdán
 • Szily Kálmán: Szeszély
 • Szily Kálmán: Egy elhamarkodott felelet
 • Szily Kálmán: Bálvány-utcza – Göttergasse
 • Szily Kálmán: Régi magyar széljegyzetek
 • Szily Kálmán: Lende
 • Szily Kálmán: Elkéstem a vonatot
 • Szily Kálmán: Törvényház
 • Szinnyei József: A Halotti Beszéd másolat-voltáról
 • Tagányi Károly: A Gyulafehérvári Glosszák szerzője
 • Takáts Sándor: Jargalás és jargaló
 • Takáts Sándor: Fölberkéz
 • Takáts Sándor: Profunt
 • Takáts Sándor: Mut
 • Takáts Sándor: Mécz
 • Takáts Sándor: Fuador
 • Takáts Sándor: Kup
 • Takáts Sándor: Drajling
 • Takáts Sándor: Látó
 • Takáts Sándor: Porgolád-kapu
 • Takáts Sándor: Igazgató
 • Takáts Sándor: Darvász
 • Takáts Sándor: Hidas
 • Teleky István: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez
 • Teleky István: A kötény és rokonai
 • Tolnai Vilmos: Bús és családja
 • Tolnai Vilmos: Sütnivaló
 • Tolnai Vilmos: Atilla
 • Tolnai Vilmos: A magyar keresztnevekről
 • Tolnai Vilmos: Megmagyarosodik – elmagyarosodik
 • Tolnai Vilmos: Vörös-gyurkó
 • Váczy János: Horváth Endre és a nyelvújítás
 • Váczy János: Horváth Endre és a nyelvújítás
 • Viski Károly: Küllő és Esküllő
 • Viszota Gyula: Az „Ön” történetéhez
 • Wertner Mór: Hahót
 • Wertner Mór: Andocs, Apsa, Edde, Servestye, Ugron
 • Wertner Mór: Üllő
 • Wertner Mór: Bádonfa és Bágyon
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig
 • Zolnai Gyula: Tájszók gyűjteménye
 • Zolnai Gyula: Tájszók gyűjteménye
 • Zolnai Gyula: Tájszók gyűjteménye
 • Zolnai Gyula: Tájszók gyűjteménye
 • Zolnai Gyula: Tájszók gyűjteménye
 • Zolnai Gyula: Egy régi magyar ágyúnév
 • Zolnai Gyula: Vasgyúró
 • Zolnai Gyula: A legújabb Magyar és Német Kézi Szótár
 • Zolnai Gyula: Almarázó
 • Zolnai Gyula: Míűlés
 • Zolnai Gyula: A csángók eredete
 • Zolnai Gyula: Világváros
 • Levélszekrényünk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Rovás
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Tájszók
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Társasági ügyek
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Tartalom és szómutató
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 1. évfolyam – 1905.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása