Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 10. évfolyam – 1914.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Angyal Dávid: Két adalék a magyar nyelv tanulására a XV. századból
 • Auner Mihály: Nyelvtörténeti adatok
 • Badics Ferencz: Gyöngyösi-magyarázatok
 • Bárdos Rezső: Tájszók
 • Barsi Frigyes: Czigle, Czegléd
 • N. Bartha Károly: Miként ruházkodik az udvarhelyi székely
 • Bartoniek Emma: Aba
 • Benkóczi Emil: Szólások Hevesmegyéből
 • Bujdos János: Tájszók Bölcskéről
 • Chernel István: Benekecske
 • Chernel István: Népnyelvi adatok
 • Csefkó Gyula: Alvé
 • Csefkó Gyula: Sugárlás
 • Csefkó Gyula: Gyutacs
 • Csefkó Gyula: Verő disznó
 • Csefkó Gyula: Küldött ördög
 • Csefkó Gyula: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Csefkó Gyula: Nyúlhistória
 • Csokán Pál: Tájszók a hódmezővásárhelyi nyelvjárásból
 • Erdélyi Lajos: A Gyulafehérvári Glosszák nyelvjárásához
 • Erdélyi Lajos: A „Halotti Beszéd” íráshibái és olvasásuk
 • Ernyey József: Bardus-Bárdos
 • Ernyey József: Czinkota
 • Farkas Gyula: A Döbrentei-codex és Komjáthi Benedek
 • Fest Sándor: Magyar szavak az angol nyelvben
 • Gombocz Endre: A magyar botanikai szótárból
 • Gombocz Endre: Artifiola
 • Gombocz Zoltán: Török jövevényszavaink hangtanához
 • Gombocz Zoltán: Ajtony
 • Gombocz Zoltán: Ilvány
 • Gombocz Zoltán: Martha könyve a finnugor-etrusk rokonságról
 • Gombocz Zoltán: Titkári jelentés
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Zánk
 • Gombocz Zoltán: Adatok az Etymologiai szótárhoz
 • Gulyás Pál: A nyelvek egymásra hatásáról
 • Gy.: Ipszilon
 • Gyömörey Vincze: Az Oklevél-Szótárhoz
 • Hajnóci Iván: Leibicz
 • Harsányi István: Magyar keresztnevek jegyzéke a XVI. sz. végéről
 • Heinlein István: Pósfai János kéziratai
 • Hermann Ottó: Párbeszéd Hortobágyon
 • Hermann Ottó: Népnyelvi adatok
 • Hermann Ottó: Az ispilángról
 • Horger Antal: Régi török jövevényszavaink hangtani tanulságaihoz
 • Horger Antal: Régi török jövevényszavaink hangtani tanulságaihoz
 • Horger Antal: Bába-bokor
 • Horger Antal: Bástorol
 • Horger Antal: Bocs
 • Horger Antal: Bongor
 • Horger Antal: A jövevényszavakról
 • Horváth János: Szomoryzmusok a Nemzeti színpadján
 • Horváth János: Nemzeti Színház, helyes magyarság, pesti nyelv, argot, jassz
 • Horváth Sándor: Tájszók Diósjenőről
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • J. M.: Stílustanítás
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Kelemen Béla: Vaczakol
 • Kemenes Pál: Csonk
 • Kemenes Pál: Fortwurstliz
 • Kemenes Pál: Apátin
 • Kemenes Pál: Avad
 • Kemenes Pál: Feldoblik
 • Kemenes Pál: Adatok a M. Etym. Szótárhoz
 • Kemenes Pál: Ajton
 • Kemenes Pál: Az ly < j ejtés történetéhez
 • Kemenes Pál: Tövik
 • Kemenes Pál: A Königsbergi töredék egy helyéről
 • Kemenes Pál: Új szó
 • Kemény Lajos: Nyelvtörténeti adatok
 • Kertész Manó: A magyar mondat ősi sajátságairól
 • Kertész Manó: Véren ér
 • Kräuter Ferencz: Szervetlen mássalhangzók
 • Lampért Géza: Pókaffy és társai
 • Lehr Albert: A betyárság kifejezései
 • Lehr Albert: A betyárság kifejezései
 • Lehr Albert: Égi tűz
 • Lehr Albert: Csonk
 • Lehr Albert: Elibém
 • Lehr Albert: Arany magyarázatok XXXIX. (Nemehagyott)
 • Lehr Albert: Vargabetű
 • Lehr Albert: Vargabetű
 • Lehr Albert: Mind elmentek és mind elment
 • Lehr Albert: Mind elmentek és mind elment
 • Lehr Albert: Torvad
 • Lehr Albert: Torvad
 • Lehr Albert: Zánk
 • Madzsar Imre: Ajtony
 • Márkos Albert: Irtam volt, írjad, írd és még valami
 • Melegdi János: Erőd
 • Melegdi János: Kép
 • Melegdi János: Bírákok
 • Melegdi János: Osztrák–bajor tájszótár
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: A tihanyi alapító oklevél egy helyéről
 • Melich János: Az ly > j ejtés történetéhez
 • Melich János: Sületlenség
 • Melich János: A magyar nyelv ófranczia jövevényszavai
 • Melich János: Tombácz
 • Melich János: Adalék az alanyi ragozású felszólító mód egyes 2. személye -ih hangzására
 • Mészöly Gedeon: Tinódi egyik helyének magyarázata
 • Mészöly Gedeon: A fattyú szó eredete
 • Mészöly Gedeon: A fattyú szó eredete
 • Mező Ferencz: Beszélgetés Zalamegyéből
 • Moenich Károly: Székesfehérvár városa levéltárából
 • Moenich Károly: Székesfehérvár városa levéltárából
 • –N: Kiliti
 • –N: A betyárság kifejezéseihez
 • N. G.: Az új magyar Shakespeare
 • Nátly József: Kötöny és Ötömös
 • Négyesy László: Mennyei kecske
 • Németh Gyula: Khedive
 • Orosz Endre: Kedves
 • Ődöngő Ábel: Néhány török–magyar katonai szó
 • Ődöngő Ábel: Nyeltörténeti adatok
 • Ődöngő Ábel: Szer
 • Ődöngő Ábel: A körmendi levétárból
 • P. I.: Bofána
 • Paál Gyula: Küszküllő
 • Pais Dezső: Egy fűzfanév
 • Pais Dezső: Egy fűzfanév
 • Pais Dezső: Uraj és Halmaj
 • Pais Dezső: „Sok” mint falunév-képző
 • Pais Dezső: Medve és jegenye
 • Pais Dezső: Fura és furcsa
 • Pais Dezső: Agyafúrt
 • Panka Károly: Aggszokás
 • Ponori Thewrewk Emil: Pósfai János
 • Ponori Thewrewk Emil: Pálbeli szép Antal
 • Pruzsinszky János: Olajos kendők
 • Putnoky Imre: Úkor
 • Putnoky Imre: Tátra
 • Putnoky Imre: Begye
 • Putnoky Imre: Hunnia
 • Putnoky Imre: Latin
 • Putnoky Imre: Csatima
 • Putnoky Imre: Két haza, Magyar tenger
 • Q.: A Nagy Szótárról
 • R. K.: „Az új tantervhez átdolgozta X. Y.”
 • Réthei Prikkel Marián: Veres-gyurkó, veres-györgy
 • Réthei Prikkel Marián: Régi szójátékos szólások az ivásra
 • S. Ö.: Mindenki
 • Sági István: Távészó
 • Sági István: Sejteni
 • Sági István: Hókusz-pókusz
 • Sági István: Hadács
 • Sági István: Aglent
 • Sági István: Hornyák
 • Sági János: Hírlapokból szedegetett hasonlatok
 • Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása
 • Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása
 • Simai Ödön: Irodalom
 • Simai Ödön: Rabszolga
 • Simai Ödön: Síkság
 • Simai Ödön: Rang
 • Simai Ödön: Levegő
 • Simai Ödön: Hősköltemény
 • Simai Ödön: Nyelvújítási adatok
 • Simai Ödön: Délkelet, éjszaknyugot
 • Simai Ödön: Földomboz
 • Szabó Endre: Feldoblik
 • Szalay Béla: Begyén
 • Szemkő Aladár: Szofra, zofra
 • Szendrey Zsigmond: Tárkányi tájszók
 • Szendrey Zsigmond: Tárkányi tájszók
 • Szigetvári Iván: Francziás h a magyarban
 • Szily Kálmán: Íróház
 • Szily Kálmán: Szepesség
 • Szily Kálmán: Azon, ezen
 • Szily Kálmán: A Magyar Etymologiai Szótár (Ismertetés)
 • Szily Kálmán: A vad
 • Szily Kálmán: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Szily Kálmán: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Szily Kálmán: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Szily Kálmán: Természetes gyermek
 • Szily Kálmán: „Komolytalan”
 • Szily Kálmán: A kifli és krafli
 • Szily Kálmán: Irandja és irandana
 • Szily Kálmán: Torpad
 • Szily Kálmán: Mindenki
 • Szily Kálmán: Mindenki
 • Szily Kálmán: Bobiskum, vobiskol
 • Szily Kálmán: Ragyog
 • Szily Kálmán: A Murányi Vénus egy helyéhez
 • Szily Kálmán: Borravaló
 • Szily Kálmán: A 100-ik füzet
 • Szily Kálmán: Régi nyelvemlékeink
 • Szily Kálmán: Osztrák
 • Szily Kálmán: Medica
 • Szily Kálmán: Rajczi bőr
 • Szinnyei József: Visszatekintés
 • Tabajdi Gedeon: Hibák Mészöly -nyi képzőjében
 • Tolnai Vilmos: Szent János áldása
 • Tolnai Vilmos: Magyar szavak Ritter Arnold von Harff útikönyvében
 • Tolnai Vilmos: Hősköltemény
 • Tolnai Vilmos: Levegő
 • Tolnai Vilmos: Tátrafüred
 • Tolnai Vilmos: Kelemen Béla új magyar–német szótára
 • Tolnai Vilmos: Hunnia
 • Tolnai Vilmos: Pokolegyháza
 • Tolnai Vilmos: Ujja begye
 • Tolnai Vilmos: Közmondások lexikona
 • Tolnai Vilmos: Prédikácziós halott
 • Tolnai Vilmos: Néhány hadi műszó
 • Tolnai Vilmos: Komáromy Lajos
 • Tolnai Vilmos: Az „Ön” történetéhez
 • Tömlő Lajos: Az Uj földesúr-t vagy Új földesúr-at?
 • Tömlő Lajos: „Országul mulató” (Vörösmarty)
 • Tömlő Lajos: Nálamnál, tűlemtül
 • Trócsányi Zoltán: Felcsigázás
 • Trócsányi Zoltán: Pajtás
 • Trócsányi Zoltán: Poronty
 • Trócsányi Zoltán: Heltai nyelvének néhány megoldatlan kérdése
 • Trócsányi Zoltán: Arginál
 • Trócsányi Zoltán: Salgat
 • Trócsányi Zoltán: Nyelvtörténeti adatok
 • Trócsányi Zoltán: Szókezdő j – gy és gy – j változás
 • Trócsányi Zoltán: Kereggardom
 • Túri Mészáros István: Tájszók Mezőtúrról
 • Versényi György: Dézs
 • Vozáry Gyula: Pórom, pórom
 • Vozáry Gyula: Szólásmódok Debreczenből
 • Vozáry Gyula: Szólásmódok Debreczenből
 • Vozáry Gyula: Tájszók
 • Wichmann György: Bágyad
 • Zolnai Gyula: Össze
 • Zsinka Ferencz: Durbancs
 • Levélszekrény
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Népnyelv
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Rovás
  • 1
  • 2
 • Társasági ügyek
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 10. évfolyam – 1914.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása