Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 11. évfolyam – 1915.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Angyal Dávid: Rákos
 • Barsi Frigyes: A Kárpátok neve
 • Bodor Dénes: Többjelentésű tájszók a háromszéki nyelvjárásban
 • Bodor Dénes: Tájszók
 • Bogdánfy Ödön: Böge, csege
 • Brenndörfer János: Lehota mint köznév
 • Csefkó Gyula: Történetíró
 • Csefkó Gyula: Abézol
 • Csefkó Gyula: Csibe
 • Csefkó Gyula: Várdán
 • Csefkó Gyula: Adatok a M. Etymologiai Szótárhoz
 • E. Gy.: Tréfás nyelvészkedés
 • Erdélyi Lajos: A háború mondattanából
 • Erdélyi Lajos: Helyreigazítás
 • Erdélyi Lajos: A Gyulafehérvári nyelvemlékhez
 • Ernyey József: Két természetrajzi szójegyzék
 • Ernyey József: Két természetrajzi szójegyzék
 • Ernyey József: Két természetrajzi szójegyzék
 • G. T.: Sarkantyú = serkentő
 • Gábriel P. Gottfried: A Pozsonyi-C. fölfedezett kézirata
 • Gombocz Zoltán: A nyelvtudomány alapelvei
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Titkári jelentés
 • Gulyás Pál: Hogyan fest egy magyar fordítás?
 • Gulyás Pál: Ötegyháza
 • Gulyás Pál: A finn-ugor összehasonlító nyelvtudomány történetéhez
 • H. J.: Borgáta
 • Halász Péter: Magyar nyelvtant kérünk!
 • Hellebrant Árpád: A nyelvtudományi irodalom 1914-ben
 • Horger Antal: Ablaktölgy
 • Horger Antal: Ablaktölgy
 • Horger Antal: Czika, cziha
 • Horger Antal: Czérna
 • Horger Antal: Szëkëtlő
 • Horger Antal: Szëkëtlő
 • Horger Antal: És, még
 • Horger Antal: Csempe
 • Horger Antal: Barczaság
 • J. M.: Stílustanítás
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Ajtony
 • Jakubovich Emil: Két természetrajzi szójegyzék
 • Jakubovich Emil: Két természetrajzi szójegyzék
 • Jakubovich Emil: Két természetrajzi szójegyzék
 • Jakubovich Emil: Régi m. női nevek
 • Jakubovich Emil: Régi m. női nevek
 • Jakubovich Emil: Régi m. női nevek
 • Jakubovich Emil: Régi m. női nevek
 • Jakubovich Emil: Régi m. női nevek
 • Jakubovich Emil: Jobbágy
 • Jakubovich Emil: A „czo ki” indulatszó
 • Jakubovich Emil: Harmadszor az 1517. évi magyar levélzáradékról
 • Jakubovich Emil: Neste
 • Jakubovich Emil: Méhser dió!
 • Kapossy János: Régi nyelvemlékeink
 • Kemenes Pál: Kluge Fr., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
 • Kemenes Pál: Rákosnak hívták-e magyarul az országgyűlést
 • Kemenes Pál: Rákosnak hívták-e magyarul az országgyűlést
 • Kemenes Pál: Rajczi bőr
 • Kemenes Pál: Sykora?
 • Kemenes Pál: Czucza?
 • Kemenes Pál: Barbarász
 • Kemenes Pál: Adatok a 3. személyű birtokos személyragra
 • Kemenes Pál: Baczon
 • Kemenes Pál: Rácsel
 • Kemenes Pál: Czinadóf
 • Kemenes Pál: Lóhere, sólyom
 • Kemenes Pál: Szörek
 • Kemenes Pál: Leveléng
 • Kemenes Pál: A magyar szófejtő kutatások
 • Kemenes Pál: Az -ó, -ő igenév-képzőről
 • Kemenes Pál: Kragujevácz stb. és Vácz
 • Kertész Manó: Föltett szándék
 • Kertész Manó: Felelet
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága
 • Lehr Albert: Tört czímer
 • Lehr Albert: Száj gyüre
 • Loisch János: Urasága
 • Marót Károly: Grodno elesett
 • Melegdi János: Czappolódik, czappolódás
 • Melegdi János: Újabb adat a szóvégi magyar -ó < -och fejlődésre
 • Melegdi János: Pénz
 • Melegdi János: Csensztohova
 • Melegdi János: Czémp
 • Melegdi János: Magyar–német szótárak
 • Melegdi János: Szik(só)
 • Melegdi János: A GömöryC. egyik írója
 • Melegdi János: Bord, boret, hord
 • Melegdi János: Czellén
 • Melegdi János: A testrészek neveiről
 • Melegdi János: Alaktani adalékok
 • Melegdi János: Sáp
 • Melich János: Újabb adatok a fürisztë-féle alakokra
 • Melich János: Heltai fabuláinak egy helyéhez
 • Melich János: Valaki
 • Melich János: Az Etymologiai Szótárról
 • Melich János: Czement
 • Melich János: Lant
 • Melich János: Barcza, Barczaság, Bárcza
 • Melich János: Czövek
 • Melich János: Kubinyi Ferencz kéziratai
 • Melich János: Vót < volt
 • Melich János: A Gyulafehérvári glosszák egy helyéről
 • Melich János: A Kazinczy- és a Tihanyi C.-ről
 • Melich János: Pantofli, pántofali
 • Melich János: A -li végű idegen szavak
 • Melich János: Czötkény, szettyén
 • Melich János: Csahó?
 • Melich János: Szulák, czulák
 • Mészöly Gedeon: A köpü szó eredete
 • Mészöly Gedeon: Az -ól, -ől > -úl, -űl rag eredete
 • Mészöly Gedeon: Verő malaczka
 • Mészöly Gedeon: Verő malaczka
 • Mészöly Gedeon: Az óta névutó eredete
 • Mészöly Gedeon: Ált, által és -ól, -ől
 • Mészöly Gedeon: A személy szó eredete
 • Moenich Károly: Székes-Fehérvár városa levéltárából
 • Moenich Károly: Székes-Fehérvár városa levéltárából
 • N. Gy.: Köpü
 • N. Gy.: A tőr magánhangzójához
 • Nagy Gyula: Jól vasalt kocsi?
 • Nagy Gyula: Badár
 • Négyesy László: A Gyulafehérvári glosszák olvasásához
 • Németh Gyula: Bolgár–török jövevényszavainkhoz
 • Németh Gyula: Nyelvtudomány és archaeologia
 • Ődöngő Ábel: Jegelés, jegelni
 • Ődöngő Ábel: A körmendi levéltárból
 • Pais Dezső: A szóelei a elhagyása
 • Pais Dezső: Czümpő, czémp
 • Pais Dezső: †Kulcsár Gyula
 • Pais Dezső: Csiga, csigolya, Csiglamező
 • Pais Dezső: A fitul, finta szócsalád
 • Pais Dezső: A fitul, finta szócsalád
 • Palkovics Sándor: Tájszók Dunántúlról
 • Parády Arzén: A föl eredete
 • Parászka Gábor: Kisküküllői tájszók
 • Parászka Gábor: Kisküküllői tájszók
 • Parászka Gábor: Gyermekjátékok
 • Putnoky Imre: Nátly József
 • Putnoky Imre: Viganó
 • Putnoky Imre: Medica
 • Putnoky Imre: Agyagos
 • Putnoky Imre: Bofána, bufán
 • Putnoky Imre: Szíjat rágni
 • Putnoky Imre: Mögöttes
 • Putnoky Imre: Déczember
 • Putnoky Imre: Kikérem magamnak
 • Putnoky Imre: Néhány szállóigénkről
 • Putnoky Imre: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Putnoky Imre: A -li végű szavak történetéhez
 • Q.: A Nagy Szótárról
 • Réthei Prikkel Marián: Fakutya
 • Réthei Prikkel Marián: Látogató levél
 • Réthei Prikkel Marián: Szarkaló
 • Réthei Prikkel Marián: Menyez (mennyez), menyezet
 • Réthei Prikkel Marián: Ort híján
 • Réthei Prikkel Marián: Síkság
 • Réthei Prikkel Marián: Levente
 • Rexa Dezső: Visszanyelni
 • Rexa Dezső: Mögöttes ország
 • Rexa Dezső: Szólások
 • Riedl Frigyes: Grodno elesett
 • Riedl Frigyes: Grodno elesett
 • Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása
 • Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása
 • Simai Ödön: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Simai Ödön: Borravaló
 • Simai Ödön: Mindenki
 • Simai Ödön: Bankár
 • Simai Ödön: Táp
 • Simai Ödön: Faludi hatása Sándor Istvánra
 • Simai Ödön: Faludi hatása Sándor Istvánra
 • Simai Ödön: Faludi hatása Sándor Istvánra
 • Simai Ödön: Faludi hatása Sándor Istvánra
 • Simai Ödön: Faludi hatása Sándor Istvánra
 • Simai Ödön: Nyelvújítási adatok
 • Simai Ödön: Osztrák
 • Szemkő Aladár: Baradla
 • Szemkő Aladár: Faló
 • Szendrey Zsigmond: Tárkányi tájszók
 • Szigetvári Iván: Koltságos
 • Szigetvári Iván: A Gönczöl szekere a népmesékben
 • Szily Kálmán: †Herman Ottó
 • Szily Kálmán: Löveg, lőszer és lövedék
 • Szily Kálmán: Baradla
 • Szily Kálmán: Gyöngy. Tört. és Sam. Agend.?
 • Szily Kálmán: Két igeképzőnk (-l és -z) történetéhez
 • Szily Kálmán: Az idegen helynevek a magyar nyelvben
 • Szily Kálmán: Mindenik, nem pedig mindenki
 • Szily Kálmán: Fölmerül, kimerül
 • Szily Kálmán: Kóta
 • Szily Kálmán: A büntet ige történetéhez
 • Szily Kálmán: A büntet ige történetéhez
 • Szily Kálmán: Leveléng
 • Szily Kálmán: A helyesírás hatása az irodalmi nyelv fejlődésére
 • Szily Kálmán: Nyelvtörténeti adatok
 • Szinnyei József: A magyar tárgyas igeragozás
 • Szinnyei József: Hadlaua, terumteve
 • Szinnyei József: Hester
 • Szinnyei József: Turchucat
 • Szinnyei József: A Magyar Tájszótárhoz
 • Szücsi József: Szentmiklóssy Alajos és a nyelvújítás
 • Szücsi József: Szentmiklóssy Alajos és a nyelvújítás
 • Szücsi József: A színpad nyelve és a „Kritikai Lapok”
 • Szücsi József: A német és a magyar színpadi nyelv
 • Takáts Sándor: Török szófejtések
 • Tolnai Vilmos: Bánát
 • Tolnai Vilmos: Baradla
 • Tolnai Vilmos: Barbarász
 • Tolnai Vilmos: Adatok a magyar hanglejtéshez
 • Tolnai Vilmos: Adatok a magyar hanglejtéshez
 • Tolnai Vilmos: Adatok a magyar hanglejtéshez
 • Tolnai Vilmos: Adatok a M. Etymologiai Szótárhoz
 • Tolnai Vilmos: Elmél
 • Tolnai Vilmos: Háztűznézni
 • Tolnai Vilmos: Tintuk
 • Tolnai Vilmos: Czéka
 • Tolnai Vilmos: Mozi
 • Tolnai Vilmos: Elefánt
 • Tolnai Vilmos: Sulyom
 • Tolnai Vilmos: Heltai Gáspár Háló-ja
 • Torkos László: Grodno elesett
 • Trócsányi Zoltán: Fértát
 • Trócsányi Zoltán: Heltai Gáspár nevéről
 • Trócsányi Zoltán: Dávid Ferencz nevéről
 • Trócsányi Zoltán: A Könyvetske az igaz keresztyéni keresztségről
 • Trócsányi Zoltán: Suhanczár
 • Vadász Ede: Sáp
 • Vargha Damján: A magyar codexirodalom forrásaihoz
 • Vargha Damján: A FesteticsC. pálos eredete
 • Vargha Damján: A SzékelyudvarhelyiC. egyik forrása
 • Versényi György: Tájszók
 • R. Vozáry Gyula: Tájszók
 • R. Vozáry Gyula: Tájszók
 • R. Vozáry Gyula: Tájszók
 • Zlinszky Aladár: Áldás
 • Zlinszky Aladár: Gólétok
 • Zlinszky Aladár: Boldog
 • Zolnai Gyula: Az 1517-iki magyar levélzáradékhoz
 • Zolnai Gyula: Epe, vese
 • Zolnai Gyula: A Kazinczy-kódex nyelvjárása cz. dolgozathoz
 • Zsinka Ferencz: Nyelvtörténeti adatok
 • Hibaigazítások
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Levélszekrény
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Népnyelv
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Rovás
  • Nem győz (eleget) hálálkodni
  • Létére
  • (A) kelleténél jobban
  • (A) szegénynek
  • Istenben biz(akod)ni
  • Az apák dolgozzanak családaikért
  • Párt(ul) fogolt
  • Négy hónapja
  • Révén
  • Hogyan fest egy gondos magyar fordítás?
  • Censztokó
  • Uralni
  • Méltóztatik
  • Is
  • Egy héten belül
  • Vállán vereget
  • Egyszerűen lehetetlen
  • Gyönyörű
  • Veszedelmeztet
  • Támasztó pont
  • Vezető czikk
  • Hová vezet az út
  • A határozott névelő
  • Zsufolásig töltötte meg a templomot
  • Az ágyat őrzi
  • Magas életkor
  • Lenne
  • A brosstűjét elloptak
  • Nem vezet jóra
  • Köll
  • Tárog
  • Muszáj
  • Kedvösöm, legyök
  • Iromba
  • Lendület
  • Sültünk, fáztunk
  • Megfészkelődik
  • Németország és Ausztria és Magyarország
  • Hazaffy
  • Támasztékpont
  • A névelő hibás használata
  • Tisza István gróf miniszterelnök
  • Ellenére
  • Kiadós
  • Grodno elesett
  • Grodno elesett
  • Behajóz, kihajóz
  • Állítóan, kizáróan
  • Nem osztja
  • A Kazinczy- és a Tihanyi-C.-ről
  • Nyelvtudomány és archaeologia
  • Foly, folyik
 • Társasági ügyek
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 11. évfolyam – 1915.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása