Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 103. évfolyam – 2007.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Keszler Borbála. Írásjeltan és interdiszciplinaritás
  • Földes Csaba: Interkulturális nyelvészet: problémavázlat
  • Wacha Balázs: Idő-keretmondatok
  • Fóris Ágota: A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése
  • Kisebb közlemények
   • Juhász Dezső: A normatörténet néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből
   • Honti László: Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Asztély
   • Mokány Sándor: Vigyázó szemetek keletre is vessétek
  • Tudománytörténet
   • Beke József: Emlékeim Mészöly Gedeonról
  • Szemle
   • A. Jászó Anna: Benczik Vilmos, Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez
   • Szabó József: Sándor Anna, A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza
   • Juhász Dezső. Két dél-dunántúli nyelvatlaszról
   • Zelliger Erzsébet. Németh Miklós, Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban
   • Kiss Jenő: Kicsi Sándor András, Gombocz Zoltán 1877–1935. Életrajz és pályakép
   • Bencsics Miklós: Rukopisne prodike iz Pannonhalme. Kéziratos prédikációk Pannonhalmáról
  • Különfélék
   • Kósa László: Gombocz Zoltán szobrának avatására
   • Szabó József: Beszámoló a Német Dialektológia Nemzetközi Társaságának második kongresszusáról
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 102. közgyűlése
   • Klaudy Kinga: A 80 éves Hegedűs József köszöntése
   • Kiss Jenő: A 70 éves Király Lajos köszöntése
  • Levélszekrény
   • Büky László írja
 • 2. szám
  • Szathmári István: Kodály Zoltán és anyanyelvünk
  • Szépe György–Szende Tamás–Szépe Judit: Mire jó, és milyen a „jó” fonológia?
  • A. Molnár Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán
  • Szili Katalin: Beleöntsem a bort a pohárba, avagy beöntsem? A bele igeköltő jelentésszerkezetéről
  • Vargha Katalin–T. Litovkina Anna: „Hallgatni Arany, beszélni Petőfi”. A magyar anti-proverbiumok ferdítési módjai
  • Kisebb közlemények
   • Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvbölcseletek és a „hiányzó paradigma”
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Borzsák István: Már megint (még mindig) borzsák
   • Mártonfi Attila: Egy adalék a lecsó XX. századi történetéhez
   • Tóth Szilárd: Ismét a lecsó-ról
   • Zoltán András: Széljegyzetek az „Etimológiai szótár”-hoz
  • Tudománytörténet
   • Mózes Huba: Szabédi László posztumusz könyvismertetése 1960-ból
  • Szemle
   • Kiss Jenő: Wolfgang Viereck, Selected Writings – Ausgewählte Schriften
   • Mátai Mária: Zaicz Gábor szerk., Etimológiai szótár
   • Szentgyörgyi Rudolf: Hoffmann István szerk., Korai magyar helynévszótár 1000–1350. I. Abaúj–Csongrád vármegye
   • Szabó Zoltán†: Kocsány Piroska–Szikszainé Nagy Irma, Előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára
   • Gerstner Károly: H. Varga Márta, A magyar fosztó- és tagadóképző
   • Bertalan Regina: Kassai Ilona, Fonetika
  • Különfélék
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Benkő Loránd: †Giovan Battista Pellegrini (1921–2007)
   • Magay Tamás: Skripecz Sándor 90 éves
 • 3. szám
  • C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál grammatikája (1682.). Források és párhuzamok
  • A. Molnár Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán
  • Kalcsó Gyula. Az elativusi, delativusi és ablativusi ragok vizsgálata a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliség első fél századában
  • Berta Árpád–Károly László: A szertő-tetői kő rovásírásos feliratai
  • Beke József: A szenvedő szóalakok használata a Bánk bán és a kor irodalmának nyelvében
  • R. Toma Kornélia: Kossuth Lajos „Beszéd a sajtószabadságról” című művének elemzése
  • Kisebb közlemények
   • Kiss Margit: Ismét a főnévi alaptagú szintagmáról
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Hasan Eren†: Sárlik. Egy török jövevényszó és szócsaládja a magyarban az állattenyésztés köréből
   • Mizser Lajos: Mikulás
  • Élő nyelv
   • Szathmári István: Nyelvünk megtartó erő
  • Tudománytörténet
   • Deme László: Bárczi Géza utóéletéhez – előlegül
   • Sándor Anna: Ebben az évben lenne kilencvenéves Sima Ferenc
   • Nagy L. János: Révai Miklós élő hagyatékáról
  • Szemle
   • Kiss Jenő: Nina Berend–Elisabeth Knipf-Komlósi Hrsg./eds., Sprachinselwelten – The World of Language Islands
   • Bogár Edit: Többféleképpen a nyelvekről
   • Magay Tamás: Forgács Tamás, „Állati” szólások és közmondások
   • Szili Katalin: Bárdos Jenő, Élő nyelvtanítás-történet
  • Különfélék
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Szathmári István: Elhunyt Szabó Zoltán, kolozsvári egyetemi tanár
   • Galgóczi László: Békési Imre 70 éves
   • Bańczerowski Janusz: Nyomárkay István 70 éves
   • Pályázati felhívás
  • Levélszekrény
   • Farkas Tamás írja
   • Büky László írja
 • 4. szám
  • B. Gergely Piroska: Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről
  • Szatmári István: Szenczi Molnár Albert zsoltárai és a magyar irodalmi nyelv (sztenderd)
  • Tóth Valéria: A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről
  • Balázsi József Attila: Élőhalott = eleven holt? Ellentét és ekvivalencia a jelentésben
  • Kothencz Gabriella: A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere
  • Kisebb közlemények
   • Felföldi Szabolcs: Adalék a heftaliták kései történetéhez
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Mogyorós
   • Mokány Sándor: Mikor, hol és kiktől kerülhetett nyelvünkbe a mont meg a konta?
   • Mózes Huba: Széttartó szójelentések. Megjegyzések vendég szavunk történetéhez
  • Nyelvművelés
   • Szabó Tamás Péter: Fiatalok a nyelv fejlődéséről és fejlesztéséről
  • Tudománytörténet
   • Kabán Annamária: Ötven éve indult a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
   • A. Molnár Ferenc: Szabó T. Attila egy levele Illyés Gyulához és ami körülötte feltárult
  • Szemle
   • Pusztai Ferenc: Bíró Ferenc szerk., Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből
   • Slíz Mariann. B. Gergely Piroska, Kalotaszeg kereszt- és becenevei
   • Bodó Csanád: Két kötet a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról
   • P. Lakatos Ilona: Hegedűs Attila, A változó nyelvjárás
   • Bárányné Komáromi Erzsébet: Udvari István, Magyar–ukrán szótár 2. M–Zs
  • Különfélék
   • Elekfi László: Száz éve született Országh László, A magyar nyelv értelmező szótáránk szerkesztője
   • Kiss Jenő: Benkő Loránd köszöntése az Akadémián
   • Benkő Loránd válasza
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Levélszekrény
   • Kanizsay Ferenc írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 103. évfolyam – 2007.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása