Ugrás a tartalomhoz

Múltunk – politikatörténeti folyóirat 38. (Budapest, 1993)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Tanulmányok
   • Erényi Tibor: Liberalizmus és kormánypolitika - Wekerle Sándor három miniszterelnöksége
   • Gergely Jenő: Mindszenty (Pehm) József apátplébános és a katolikus pártalakítási kísérletek az 1930-as években
   • Benkő Péter: A népi mozgalom és a kádári visszarendeződés 1956-1957 fordulóján
  • Közlemények
   • Murai György: Adalékok a Magyar Televízió történetének kezdeteihez
   • Szénási Eva: Az általános sztrájk mítosza. Az anarchoszindikalizmus alapkategóriái Georges Sorel elméletében
  • Vita
   • Feitl István: Zavarok Nagy Imre és Kádár János kormányainak archontológiája körül
  • Dokumentumok
   • A moszkvai magyar kommunista emigráció 1944. őszi megbeszélései a programkészítésről (Közli: Korom Mihály)
   • A magyar szociáldemokrata emigráció balszárnya 1956-ban, október 23. előtt (Közli: Jemnitz János)
  • Krónika
   • Balogh Sándor: "A debreceni feltámadás" és üzenete
  • Szemle
   • Történelmi arcképcsarnok (Magyarország miniszterelnökei 1848-1990) (Föglein Gizella)
   • Szervezeti szabályzatok 1945 után (Ólmosi Zoltán)
   • Fischer Ferenc: A megosztott világ (Botvári-Takács Gábor)
  • Rezümék
 • 2–3. szám
  • Tanulmányok
   • Tóth Pál Péter: A népi mozgalom mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye
   • Varga Lajos: Munkaközvetítés, munkanélküliség, a munkanélküliség esetére szóló biztosítás és a szakszervezetek Magyarországon 1945 előtt
   • Gadanecz Béla - Gadanecz Éva: A Weisshaus Aladár vezette szocialista népmozgalom története (1927-1945)
   • Niederhauser Emil: Csehszlovákia és Jugoszlávia létrejötte s megszűnése
   • J. Nagy László: A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria harminc éve (1962-1992)
  • Közlemények
   • Szigeti Endre: Utópikus és marxi szocializmus a magyar közgazdasági irodalomban (a XIX. század második felében)
   • Balázs György: Adatok a kormány és a helyi hatóságok baloldallal szembeni jogi és államhatalmi intézkedéseihez (1919 augusztus-1932)
   • Vass Henrik - Zalai K. László: Tájékoztatás és hatalmi harc
   • Rozgonyi Ibolya: Dzerzsinszkij az ellenzékiek között
  • Vita
   • Balogh Sándor: Az első szabadon választott anatómiájához
  • Dokumentumok
   • A magyar zsidóság és a hatalom. 1945-1955 (Svéd László)
  • Szemle
   • Szabó Ervin, a szocializmus moralistája (Erényi Tibor)
   • Elvetélt esélyek (Föglein Gizella)
   • Szocialista jelentés 1992. Új világrend? (Jemnitz János)
  • Rezümék
 • 4. szám
  • Tanulmányok
   • Harsányi Iván: Gazdaság, politika és nemzetközi erőtér a spanyol demokratikus átmenet történelmi előestéjén
   • Dér Aladár: Egy paradigma vége (Az osztrák szocialisták és a nemzeti kérdés az 1899-es brünni kongresszus előtti időszakban)
   • Tóth István: A mozi a koalíciós pártok gazdálkodásában (1945-1948)
  • Közlemények
   • Román Ildikó: A Romániai Szociáldemokrata Párt és a kisebbségi kérdés (1921–1948)
   • Püski Levente: A felsőház felépítése és társadalmi összetétele az 1920-as években
   • Szabó A. Ferenc: Kovács Imre és a Márciusi Front története
  • Vita
   • Bölcsföldi Andor: Észrevételek Jemnitz János forrásközléséhez
  • Dokumentumok
   • Két összefoglaló a magyar-szovjet kormánytárgyalásokról (1958. április) Közli: Baráth Magdolna - Feitl István
  • Szemle
   • Pozsgay Imre: 1989 (Bolvári-Takács Gábor)
   • Nagy József: A Nagyatádi-féle földreform 1920-1928 (Sípos József)
   • Újabb kötet a magyarországi keresztényszocializmusról (Szabó Imre)
  • Erényi Tibor műveinek bibliográfiája (Összeállította: Tóth Éva)
  • Pályázati felhívás
  • Rezümék
DC metaadatok
Cím:
Múltunk – politikatörténeti folyóirat 38. (Budapest, 1993)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása