Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 105. kötet (2008)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Mus Nikolett: Tagadás a tundrai nyenyec nyelvben (Negation in Tundra Nenets) 7
  • Elekfi László: A hatodik mondatrész (The sixth syntactic constituent) 45
  • Bartos Huba: Mód és modalitás a magyarban (Mood and modality in Hungarian syntax) 80
  • Varga László: A stilizált eső hanglejtés az újabb kutatások tükrében (Stylised falling intonation in the light ofrecent research)
  • Kántor Gergely: Komparatív korrelatív szerkezetek a magyarban (Comparative correlative structures in Hungarian)
  • Surányi Balázs: Határozóosztályok és mondattartományok (Adverb classes and sentence domains)
  • Rózsavölgyi Edit: A névmási tárgy az olaszban és a magyarban [PronominaI object in Italian and Hungarian (Comparative typological analysis)]
  • Tóth Ildikó: Az ige-igekötő szórend elsajátítási folyamata a gyerek-nyelvben (The acquisition ofverb-preverb order in child language)
 • Kisebb közlemények
  • Csúcs Sándor: Szófaji kérdések az őspermiben (Word Class issues in Proto-Permic)
  • Bíró Bernadett: A manysi cselekvésnevek szófaji kérdései (Word class issues ofnomina actionis in Mansi)
  • Sipos Mária: A norma kiválasztásáról a serkáli irodalmi nyelv kapcsán (On the choice ofthe norm : the case of the Sherkalliterary langauge)
  • Forró Orsolya: Vannak-e asszociációs hangváltozások? : A hangváltozás-tipológia kérdése a magyar nyelvtörténeti szakirodalomban (Are there associative sound changes? : The typology of sound changes in the literature on the history of Hungarian)
  • Kassai Ilona: Akusztikai fonetikai adatok értelmezésének csapdái (Problematic points in the interpretation ofacoustic phonetic data)
  • Dékány Éva: A mi Jánossal exkluzív és inkluzív olvasata (On the exclusive and inclusive interpretations of mi Jánossal lit. 'we with John')
 • Vitafórum
  • Szépe Judit: Rövidzárlat és kisiklások a nyelvi realizáció szintjei között (Huszár Ágnes : A gondolattól a szóig : A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében) (Short circuit and derailments between the levels oflinguistic realisation)
  • Schütz István: A múlt nyomasztó öröksége : Gondolatok egy új román monográfiáról (Sala, Marius: De la latină la romănă [A latintól a románig]) (The weight of the past. Thoughts on a new Rumanian monograph)
 • Szemle, ismertetések
  • Csúcs Sándor: Rédei Károly
  • Károly László: In memorian Berta Árpád
  • Csúcs Sándor: Eva Kangasmaa-Minn
  • Schellbach, Ingrid: In memorian Hans Fromm
  • Riese, Timothy: Serkáli osztják chrestomathia (Sherkal Ostyak Chrestomathy) (szerk. Fejes László)
  • Asztalos Erika: Jean Perrot : Regards sur les langues ouraliennes
  • Ladányi Mária: Magyar nyelv (The Hungarian Language) (főszerk. Kiefer Ferenc)
  • Peredy Márta: LingDok - Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai (Papers presented at the LingDok Graduate Students' Linguistics Conference)
DC metaadatok
Cím:
Nyelvtudományi közlemények 105. kötet (2008)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása