Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 1. évfolyam – 1908.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Önálló közlemények
  • Ágoston Péter dr.: A szabályrendeletek és a magánjog
  • Ágoston Péter dr.: Észrevételek a budapesti lakásbérleti szabályrend. tervezetéhez
  • Balló Alfréd: Az automobil és a köztisztaságügy
  • Bárczy Dezső: A francia adóreform
  • Bárczy István dr.: A magyar városok jövője
  • K. Császár Ferenc: A városok építése. 2. Berlin
  • Ernyei Ödön dr.: Az élelmiszerek ellenőrzése
  • Fock Ede: Az amerikai városok vízzel való ellátása: Chicago, Washington
  • Fock Ede: Az amerikai városok vízzel való ellátása: Philadelphia, Cincinnati
  • Fock Ede: Az amerikai városok vízzel való ellátása: Buffalo, San-Francisco
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 1. A városok világításának történeti fejlődése a gázvilágításig
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 2. A gázvilágítás fejlődése a villamos világítás fellépéséig
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 3. A villamos és gázvilágítás párhuzamos fejlődése
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 4. A villamos energia és gázfogyasztás kölcsönhatásának befolyása a fogyasztás alakulására
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 5. A világító vállalatok szerepe a városok háztartásában
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 6. A párisi gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 7. A bécsi gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 7. A bécsi gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 8. A berlini gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 9. a bpesti gázkérdés
  • Gárdonyi Albert dr.: A városok közgazdasági jelentősége
  • Hegedüs Loránt dr.: Az adóreform, városaink és iparunk
  • Harrer Ferenc dr.: Nagy-Budapest
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 1. Budapest
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 3. Bécs
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 4. Páris
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 5. München
  • Lahocsinszky Árpád: Egyesületi jog – egyesületi élet
  • Márffy Ede dr.: A városi adók és illetékek
  • Márffy Ede dr.: A városi adók és illetékek a külföldön
  • Márffy Ede dr.: Statisztikai adatok a külföldi városi adózásról
  • Medgyaszay István: A Szt-Gellérthegy kiképzése és a nemzeti panteon
  • Müller Kálmán dr.: A budapesti két új kórház
  • Palóczy Lipót: Berlin tanügye
  • Pikler J. Gyula dr.: Budapest halandósága 1906-ban és 1907-ben
  • Pikler J. Gyula dr.: A telekértékemelkedési adó Németországban
  • Rácz Gyula dr.: Közhasznú üzemek az angol városok kezelésében
  • Rényi Dezső: Az alsóbbrendű vasutak és a városok
  • Rerrich Béla: A városok építése. 6. London
  • Schmidt Gyula: A városok építése. 7. New-York
  • Sugár Ignác dr.: Az ipartörvény tervezete
  • Sugár Ignác dr.: Az ipartörvény tervezete
  • Szalay Sándor dr.: Nyilvános jogi tanácsadás
  • Thirring Gusztáv dr.: A nemzetközi statisztika a városi közigazgatásban
  • Thirring Gusztáv dr.: Adalékok a drágaság kérdéséhez: 1. A lakásbérek
  • Thirring Gusztáv dr.: Adalékok a drágaság kérdéséhez: 2. Az élelmi cikkek árai
  • Wildner Ödön dr.: A német városok francia világításban
  • Wildner Ödön dr.: A német városok francia világításban
  • Ziegler Nándor: A budapesti központi vásárcsarnok kibővítésének kérdése
 • Ismertetett munkák
  • Angermayer Károly: A moder városrendezés egészségügyi alapjáról
  • Avebury: A község és az állam mint vállalkozó. Városi könyvtár 1. kötet
  • Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország
  • Dörner Max: Kommunale Submissions-Politik. Die Vergebung öffentlicher Arbeiten in Mannheim
  • Ereky István: A magyar helyhatósági önkormányzat
  • Fodor István: A füstnélküli város és az ipar
  • Geml József: A gyógyszertári jog adományozása és a temesvári gyógyszertárak
  • Geml József: Temesvár lakáspolitikája
  • Hassert K.: Die Städte geographisch betrachtet
  • Hoffmann F.: Die Geschäftsordnung der deutschen Statutargemeinden Österreichs
  • Horney A.: Der volkswirtschaftliche Wert der städtischen Fäkalien
  • Kalmár Dezső: A magyarországi bazaltkőbányák ismertetése. A korláthi bazaltbánya
  • Kläger Emil: Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens
  • Kőnig J. und Iuckenack A.: Die Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln, sowie Gebrauchsgegenständen im Deutschen Reiche
  • Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi ásatások és muzeum ismertetése
  • Ladik Gusztáv: A közszolgálati alkalmazottak jogviszonyai
  • Lindemann Hugó: Städtische Arbeiterpolitik. (Sozialist. Monatshefte 1907. évf. 846.–853. l.)
  • Mayreder Karl: Baugesetz und Baukunst
  • Meyer Otto: Die Massnahmen gegenüber der Arbeitslosigkeit in Halle a. S.
  • Porzó (Ágai Adolf): Utazás Pestről Budapestre
  • Redd D. Georg and Shutt E. Ervin: Town clerks’ manual
  • Schulpe György: Munkásügyi reformok
  • Singer K.: Hygiene und sociale Fürsorge in München
  • Stier–Somló: Jahrbuch des Verwaltungsrechts
  • Sundbärg Gustav: Bevölkerungsstatistik Schwedens
  • Weber A.:: Die Grossstadt und ihre socialen Probleme
  • Weyl Th.: Die Assanierung von Düsseldorf
  • Vita Emil: A magyar állampolgárságra, községi illetőségre és az idegeneknek Magyarországon való tartózkodására nézve fennálló jogszabályok
  • Annuario Statistico delle Citta Italiane
  • Die Arbeitsvermittlung in der Stadt Halle a. S. Beiträge zur Statistik der Stadt Halle a. S.
  • Archiv für Volkswohlfahrt
  • Die Bautätigkeit in der Stadt Zürich 1896–1905. Statistik der Stadt Zürich Nr. 7.
  • The county councils, municipal corporations and local authorities companion
  • Danzig und seine Bauten
  • Dictionnaire général des contributions indirectes
  • Encyclopaedie of local government law (exclusive of the Metropolis)
  • A budapesti VIII. k. közjótékonysági egyesület évkönyve
  • Illustrierter Führer durch die königl. Haupt- und Residenzstadt Budapest und Umgebung. Hg. von Leo Woerl
  • Jahrbuch der Bodenreform
  • Jegyzőkönyv a törvényhatósági joggal felruházott városok polgármestereinek 1907. évi értekezletéről
  • Jelentés a budapesti állami rendőrség 1907. évi működéséről
  • Jelentés a temesvári néphivatal tevékenységéről
  • The London Manual for 1908.
  • London tramways guide
  • Statistics of cities having a population of over
  • The fifth Annual Statistics of the city of Tokio
  • A budapesti VIII. k. közjótékonysági egyesület szervezete
  • Ipari sztrájkok és munkából való kizárások Magyarországon az 1906. évben
  • Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcsolásáról
  • Városi Közlöny. Hivatalos folyóirat. Kiadja Temesvár város tanácsa
  • Városok lapja. Szerkeszti Osváth Andor
  • Verfassung und Vervaltungsorganisation der Städte. Schriften des Vereins für Sozialpolitik 117–123. Band
  • Verhandlungen des zweiten Deutschen Städtetages zu München
  • Les villes de la Russie en 1904.
  • Praktische Wohnungsfürsorge in Hessen
  • Wohnungsstatistik sächsischer Städte nach der Erhebung vom 1. Dezember 1905. (Zeitschrift des K. Sächsischen Statistischen Landesamtes 1907. évf. 1–48. l.)
DC metaadatok
Cím:
Városi Szemle – 1. évfolyam – 1908.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása