Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 13. évfolyam – 1927.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Csorna Kálmán: Irányelvek a gyámsági és gondnoksági ügyek korszerű rendezésénél
  • Dr. Melly József: Nagyvárosok tejjel való ellátásának problémája
  • Dr. Thirring Gusztáv: A statisztika szerepe a városi igazgatásban. (Folytatás)
  • Dr. Laky Dezső: Adalékok az ipari munkabérek statisztikájához Budapesten, az 1914–1924. években
  • Dr. Melly József: A közélelmezés szervezésének egészségügyi jelentősége
  • Dr. Csorna Kálmán: A hivatásos gyámság mint gyermekvédelmi intézmény
  • Dr. Ihrig Károly: A nagyvárosok ellátása és a szövetkezetek
  • Dr. Alb. Heymann (Chemnitz): Pénzügyi tapasztalatok a német nagyvárosok kislakásépítkezései körül
  • Dr. Purebl Győző: Árumintavásárok
  • Dr. Némethy Károly: Feljegyzések a székesfővárosi reform előestéjén
  • Dr. Székelyhidi Hammer Dezső: A fertőtlenítés története
  • Dr. Melly József: A közélelmezés szervezésének egészségügyi jelentősége. (Folyt.)
  • Dr. Fái Sándor: A bérlővédelem Európa különböző országaiban, a jövő lakásjoga és lakásfeladatai
  • Dr. Jakopovits Pál: Az elvált szülők kiskorú gyermekeinek tartási és elhelyezési ügyei a gyámhatósági közigazgatásban
  • Dr. Szalay Sándor: A munkahiány esetére szóló biztosítás elmélete
  • Dr. Némethy Károly: Feljegyzések a székesfővárosi reform előestéjén. (Folyt.)
  • Pásztor Mihály: Budapest gondjai
  • vitéz dr. Horváth Béla: A városok lakáskérdése
  • Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított területeken
  • Liber Endre: A szegényügy szervezete
  • Dr. Novák Sándor: A német gyermekvédelem
  • Dr. Szigeti Gyula: Budapest hitelintézetei az infláció alatt
  • Dr. Kepes Ernő: A várostervezés alapvonalai. (Fordítás)
  • Dr. Melly József: A hatósági orvosok munkaprogrammjának revíziójáról
  • Dr. Csorna Kálmán: Programm a főváros gyermekvédelmi szervezetének kiépítésére
  • Dr. Némethy Károly: Feljegyzések a székesfővárosi reform előestéjén. (Folyt.)
  • Dr. Sipőcz Jenő: Az üzemek kérdése, különös tekintettel Budapest székesfőváros üzemeire
  • Dr. Parassin József: Budapest tuberkulózishalandóságának magatartása
  • Dr. Mádai Lajos: A tűzrendészet újabb szabályozása
  • Dr. Szalay Sándor: A háztartási cselédügy reformja
  • Dr. Thirring Gusztáv: A Statisztika szerepe a városi igazgatásban. (Folyt.)
  • Dr. Ihrig Károly: A városi lakáskérdés és a szövetkezetek
  • Dr. Székelyhidi Hammer Dezső: Az országos fertőtlenítő tanfolyamról
  • Dr. Szűcs Jenő: Van-e a magyar közjogban kettős állampolgárság?
  • Dr. Günther Ferenc: Az autonómia eredete és kifejlődése
  • Dr. Csorna Kálmán: Bécs város gyermekvédelmi szervezete és intézményei
  • Dr. Tatay Zoltán: A kiskorúság és teljeskorúság hazai jogunkban
  • Dr. Melly József: Az egészséges életmódra való népnevelés irányelveiről
  • Dr. Egyed István: A közigazgatási képzés reformja
  • Dr. Wildner Ödön: Adalékok a külföldi lakásbérleti jog állásához
  • Dr. Szokola Leó: Dánia gyermekvédelme
  • Koiss Géza: Mit tettek városaink a munkanélküliség leküzdéséért
 • II. Közlemények
  • Az új olasz anya- és gyermekvédelmi törvény
  • Városi alkalmazottak fizetése Amerikában
  • Az anyaság veszélye Amerikában
  • Új törvény az olasz fürdőkről és idegenforgalomról
  • Genf gyermekvédelme és nevelésügye
  • A berlini idegenforgalmi iroda működése s Berlin idegenforgalma 1926-ban
  • A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő
  • A székesfőváros árvaszékének működése az 1926. évben
  • Közúti vasút vagy autóbusz
  • Az alkoholizmus problémája Franciaországban
  • A városok közti autóutak kérdése Németországban
  • Pályaválasztási tanácsadás és a fiatalkorú munkanélküliek szociális gondozása Németországban
  • „Újjá kell építeni Budapestet”
  • Berlin húsellátása 1926-ban
  • Alföldi városaink és Trianon
  • Városépítési és lakásügyi nemzetközi szövetség
  • Az amerikai autóbuszforgalom
  • Honosítások és elbocsátások Bécsben és Ausztriában az 1920–1925. években
  • A párisi III. nemzetközi közigazgatási kongresszus
  • Nagytávolságú gázszolgáltatás
  • Munkanélküliség és munkaalkalom a városi középítkezésekben
  • A technikai túlfejlődés katasztrófája
  • Új-Budapest
  • A Budavári Szent Miklós-torony műemlék és környékének városképe
  • Budapest légiforgalma
  • A fővárosi szemételtávolítás és értékesítés
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Új utak Berlin város intézeteinek nevelési rendszerében
  • A közúti vasút, az autóbusz és az utcai forgalom
  • Karácsonyi takarékbetét
  • Nyilvános mosóház
  • Gyermekvédelem Pozsonyban
  • Csecsemőgondozás Sztambulban
  • Munkakamarák Romániában
  • „Nagy családok” védelme Párizsban
  • A főváros út- és csatornaépítkezése
  • Iskolaorvosi fogászati kezelés Ausztráliában
  • Gyermekmunka Japánban
  • Füstemésztőkészülékek felszerelése
  • Nemzetközi távbeszélő statisztika
  • Szülőnők védelme Németországban
  • Közlekedési balesetek Bécsben
  • A háztartási alkalmazottak fizetése Berlinben
  • A lakásépítés előmozdítása Németországban
  • A városok kötvénykibocsátó jogának szabályozása
  • A tanoncoknak a tanidő eltelte után segédi alkalmazása
  • A chikágói „Országút” világítása
  • Nemzetközi szociális intézet Genfben
  • Fertőtlenítő intézetek Bécsben
  • Az angol iskolásgyermekek egészsége
  • Különleges autóút Newyorktól San Franciskóig
  • Virágok, fák az utcán
  • Munkásgyermekek nyomora Angliában
  • Mélyülően épített utak Amerikában
  • Bűnöző leányok nevelése Angliában
  • Nemzetközi automobilkiállítás Budapesten
  • Kiránduló autóbuszokat vásárol Berlin
  • A köztisztasági hivatal Bécsben
  • A gyermekmunka kérdése Amerikában
  • 80 millió márkás kölcsön és szükségmunka Hamburgban
  • A bécsi tűzoltóság tevékenysége közlekedési zavarok alkalmával
  • Helyi forgalom méretei az Illinois Central vasúton Chicagoban
  • A hóeltakarítás problémája közgazdasági szempontból
  • A bécsi nemzetközi légiforgalmi kongresszus
  • Az iskolák a népegészségügy szolgálatában
  • A főváros iskolaorvosi intézménye
  • Washingtont újraépítik
  • Megjegyzések az emeletes házak építéséhez városokban
  • A túlnépesedés katasztrófája
  • A legjobban fejlődő amerikai város
  • A clevelandi magyar negyed amerikai iskoláját Kossuthról nevezték el
  • A felhőkarcolók versenye
  • A községi közkórházak Bécsben
  • A legújabb város, amely az aranynak köszönheti születését
  • A bécsi tüdőbeteggondozó intézetek és tüdőbetegkórházak
  • A világháború és a nagyvárosok
  • Új irányelvek a higiéne munkaterületén
  • Új színháztípus a vidék számára
  • Kultúrházak épülnek mindenfelé az országban
  • A városi szennyesvizeknek legmodernebb tisztítási módszere
  • Újcélú földalatti vasút Londonban
  • A füstemésztők
  • Új kályhatípus a hazai szenek gazdaságos felhasználására
  • Optimumszámítások közúti vasutaknál
  • Az 1926. évi közlekedési balesetek Berlinben
  • A gyalogjárás szabályozása
  • Utcaáttörések Rómában, háztömbök eltüntetése Amerikában
  • New-York város adósságai
  • Vízalatti alagútak építése
  • Közlekedés és városi utak
  • Városok vízszükséglete
  • Autóbalesetek Amerikában
  • Páris vízellátása
  • Betonutak Uruguayban
  • Róma lakásproblémája
  • Városi makadámutak olajjal való portalanítása
  • A lakáskultúrára való nevelés
  • Országos kiállítás Székesfehérvárott
  • A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak részére rendszeresített idegennyelvű tanfolyamok
  • Velence modernizálódik
  • A közmunkatanács rendelete a füstemésztőkészülékek felszereléséről
  • Egy mintaközség
  • Debreceni egyetemi építkezések
  • Berlini négyszobás lakások
  • Tisztviselők családi házépítkezései Szolnokon
  • A Hágában építendő népszövetségi palota
  • Budai hegypálya
  • A Margitsziget jövője
  • A főváros szépségeinek védelme
  • A lipcsei vásár
  • Belgrád építkezési mozgalmai
  • A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak gyorsírótanfolyama
  • Miskolc rohamos fejlődése
  • A Kertváros-szövetség végleges megállapodása a fővárossal
  • Ausztrália új fővárosa
  • Fiatalkorú munkások túldolgoztatása Angliában
  • A Szent Gellért-fürdő újabb építkezései
  • Új fővárosi híd
  • A főváros rendezésének újabb tervei
  • A kuruzslás elterjedettsége Németországban
  • Nagy családok szociális támogatása Baselben
  • Magyar technikai múzeum
  • Új hidak épülnek a Tiszán és a Dunán
  • Világvárosok közlekedési problémái
  • A trieszti kikötő forgalma 1926-ban
  • A Városok Nemzetközi Szövetsége
  • A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet memoranduma az Országház-tér tervezett beépítése ellen
  • Balesetstatisztikai adatok Londonból
  • Hová épített a főváros kislakásos bérházakat
  • Forgalomgyorsítás pályaáthelyezéssel
  • A Gellérthegy beépítése
  • Iskolásgyermekek autóbuszon való szállítása
  • A nemzetközi automobilforgalom problémái
  • Luxusautóbuszok városközti utazásra
  • Adalék az amerikai városok fejlődéséhez
  • Az Országos Stefánia-Szövetség 1926. évi működése
  • Amerikai tűzkárok 1925-ben
  • Ferdetornyú városok
  • Gyermekvédelem Finnországban
  • Sándor-utcai régi képviselőház
  • Aachenben épült az első vasvázas német toronyház
  • Az utolsó pesti lóvasút
  • A Szent Gellért-gyógyfürdő és Gyógyszálló
  • Ötvenemeletes bérlakásos felhőkarcoló New-Yorkban
  • A szegedi fogadalmi templom környékének rendezése
  • Szaktanfolyamok városi tisztviselők képzésére
  • A Széchenyi-gyógyfürdő
  • Távfűtőberendezés Barmenben
  • Közúti és helyiérdekű vasutas kongresszus Kopenhágában
  • New-York vízellátása
  • Budapest műemlékei
  • Milanói építkezések
  • Utasszámlálás Bécsben
  • A genfi népszövetségi palota
  • A Hungária gyógyforrás. – A Harmatvízüzem
  • A világ legnagyobb színháza
  • Fürdő- és villavárosnegyed létesül a soroksári Dunaág mentén
  • A londoni autóbusztársaság javítóműhelye Chiswickben
  • Mozgóképszínházak a német városokban
  • A Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Részvénytársaság
  • Róma városképe
  • Minden lélekre harminc font szappanfogyasztás esik Amerikában
  • Budapestet új szobrokkal, emléktáblákkal és városkutakkal díszítik
  • A Székesfővárosi Állat- és Növénykert
  • Az amerikai bevándorlás
  • Villamosvasúti tarifák a német városokban
  • Chicago csőd előtt
  • A fővárosi községi temetkezési intézet
  • Nyolcvan millió ember él faházban Amerikában
  • Az autóforgalom szédületes növekedése
  • New-York számokban
  • Franciaország legnagyobb városai
  • A Székesfővárosi Házinyomda
  • Az autóforgalom veszélyessége a gyermekekre
  • Bécsben egyre emelkedik a felekezetnélküliek száma
  • A zürichi népgondozó központ
  • Hatezer két-, három- és négyszobás lakás építése Berlinben
  • A székesfővárosi hirdető vállalat
  • A Szent Margit-sziget, mint a jövő világfürdője
  • A bécsi városi balesetvédelem
  • A lakásprobléma Oroszországban
  • Utcarendezés Milanóban
  • A gyalogjáróforgalom Párisban
  • A berlini közlekedési balesetek 1927 első negyedében
  • A londoni földalatti vasutak görlépcsői
  • Statisztika a közlekedésről Essen városában és környékén
  • Városok közti közlekedés négytengelyű közúti gyorskocsikkal Amerikában
  • A fővárosi kezelőhivatalnokok továbbképzése
  • Magyar házbirtok Rómában
  • Idegenforgalmi kongresszus Belgrádban
  • A városok díszítése
  • A fővárosi teherautófuvarozás városrendészeti szempontból
  • Négyszáz kilométeres új autóút
  • Nemzetközi béke-fogadalmi templom épül Rómában
  • Fellendülést vár Sopron a magyar–osztrák határmenti autóbuszforgalomtól
  • Elkészült Róma–Nápoly között a megrövidített vasútvonal
  • A Budapest–bécsi telefonkábel elkészült
  • Szászország villamos ellátásáról
  • Miért ferdék a Vilmos császár-út mellékutcái?
  • Krakó magyar vonatkozású műemlékei és városképe
  • A székesfővárosi gázművek
  • A reimsi híres katedrális újjáépült
  • A benzintöltőállomások felállításáról szóló gráci szabályrendelet
  • A Rudas-gyógyfürdő
  • Második osztrák útügyi kongresszus
  • Hol épült Magyarországon az első nemzeti színház?
  • Róma fejlődése 1926-ban
  • Chicago közlekedése
  • A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság
  • A lakásépítési tevékenység Poroszországban
  • A bécsi autótaxiviteldíjak
  • Kézműipari múzeumok
  • A tüdővészelleni küzdelem Bécsben
  • Lengyel városok kongresszusa
  • A berlini idegenforgalmi hivatal egyesülése a Messegesellschaft-tal
  • Az épületek megrázkódtatása az automobilforgalom következtében
  • Mentőszigetek a közúti sínek mellett az amerikai városokban
  • Autó- és motorkerékpárbalesetek Bécsben
  • Nézeteltérés a birodalmi kormány és Berlin között a vigalmi adó leszállítása miatt
  • Hamburg város lakásproblémái
  • Az empire-építészet Pesten 1800-tól 1849-ig
  • A városi szennyesvizek káros hatása a földalatti csővezetékekre
  • Épületeltolás Amerikában
  • Tüzelőanyag megtakarítása törvényes rendelkezés útján Olaszországban
  • A párisi Nemzeti Könyvtár
  • Színes házak a városokban
  • Dánia villamosítása
  • Páris utcahálózata
  • A modern autóutakról
  • A városi közlekedési bajok orvoslása
  • Milyen lesz a közeljövő utcatisztítógépe
  • Legújabb statisztikai adatok Nagy New-York fejlődéséről
  • Magyar emberek az amerikai közigazgatásban
  • Városügyi bibliográfia
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
DC metaadatok
Cím:
Városi Szemle – 13. évfolyam – 1927.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása