Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 14. évfolyam – 1928.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Tanulmányok
  • Lukács Ödön: Magyarország állami adórendszere és községi (városi) pénzügye
  • Ereky István: A jogi személyek
  • Dr. Wildner Ödön: Egy angol város tükörképe
  • Dr. Szenkovits László: A hivatásos gyámság intézménye, feladata és a törvénytelen gyermekek védelme Ausztriában
  • Király Kálmán: A nyugateurópai nagyvárosok közutairól
  • Dr. Kelényi B. Ottó: A könyvtár és a művelődés kapcsolatai
  • Dr. Melly József: Berlin egészségvédelmi berendezkedése
  • Forgó Pál: A városépítés új problémái és eredményei
  • Dr. Ambrózy Kálmán: A kisajátítási törvény és a székesfőváros
  • Dr. Wildner Ödön: Kötött lakásgazdaság Nagybritanniában
  • Weis István: Az északamerikai várospolitika újabb irányai
  • Dr. Wildner Ödön: Tavasz ébredése a pesti és budai városházán
  • Dr. Szalay Sándor: A lakáspiac szervezése
  • Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja (I. rész)
  • Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított területeken (II. Cseh-Szlovákia)
  • Dr. Wolff Hellmuth: Közlekedési balesetstatisztika
  • Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja. (Folytatás)
  • Weigel Pál: Az idegenforgalmi statisztika kérdéséhez
  • Dr. Wildner Ödön: Tavasz ébredése a pesti és budai városházán. (Folytatás)
  • Dr. Melly József: Budapest csecsemőhalandósága nemzetközi megvilágításban
  • Mayer Ferenc: Háztartási számadások
  • Dr. Vas Bernát: A székesfővárosi közegészségügyi és bakteriológiai intézet működése és fejlesztése
  • Dr. Csorna Kálmán: Budapest székesfőváros gyermekvédelmi tevékenysége
  • Dr. Czebe Jenő: Javaslat az 1886 : XXII. községi (illetőségi) törvény 5–18. és 164. §-ainak módosítása tárgyában
  • Dr. Ereky István: A jogiszemélyek (II. A köztestületek)
  • Dr. Csorna Kálmán: A gyermekvédelmi ügy fejlődése Ausztriában
  • Dr. Némethy Károly: A köztisztviselők alkalmaztatása
  • Dr. Rötzer Ferenc: Az örökbefogadott kiskorúak tartásának kérdése a hatáskör szempontjából
  • Dr. Eperjessy István: Irányító gondolatok a székesfővárosi leventemozgalom fejlesztéséhez
  • Dr. Ereky István: A jogiszemélyek (II. A köztestületek. Folytatás)
  • Dr. Csorna Kálmán: Franciaország gyermekvédelmi rendszere és intézményei, figyelemmel Páris különleges helyzetére
  • Dr. Szokola Leó: A hatóságok és a társadalom szociális munkájának kapcsolata
  • Dr. Lamotte Károly: Budapest pénzügyei
  • Dr. Wildner Ödön: A X. nemzetközi lakás- és városépítésügyi kongresszus problémái
 • II. Közlemények
  • Cleveland, Magyar-Amerika fővárosa
  • Bécs város 1928. évi szociálpolitikai költségvetése
  • A genfi nemzetközi könyvtárak
  • Nagy-Milanó, policentrikus modern világváros
  • Személy- és áruszállítás autóbuszon a német városokban
  • A lebontott Szent Demeter- és az új Fogadalmi-templom Szegeden. Az új templom környékének jövő városképe
  • Az Egyesült-Államok automobil-kereskedelmi kamarájának évi jelentése
  • A székesfőváros árvaszékének tevékenysége az 1927. évben
  • Az építkezési és lakásügy jelen és jövő kérdéseiről
  • Tüdőbetegek gondozása Wienben
  • Az amerikai városok közlekedési viszonyai
  • Községi oktatásügy Kopenhágában
  • Idegenforgalmi statisztika
  • Egészségügyi közállapotok a német városokban
  • Berlin számokban
  • Az amerikai városok felhőkarcolói tudományos megvilágításban
  • Majna melletti Frankfurt közigazgatása az 1926–27. évben
  • Nagyvárosok portalanítása
  • A madridi földalatti vasút
  • Lakáshiány és lakbérkrach
  • Berlin, Hamburg és München kórházviszonyai
  • A német nagyvárosok villany- és gázellátása 1925–26-ban
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Tervek Nagy-London közigazgatásának egységesítésére
  • Újrendszerű párisi bérház
  • A párisi közalkalmazottak családi pótléka
  • A világ húsz legszebb városa
  • Hol a legolcsóbb az utazás
  • Amerikai felszólamlás a közlekedés rendezésének túlzásai ellen
  • A vásárcsarnok a modern város tartozéka
  • A közlekedési balesetek Berlinben 1927. év második negyedében
  • New York állam új városi törvénye
  • Győr új színházat épít
  • A főváros jobbparti részén tervezett szépítések és a történelmi emlékek megőrzése
  • Az angol községi választások eredményéhez
  • A kopenhágai forgalom és a közlekedési balesetek
  • A nedves városi aszfaltút és a motorjáróművek
  • Berlinben a világ legmagasabb tornya fog felépülni
  • Postacsomagok szállítása közúti vonalakon
  • A közutak maximális forgalmának kérdéséhez
  • Nagyvárosok szemetének elemzése
  • Az utak alkata és az abroncsok tartóssága
  • Ismeretterjesztő előadások a magyar városokban
  • Motoros utcai porszívógépek New Yorkban
  • Gyermekszanatórium West-Hamben
  • Közúti kocsik gépi tisztogatása
  • A Budapest körüli helyiérdekű vasutak hálózatának fejlesztése
  • A római Piazza Colonna városterület újraépítése
  • Vágánynélküli villamos városi vasút
  • A londoni motorközlekedési világkongresszus
  • Könnyűfémből készült amerikai közúti kocsi
  • Amerikai városok repülőtérépítkezései
  • A közúti vasút és autóbusz kérdéséhez
  • Autóbuszvállalatok forgalmi teljesítményei
  • A városi levegő portartalma
  • Statisztika Londor forgalmáról
  • Az amerikai városok ipari magánkísérleti állomásai
  • A nagy középeurópai autóstráda, mely magyar városokon vonul át?
  • A főváros dunai rakpartjai
  • Modern akvárium felállítása Rómában
  • Nemzetközi automobilkiállítás Brüsszelben
  • Prágában megjelölik a városon áthaladó automobilok számára az utak irányát
  • A Szent Gellérthegy déli oldalának parkirozása
  • Az építésnél közreműködők címei
  • Berlin közlekedési statisztikája
  • Népegészségügyi múzeum Budapesten
  • Az olasz helyiérdekű villamosvasutak
  • Magyarvonatkozású ünnepély Nürnbergben
  • Vasúti átjárók megvilágítása
  • A budapesti Nemzeti Színház
  • Amerikai szempontok a közlekedés szabályozásánál
  • A világ legrégibb városa
  • Gyermekek balesete a porosz utcai forgalomban
  • Egy magyar mintaváros!
  • Közlekedési balesetek az Egyesült-Államokban
  • Pestújváros néven új város alakul ki
  • A velencei Márkus-templom kijavítása
  • Egy értékes műemlék átépítése Budapesten
  • Eger ősi közigazgatási intézménye
  • Kétezeréves francia város
  • Magyarország megszállt területén levő városok műemlékei
  • Autóbusz és gyorsvasút
  • Angliában csökken a születések száma
  • Bővítik és átépítik a bécsi nagyszállodákat
  • A kopenhágai villamosvasút 1926–27-ben
  • Hatósági féregirtó intézmény Frankfurtban
  • London utcai közlekedése
  • Nemzetközi iparegészségügyi kongresszus és munkásvédelmi kiállítás lesz Budapesten ez év szeptember 2–8. között
  • Közegészségügyi propaganda közgazdasági alapon
  • Királyi palotákból városi múzeumok, vagy egyéb középületek lesznek
  • Községi igazgatás az Egyesült-Államokban
  • A monostori református templom Kolozsvárott és a környékének városképe
  • A gyalogjáróforgalom szabályozása Los-Angelesben
  • Fővárosi tűzvédelmi adó
  • Új berlini weekend-autóbuszok
  • Újabb módosítások a németbirodalmi kötött lakásgazdaságon
  • Berlin közlekedése
  • Nemzetközi Gyermekvédelmi Kongresszus Párizsban
  • Gyermekvédelem Lengyelországban
  • Nagytávolságú autóbuszvonalak
  • A dolgozó fiatalkorúak szabadideje
  • A fiatalkorúak hatósági védelme Grácban
  • A német nagyvárosok gáz- és villanyfogyasztása 1925–1926-ban
  • Az iskolásgyermekek tüdejének vizsgálata Prágában
  • A közlekedés korlátozása Londonban
  • Betegek szociális gondozása Németországban közkórházaiban
  • A lakásépítés külföldön
  • Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet
  • Lakásokat fűtő közüzem Párizsban
  • Az egészségügyi politika új irányairól
  • A nagyvárosok tejszükséglete
  • Zürich új szegénygondozó törvénye
  • Városi illemhelyek Wienben
  • Új törvény a nemibetegségek leküzdéséről Németországban
  • Lakásépítési törvényjavaslat Belgiumban
  • A müncheni vásárcsarnok
  • A londoni posta csővasútja
  • Amerikai városok múzeumai
  • Népgondozás a német városokban
  • A stuttgarti lakáskísérleti telep
  • A házassági tanácsadókról
  • Berlin közlekedése 1927-ben
  • A kölni vásárcsarnok
  • A temető, mint a város tartozéka
  • A lakáskrízisről és annak leküzdéséről
  • London és Edinburg között megállás nélkül közlekedő vonat
  • Nagyvárosok rohamos fejlődése
  • A német birodalmi vasutak állomásainak feldíszítése élővirágokkal
  • Politika és közegészségügy
  • A berlini közlekedési balesetek 1927-ben
  • Hogyan keltette életre hanyatló közfürdőit Barmen városa?
  • Az iskolából kikerülő fiatalság helyzete Svejcben
  • Tapasztalások a mannheimi házassági és szexuális tanácsadókon
  • Lakásviszonyok és egészség
  • A wieni idegenforgalom 1927-ben
  • Városi gyermekgondozás Grazban
  • Róma fejlődése 1926-ban
  • A newyorki földalatti vasút
  • Prágai iskolásgyermekek tuberkulózis vizsgálata
  • Városi parkok rózsakertjei Amerikában
  • A londoni autóbusztársaság új kocsijai
  • A Budai Színkőr újjáalakítása
  • Útalatti vasút terve Wienben
  • Berlini városrendezési tervek
  • Adatok az északamerikai villamosvasutakról
  • Wien utcáinak olajozása
  • Mozgófényképszínházak adója
  • Közúti kocsi, mint váróterem
  • Magánháztartási számadások Berlinben
  • Városok központi távfűtése
  • A budai sikló modernizálása
  • Chikágó vízgondjai
  • Rövid hírek nagyvárosok múzeumairól
  • Rádió a berlini rendezőpályaudvarokon
  • Az egri török minaret
  • Transzkontinentális autóbuszforgalom
  • Gyermekvédelem Karinthiában
  • Az acélházépítés hátrányai
  • Füst megoszlása Párizs levegőjében
  • Magyar állampolgársági jog
  • Róma és szabályozása
  • A gyalogjárás tízparancsolata
  • Wien város kisegítő és különleges iskolái
  • Nagyvárosok laksűrűsége
  • A gyalogosok szerepe a közlekedési balesetstatisztikában
  • Megvilágított házszámok Wienben
  • A gyalogforgalom megrendszabályozása Chikagóban
  • A grazi élelmiszervizsgálóhivatal
  • A központi városháza az idén 200 éves
  • A tűzoltótisztkiképzés, a kerületi tanfolyamok és testületi kiképzés
  • Iskolai tantárgy lesz a közlekedési rend
  • Berlinben növekszik a közlekedési balesetek száma
  • A gömbház
  • A nyilvános házassági tanácsadó öt éve Wienben
  • Az amerikai közlekedési rendőrség
  • A Budapesti Nemzetközi Vásár beszámolója
  • Gáz és villany a német nagyvárosokban 1925–26-ban
  • A berlini közjóléti irattár
  • Rendőri jelzések a közúti forgalomban
  • Városok és községek Nemzetközi Szövetsége
  • A gépjárművek és motorciklik szaporodása Wienben
  • Berlin kórházszükséglete
  • A belga lakáskrízis
  • Villamosjárművek
  • Községi tanácsosok kinevezése Olaszországban
  • Szemléltető módon akarja Wien rendezni a gyalogközlekedést
  • A háztartási alkalmazottak betegségei
  • Az Országos Gyermekvédő Liga tevékenysége
  • A közlekedési balesetek befolyása az Egyesült Államok gyermekhalandóságára
  • Egységes helyszíni vizsgálat a szociális munkában
  • Ritmikus torna a nevelés szolgálatában
  • Alkoholizmus és halandóság
  • Berlinben nagy gondot fordítanak a közlekedés irányítására
  • Anya- és csecsemővédelem Olaszországban
  • A fővárosi új moziépítési szabályrendelet
  • Házassági tanácsadó Genovában
  • Berlin utánozza Amerikát
  • Párizs megrendszabályozza a gyalogjárókat
  • A táplálkozás racionalizálása
  • Roesle: A megbetegedési statisztika nemzetközi egységesítéséről
  • Új irányzat a főváros utcaneveinek megválasztásánál
  • Archeológiai ásatások Egerben
  • Az úttesten való átkelés szabályozása Washingtonban
  • Az Egyesült Államok közlekedési balesetstatisztikája
  • Wien nagy dollárkölcsöne
  • Új élelmiszernagyvásártelep (modern központi vásárcsarnok) létesül a fővárosban
  • Az egri középkori székesegyház felkutatása
  • Az autóbuszforgalom az Amerikai Egyesült Államokban 1927-ben
  • A kórházak jelentősége a gümőkór elleni küzdelemben
  • Országos idegenforgalmi tanács
  • Serdülők oktatása Angliában
  • A gümőkórhalálozás Szászországban
  • Új közlekedési rendelet Németországban
  • Pályaválasztási tanácsadás Wienben
  • Szervezkedés esetleges influenzajárvány ellen Cape-Town-ban
  • A német autóbuszvállalatok forgalma
  • London építkezései
  • A Berlini Közúti Vasút pályázata az iskolai ifjúság számára
  • A lakásfelügyelet Kölnben
  • Baltimore
  • Majna-Frankfurt közlekedési üzemei
  • A holland községek vízellátása
  • A hastífusz- és diftériahalandóság az Egyesült-Államok nagyvárosaiban
  • Kísérlet az utcai biztonság fokozására
  • Szemétégetés helyett erjesztés
  • Mocsarakat tölt fel London a szeméttel
  • A német nagyvárosok szövetségének értekezlete
  • Athén népesedési mozgalma
  • A philadelphiai földalatti vasút
  • Ki legyen a vízóra tulajdonosa?
  • Párizs új fürdői
  • A lakások zsúfoltsága és a tüdővész
  • Vasutak, mint az autóbuszforgalom táplálói
  • Pályázat az utcai lárma leküzdése érdekében
  • Az idegenforgalom
  • Világrekordok
  • A gyorsépítés
  • Várostervezés az Unióban
  • Prága fejlődése
  • Kétemeletes ház, mint a városi építkezés eszménye
  • Modern iskolaépítés Németországban
  • Szekszárd közmunkái
  • Az angol rendőrség és a közlekedés
  • Wien dunai áruforgalma
  • Amerika könyvtárai
  • A városok egyetemi tanszéke
  • Óriás London
  • Az amerikai városok közlekedése
  • Az Egyesült Államok bűnözői
  • Hetvenezer külföldi autó fordult meg félév alatt Ausztriában
  • Tudományos és ipari kiállítás Liége-ben 1930-ban
  • Szaporodnak az analfabéták Franciaországban
  • Wienben is aktuális a földalatti vasút kérdése
  • Az oroszországi népszámlálás
  • Autóbuszforgalom Haifa–Bagdad között
  • A New York–New-Jersey-i Holland alagút
  • Innsbruck élelmiszerellátása
  • A svejci városok szövetségének kongresszusa
  • A magyar városok rendőrségi hozzájárulása
  • Első segélynyújtás Angliában
  • Budapesten a legolcsóbb, Mezőcsáton a legdrágább a villany
  • Az egészségügyi közviszonyok Kölnben
  • A német kisvárosok szövetségének értekezlete
  • A járványos betegségek Baselben 1926–1927-ben
 • Városügyi bibliográfia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Budapest irodalma
  • 1
  • 2
  • 3
DC metaadatok
Cím:
Városi Szemle – 14. évfolyam – 1928.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása