Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 15. évfolyam – 1929.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Dr. Máday Lajos: Városaink fejlődési körzetébe eső községi közigazgatási területek hozzácsatolásának törvényes rendezése
  • Dr. Gárdonyi Albert: Pest városa és a Nemzeti Színház
  • Várhidy Lajos: Városaink az autonómiájukért
  • Pásztor Mihály: Budapest szénfogyasztása
  • Zelovich Kornél: A ceglédi vonal útátjáróinak megszüntetése a székesfőváros területén
  • Dr. Tönnies Ferdinánd: Statisztika és szociográfia
  • Dr. Gallina Frigyes: Nagy-Berlin
  • Közlemények
   • A statisztika szerepe az egészségvédelem szervezésében
   • A csepeli kikötő
   • A decimális osztályozás és a városi levéltárak
  • Hazai és külföldi szemle
   • Athén vízellátása
   • A népszaporodás menete Olaszországban
   • Az idegenforgalom Berlinben 1927-ben
   • Az egyetemi város Párisban
   • A világ legdrágább építése
   • 1576 lakásos telepet építtet Wien
   • A wieni elektromos művek áramtermelése
   • Fürdőépítés Savanyúkúton
   • Útépítési tevékenység Ausztriában
   • Jeruzsálem vízellátása
   • A temető befolyása az ivóvízre
   • Az utcai balesetek Berlinben az 1928. év első negyedében
   • Szemétgyűjtés Islingtonban
   • Küzdelem a gyermekházasságok ellen Angliában
   • Berlin tejellátása 1927-ben
   • Az új alagút Detroit és Windsor között
   • Útburkolatok felszakítása
   • Középkori városjelleg megóvása
   • Expressautóbuszok Manchesterben
   • Teherautóforgalom hatása az épületek szilárdságára
   • A népmozgalom Berlinben 1927-ben
   • A városok fűtése Amerikában
   • Pesterzsébet építkezési statisztikája
   • Városok ráfizetése a tűzbiztosításra
   • Új kisajátítási törvény Olaszországban
   • Miskolc építkezési statisztikája
   • Wien házasságkötési statisztikája
   • A lakásépítés Angliában
   • Alumíniumból épült villamoskocsik
   • Kártya- és billiárdozó Csehországban
   • Párisi lakásínség
   • Róma új kormányzója
   • Motorvezetői engedélyek szabályozása Franciaországban
   • Berlin városa négy és félmillió márkát utalt ki sürgős útépítésekre
   • Lakásépítkezés Prágában a háború után
   • Csehszlovákiában megindul a nagy útépítés
   • A társasház és a pereskedés
   • A háztartási szemét eltakarítása Párisban
   • Autóutak Spanyolországban
   • Pályázat a közlekedési balesetek megakadályozása érdekében
   • Berlin közlekedési eszközei 1926-ban
   • Az első betonút Svejcben
   • Az uszodák vizének tisztántartása
   • Idegen állampolgárok Berlinben
   • Ezerlakásos modern háztömbépítkezés Berlinben
   • Svédország az autóbuszok hazája
   • Győrött nagy útügyi programmon dolgoznak
   • Milánó vállalatba adta a szemétgyűjtést
   • New-York állam nagy haladása
   • A mai lakásépítkezés és az egészségügyi követelmények
   • Közlekedési balesetek Zürichben
   • Berlin kézműipara
   • A halottégetés terjedése
   • A lakásbérek a svejci városokban
   • A szinházégések
   • Építkezések Berlinben 1927-ben
   • Az útprobléma megoldása
   • Az iskolásgyermekek balesetbiztosítása Genfben és Zürichben
   • A házak számozása
   • A lakáskérdés Angliában
   • A kőzetek királya — a bazalt
   • A húsfogyasztás Berlinben 1927-ben
   • A dengueláz hatása Athén népességére
   • Utcajelző oszlopok Wienben
   • Berlin szénfogyasztása 1927-ben
   • A porosz centrumpárt a mammutvárosok ellen
   • Rockefeller megvásárolt egy várost Virginiában
   • A patkányirtás egészségügyi jelentősége
   • Ausztria idegenforgalma és az osztrák idegenforgalmi tanács határozatai
   • A közúti vasutak és a villamos jubileuma Svejcben
   • Úszómedencék vizének tisztítása
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 2. szám
  • Dr. Ereky István: A jogi személyek
  • Dr. Szűcs Jenő: A városok határainak kiigazítása, tekintettel Miskolcra
  • Surányi-Unger Tivadar: New York gazdaságpolitikája
  • Dr. Tatay Zoltán: A városok kifejlődése és felszívóereje
  • Közlemények
   • Adatok London közlekedéséhez
   • A berlini »Fürsorge«
   • Szemétgyűjtés a modern városokban
   • Öngyilkosságok Breslauban
   • Nagyvárosok egészségügyi hivatalainak szervezete és feladatai
  • Hazai és külföldi szemle
   • Kísérlet az utcai forgalom egységes szabályozására
   • A berlini lakások felszerelése
   • Zürich szociális statisztikája a születések csökkenéséről
   • Utcai balesetek Nagybritanniában 1927-ben
   • Berlin, mint nagybirtokos
   • A községi »home rule« az Egyesült-Államokban
   • Korunk táplálkozásának problémái
   • A személyforgalom erős növekedése a német autóbuszvonalakon
   • Automobilok kompon való szállítása a Bodeni-tavon át
   • Városok fűtési szükségletének üzemszervezése
   • Párizs utcai forgalmának szabályozása
   • A községek feladata az egészségvédelem szervezésében
   • A világ legnagyobb kiállítási épülete
   • A városok közti repülőforgalom Európában
   • Statisztika a berlini járműforgalomról
   • Kerékpárutak
   • Angol vasutak autóüzemei
   • A német városok hírszolgálati és sajtóhivatalai
   • A wieni közúti forgalom lebonyolódása
   • A hatósági csecsemővédelem és a városi gyermekgondozóintézet működése Stuttgartban
   • Vasúti alagútból közúti alagút Zürichben
   • Megállás nélkül Londontól Edinburghig
   • A tüdőbeteggondozó intézetek működése Kielben
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 3. szám
  • Dr. Ereky István: A jogi személyek (Folytatás.)
  • Liber Endre: A főváros részvétele a magyar képzőművészet külföldi reprezentatív kiállításain
  • Drescher Pál: Közművelődési közkönyvtárak a nagyvárosi kultúra szolgálatában
  • Dr. Wolff Hellmuth: A sport és statisztikája
  • Dr. Melly József: A német városok tejfogyasztása
  • Közlemények
   • Az új zürichi szegénygondozási törvény
   • A létfenntartási költségek indexszámának megállapítása és jelentősége
   • A MÁV ceglédi vonal útátjáróinak megszüntetése és Drezden, Berlin és Hamburg magasvasutai
  • Hazai és külföldi szemle
   • Közúti vasutak menetdíjai és kedvezményes jegyei
   • Az amerikai automobilgyártás 1927-ben
   • Vasút és repülőgép
   • A stuttgarti iskolásgyermekek gondozásáról
   • Teherautók a csomagforgalomban
   • Autóbusz hálókocsik
   • Az iskolaorvosok tevékenysége a torna alóli felmentésben
   • Városi lakások tüdőbetegek részére
   • A nagyvárosok jelentősége a nemzet- és világgazdaságban
   • Autóbusz és közúti vasút
   • Városi sajtóhivatal létesítése Frankfurtban
   • A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátása Olaszországban
   • A tejforgalom szabályozása Grazban
   • A füstártalom és annak leküzdése
   • Házasságkötések, születések, halálozások Németországban 1927-ben
   • A dresdeni hygieneakadémia szervezete és feladatai
   • A lakásbérek és építési költségek Bernben
   • A népjóléti statisztika szervezéséről
   • Az amerikai garázsrendszer
   • Érdekes statisztikai adatok Bern jelentéséből
   • Közlekedésszabályozás és gazdasági szempontok
   • Kiel népesedési viszonyai 1925—1927-ig
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 4. szám
  • Dr. Szokola Leó: A közigazgatási tisztviselők és hivatalnokok gyakorlati képzése, különös tekintettel a fővárosra
  • Dr. Ereky István: A jogtudomány módszerei. A Duguit- és Kelsen-féle módszertani álláspontok bírálata
  • Közlemények
   • A forgalmi balesetek Bernben
   • Az aggkorúak gondozásának jövendő kérdéseiről
  • Hazai és külföldi szemle
   • Az orvosok közreműködése a munkaképtelenek gondozásában és a pályaválasztási tanácsadásban
   • Nagybritannia népesedési mozgalma
   • Észak-déli út Amerikán keresztül
   • Az uszodák vizének klórral és klóraminnal való fertőtlenítése
   • Országutak – fémből
   • Miben halnak meg a breslauiak?
   • Buenos-Aires szociálhiglénés törekvései
   • Küzdelem a rákbetegség ellen
   • Az 1930-ra tervezett berlini építkezési kiállításról
   • Az egészségvédelem szervezete Kielben
   • A La Manche-alagút terve
   • A párizsi tűzoltóság munkája
   • Baden egészségügyi közállapotai
   • Munkanélkülieket foglalkoztató iroda Baselben
   • Az átlagos emberi életkor Németországban
   • Francia törvényjavaslat a vizek beszennyezése ellen
   • A halálokok Bernben
   • A svejci lakáspolitika
   • A járványos gyermekbénulás epidemiológiája
   • Berlin népesedési mozgalma 1927-ben
   • Díjtalan szülési segítség és díjtalan temetés Svejcben
   • Az automobilgázok az egészségvédelem nézőpontjából
   • Az utcai forgalom szabályozása Berlinben
   • A svejci tuberkulózistörvény
   • Az uszodák egészségügyi vizsgálatáról
   • A városi lakáshivatal működése Kielben
   • Párizs várfalainak lebontása
   • A berlini lakásrendelet
   • Az egészségügyi közviszonyok Kielben (1927.)
   • Emlékirat a párizsi lakásnyomorról
   • A tej és kenyér árának kialakulására irányuló kutatások Svejcben
   • Építkezések a német városokban 1927-ben
   • Törekvések a tejfogyasztás fokozására
   • A lakásnyomor leküzdése Franciaországban
   • A szociális gondozás Angliában
   • A fertőtlenítő intézet működése Kielben 1925—1927.
   • Wien város földbirtoka
   • Új tűzoltószerek Berlinben
   • Kiel város tejgazdasága
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 5. szám
  • Dr. Morgenroth Vilmos: A nagyvárosok gazdaságának helyzete a nemzetgazdaságban
  • Dr. Csorna Kálmán: Az Amerikai Egyesült-Államok gyermek- és ifjúságvédelmi szervezete
  • Dr. Zwick Albert: Községi takarékpénztárak az 50.000-néI nagyobb lélekszámúnémet városokban
  • Oltay Károly: A városmérés jelentősége és létesítésének fontosabb alapelvei
  • Dr. Gárdonyi Albert: A Rókus-kórház s a régi pesti kórházak
  • Dr. Stabel Ottó: A városok fogyasztási statisztikája
  • Dr. Kepes Ernő: Városok múltja és jövője
  • Dr. Mozolovszky Sándor: Lakóházépítkezések a magyarországi városokban
  • Dr. Budó Jusztin: A tizedes osztályozó rendszer alkalmazása a városi levéltárakban
  • Dr. Melly József: A járványos betegségek viselkedése a székesfővárosban1874-től 1927-ig
  • Közlemények
   • Az új berlini utcarend
   • Küzdelem a füst ellen
   • Új szerkezetű villamoskocsik
   • A svéd városok szervezeti és gazdasági alapjai
   • A közigazgatási hivatalok tűzvédelmi berendezése
   • A székesfőváros árvaszékének tevékenysége az 1928. évben
  • Hazai és külföldi szemle
   • Az angol városok kislakásépítő tevékenysége
   • Az utcai forgalom és az épületek rázkódása
   • Érdekes versenypályázat egy amerikai városháza építésére
   • A város népsűrűségének és a szabad térségeknek helyes aránya
   • Városi könyvtárak Wienben
   • Az amerikai városok eladósodása
   • Laksűrüség a német városokban
   • Óriási garázs New Yorkban
   • A villamosvágányok szabaddátétele a középvárosokban
   • A chicagói »Sanitary District«
   • 18.865 villanylámpa a wieni utcákon
   • Frankfurt kész konyhát is ad lakóinak
   • A szemét kezelése az angol városokban
   • Olaszország idegenforgalma
   • Automobilforgalom Berlinben
   • Az új francia lakástörvény
   • Tüzrendészeti óvóintézkedések a felhőkarcolóknál
   • Edinburgh gázfogyasztása
   • A kereseti adó városi pótlékolása Németországban
   • London számokban
   • Energiatermelés szemétből
   • A garázsok fűtése és szellőztetése
   • Útburkolás palabrikettel
   • A városok térképezése a levegőből
   • Tömör autókerekek eltiltása Braunschweigben
   • A berlini nagy villamos centrálé
   • Repülőkikötő a felhőkarcolók tetején
   • Varsó terjeszkedése
   • Az algaképződés megakadályozása a víztartályokban
   • A városi biztosítóintézet Wienben
   • Az angol városok és az urbanizmus
   • A községi takarékpénztár — Wienben
   • Berlin közlekedési eszközeinek statisztikája
   • Breslau terjeszkedése
   • A német városok nyilvános fürdői
   • A föld legfényesebben világított utcája
   • Statisztikai tanfolyam az olasz városok tisztviselői részére
   • Az utak söprése Liverpoolban
   • A közvilágítás Wienben
   • Bologna város a sokgyermekes családokért
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 6. szám
  • Liber Endre: Közjótékonyság és szociálpolitika
  • Dr. Wildner Ödön: A Vitkovics-ház emléktáblája
  • Dr. Zsedényi Béla: Nagy-Miskolc problémája
  • Oltay Károly: Vidéki városaink szabatos felmérésének műszaki feltételei
  • Dr. Sommer Lajos: A városi lakásépítés problémái
  • Dr. Czebe Jenő: Magyar községi illetőségi jog
  • Heyer Frigyes: Az angol községi közigazgatás
  • Dr. Viola Rezső: Városépítésről
  • Dr. Jakopovits Pál: A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására
  • Közlemények
   • A vagyon és vagyonadó a németországi nagyvárosokban
   • A párizsi utcai közlekedés
   • Munkanélküliségi biztosítás Zürichben
   • Az 1928. évi németországi építkezések
  • Hazai és külföldi szemle
   • A berlini forgalom statisztikájából
   • Városi kiskertek Wienben
   • A nagyvárosok védtelenek a gáztámadással szemben
   • Központi fűtés szeméttel
   • A londoni autóbuszforgalom balesetei
   • Pályaválasztási tanácsadó Wienben
   • A berlini közlekedési balesetek 1928-ban
   • Koppenhága szemétégetőtelepe
   • Debrecen kísérleti rizstermelő gazdaságot létesít
   • A születések csökkenése és a városok
   • A chicagói utcai forgalom
   • Angol útépítés és adópolitika
   • Párizs községi választókerületei
   • Közúti vasutak vagy — magánautó?
   • Városi alkalmazottak Wienben
   • Adatok a wieni községi üzemek munkájáról
   • A londoni autóbusztársaság
   • Riviéra-autóbuszok
   • Küzdelem a patkány ellen
   • A csepeli vámmentes kikötő
   • A német közúti vasutak az 1927. és 1928-ik naptári évben
   • Wien lakásépítési programmja
   • A taxiforgalom Berlinben
   • A wieni st. marxi vágóhíd forgalma
   • A londoni földalatti vasút új »Piccadilly Circus« állomása
   • Az elsőbbségi jog az utcakereszteződéseknél
   • Az utcai közlekedés Amsterdamban
   • Vízvezetéképítési politika matematikai alapon
   • A ieipzigi hatósági mentőintézmény
   • Városi rendeletek közlése rádión
   • Berlin idegenforgalma 1928-ban
   • Közlekedési balesetek az Amerikai Egyesült-Államokban
   • Veszteséges autóbuszüzem Zürichben
   • Az egyalkalmazott-rendszer a villamosokon és autóbuszokon
   • Main melletti Frankfurt közlekedési eszközei
   • A csecsemővédelem eredményei Baselben
   • Madrid fejlődése
   • Új közlekedési törvény Olaszországban
   • Az angol közúti vasutak az 1927-ik évben
   • Vízművek méretezése
   • Chicago »zaj-térképe«
   • A zálogházak a német városokban
   • A legmodernebb fegyház
   • Üzletbérlők védelme Angliában
   • Új gyorsvasúti vonalak Berlinben
   • A hóeltakarítás Berlinben
   • Winterthur közlekedési szabályzata
   • Uszodaméretek
   • Anglia útépítésügye
   • A kerékpár az új berlini utcarendben
   • A házasulandók védelme
   • Érdekes londoni számok
   • A német társadalmi gyermekvédelmi központ tevékenysége az 1927/1928. évben
   • A berlini közlekedés 1928-ban
   • A klagenfurti vásárhivatal működése1927-ben
   • Jelzőkészülék a villamosbalesetek elhárítására
   • Wien város új építési szabályzatának tervezete
   • Kötelező képességvizsgálat
   • Új német törvényjavaslat a házasságonkívüli gyermek jogáról
   • Villamosvonalak helyett autóbuszvonalak Párizsban
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
DC metaadatok
Cím:
Városi Szemle – 15. évfolyam – 1929.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása