Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 16. évfolyam – 1930.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Wildner Ödön: Párizs és Nagy-Párizs
  • Dr. Iványi Béla: Eger város rangemelési törekvései
  • Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított területeken
  • Zelovicz Kornél: Hazai közlekedésünk múltja és jelene
  • Dr. Kepes Ernő: A bécsi vásárüzemek és a vásárhivatal tevékenysége
  • Wilhelm Artúr: A statisztikai szolgálat újjászervezése Olaszországban
  • Liber Endre: Szociálpolitikai tapasztalataim Olaszországban
  • Dr. Csorna Kálmán: A családvédelem alapvonalai
  • Dr. Mádai Lajos: Városaink iparának technikai fejlesztése
  • Ifj. Linhardt József: A belső csatornamunkák balesetvédelmi követelményei
  • Dr. Gortvay György: A kereső nő szociális helyzete és munkaviszonyai
  • Dr. Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra. (Első közlemény)
  • Oltay Károly: A svácji városmérések szervezete és tanulságai
  • Dr. Szokola Leó: A veszélyeztetett nagyvárosi ifjúság helyzete Németországban
  • Dr. Bódy László: Budapest költségvetése
  • Dr. Jakopovits Pál: A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására
  • Dr. Giese Erich: Nagyvárosi közlekedési vállalatok gazdaságossága és díjszabása
  • Dr. Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra. (Második közlemény)
  • Dr. Krisztics Sándor: A municipális rendszer alakulása a világháború óta
  • Dr. Scheff-Dabis László: Nagyvárosok levegője
  • Dr. Wolff Hellmuth: Megértő statisztika
  • Dr. Krisztics Sándor: A municipális rendszer alakulása a világháború óta. (Folytatás)
  • Székely Ádám: A londoni földalatti villamosvasút
  • Dr. Czebe Jenő: A magyar állampolgárság jogszabályai
  • Dr. Papanek János: Közüzemeink a hazai közgazdaság szolgálatában
  • Dr. Gallina Frigyes: Budapest utcanevei
  • Dr. Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagysvárosokra. (Harmadik közlemény)
  • Dr. Kelényi B. Ottó: A Szent Szövetségben egyesült uralkodók látogatása Buda-Pesten
 • II. Közlemények
  • A közlekedést irányító rendszerek összehasonlítása
  • Az autóbuszforgalom terjeszkedése Amerikában
  • Az idő értékelése
  • Tíz német város idegenforgalma 1928-ban
  • Városi gáz- és villamosművek Svédországban
  • Acélházépítkezések Angliában
  • A lakáskérdés a svéd városokban
  • A trolleybus
  • A párizsi közalkalmazottak nyugdíjszabályzata
  • A székesfőváros árvaszékének tevékenysége az 1929. évben
  • A magyar céllövészet nagy problémája
  • A városok és a vasúti közlekedés Észak-Amerikában
  • A városi alkalmazottak helyzete Svédországban
  • Nagyobb német víz- és gázművek statisztikája
  • Lakóházépítkezések a magyarországi városokban
  • A népmozgalom Franciaországban 1927-ben
  • Kocsitípus, menetsebesség, kocsisúly és a közúti vasutak gazdaságossága
  • A lakáskeresők megszámlálása Münchenben
  • A berlini közlekedési balesetek helyszerinti eloszlása
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Az amerikai városok tervszerű fejlesztése
  • Utcanévmagyarázó táblák Miskolcon
  • A svájci szövetségi vasutak és a teherautók versenye
  • Az ivóvíz meglágyítása
  • A játszóterek jótékony hatása a közerkölcsökre
  • Közlekedési jelzés hanghullámmal
  • Kizárólag villamoskonyhákra
  • Anya- és csecsemővédelem Indiában
  • Eso-Em-rendszer a háziszemét elhordásánál
  • Berlin útjai és utcái
  • A jövő városa
  • Száz község közül kilencvenben nincs villamos áram
  • Kísérlet a népfürdők kabinhiányának megoldására
  • Vízszükséglet
  • Glasgow szemétégetőüzeme
  • Magyarország gáztermelése az 1928. évben
  • Róma új nyilvános parkjai
  • Milánó tejközpontot épít
  • Az Egyesült Államok 1928. évi automobilstatisztikája
  • Bitumenes műkőanyagok
  • A párizsi úthálózat burkolása
  • A nagyvárosi közlekedés megkönnyítése
  • Ifjúsági szállodák a német városokban
  • Az elektromos fűtés propagálása Németországban
  • Városi raktárházak Bécsben
  • Mesterséges tavak vize, mint ivóvíz
  • Aggok menhelye Badenben
  • A Berlin ellenes porosz adópolitika
  • Nyilvános parkok és ültetvények Bécsben
  • A nyolcvanéves német gázipar
  • A legmodernebb szabadtéri uszoda
  • A városfejlesztés szabályozása Zürich-kantonban
  • A német városok mint telektulajdonosok
  • Gázfőzőverseny Berlinben
  • A tudomány és a víztisztítás
  • Külföldi munkások foglalkoztatása Berlinben
  • Erlangen szabadtéri uszodája
  • Kórházépítés sebesen hajtó autók bírságaiból
  • San-Francisco utcai forgalma
  • New York számokban
  • Bécs város munkaközvetítője
  • Az 1928. évi ausztriai idegenforgalom
  • Az ezeréves Meissen
  • Franciaország lakásépítő politikája
  • A házszámok és utcanévtáblák megvilágítása
  • Üvegből készült lakóházak
  • Hamburg új szemétégető kohója
  • A városok szövetkezeti tagsága
  • Modern országút Glasgow és Edingburg között
  • Svédországban a legolcsóbb a villanyáram
  • A motorközlekedés szabályozása Luzernben
  • Lakásépítés tüdőbetegek részére Szászországban
  • Nyilvános órák Bécsben
  • Adatok Bécs erkölcseiről
  • Olcsó erdősítés
  • Biarritz város új közüzemű központja
  • Az olasz városok demográfiája
  • A város felelőssége forgalomveszélyes utakért
  • A házasságon kívül szülő anyák védelme
  • A repülés ügye az angol iskolákban
  • A lakás befolyása a halandóságra
  • A gyermekbíróság jubileuma Amerikában
  • Angol anya- és gyermekvédelmi konferencia
  • A városfejlesztés Amerikában
  • Los Angeles az ideális közlekedés városa
  • A newyorki felhőkarcolóépítkezések az utolsó tíz évben
  • A háztartási és ipari szemét feldolgozása Lille-ben
  • Párizs és a várostervezési tudomány
  • A lyoni stádión úszómedencéje
  • Ablaknélküli házak
  • Városi repülőkiköltők az Egyesült-Államokban
  • A világ legnagyobb épülete
  • Világstatisztika a motoros járművekről
  • A házszámok kivilágítása
  • A helyi közigazgatás reformja Angliában
  • New York város jövedelemforrásai
  • Lakásépítkezés Philadelphiában
  • Csökkenőben van Bécs lakossága
  • Hamburg egyetemi várost épít
  • Az új lyoni vágóhíd
  • Barmen város közfürdői
  • Új villamostarifa Bécsben
  • A német nagyvárosok lélekszáma a közigazgatása reform után
  • Gyermekvédelem és népszövetség
  • A városok felelőssége az utcai közlekedés biztonságáért
  • Újabb törvényjavaslat Nagy-Genf megalkotására
  • A nagyváros befolyása az időjárásra
  • Az új bécsi lakástörvény
  • Földalatti vasút a teherforgalom részére
  • Mussolini urbanizmus elleni politikájának eredményei
  • Bécs város békítőhivatalai és a becsületsértési pörök
  • A vasút és az automobil versenye
  • Küzdelem a nagyvárosi lárma ellen
  • Az angol és a német önkormányzat
  • A német városok külföldi adósságai
  • Milánó városa 1928-ban
  • Az antennák átvezetése az utcák felett
  • A németbirodalmi tejtörvény tervezete
  • Nemzetközi város Genf mellett
  • A párizsi földalatti vasút forgalma
  • Egészségügyi könyvecskék a városi lakosság részére
  • Francia törvény az építkezések szilárdsága érdekében
  • A gáz- és villanyszolgáltatás a svájci városokban
  • A francia törvényhozás és a városfejlesztés
  • A távolsági gázszolgáltatás Németországban
  • Városi közigazgatást tanulmányozó központok az Egyesült-Államokban
  • Szabadtéri iskolák Rómában
  • Párizs utcai és háztartási szemetének feldolgozása
  • Philadelphia tűzrendészete
  • A vágóhídi hulladékok és állati hullák feldolgozása
  • Egészségügyi szolgálat Le Havre iskoláiban
  • Berlin szennyvízcsatornáinak kiürítése
  • Az új greenwichi közfürdő
  • A német kormány lakásépítő programmja
  • Vízvezetékberendezések Amerikában
  • A városközi autóbuszforgalom Nyugat-Németországban
  • A teherautók abroncsai és az utak rongálódása
  • Varsó vízellátása és csatornázása
  • A családibér befolyása a születésekre
  • A lakásforgalom szabályozása Európában
  • Svéd városok vízművei
  • Az iskolaköteles kor emelése Angliában
  • Áramtermelés és elosztása az Amerikai Egyesült-Államokban
  • Görlépcső az utcai forgalom szolgálatában
  • Suresnes város egészségügyi intézményei
  • A brit és a nemzetközi gyermekmentő szövetség tízéves fennállása
  • A forgalom és az autóbuszok nagysága
  • Ötszázmillió dollár városfejlesztésre
  • Anya- és csecsemőhalandóság Angliában
  • Amerika évi 13 millió dollárt költ a gonosztevőkre
  • Autóutak és tájkertészet
  • Száztíz emelet
  • Földalatti tehervasúti vonal Londonban
  • A gépjárművek tartományonkinti eloszlása Németországban
  • Újabb pedagógiai és egészségügyi szempontok a nagyvárosi iskolák architektúrájában
  • Békéscsaba 1929. évi rizstermése az 1928. évit is felülmúlta
  • A húszmilliós Nagy-New York közlekedési tervezete
  • Győr idegenforgalmának megszervezése
  • Földalatti utcákat terveznek Párizsban
  • „Gyalogjárók szövetsége” Londonban
  • Törvény készül a kiállítások és vásárok rendezéséről
  • A lakások felszabadítása
  • Mozgókönyvtárak a népművelés szolgálatában
  • A londoni grófság közúti vasutai
  • A hivatalos pályaválasztási tanácsadó eredményei Németországban 1925–1926-ban
  • A halálos balesetek fokozódása Poroszországban
  • Adatok Párizs közlekedéséhez
  • Gépkocsikomp a Bodeni-tón
  • A német távolsági gázvezeték
  • Adatok az autószerencsétlenségek statisztikájához
  • Elektromos omnibuszok felsővezetékkel
  • Elektromos háztartási készülékek Amerikában
  • Az autóbuszüzemek költsége Észak-Amerikában
  • Utcai forgalom és utcai kereskedés Londonban
  • München első felhőkarcolója
  • Rendőri és jótékonysági kiadások
  • Csuklós villamoskocsik
  • A brünni új erőműtelep
  • Balesetelhárítás a kémiai iparban
  • Amerikai nagyvárosok forgalma
  • A gépjárművek sűrűsége a német városokban
  • Az ipariskolai tanítók előképzettsége
  • Melyik az amerikai nemzet legnagyobb üzlete?
  • Vonatfelügyelet a városi forgalomban
  • Áramfogyasztás és egységárak a magyar városokban
  • Új autóbuszpályaudvar London déli részén
  • 40.593 büntetőparancs közlekedés elleni kihágás miatt
  • Autók „idegenforgalma”
  • Berlin területe
  • Forgalomszabályozás egy amerikai alagútban
  • A londoni földalatti vasutak új megállóhelye a Charing-Crosson
  • Egyhónapi egészségügyi munka Magdeburgban
  • A német munkáskertmozgalom
  • A montreali közúti vasút
  • Berlin parkjai
  • A gépjárművek építésének szabályozása Angliában és Amerikában
  • Berlin gázfogyasztása
  • Kisvárosok szemétfuvarozása
  • Új magasvasúti pályaudvar Berlinben. – A városi vasút villamosítása
  • Német városok kölcsönei
  • A közúti vasutak menetsebességének növelése Amerikában
  • Városok védekezése repülőtámadások ellen
  • Nagy-New York építészeti és forgalmi tervezete
  • Balesetelhárítás a közúti vasúti forgalomban
  • „Egyszemélyzetű kocsi”
  • A párizsi forgalom
  • Távfűtés egy német kisvárosban
  • A közúti vasutak gyorsasága
  • A római közúti és autóbuszforgalom reformja
  • A munkafiziológia gyakorlati eredményei
  • Az idegenforgalom Ausztriában 1928-ban
  • A fiatalkorúak otthonai Németországban
  • A német községi autonómiák helyzete Cseh-Szlovákiában
  • Útmutatók a távforgalom számára Hamburgban
  • A berlini utcahálózat kiépítése
  • Kombinált vasút- és autóbuszforgalom New York–Chicago között
  • A tanoncok iskolaegészségügyi vizsgálata Kielben
  • Az öngyilkosságok a háború alatt és a háború után
  • Az olasz autó-stradák
  • Az új svájci tuberkulózistörvény
  • A berlini új menetdíjszabások
  • Járható vezetékcsatornák Zürichben
  • Berlin telekpolitikája
  • Az utcai balesetek Brémában
  • A községek az állam alapjai
  • A közegészségügyi szervezkedés fejlődése Berlinben
  • A tuberkulózis elleni védekezés Zürichben
  • Az építkezések Cseh-Szlovákiában
  • A bécsi kertmozgalom története
  • Az öngyilkosságok bibliográfiája
  • A lovak és automobilok száma Bécsben
  • A népesség megoszlása a jövedelem szerint a német városokban
  • A vágóhidak egészségvédelmi követelményei
  • Az idegenforgalom gazdasági jelentősége
  • Mily összegű költséggel jár a német gépjárműközlekedés
  • A testi és lelki fogyatékosak összeírása Brémában
  • Közforgalmú alagút Kanada és az Egyesült-Államok között
  • A plakátragasztás, mint bevételi forrás
  • A svájci városok statisztikai adatgyűjtéseinek egységesítése
  • A nagyvárosok életfeltételei
  • A kislakások építésének támogatása a községi takarékpénztár útján
  • Tuberkulózisban történt megbetegedés esetére szóló biztosítás Olaszországban
  • A városi statisztika fejlődése és céljai
  • Építkezések Bérmában a háború után
  • A csecsemő- és kisgyermekhalandóság befolyása a népmozgalomra
  • Az osztrák közigazgatási reform
  • A német városok lakássűrűsége
  • A gyengébb munkaképességű tüdőbetegek szociális gondozása
  • Közúti vasút és autóbusz Ausztráliában
  • Német városok földbirtoka
  • Az autóbuszüzem Berlinben
  • A szegényebb családok életszínvonala Hamburgban 1925-ben
  • A német gépjárműipar 1929-ben
  • Az automobilok száma a német városokban
  • A statisztika jelentősége a csecsemőgondozás értékelésében
  • A motorcikli Németországban, Angliában és Amerikában
  • Lakásviszonyok a Németbirodalom nagyvárosaiban
  • Csecsemőhalandóság a születés utáni első napokban
  • London közlekedése 1929-ben
  • Küzdelem a nagyvárosi lárma ellen
  • Autóbuszpályaudvar – az emeleten
  • A teherautók súlyának és menetsebességének szabályozása Németországban
  • Kiemelhető utcai oszlopok és árbócok
  • Új útmutatók a gépkocsik számára
  • Nagyvárosi utak földfelszíni keresztmetszete
  • Milyen összegekhez jut az útépítés Angliában a gépjárműadóból?
  • A moszkvai közlekedés
  • Városok esőberendezése
  • Az új bécsi középbejáratú autóbuszok
  • Az ülőhelyek jobb elrendezése a közúti kocsikban
  • Tizenegy német város idegenforgalma 1929-ben
  • Az idegen kézre került ingatlanok a német városokban
  • Japán villamosvasútai
  • A nagyváros körüli telepek és elővárosok közlekedési problémái
  • Új utasszámlálási módszer Leningrádban
  • A német nagyvárosok népesedési mozgalma 1929-ben
  • Az új osztrák közlekedési szabályzat
  • Amerikai villamoskocsik Milánóban és Frankfurt a/M.-ban
 • Városügyi bibliográfia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Budapest irodalma
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
DC metaadatok
Cím:
Városi Szemle – 16. évfolyam – 1930.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása