Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 18. évfolyam – 1932.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Weiss Konrád: A közúti vasút tarifareformja
  • Dr. Laky Dezső: Adalékok Budapest társadalmának összetételéhez
  • Dr. Szokola Leó: Bécs város jóléti hivatala 10 éves
  • Dr. Csorna Kálmán: A gyámsági és gyermekvédelmi ügyek igazgatásának racionalizálása
  • Dr. Elekes Dezső: Budapest irodalmi termelése
  • Dr. Matolay Viktor: A székesfőváros kerületi elöljáróságai s a kerületi elöljárók értekezlete
  • Dr. Várszeghy János: Közúti forgalmi balesetek Budapesten
  • Bánó László: Budapest központi távfűtése
  • Knuth Károly: Budapest távfűtése műszaki és gazdasági nézőpontból
  • Dr. Scheff-Dabis László: Budapest levegőjének szennyeződése a fűtési időszakban
  • Dr. Aujeszky László: A nagyvárosi levegőszennyeződés meteorológiája
  • Dr. Rottenbiller Fülöp: Fiatalkorúak bűnözése elleni védekezés Budapesten
  • Dr. Wildner Ödön: Budapest jogszabályai és gyűjteményeik
  • Dr. Bodor Antal: A városbanlakás hátrányainak leküzdése és a kitelepülés kérdése
  • Farkas Imre: Az alföldi városok vízellátása és csatornázása
  • Dr. Homolyai Rezső: Budapest pénzügyi helyzete
  • Kemény Ignác: A fővárosi gyorsvasút kérdése
  • Dr. Hajdrik Sándor: A törvényhatósági jogú városok háztartása
  • Dr. Németh Péter: A gyermekvédelem egységesítése
  • Dr. Déznai Viktor: A lakás fejlődése az utolsó 100 évben
  • Dr. Várszeghy János: Közúti forgalomszámlálások Budapesten
  • Dr. Matolay Viktor: A székesfőváros kerületi elöljáróságai s a kerületi elöljárók értekezlete (Folytatás)
 • II. Közlemények
  • Állami és községi üzemek Angliában
  • A városi hírszolgálat
  • A városigazgatás Londonban
  • Küzdelem az utcai forgalom rendjéért
  • Az angol létfenntartási index megállapítása
  • A londoni utcai forgalom
  • A községi alkalmazottak szolgálati szabályzata Franciaországban
  • A lárma ellen
  • A kertvárosmozgalom
  • Négy bajor nagyváros lakásproblémája
  • Berlini személytávforgalom
  • A „Grande Route”
  • A bécsi városi fuvarozó üzem
  • A közállapotok az orosz városokban
  • A nagyvárosok népesedési problémája
  • Kerékpárutak a német nagyvárosokban
  • Házassági tanácsadók Svájcban
  • Utcai közlekedés és csend
  • Gyorsvasúti közlekedés Párizsban, Londonban és Berlinben
  • Az illetménycsökkentésről
  • Angliában az önkormányzatok kiadásai alig 1%-kal maradnak el az egész államháztartás budget-je mögött
  • Községi lakásépítés Hollandiában
  • A városi statisztikai hivatalok Németországban
  • Községi kórházak Németországban
  • A városi közlekedési eszközök díjszabása Németországban
  • A községi szolgálatban álló személyzet helyzete Franciaországban
  • Bécs város gázművei
  • Villamos, autóbusz és trolleybusz a nagyvárosi forgalomban
  • Közigazgatási feladatok a közlekedési rend érdekében
  • Az élelmiszerek alakulása Németországban a negyedik szükségrendelet kibocsátása óta
  • Az 1932. évi II. nemzetközi autóútkongresszus
  • A községi üzemek Németországban
  • Müncheni propagandaelőadások a közlekedési balesetek leküzdésére
  • A közúti vasutak tarifaleszállításának lehetőségei
  • A német nagyvárosi lakásprobléma
  • A londoni földalatti tehervasút és a chicagoi példa
  • A hús vágóhídi illetékei Németországban
  • A London County Council központi anyagszertárának évi kiadásai meghaladják a 140 millió pengőt
  • A müncheni rendőrség és a közlekedési balesetek
  • A szemételtávolítás Nagy-Berlinben közegészségügyi szempontból
  • A nagyobb svájci városok lakásviszonyai
  • Jegyzetek München közlekedési viszonyairól
  • A százesztendős liverpool–manchesteri vasút
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Két és egynegyed milliárd pengőjébe kerül évenkint a füst és a korom Angliának
  • Párizs 70.000 lakást épít
  • Fogászati gondozás München iskoláiban
  • Skóciában a városi gázgyárnak nem szabad nyereséget elérniök
  • Földalatti autóút Párizsban
  • Teljesen automatikus közlekedési jelzőlámpák
  • A német városok pénzügyi válsága
  • A Mexico City-i villamosjegy
  • Több mint ötvennyolcezer utcai baleset volt egyetlen év alatt Londonban
  • Kísérleti eugenetikai kertváros Strasbourgban
  • Községi reform Franciaországban
  • Nagy-London területe száznyolcvanezer hektár
  • Szegeden száz holdon rizst termelnek
  • London gigantikus postaforgalma
  • Az új városi adók Olaszországban
  • Az útjavítások problémájának megoldása Londonban
  • Elsőbbségi jog az utcakereszteződéseknél
  • Hóeltakarítás, hűtőház és szegénygondozás Münchenben
  • A londoni tűzoltóság munkája
  • Érdekes adatok Berlinről
  • A világ városainak telefonstatisztikája
  • 45.645 balesethez vonultak ki a londoni mentők
  • A közüzemi részvénytársaság érdekes formája Larissában
  • A földalatti vasút fejlesztése Párizsban
  • A British Múzeum új katalógusa
  • Sanghai közigazgatása és nemzetközi helyzete
  • Bécs város stadionja
  • A londoni pályaudvarok forgalma
  • A közúti vasút tarifájának emelése Magdeburgban
  • A párizsi rendőrfőnök a nagyvárosi közlekedés szabályozásáról
  • Orvosok a londoni lárma ellen
  • A berlin-tempelhofi lakótelep
  • Az angol és a svájci közlekedési törvény
  • Nyolcvanhatezer beteg számára van hely a londoni kórházakban
  • Róma, mint „kert-metropolis”
  • A nyilvános fürdők egészségügye
  • Vasból készült útburkolat Londonban
  • Az ötvenéves berlini városi vasút
  • 3738 kilométer a közúti vasutak hossza Angliában
  • Utcai balesetek Zürichben
  • London bűnözése
  • Gumiból állítottak szobrot a pneumatik feltalálójának
  • A párizsi rendőrség statisztikája
  • Közlekedési baleset Londonban
  • Harmincötmilliárd pengő adósságuk van az angol városoknak
  • A világ legnagyobb épülete
  • Autóbuszok Diesel-motorral
  • Negyvenegyezer hektárt hálóznak be London csatornái
  • Radburn, az eszményi város
  • A világ autóállománya
  • Londonban még mindig 69 lovas bérkocsi közlekedik
  • A 18. századba visszaépített város
  • Egyenáram helyett váltóáram lesz Párizsban
  • Harc az utca lármája ellen
  • Több, mint 13 millió idegen származású lakója van az Egyesült-Államoknak
  • Egész Angliában csak 107 napilap jelenik meg
  • New York költségvetése
  • Utcai balesetek Bécsben
  • Felemelt menetjegyárak a berlini közúti vasutakon
  • A városi alkalmazottak adósságainak konverziója Grácban
  • A berlini gyermeknyomor
  • A zürichi szövetkezeti állatkert nyeresége és gazdálkodása az elmúlt évben
  • A Waterloo-híd átépítése Londonban
  • Kerékpárok megőrzése Frankfurtban
  • Chicago világkiállításra készül
  • Fémből és üvegből épült házak a jövő nagyvárosában
  • Hóeltakarítás Chicagoban
  • Gyorsvasút Philadelphiában
  • A német városok pénzügyi összeomlás előtt
  • Évi 460.000 dollár hóeltakarításra Montreálban
  • A berlini állatkert
  • A gáz jelenlegi ára Svájcban
  • A villanyfűtés Angliában
  • Felcsapható padok a villamosban
  • Berlin ideiglenes költségvetése az 1932/33. évre
  • A vízvezeték zajtalanítása
  • Luxus-villamoskocsik Londonban
  • Háromrészű hajlékony villamos 105 utas részére
  • Az utcák közepének jelölése Franciaországban
  • A gáz Olaszországban
  • Járműszámlálások Bécsben
  • Közúti villamos Angliában
  • Villamoskocsi-mosógépek Philadelphiában
  • 15.000 üres lakás van Berlinben
  • Repülőterek Anglia városaiban
  • Játszóutcák Hamburgban
  • Sanghai reklámvilágítása
  • Trolleybusz Londonban
  • Napfény, levegő és ház mindenki részére
  • A nagylakásoknak részekre való bontása a városokban
  • A madridi egyetemi város
  • Közlekedésügy és építészet
  • Nagyszabású városrendezési reformok Rómában
  • Párizs közlekedése
  • Olcsóbb lett részben a berlini villamos
  • Az osztrák idegenforgalom
  • A szovjetek új palotája Moszkvában és a földalatti vasút terve
  • Közlekedési jelzőlámpák Londonban
  • A távolsági közlekedési utak keresztülvezetése Berlinben
  • Egészségügy és modern iskolaépítés
  • Negyvenezer közlekedésügyi kihágás Berlinben
  • New York lakásépítési tevékenysége
  • Az útjelzések új szabályozása Párizsban
  • Útburkolat acélból
  • A városházi telefon Berlinben
  • Közel másfél milliárd pengőjébe kerül Angliának évenkint az utcai lárma
  • Húszemeletes felhőkarcoló Lyonban
  • Milánó az Adria kikötője
  • A legnagyobb londoni közlekedési konszern kiadásainak megoszlása
  • Városi utak teljesítőképessége
  • Száz év alatt megötszöröződött a Szajnai-departement lakóinak száma
  • A londoni földalatti szellőztetését 100.000 font sterling költséggel modernizálják
  • Új köztisztasági szabályrendelet Berlinben
  • Hét óriási városkomplexumban lakik Anglia városi lakosságának a fele
  • Szófia fejlődése
  • Telefon a francia országutakon
  • Az autóforgalom néhány nagyvárosban
  • Forgalomcsökkenés a német közúti vasutakon
  • Budapest városrendezési és városfejlesztési problémái
  • Bécs folytatja házépítéseit
  • Autóhívóberendezés Berlinben
  • A Siemens-vállalatok berlin-városszéli lakótelepe
  • Az üresen álló nagylakások felhasználása Németországban
  • A születések száma a fővárosokban
  • Naponkint több, mint félmillió londoni szórakozhatik színházban vagy moziban
  • Berlin háztartása képekben
  • A birodalmi híd átépítése Bécsben
  • Játszó- és sportterek a nagyvárosokban
  • Berlin személyforgalma
  • Prága takarékossági rendszabályai
  • A német városok vízellátása
  • A párizsi központi városfűtési hálózat
  • Kerékpáros utak a német nagyvárosokban
  • Bécs telepítési politikája
  • Statisztikai módszerek közúti vasutak forgalomszámlálásánál
  • A városi rendőrség felszerelése tüntetések esetére
  • Polgármesteri fizetések Bajorországban
  • Az 1931. szeptember 12-i porosz szükségrendelet kihatása Essen városra
  • London közlekedési rendőrsége
  • Tíz százalékkal csökkent a gáz ára Berlinben
  • A felemelt menetdíjak hatása Berlinben
  • Bécs idegenforgalma
  • Várostudományi intézet Bukarestben
  • Elektromos áramfogyasztás a nagyvárosokban
  • A berlini tűzoltók egyhavi munkájának néhány adata
  • A nagyobb német városok eladósodása
  • Üresen álló irodai magasházak Berlinben
  • A kötött lakásgazdálkodás hátrányai Ausztriában
  • Párizs földalatti autóútjai
  • Velence szigetjellegének megszűnése
  • Emeletes villamoskocsik Bombay-ben
  • Az átszállások megkönnyítése Berlin közlekedésében
  • A világ legnagyobb éjjeli menedékhelye
  • Macskavész Drezdában
  • Napi villamosjegyek Kölnben
  • A patkányveszedelem és leküzdése
  • Hatvanezer új munkáslakás Londonban
  • A munkanélküliség és a nagyvárosi forgalom
  • Forgalomcsökkenés New Yorkban
  • Szabadban garázsírozó autóbuszok
  • Milánó élelmiszerfogyasztása
  • A Themse személyforgalma Londonban
  • Ausztria idegenforgalma
  • Alagútszellőztetés New Yorkban
  • A stockholmi gyermekvédelmi hivatal
  • Nagy-London vízhivatalának évi jelentése
  • A városodás menete Spanyolországban
  • Svájc városi villamosvasutainak forgalmi jelentősége
  • Az olasz népesedési politika eredményei
  • Berlin vízfogyasztása
  • Járdaszigetek Észak-Amerika nagyvárosaiban
  • Közigazgatási tisztviselők képzettsége Angliában
  • Anyavédelem Olaszországban
  • Berlin visszaeső forgalmának hatása a közlekedési rendőrségre
  • Európa benzinkútjai
 • Városügyi bibliografia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DC metaadatok
Cím:
Városi Szemle – 18. évfolyam – 1932.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása