Ugrás a tartalomhoz

Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • A Jurjev-evangelíarium művészi díszítése
  • Ewa Śnieżyńska-Stolot: Tanulmányok Erzsébet királyné mecénási tevékenykedéséről
  • Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. 4. közlemény
  • Aradi Nóra: A Mednyánszky-kutatás néhány kérdése
  • Keserű Katalin: Hencze Tamás sorozatairól
  • Dokumentumok
  • Horánszky Nándor: Schoen Arnold munkássága
  • Gellér Katalin: Néhány új adat a Julian-Akadémiáról és az ott tanuló magyar művészekről
  • Kontha Sándor: Két művész a Tanácsköztársaságban. Berény Róbert, Beck Ö.Fülöp
  • Bundev-Todorov Ilona: A Magyar Iparművészeti Főiskola története 1945-1973
  • Tájékozódás
  • Vayer Lajos: Köszöntés Tolnay Károly nyolcvanadik születésnapjára
  • Urbach Zsuzsa: Tolnay Károly művészettörténeti munkássága. Németalföldi művészet
  • Zentai Lóránd: Tolnay Michelangelója
  • Tolnay Károly műveinek bibliográfiája
  • Láncz Sándor: Egy kiállítás tanulságai (Magyar művészet 1945-49)
  • Entz Géza Antal: Árpád-kori kőfaragványok
  • Szemle
 • 2. szám
  • Balogh Jolán: Későrenaissance kőfaragó műhelyek. VI. közlemény
  • Vadas József: Nádai Pál, az iparművészeti nevelő
  • Láncz Sándor: Néhány megjegyzés a felszabadulás utáni évek képzőművészeti vitáihoz
  • Hegyi Lóránd: Nádler István
  • Mojzer Miklós: Pigler Andor köszöntése
  • Dokumentumok
  • Badál Ede: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből XII.
  • Gergely Attiláné Baktai Julianna: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900)
  • Tájékozódás
  • Sármány Ilona: Az Osztrák-Magyar Monarchia képzőművészete a kutatások tükrében
  • Zádor Anna: Gombosi György ( 1904-1945 )
  • Szabó Julia: In memoriam Gervers-Molnár Veronika (1939-1979)
  • Szemle
DC metaadatok
Cím:
Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)
Kiadó:
MTA Művészettörténeti Kutatócsoport
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása