Ugrás a tartalomhoz

Hidrológiai Közlöny 1930 (10. évfolyam)

Magyarhoni Földtani Társulat Hidrologiai Szakosztálya

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Értekezések és rövid közlemények
  • Schréter Zoltán dr.: Pálfy Móric emlékezete
  • Pálfy Móric dr.: Adatok Pécs környékének hidrológiájához II.
  • Vendl Aladár dr.: A Lágymányos talajvizéről
  • Treitz Péter: A Duna-Tiszaközi belvizek és hasznosításuk
  • Takáts Tibor dr.: A Duna lebegő hordaléka Budapesten
  • Horusitzky Henrik: Megjegyzések
  • Mádai Lajos dr.: A budai hévforrások keletkezésének magyarázata infiltrációs kísérleteim alapján
  • Benda László dr.: Prehisztorikus lelőhelyek és a Duna árvízmagassága
  • Benda László dr.: Vasvármegye és Zalavidék ártézi kútjai
  • Vendl Aladár dr.: A balatonmenti werfeni rétegek vízbőségéről
  • Löw Márton dr.: Újabb Gellérthegyi hévforrás nyomok
  • Pávai Vajna Ferenc dr.: A forró oldatok gőzök és gázok szerepe a barlangképződésnél
  • ifj. Lóczy Lajos dr.: A tihanyi hidrológiai kutatások és azok geológiai tanulságai
  • Marschall Ferenc: A zánka-vérkúti „Margitforrás” vegyi vizsgálata
  • Böhm Woldemár: Az Ipolymedence árvizi helyzete
  • Andor Károly: A váci vízművek
  • Dudich Endre dr.: Az aggteleki barlang vizeiről
  • Maucha Rezső: Az aggteleki cseppkőbarlang vizeinek chemiai vizsgálata
 • Ismertetések
  • A balti államok III. hidrológiai konferenciája. Ismerteti: Böhm Woldemár
  • Kleine Mitteilungen f. d. Mitglieder d. Vereins f. Wasser- Boden und Lufthygiene. Ismerteti: ifj. K. Finály Lajos
  • Szennyvíztisztító szövetkezetek
  • Az élővizek
  • The soils of irrigation areas in Otago Gentral. New Zeeland Geol. Survey Bulletin. ifj. k. Finály István
 • Szakosztályi ügyek
DC metaadatok
Cím:
Hidrológiai Közlöny 1930 (10. évfolyam)
Kiadó:
Magyarhoni Földtani Társulat Hidrologiai Szakosztálya
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása