Ugrás a tartalomhoz

Hidrológiai Közlöny 1965 (45. évfolyam)

Magyar Hidrológiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Galli László: A kis víztározások problémái Magyarországon
  • Dr. Kovács György–dr. V. Nagy Imre: A II. Tiszai Vízlépcső tározóterét övező, burkolat nélküli töltések szükséges méreteinek meghatározása
  • Dr. Bolberitz Károly: Felszíni vizek íz- és szaganyagainak problémái
  • Dr. Papp Szilárd: Felszíni vizeink minősége
  • Kisbocskói László–Bognár Zoltán: Nyomáslengés mérések nagyméretű víztávvezetékeken
  • Kozák Imre: A beázás mélységének szerepe öntözésnél
  • Dr. Aujeszky László: Budapest zivataros felhőszakadásai 1871 óta
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
 • 2. szám
  • Szászhegyi Pál: A vízgazdálkodás a mezőgazdaság szolgálatában
  • Vágás István: Árhullámok időkvantum-elmélete
  • Dr. Urbancsek János: Tíz éves a vízföldtani szolgálat
  • Dr. Schmidt Eligius Róbert: A kelet-európai tábla kratogén szerkezete
  • Dr. Vitális György: A Hejőcsabai Cement és Mészmű ipari vízellátásának vízföldtani vizsgálata
  • Dr. Hortobágyi Tibor–Németh József: Magyarország halastavainak mikrovegetációja. III.
  • Kárnicz László–Starosolszky Ödön: Elektromos zsilipek vezérlésének hidraulikai összefüggései
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
  • Könyvismertetés
 • 3. szám
  • Babos Zoltán: A Pécsi-víz felső részvízgyűjtőjének vízrajza
  • Dr. Urbancsek János: Az Alföld negyedkori földtani képződményeinek mélyszerkezete
  • Dr. Szebényi Lajos: Az artézi víz forgalmának mennyiségi meghatározása
  • Dr. Karádi Gábor: Egyedülálló drén nem permanens szivárgási viszonyai állandó leszívás esetén
  • Horváth Imre: Légbefúvásos szellőztető medence hirdaulikai kismintavizsgálata
  • Végvári Rezsőné: A mezőgazdasági vízgazdálkodás értelmező szótára
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
 • 4. szám
  • Hajdu György: A Fővárosi Vízmű fejlődése (1867–1964)
  • Bozóky-Szeszich Károly: Hengeres tározó medencék áramlástani vizsgálata
  • Dr. Donászy Ernő: A halastavas szennyvíztisztítás elvi kérdései
  • Csanády Mihály–dr. Gregács Margit: A halastavas szennyvíztisztítás közegészségügyi kérdései
  • Rusz Ervinné: A Törő-féle vízmérőberendezés laboratóriumi vizsgálata
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
  • Könyvismertetés
 • 5. szám
  • Öllős Géza: Az inhomogén talajba mélyített munkaárok víztelenítése vakuumkutakkal
  • Szeifert Gyula: Víztározási lehetőségek a Nyírségen
  • Ozoray György: Az Északkeleti Középhegység vulkáni vonulatának vízföldtana
  • Páter János–Barla Szabó Sándor–Somfai Jenő: A dél-dunántúli dolgozók balneotherápiás igényei és lehetőségei
  • Tóth András: A szájbetegségek kezelésének balneológiai vonatkozásai
  • Uherkovich Gábor: Gödöllői halastavi trágyázási kísérletekkel kapcsolatos mennyiségi fitoplanktonelemzések
  • Berczik Árpád: A vízjárás hatása a magyar Duna-szakasz állatvilágára
  • Bölcs Gyula: Ivóvíz tisztítására szolgáló aktívszenek
  • Id. Marchhart József
  • Miháltz István
  • Mokos Sándor
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
  • Könyvismertetés
  • Könyvismertetés
 • 6. szám
  • Dr. Rétháti László: A talajvíz évi menetgörbéjének sajátosságai
  • Dr. Ungár Tibor: A rétegazonosítás üledékfizikai módszereiről
  • Hazslinszky Tamás: Az észak-borsodi Alsóhegy karsztjának néhány hidrográfiai kérdése
  • Borza Dezsőné: Nagy gátak a Szovjetunióban
  • Bélteky Lajos: A magasabb fekvésű területek vízellátási problémái Szabolcs-Szatmárban
  • Fázold Ádám–dr. Biró Zsigmond–Takács Sándor: A borsodsziráki talajvízdúsítással kapcsolatos vízvizsgálatok
  • Dr. Czike Kálmán–Bilibok Péter: A talaj nedvességének meghatározása neutronszóródásos módszerrel
  • Dr. Nagy Zoltán–O. Dr. Andrássy Katalin–N. Polyik Edit: A hévízi gyógyvizek nyomelemeiről
 • 7. szám
  • Pávai Vajna Ferenc
  • Michel Batisse: A hidrológiai tudományos kutatás világméretű programja
  • Ijjas István: Az öntözőcsatornák kapilláris vízvesztesége
  • Dr. Hortobágyi Tibor: A Bükk-hegység algái
  • Kleb Béla–dr. Török Endre–dr. Zsilák György László: Műszaki földtani vizsgálatok a domoszlói tározó létesítésével kapcsolatban
  • Kiss László: Kutak nyugalmi vízszintjének kérdései
  • Toókos Ildikó: A balatonföldvári halastó vizsgálatának tapasztalatai
  • Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1965. március 6-i, az 1964. évet záró, 48. közgyűléséről
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
 • 8. szám
  • Dr. Szigyártó Zoltán: Az egy-, illetve többhónapos csapadékmennyiségek változékonyságának térképes ábrázolása
  • Vágás István: Árhullámok entrópia-elmélete
  • Dr. Hankó Zoltán: A fedőhenger szerepe a vízugrás energiaveszteségében
  • Schmieder Antal: A rétegvíz utánpótlódás mennyiségi vizsgálata a Mátra- és Bükkalján
  • Dr. Sebestyén Olga: Tótörténeti törekvések és állóvizek jelenének limnológiai vizsgálata
  • Dudás János–Szitkey László: Európa nagyobb városainak vízellátása
  • Vedres Lipót: Wein János a Fővárosi Vízművek első igazgatója
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
 • 9. szám
  • Dr. Vitális Sándor: A Kísérleti és tájjellemző területek szimpozionja elé
  • Dr. Szesztay Károly: Gondolatok a hidrológiai észlelőhálózatok tervezéséről különös tekintettel a hegyvidéki területekre
  • Dr. Molnár Béla: Ősvízrajzi vizsgálatok a Dél-Tiszántúlon
  • Dr. Kovács György: A szabad kilépési felület hatása a függőleges síkokkal határolt földtesten átszivárgó vízhozamra
  • Haszpra Ottó: Vízépítési szerkezetek rezgéstani kisminta vizsgálatának elméleti alapjai
  • Dr. Rónai András: A felszínalatti vizek minőségének változása a mélységgel az Alföldön
  • Dr. Papp Szilárd: Felszíni vizek öntisztulása és terhelhetősége
  • Dr. Aujeszky László: A levegőfajták hidrológiai jelentősége
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
 • 10. szám
  • Dr.Léczfalvy Sándor: Néhány vízkutatás és vízbeszerzés a gyakorlatban
  • Schmieder Antal: A rétegvíz utánpótlódás mennyiségi vizsgálata a Mátra- és Bükkalján (II. rész)
  • Plotnikov N. I.: A Szovjetunió legfontosabb artézi medencéi
  • Bedeus Károly: Elektromos analógiás berendezések alkalmazása a hidraulikában
  • Csanády Mihály–dr. Gregács Margit: Szennyvízoxidációs tavak
  • Szakáll Kálmán–Nyilassy Miklós: A mágneses és villamos vízkezelés értékelése a szakirodalmi közlemények és hazai tapasztalatok alapján
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
 • 11. szám
  • Dr. Bogárdi János: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium és a hidrológiai kutatások
  • Dégen Imre: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium jelentősége Magyarország szempontjából
  • Dr. Lászlóffy Woldemár: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium magyar nemzeti munkaterve
  • Dr. V. Nagy Imre: Csatorna altalajok kolmatációjának számítása
  • Bélteky Lajos: Magyarország ipari jelentőségű porózus hévizes víztartói
  • Dávidné Deli Matild: Légbefúvásos INKA medence laboratóriumi vizsgálata
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
 • 12. szám
  • Dr. Rétháti László: A talajvízjárást befolyásoló természetes és mesterséges tényezők változásának vizsgálata
  • Hamvas Ferenc–Starosolszky Ödön: Csőszivornyák vízszállítása
  • Reményi Péter–dr. Szabó László–Szalay Éva: A Pécsi medence talaj- és rétegvizének utánpótlódása
  • Érdi Sándor: Vizsgálatok a Tortyogói-vízműtelep felújításához
  • Upor Endre–Görbicz László–Jurcsik István–Csővári Mihályné: Vizek urántartalmának lumineszcenciás meghatározása
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Egyesületi és műszaki hírek
  • Könyvismertetés
  • Az ICSU Vízügyi Kutatási Bizottságának alakuló ülése
DC metaadatok
Cím:
Hidrológiai Közlöny 1965 (45. évfolyam)
Kiadó:
Magyar Hidrológiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása