Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése I. kötet, Mezőgazdálkodási vízgazdálkodás (Debrecen, 1982. június 23-25.)

Magyar Hidrológiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ERCSÉNYI LAJOS: Öntözőrendszerek üzemirányítása
 • FÜLÖP ERNŐ: Az ES típusú alvízszintszabályozó üzembehelyezése és működése a nagykunsági öntözőrendszerben
 • MEGYESI GYÖRGY–HORKAI ANDRÁS: A körösi duzzasztók üzemirányító modellje
 • MIKUS DEZSŐ: A csepegtető öntözés lehetőségei a Tiszántúlon
 • MOLNÁR GYÖRGY: A talajvízháztartás alakulása öntözött területen és környezetükben
 • MOLNÁR LÓRÁNTNÉ: Vízhasznosítási főművek rekonstrukciós munkái
 • DR. POSGAY ELEMÉR: A növényállományok vízellátása és a felhasznált víz hatékonysága
 • SZABÓ ANDRÁS: Az öntözés és a vízkészlet változásának hatása a talaj mikrofaunájára
 • SZTANISZLÁV TAMÁS–VATAI JÓZSEF: Az információk szerepe a Tisza-Körös völgyi vízlépcspők hatékonyabb üzemirányításában
 • ZEMPLÉNYI ZOLTÁN: A hazai és külföldi mezőgazdasági vízgazdálkodási tervezési tevékenységeink kapcsolata
 • DR. KONTUR ISTVÁN: Sztochasztikus csapadék-párolgás-talajvízállás modellek
 • DR. MOLNÁR GYÖRGY–DR. WINTER JÁNOS: A talajvíz alakulása a Tisza II. hatásterületén
 • PINTÉR ÁGNES: A növénytermesztés vízháztartási kapcsolatainak elemzése
 • SZALÓKI SÁNDOR–SZŐKE MOLNÁR LAJOS: A csapadékeloszlás és a talaj vízgazdálkodási jellemzőinek hatása a vízhiányra és a víztöbbletre, valamint ezek kapcsolata a terméshozammal
 • WALKOVSKY ATTILA: Az intercepció és mérésének lehetőségei szántóföldi növényeken
 • AUJESZKY GÉZA–DR. SCHEUER GYULA: A belvizek és a talajvízháztartás kapcsolata a mezőgazdasági vízgazdálkodás szempontjából
 • DR. JOÓ OTTÓ: Adatok a Balaton eutrofizálódásának vizsgálatához
 • DR. KÓRIS KÁLMÁN–JUHÁSZ ISTVÁN: Árvizek számítása csapadékidősor felhasználásával vízrendezési feladatok megoldásához
 • DR. MADARASSY LÁSZLÓ: A talajcsőtávolság műszaki-gazdasági optimalizálása
 • ONDRUSS LAJOS: Belterületekről származó többletterhelés figyelembevétele térségi meliorációs tervezéseknél síkvidéken
 • DR. PÁSZTÓ PÉTER–PINTYE ÁGNES–TÓTH JÓZSEF: Vízminőségszabályozási terv készítésének metodikája a Hortobágy–Berettyó vízrendszer példáján
 • PRIMÁS ANTAL–REGŐS FERENC–DR. SZALAI SÁNDOR–WITTMANN MIHÁLYNÉ: Térségek komplex vízrendezési feladatainak meghatározása
 • DR. SALAMIN PÁL: A felszíni és a felszínalatti vízrendezés hazai feladatai
 • DR. SZINAY MIKLÓS: Vízrendezési kisműtárgyak
 • DR. CSINÁDY LÁSZLÓ–LISZT ANDRÁSNÉ–REVICZKY JÁNOS–DR. SZÉKELY ANDOR: Adatok az első vízadó réteg vegyi szennyezettsége alakulásához Komárom megyei vizsgálatok alapján
 • DUHAY GÁBOR: A vízvédelem néhány időszerű kérdése a Margitta szigeten
 • KAMARÁS MIKLÓS: A felszíni vizek diffúz eredetű szennyeződése a mezőgazdasági tevékenység következtében
 • KISSEVICH GÁBORNÉ: Műtrágyák és peszticidek függőleges vándorlásának és átalakulásának vizsgálata
 • NAGY ISTVÁN: Növyevő haltelepítés okozta vízminőség változások a fancsikai I. belvíztározón
 • DR. TAKÁCS SÁNDOR–DR. MAURITZ GYULA–SZLABÓCZKY PÁL–VUKOVICH FERENC: A nitrát tartalmú műtrágyázás vízszennyező hatása a Hernád-völgy környezetében
 • BOBOKNÉ VESZTERGOMI EDIT–ENDRÉDI ISTVÁN–DR. PÁSZÓ PÉTER–SZABÓ ÁKOS: Mezőgazdaságot érintő rendkívüli vízszennyezések
 • VÁRNAI ZSUZSANNA: A mezőgazdaság kemizálása és a környezetvédelem Nógrád megyében
 • MAJOR PÁL: A Nagy-Alföld talajvízháztartása és értékelése a mezőgazdaság szempontjából
 • DR. CSABA LEVENTE–NAGY GÉZA: Szennyvíz elhelyezés és hasznosítás a mező- és erdőgazdaságban
 • DR. PÁLFAI IMRE: A belvizi veszélyeztetettség területi mutatója
DC metaadatok
Cím:
A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése I. kötet, Mezőgazdálkodási vízgazdálkodás (Debrecen, 1982. június 23-25.)
Kiadó:
Magyar Hidrológiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása