Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1912. 1. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Lampérth Géza: Bessenyei és társasága a gárdában 1–8. p.
  • Horváth János: Komjáthy Jenő 9–22. p.
  • Prónai Antal: A Zrínyiász fő gondolata 23–28. p.
  • Kéki Lajos: Arany János utolsó magyarja 29–36. p.
  • Vértesy Jenő: Gyulai Pál írói tervei. [Szövegközléssel.] 37–52. p.
  • György Lajos: Verseghy Ferenc „természetes emberé”-nek forrása 53–60. p.
  • Sebestyén Gyula: Petőfi első levelei. [Szövegközléssel.] 97–102. p.
  • Riedl Frigyes: Vörösmarty Eger című eposza 103–105. p.
  • Nagy József: A magyar irodalomtörténet korszakai 161–171. p.
  • Pap Károly: Adalékok Arany debreceni diákságához. [Szövegközlésekkel és dokumentum-hasonmással.] 172–180. p.
  • Pap Károly: Adalékok Arany debreceni diákságához. [Szövegközlésekkel és dokumentum-hasonmással.] 238–245. p.
  • Kéki Lajos: A magyar verses elbeszélő költészet a XIX. század második felében 225–237. p.
  • Melich János: A legrégibb magyarnyelvű nyomtatványok 289–297. p.
  • Kéki Lajos: A magyar verses elbeszélő költészet a XIX. század második felében 298–312. p.
  • Firtos Ferenc: A Debreceni Disputa kéziratáról 353–360. p.
  • Versényi György: Egy XVIII. századi kéziratos daloskönyv 361–372. p.
  • Elek Oszkár: Skót és angol hatás Arany János balladáiban 373–379. p.
  • Lőcsey Mária: Zrínyi Miklós halála 449–457. p.
  • Elek Oszkár: Skót és angol hatás Arany János balladáiban 458–466. p.
  • Elek Oszkár: Skót és angol hatás Arany János balladáiban. [Folytatás.] 513–528. p.
 • Műelemzés
  • Szász Károly, legifj.: Riedl Frigyes: Három jellemzés. Toldy Ferenc, Greguss Ágost, Katona Lajos 64–65. p.
  • Riedl Frigyes: Földesi Gyula: Petőfi 66–67. p.
  • Gagyhy Dénes: Gyöngyösy László: Mikszáth Kálmán 67–68. p.
  • Király György: Szabolcsi Lajos: Nagy Ignác vígjátékai 68. p.
  • Marczinkó Ferenc: Hauer Ferenc: Katona István emlékezete 68–69. p.
  • Szőts Gyula: Juhász Vince: Desericzky Ince élete és művei 69. p.
  • Endrei Ákos: Perényi József: Dugonics András Trinummusa 69–70. p.
  • Ágner Lajos: Kováts Antal: Listius László gróf a színlelés költője 70. p.
  • Vonház István: Gálos Rezső: Lukáts István költeményei 70–71. p.
  • Benedek Marcell: Heller Bernát: Viktor [!] Hugo és Heine viszonya a magyarsághoz 71. p.
  • Lengyel Miklós: Viski Károly: Régimódi házak Szalontán. Milyen lehetett a költő szülőháza? 72. p.
  • Lehel István: Dániel Viktor: Az eszményítésről és Arany János Vojtina Ars Poetikájáról. [!] 72. p.
  • Borbély István: Alszeghy Zsolt: Az eszthétikai szemléletről 73. p.
  • Bittenbinder Miklós: Fógel Sándor: Adatok az idegenszerűségek történetéhez. Báróczi meg Kazinczy 73. p.
  • Perkpatits István: Josephus Fógel: Quomodo rex Wladislaus H. cancellariaque cius rebus litterariis meriti sint in Hungaria 74. p.
  • Pintér Jenő: Csűrös Ferenc: A debreceni városi nyomda története. 1561–1911 74–75. p.
  • Babos Gyula: Ludwig Katona und Franz Szinnyei: Geschischte der ungarischen Literatur 75–78. p.
  • Balassa József: Karl Dieterich: Die osteuropäischen Literaturen in ihren Hauptströmungen (????) vergleichend dargestellt 78–80. p.
  • Verő Leó: Otto Hauser: Weltgeschichte der Literatur 80–81. p.
  • Jánosi Béla: Szigetvári Iván: A komikum elmélete 120–122. p.
  • Kéki Lajos: Gyulai Pál: Bírálatok 122–123. p.
  • –y –ó: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 1910–1911 123–125. p.
  • Harsányi István: Császár Károly: Medgyesi Pál élete és működése 125–127. p.
  • B. L.: Bathó István: Kéry János élete és művei 127–128. p.
  • Kelemen Béla: Pap Károly: Irodalomtörténeti vonatkozások Kölcsey leveleiben 128–129. p.
  • Elek Oszkár: Révai Miklós: A magyar deáki történet 129–130. p.
  • Császár Mihály: Komlóssy Ferenc: Széchenyi István gróf élete 130–131. p.
  • Pap Károly: Farkas Zoltán: Bajza József élete és művei 131–134. p.
  • Weber Arthur: Szinnyei Ferenc: Novellairodalmunk Jósikáig 134–135. p.
  • B. J.: Baros Gyula: Arany János és Tisza Domokos 135–136. p.
  • Dénes Lajos: Zlinszky Aladár: A szóképekről 136. p.
  • Király György: Heinrich János: Egy kevéssé ismert fejezet a német nyelvtörténetből 136–137. p.
  • Kuncz Aladár: Pickel Ferenc: Katona és Grillparzer 137. p.
  • Olgyai Bertalan: Beke Boldizsár: Petőfi hazafias lírája 137. p.
  • Nagy János: Csura Miklós: Árgírus históriája 138. p.
  • Galgóczi György: Pintér Jenő: Nagyköpcsényi gróf Listius László 138. p.
  • Roboz Andor: Gross József: Szilágyi und Hajmási 138–139. p.
  • Heinrich Gusztáv: Szép Magelona (1676). (Bev., jegyz., kiad.: György Lajos.) 189–190. p.
  • Baros Gyula: Ferenczi Zoltán: Rimay János 190–192. p.
  • Sík Sándor: Angyal Dávid: Gyulai Pál 192–193. p.
  • Bélteky László: Rakodczay Pál: Egressy Gábor és kora 193–194. p.
  • Morvay Győző: Váradi Antal: Régi magyar színészvilág 194–196. p.
  • Versényi György: Kriza János: Vadrózsák 196–197. p.
  • Imre Sándor: Bessenyei György: Az embernek próbája 197–199. p.
  • Kristóf György: Berecz Sándor: Apollonius históriája 199–200. p.
  • Szemkő Aladár: Földi János Magyar Grammatikája 200–201. p.
  • Elek Oszkár: Benedek Marcell: Victor Hugo 201–204. p.
  • Sipőtz Pál: Persián Kálmán: Kalotaszeg nagyasszonyáról Gyarmathy Zsigánéról 204. p.
  • Pintér Jenő: Gyalui Farkas: Petelei Istvánról 204–205. p.
  • Velezdi Mihály: Kazinczy Ferenc levelezése 254–255. p.
  • –r: Lukács György: A modern dráma fejlődésének története 256–262. p.
  • Babits Mihály: Böröcz Marcell: Ferencesek a középkori magyar irodalomban 262–264. p.
  • Pintér Jenő: Tolnai Adél: Mátyás királlyal foglalkozó költészetünk forrásai 264–266. p.
  • Váradi Béla: Incze Henrik: Magyar művészeti almanach az 1912. évre 266–267. p.
  • Ágner Lajos: Weber Arthur: A hűtlen özvegy történetének egy ismeretlen alakja 267–268. p.
  • Barthos Indár: Csabai István: Kemény János erdélyi fejedelem irodalmi munkássága 268. p.
  • Zlinszky Aladár: Kéki Lajos: Tompa Mihály 320–322. p.
  • Morvay Győző: Haraszti Gyula: Madách Imre 322–325. p.
  • Kristóf György: Haraszti Gyula: Arany János 325–326. p.
  • Imre Sándor: Kremmer Dezső: Apáczai Cseri János élete és munkássága 326–329. p.
  • Csűrös Ferenc: Schőner Ferenc: Kőszeghy Pál 329–330. p.
  • Harmos Sándor: Pollák Á. József: Katona József stílusa és nyelve 330–331. p.
  • r. s.: Loesche-Szabó: Kálvin hatása és a kálvinusmus Európa keleti országaiban 331–333. p.
  • –y. –ó.: A Petőfi-Társaság évkönyve 333. p.
  • Babos Gyula: Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről 399–404. p.
  • Horváth János: Agárdi László: A modernek és az iskola 404–407. p.
  • Bélteky László: Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban 407–408. p.
  • Vértesy Jenő: Bayer József: Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalomban 408–410. p.
  • Marczinkó Ferenc: Morvai István: Gersei Pethő Gergely élete és krónikája 410–411. p.
  • Benedek Marcell: Borbély Ferenc: Gyulai mint esztétikus 411–412. p.
  • Pápay Géza: Mitrovics Gyula: Az esztétikai tetszés alapproblémája 413. p.
  • Ágner Lajos: A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve az 1911–1912-diki tanévre 413–414. p.
  • –y.: Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 414–415. p.
  • Sík Sándor: Békefi-emlékkönyv. Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanári működésének emlékére 475–477. p.
  • Babits Mihály: Magyar irodalom Itáliában. [Umberto Norsa, Silvino Gigante.] 477–481. p.
  • Tordai Ányos: Perényi József: Jánosi Gusztáv (1841–1911) 481–482. p.
  • Király György: Rédei Kornél: Gyöngyösi Charicliája 482–483. p.
  • Weber Arthur: Kiss Gyula: Br. Eötvös József és A Nővérek 483–486. p.
  • Sipőtz Pál: Kreszta Riza: A magyar verses legenda története 486–487. p.
  • Velezdi Mihály: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 1911–1912 487–488. p.
 • Figyelő
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapítása. Az alapító közgyűlés jegyzőkönyve. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve. Az első választmányi ülés jegyzőkönyve. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az 1912. év elején 85–94. p.
  • Társasági ügyek 156–160. p.
  • Társasági ügyek 216–217. p.
  • h. j.: Lucien Bezard 217–218. p.
  • g. gy.: A legrégibb magyar nyomtatott könyv 218–220. p.
  • Rexa Dezső: Utazás Arany János körül 220–221. p.
  • Persián Kálmán: Petelei István elbeszélései 221–222. p.
  • Steuer János: Magyar népdalgyűjtemény olasz fordításban 222–223. p.
  • Az Egyetemes Philologiai Közlöny és az Irodalomtörténet 223–224. p.
  • Janovics Jenő: Drámatörténeti ciklus a kolozsvári Nemzeti Színházban 279–280. p.
  • Irodalomtörténeti múzeumok. Akadémiai tagajánlások. A Kisfaludy-Társaság jutalomtételei. Új egyetemi magántanár [Pap Károly.] Az Irodalomtörténet folyóiratszemléje. A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 280–288. p.
  • Társasági ügyek 348–352. p.
  • Persián Kálmán: A magyar irodalomtörténet a kolozsvári egyetemen Imre Sándortól Széchy Károlyig 433–438. p.
  • Tiszteletbeli doktorok. Szobrok és emléktáblák. A M. Tud. Akadémia jutaléomtételei. A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 438–448. p.
  • Társasági ügyek 499–500. p.
  • Bod Péter emlékére 500–501. p.
  • Igaz Márton [???]: Az Egyetemes Philologiai Közlöny Gyulai Pálról 501–502. p.
  • Kristóf György: A magyar irodalomtörténet a kolozsvári egyetemen 502–506. p.
  • Agárdi László: Megjegyzések Horváth János bírálatára. 506–507. p.
  • Tr. Z.: Magyar irodalomtörténet oroszul. [Szinnyei Ferenc.] 507. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 508. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 508–512. p.
  • Társasági ügyek 534. p.
  • Heinrich Gusztáv: Gyulai Pál védelme? 535–536. p.
  • Weber Arthur: A magyar irodalomtörténet Németországban 536–538. p.
  • Helyreigazítások 538. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 538–540. p.
 • Kisebb közlemények
  • Tolnai Vilmos: Hol írta Arany János a Családi Kört? 61. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János Vágy c. költeményéhez 61–62. p.
  • Galamb Sándor: Két kuruc dal 62. p.
  • Weber Arthur: A Halotti Beszéd egy angol munkában 63. p.
  • Vargha Damján: A Te Deum fordítása kódexirodalmunkban 106–107. p.
  • Eckhart Sándor: Apáti Ferenc feddő éneke és a Csinom Palkó 107–108. p.
  • Horváth János: Balassi Menyhárt Tamás-deákja 108–109. p.
  • Zolnai Béla: Az Árgirius-kérdés történetéhez 109–110. p.
  • Harsányi István: A csepregi graduál 110–112. p.
  • Galamb Sándor: A Wilhelm Meister hatása Kisfaludy Károlyra 112–113. p.
  • Szinnyei Ferenc: A Magyar Emléklapok 113–116. p.
  • Fest Sándor: Magyar vonatkozások Marlowe drámáiban 117–119. p.
  • Huszár György: Hol írta Arany János a Családi Kört? 119. p.
  • Bayer József: Néhány adat az írói és művészi díjazások történetéhez 181–183. p.
  • Prónai Antal: Toldi Miklós fegyverei 184–185. p.
  • György Lajos: Balassa Bálint egyik költeményéről 185. p.
  • Tolnai Vilmos: Zrinyi Miklós Szigeti Veszedelmének egy kifejezése 186. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János: Az Első Lopás 186. p.
  • Gyöngyösy László: Mikszáth Kálmán nemessége 186–188. p.
  • Baróti Lajos: Petőfi első leveleihez 246–248. p.
  • Kardos Albert: A magyar irodalomtörténet korszakai 248–251. p.
  • Bittenbinder Miklós: Arany János Öldöklő Angyala 251–253. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János Buda halálához 253. p.
  • Gárdonyi Albert: Vörösmarty polgármester-jelöltsége 313. p.
  • Verő Leó: Lessing Pozsonyban 313–314. p.
  • Velledits Lajos: Az 1792-iki pesti magyar társaságról 315–316. p.
  • Galamb Sándor: Kemény Zsigmond és Goethe 316–317. p.
  • –s. –r.: A magyar irodalomtörténet korszakai. 317–319. p.
  • Baróti Lajos: Petőfi katonáskodásáról 380–384. p.
  • Perényi József: Arany kisújszállási tanítósága 384–385. p.
  • Rexa Dezsőné: A Zalán futása és A völgyi lakos 385–387. p.
  • Harmos Sándor: Két jegyzet a Bánk bánhoz 387–388. p.
  • Vértesy Jenő: Bárány Boldizsár ismeretlen drámája 388–390. p.
  • Olgyai Bertalan: A kamaldoliak pusztulása. [Ányos Pál.] 390–393. p.
  • Kohányi Menyhért: A Nagy Sándor-monda Gvadányi Rontó Páljában 393–394. p.
  • Orbán János: Zsámboki János költeményei 394–396. p.
  • Nagy József: Még egyszer a magyar irodalomtörténet korszakairól. 396–398. p.
  • Harsányi István: Magyar nyelvemlékek nyomai. 1. A kolozsmonostori konvent elismervénye 1424-ből 467–468. p.
  • Gönczy István: Kisfaludy Károly Fösvénye 468–469. p.
  • Elek Oszkár: Kisfaludy Károly Eprészleánya és egy skót népballada 470–471. p.
  • Fest Sándor: Magyar vonatkozások egy régi angol költeményben 471–474. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve (1912) 416. p.
  • A Hét 269. p.
  • A Pécs-Baranyamegyei Múzeumi Egyesület Értesítője 529. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 529. p.
  • Akadémiai Értesítő 140. p.
  • Akadémiai Értesítő 206–207. p.
  • Akadémiai Értesítő 269. p.
  • Akadémiai Értesítő 416. p.
  • Akadémiai Értesítő 489. p.
  • Akadémiai Értesítő 529. p.
  • Alkotmány 207. p.
  • Alkotmány 113. p.
  • Alkotmány 296. p.
  • Alkotmány 478–479. p.
  • Athenaeum 489. p.
  • Az Ujság 140. p.
  • Az Ujság 269–270. p.
  • Az Ujság 334. p.
  • Az Ujság 416. p.
  • Az Ujság 489. p.
  • Budapesti Hírlap 207. p.
  • Budapesti Hírlap 270. p.
  • Budapesti Hírlap 334. p.
  • Budapesti Hírlap 416–417. p.
  • Budapesti Hírlap 489–490. p.
  • Budapesti Hírlap 529. p.
  • Budapesti Szemle 82–83. p.
  • Budapesti Hírlap 140–141. p.
  • Budapesti Hírlap 207–208. p.
  • Budapesti Hírlap 270–271. p.
  • Budapesti Hírlap 334–335. p.
  • Budapesti Hírlap 417–418. p.
  • Budapesti Hírlap 490. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 335. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 491. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 83–84. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 141–142. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 208–209. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 271–272. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 335–336. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 418–419. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 491. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 530. p.
  • Élet 142. p.
  • Élet 272. p.
  • Élet 337. p.
  • Erdélyi Lapok 272. p.
  • Erdélyi Lapok 419. p.
  • Erdélyi Lapok 530. p.
  • Erdélyi Múzeum 419–422. p.
  • Erdélyi Múzeum 530. p.
  • Etnographia/Népélet 337–338. p.
  • Etnographia/Népélet 422. p.
  • Etnographia/Népélet 530. p.
  • Evening Standard and St. James’s Gazette 491. p.
  • Genealogiai Füzetek 492. p.
  • Germanisch-romanische Monatsschrift 209. p.
  • Hivatalos Közlöny 422. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 338–340. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 422–423. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 530–531. p.
  • Katholikus Szemle 272–273. p.
  • Katholikus Szemle 340. p.
  • Katholikus Szemle 492. p.
  • Katholikus Szemle 531. p.
  • Keresztény Magvető 209. p.
  • Keresztény Magvető 423. p.
  • Keresztény Magvető 531. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 273. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 423–424. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 492. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 541. p.
  • Kölnische Zeitung 492. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 209–210. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 424. p.
  • Kultúra 142. p.
  • Kuruc Földön 424. p.
  • Literarisches Zentralblatt für Deutschland 492. p.
  • Magyar Figyelő 210–211. p.
  • Magyar Figyelő 273. p.
  • Magyar Figyelő 424–426. p.
  • Magyar Könyvszemle 340–341. p.
  • Magyar Könyvszemle 426. p.
  • Magyar Könyvszemle 493. p.
  • Magyar Középiskola 341. p.
  • Magyar Középiskola 426. p.
  • Magyar Középiskola 531. p.
  • Magyar Nyelv 142–143. p.
  • Magyar Nyelv 211–212. p.
  • Magyar Nyelv 273. p.
  • Magyar Nyelv 341–342. p.
  • Magyar Nyelv 426–427. p.
  • Magyar Nyelv 493. p.
  • Magyar Nyelv 531–532. p.
  • Magyar Nyelvőr 212–213. p.
  • Magyar Nyelvőr 273–274. p.
  • Magyar Nyelvőr 342. p.
  • Magyar Nyelvőr 427. p.
  • Magyar Nyelvőr 493. p.
  • Magyar Nyelvőr 532. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 143. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 213. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 274. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 532. p.
  • Magyar-Zsidó Szemle 532. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 274–275. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 428. p.
  • Művészet 428. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 342. p.
  • Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. Geschichte und deutsche Literatur und Pädagogik 213. p.
  • Nyugat 84. p.
  • Nyugat 143. p.
  • Nyugat 213–214. p.
  • Nyugat 275. p.
  • Nyugat 342–343. p.
  • Nyugat 428–430. p.
  • Nyugat 494. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 343. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 430. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 533. p.
  • Ország-Világ 214. p.
  • Ország-Világ 275. p.
  • Ország-Világ 343. p.
  • Ország-Világ 430. p.
  • Orvosi Hetilap 494. p.
  • Pesti Hírlap 275. p.
  • Pesti Hírlap 430. p.
  • Pesti Hírlap 494. p.
  • Pesti Napló 431. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 494. p.
  • Protestáns Szemle 143–144. p.
  • Protestáns Szemle 276. p.
  • Protestáns Szemle 343–344. p.
  • Protestáns Szemle 431. p.
  • Protestáns Szemle 495. p.
  • Religio 495. p.
  • Revue Critique d’Historie et de Littérature 344. p.
  • Revue Critique d’Historie et de Littérature 495. p.
  • Revue Critique d’Historie et de Littérature 302. p.
  • Revue Critique d’Historie et de Littérature 545. p.
  • Revue de Hongrie 276–277. p.
  • Revue de Hongrie 495–496. p.
  • Revue Germanique 344. p.
  • Revue Historique 344. p.
  • Revue Internationale de l’Enseignement 496. p.
  • Sárospataki Református Lapok 214. p.
  • Sárospataki Református Lapok 277. p.
  • Sárospataki Református Lapok 344. p.
  • Sárospataki Református Lapok 496. p.
  • Sárospataki Református Lapok 533. p.
  • Századok 144. p.
  • Századok 214–215. p.
  • Századok 277. p.
  • Századok 345. p.
  • Századok 431. p.
  • Századok 496. p.
  • Századok 533. p.
  • Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 431. p.
  • Történeti Szemle 533. p.
  • Turul 345. p.
  • Turul 496. p.
  • Uj Élet 345. p.
  • Uj Élet 497. p.
  • Uj Idők 144. p.
  • Ungarische Rundschau 345–347. p.
  • Ungarische Rundschau 497–498. p.
  • Uránia 84. p.
  • Uránia 144. p.
  • Uránia 215. p.
  • Uránia 277–278. p.
  • Uránia 432. p.
  • Uránia 498. p.
  • Vasárnapi Újság 215. p.
  • Vasárnapi Újság 278. p.
  • Vasárnapi Újság 347. p.
  • Vasárnapi Újság 432. p.
  • Vasárnapi Újság 498. p.
  • Világ 215. p.
  • Vossischen Zeitung 498. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1912. 1. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása