Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1913. 2. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Szász Károly, legifj.: Gyulai Pál leveleiből 1–12. p.
  • Marót Károly: Fejezetek a Petőfi-kérdéshez 13–33. p.
  • Bayer József: Az első Faust-dráma a magyar színpadon 65–69. p.
  • Marót Károly: Fejezetek a Petőfi-kérdéshez 70–92. p.
  • Zsigmond Ferenc: Scott és Jósika 129–142. p.
  • Kristóf György: Széchenyi és Madách 143–155. p.
  • Balassa József: Unitárius hitviták a XVI. században 156–160. p.
  • Négyesy László: Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlésén 193–200. p.
  • Horváth János: Titkári jelentés a Magyar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlésén 201–207. p.
  • Beöthy Zsolt: A Zrinyiász magyarázatához 208–206. p.
  • Zsigmond Ferenc: Scott és Jósika 217–227. p.
  • Dézsi Lajos: Egy elveszett magyar verses Boccaccio-novella 257–259. p.
  • Király György: Mikes Kelemen levélformája 260–271. p.
  • Szinnyei Ferenc: Jósika humoros életképei 272–275. p.
  • Rubinyi Mózes: Sylvester és Donatus 321–325. p.
  • Borbély István: Unitárius iskoladrámák a XVI. században 326–333. p.
  • Zolnai Béla: Kelemen László Tsapó Pétetéről 334–339. p.
  • Mazuch Ede: Dayka Gábor ungvári társasága 340–349. p.
  • Vértesy Jenő: Pörújítás. Szász Károly Bölcs Salamonja 350–356. p.
  • Riedl Frigyes: A kuruc balladák 417–452. p.
  • Hegedüs István: Legrégibb magyar tárgyú költemény 505–517. p.
  • Pais Dezső: Kemény Zsigmond pályaalapítási törekvései 518–527. p.
 • Műelemzés
  • Baros Gyula: Badics Ferenc: Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei 46–47. p.
  • Keller Imre: Gróf Széchenyi István: Garat. [Viszota Gyula.] 47–48. p.
  • Marczinkó Ferenc: Kiss Ernő: Szemere Bertalan 48–49. p.
  • Bélteky László: A Gyöngyösy [!] Irodalmi Társaság évkönyve 49–50. p.
  • Velezdi Mihály: Régi Magyar Költők Tára, VII. kötet. [Szilády Áron.] 104–106. p.
  • Szabolcsi Lajos: Fitz József: Brassai Sámuel 106–110. p.
  • Kepes Ilona: Heinrich Arnold: Enyedi György Tancredus király leánya Gismunda és Gisquardus széphistóriája 110–111. p.
  • B. L.: Schuschny-emlékkönyv. [Schuschny Henrik.] 111–112. p.
  • Gyulai Ágost: Császár Elemér: Ányos Pál (1756–1784) 166–170. p.
  • Galgóczi György: Dobóczki Pál: Népies alakok az irodalomban a népies irány előtt 171–172. p.
  • Verő Leó: Incze Henrik: Magyar művészeti almanach az 1913. évre 172. p.
  • Vonház István: Alexander Petőfi: The Apostel, Childe John, Simple Steve, Cypress Leaves from the Grave of Dear Ethel, Selected Lyrics 173–176. p.
  • rg.: Gyulai Pál: Varju István 228–231. p.
  • Sajó Sándor: Pollák Miksa: Tompa Mihály és a biblia 231–232. p.
  • Király György: Magyar Shakespeare-Tár 232–234. p.
  • Ágner Lajos: Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 234–235. p.
  • Halász Imre: Bagyó János: Gr. Széchenyi István közlekedésügyi reformja és tevékenysége 288–290. p.
  • Závodszky Levente: Széchenyi eszmevilága 290–2961. p.
  • Marczinkó Ferenc: Szalay László évei 291–293. p.
  • Weber Arthur: Császár Elemér: Katona Lajos 293–294. p.
  • Harmos Sándor: Péchi Simon Psalteriuma 379–381. p.
  • Versényi György: Csipak Lajos: Horatius hatása az ó- és újklasszikus iskola költőire 381–383. p.
  • Erdélyi Lajos: Sztripszky Hiador: Jegyzetek az görög kultúra árpádkori nyomairól 383–385. p.
  • Gagyi Jenő: Barbul Jenő: Fejezetek a román irodalomtörténetből / A román történetírás 385–388. p.
  • G. Gy.: A Műveltség Könyvtára. XI. köt. A magyar irodalom története 1900-ig 461–466. p.
  • Váczy János: Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén, 1505?–1556 466–469. p.
  • Baros Gyula: Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái 469–470. p.
  • Benedek Marcell: Madarász Flóris: Herczeg Ferenc drámái 470–473. p.
  • Horváth János: Ambrus Zoltán: Vezető elmék 473–477. p.
 • Figyelő
  • Társasági ügyek 56–57. p.
  • A M. T. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának munkálatai 57–58. p.
  • Oberle Károly: Irodalomtörténeti tételek az érettségi vizsgálaton 58–59. p.
  • Tr. Z.: Magyar írók a Finn Lexikonban 59–60. p.
  • Binder Jenő: Helyreigazítás. [Elek Oszkár] 60. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 60–64. p.
  • P. J.: Kont Ignác halála 123. p.
  • –y –a: Széchenyi naplói 123–124. p.
  • Imre Sándor: Három lap a magyar regényirodalomról 124–125. p.
  • Az Országos Középiskolai Tanáregyesület és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 125–126. p.
  • A szerkesztőhöz küldött könyvek jegyzéke 126–128. p.
  • rg.: A Greguss-jutalom 184–188. p.
  • A Kisfaludy-Társaság 1913. évi közgyűlése 188–198. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 189. p.
  • Barabás Ábel: Néhány szó a Petőfi-kérdéshez. 189–190. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 190–192. p.
  • Társasági ügyek 244–246. p.
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlése 246–249. p.
  • Király György: Egy megbízott irodalmi szakértő. [Szemák István.] 249–251. p.
  • Szabó Ervin: Levél a szerkesztőhöz 251–254. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 254–256. p.
  • Társasági hírek 304–305. p.
  • Horváth János: A Greguss-jutalom. 305–315. p.
  • n.: A Toldi- kérdésben… 315–318. p.
  • Firtos Ferenc: A Debreceni Disputa egy eddig ismeretlen kéziratáról 318–319. p.
  • Thaly Kálmán és a kuruckori költemények 319. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek 319–320. p.
  • Társasági ügyek 401–402. p.
  • Riedl Frigyes a kuruckori költeményekről 401–402. p.
  • Az Akadémia új tagjai és jutalmazottjai 402. p.
  • Egy akadémikus: Az Akadémia és a Budapesti Hírlap 402–403. p.
  • A Toldi-kérdéshez. 403. p.
  • T. V.: Arany János könyvei 403–404. p.
  • Elek Artúr: Petőfi és Mikszáth olasz földön 404–405. p.
  • Persián Kálmán: A magyar irodalomtörténet a budapesti egyetemen 405–414. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 414–416. p.
  • B. M.: Idősb Szinnyei József. [Nekrológ.] 494–495. p.
  • Trócsányi Zoltán: a magyar népszínmű Finnországban 495–497. p.
  • Horváth János: Nyílt levél a Szerkesztőhöz 497–498. p.
  • Pintér Jenő: Szerkesztői végszó. [Az előbbihez.] 498–499. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 500. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 500–504. p.
  • Társasági ügyek 548–549. p.
  • Huszár György: Arany János könyvei Nagykőrösön 549–551. p.
  • Kardos Lajos: Arany János két ismeretlen költeménye 551–552. p.
  • Írói emlékünnepek 552. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 552–557. p.
  • Név- és tárgymutató 558–598. p.
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjainak névsora 1913-ban 599–627. p.
 • Kisebb közlemények
  • Tolnai Vilmos: Arany balladáinak angol-skót forrásaihoz. [Elek Artúrhoz utalás] 34–36. p.
  • Gönczy István: Csokonai Özvegy Karnyónéja 36–38. p.
  • Harsányi István: Régi magyar színlapok. 1. A Mesterséges ravaszság színlapja. A Filozófus színlapja. [Illusztrált.] 38–41. p.
  • Friedreich Endre: Egy piarista krónikás Zrínyi Miklós haláláról 41–43. p.
  • Czóbel Ernő: Heltai Gáspár Martinuzzi ellen 43–45. p.
  • Hajnóci Iván: Sylvester János életéhez 45. p.
  • Ábrahám Lambert: Az Érdy-kódex kora 93–96. p.
  • Borbély István: Melius Juhász Péter 96–98. p.
  • Kálmány Lajos: Török korból eredő népdal 98–100. p.
  • Fest Sándor: Lord Byron magyar Gáborja 100–103. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János Buda Halálának „Vége” 160–161. p.
  • Tolnai Vilmos: Toldi Miklós farkaskalandjához 162. p.
  • Gárdonyi Albert: Vas Gereben a magyar nyelvért 163. p.
  • Ruzsonyi Béla: Dugonics Etelkájáról 163–165. p.
  • Kardos Lajos: Arany János színészi pályája és a Bolond Istók 276–280. p.
  • Bod Károly: Balassa Bálint latricanus verse 280–281. p.
  • n.: Sidney Fülöp a magyar hősdalokról 282–284. p.
  • Harsányi István: Kazinczy Ferenc eddig ismeretlen fordításai 285–287. p.
  • Pap Károly: Méliusz Péter arcképe 357–367. p.
  • Gesztesi Gyula: Csokonainak egy állítólagos vígjáték-töredéke 367–368. p.
  • Bellaagh Aladár: Napoleon kiáltványa a magyarokhoz 368–373. p.
  • Tolnai Vilmos: Széljegyzetek Petőfi verseihez 373–377. p.
  • Tolnai Vilmos: Irodalmunk vaskora 377. p.
  • Gyöngyösy László: Mikszáth Kálmán házassága 377–378. p.
  • Borbély István: Még egyszer a „unitárius hitviták”-ról 453–455. p.
  • Stoica Vazul: Egy virágének XVII. századbeli román fordítása 455–457. p.
  • Zsigmond Ferenc: Kazinczy levélírói egyéniségéhez 457–459. p.
  • Pitroff Pál: Vörösmarty: Keserű pohár 459–460. p.
  • Lehr Albert: Széljegyzetek Petőfi verseihez 460. p.
  • Farkas Gyula: Balassi Menyhárt Árultatása és Karádi Pál 528–529. p.
  • Benedek Marcell: Theodóra magyar királyné 530–532. p.
  • Borbély István: A vargyasi Dániel-család író tagjai 532. p.
  • Szigetvári Iván: A rab gólya jelentése. [Arany János.] 532–534. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • A Cél 51. p.
  • A Cél 535. p.
  • A Fővárosi Könyvtár Értesítője 236. p.
  • A Hét 113. p.
  • A Hét 177. p.
  • A Hét 295. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 51. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 236. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 390. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 478. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 535. p.
  • Akadémiai Értesítő 51. p.
  • Akadémiai Értesítő 113. p.
  • Akadémiai Értesítő 177–178. p.
  • Akadémiai Értesítő 236–237. p.
  • Akadémiai Értesítő 296. p.
  • Akadémiai Értesítő 390. p.
  • Akadémiai Értesítő 478. p.
  • Akadémiai Értesítő 535–536. p.
  • Annales de la Faculté des Lettres de Bordeux et des Universités du Midi. XXXVe Année 113. p.
  • Athenaeum 114. p.
  • Az Est 177. p.
  • Az Ujság 51. p.
  • Az Ujság 113. p.
  • Az Ujság 177. p.
  • Az Ujság 389–390. p.
  • Az Ujság 478. p.
  • Az Ujság 535. p.
  • Budapesti Hírlap 52. p.
  • Budapesti Hírlap 178. p.
  • Budapesti Hírlap 237. p.
  • Budapesti Hírlap 296. p.
  • Budapesti Hírlap 390. p.
  • Budapesti Hírlap 479. p.
  • Budapesti Hírlap 536. p.
  • Budapesti Szemle 52. p.
  • Budapesti Szemle 178. p.
  • Budapesti Szemle 237–238. p.
  • Budapesti Szemle 296–297. p.
  • Budapesti Szemle 479–481. p.
  • Budapesti Szemle 536–537. p.
  • Bulletin Bibliographique et Pédadogique du Musée Belge 391. p.
  • Corvina 52. p.
  • Corvina 297. p.
  • Corvina 391. p.
  • Corvina 537. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 239. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 391. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 537–538. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 52. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 391. p.
  • Dongó 538. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 481. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 538. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 239. p.
  • Egyenlőség 239. p.
  • Egyenlőség 482. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 52. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 114. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 178–179. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 239–240. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 297–298. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 391–392. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 482–483. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 538–539. p.
  • Egyetértés 115. p.
  • Élet 53. p.
  • Élet 115. p.
  • Élet 298–299. p.
  • Élet 392. p.
  • Élet 483. p.
  • Élet 540. p.
  • Élet és Literatura 115. p.
  • Érdekes Újság 295–296. p.
  • Érdekes Újság 535. p.
  • Erdélyi Lapok 115. p.
  • Erdélyi Múzeum 53. p.
  • Erdélyi Múzeum 179. p.
  • Erdélyi Múzeum 298. p.
  • Erdélyi Múzeum 392. p.
  • Erdélyi Múzeum 483. p.
  • Erdélyi Múzeum 539. p.
  • Esti Újság 539. p.
  • Etnographia/Népélet 179. p.
  • Etnographia/Népélet 298. p.
  • Etnographia/Népélet 483. p.
  • Etnographia/Népélet 540. p.
  • Euphorion 53. p.
  • Földrajzi Közlemények 483. p.
  • Genealogiai Füzetek 392. p.
  • Genealogiai Füzetek 483. p.
  • Grafikai Szemle 240. p.
  • Hadtörténelmi Közlemények 540. p.
  • Hamburger Fremdenblatt 180. p.
  • Hittudományi Folyóirat 483. p.
  • Hivatalos Közlöny 53. p.
  • Huszadik Század 115–117. p.
  • Huszadik Század 180. p.
  • Huszadik Század 240. p.
  • Huszadik Század 392–393. p.
  • Huszadik Század 484. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 299. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 393. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 484–485. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 269–270. p.
  • Izr. Tanügyi Értesítő 540. p.
  • Jahresbericht über die Erscheinungen auf den Gebiete der Germanischen Philologie 540. p.
  • Juventus 540. p.
  • Kalazantinum 53. p.
  • Kalazantinum 240. p.
  • Katholikus Szemle 53–54. p.
  • Katholikus Szemle 240. p.
  • Katholikus Szemle 300. p.
  • Katholikus Szemle 394. p.
  • Katholikus Szemle 540–541. p.
  • Keresztény Magvető 117. p.
  • Keresztény Magvető 240. p.
  • Keresztény Magvető 485. p.
  • Könyvtári Szemle 541. p.
  • Középiskolai Mathematikai Lapok 541. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 117. p.
  • Kultúra 54. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 180. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 240–241. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 537. p.
  • Literaturblatt für Germanische und Romanische Philologie 300. p.
  • Magyar Figyelő 117. p.
  • Magyar Figyelő 300. p.
  • Magyar Figyelő 394. p.
  • Magyar Figyelő 485–487. p.
  • Magyar Figyelő 541–542. p.
  • Magyar Könyvszemle 118. p.
  • Magyar Könyvszemle 300. p.
  • Magyar Könyvszemle 487. p.
  • Magyar Könyvszemle 542. p.
  • Magyar Középiskola 118. p.
  • Magyar Középiskola 241. p.
  • Magyar Középiskola 300. p.
  • Magyar Középiskola 487. p.
  • Magyar Középiskola 542. p.
  • Magyar Kultúra 180–181. p.
  • Magyar Kultúra 487. p.
  • Magyar Kultúra 542–543. p.
  • Magyar Nyelv 54. p.
  • Magyar Nyelv 118–119. p.
  • Magyar Nyelv 181. p.
  • Magyar Nyelv 241. p.
  • Magyar Nyelv 300. p.
  • Magyar Nyelv 394–395. p.
  • Magyar Nyelv 488. p.
  • Magyar Nyelv 543. p.
  • Magyar Nyelvőr 54. p.
  • Magyar Nyelvőr 181. p.
  • Magyar Nyelvőr 241. p.
  • Magyar Nyelvőr 300–301. p.
  • Magyar Nyelvőr 395–396. p.
  • Magyar Nyelvőr 543–544. p.
  • Magyar Paedagogia 301. p.
  • Magyar Paedagogia 488. p.
  • Magyar Tanítóképző 488. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 119. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 181–182. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 301. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 396. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 488. p.
  • Magyarország 117. p.
  • Magyarország 182. p.
  • Magyarország 488. p.
  • Mathematikai és Physikai Lapok / Matematikai és Fizikai Lapok 396. p.
  • Múlt és Jövő 301. p.
  • Múlt és Jövő 488. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 119. p.
  • Nemzeti Kultúra 544. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 396. p.
  • Népszava 119. p.
  • Népszava 396. p.
  • Néptanítók Lapja 489. p.
  • Néptanítók Lapja 544. p.
  • Neue Freie Presse 544. p.
  • Nuova Antologia 396. p.
  • Nyelvtudományi Közlemények 544. p.
  • Nyugat 119–120. p.
  • Nyugat 182. p.
  • Nyugat 242. p.
  • Nyugat 301. p.
  • Nyugat 396–397. p.
  • Nyugat 489–491. p.
  • Nyugat 544. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 54. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 120. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 182. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 242. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 397. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 491. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 545. p.
  • Paedagogiumi Lapok 545. p.
  • Pester Lloyd 301. p.
  • Pester Lloyd 545. p.
  • Pesti Hírlap 120. p.
  • Pesti Hírlap 302. p.
  • Pesti Hírlap 397. p.
  • Pesti Hírlap 491. p.
  • Pesti Napló 183. p.
  • Pesti Napló 302. p.
  • Pesti Napló 491. p.
  • Polybiblion 183. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 54. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 120. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 183. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 242. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 302. p.
  • Protestáns Szemle 302. p.
  • Protestáns Szemle 397–398. p.
  • Protestáns Szemle 491. p.
  • Protestáns Szemle 545. p.
  • Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana 398. p.
  • Religio 491–492. p.
  • Religio 545. p.
  • Revue de Hongrie 183. p.
  • Revue de Hongrie 302. p.
  • Revue de Hongrie 398. p.
  • Revue de Hongrie 545. p.
  • Revue Germanique 398. p.
  • Revue Historique 183. p.
  • Românul 120–121. p.
  • Sárospataki Református Lapok 54. p.
  • Sárospataki Református Lapok 121. p.
  • Sárospataki Református Lapok 183. p.
  • Sárospataki Református Lapok 242–243. p.
  • Sárospataki Református Lapok 302. p.
  • Sárospataki Református Lapok 398. p.
  • Sárospataki Református Lapok 492. p.
  • Sárospataki Református Lapok 546. p.
  • Slovenské Pohl’ady 492. p.
  • Szabadgondolat 243. p.
  • Szabadgondolat 302. p.
  • Szabadgondolat 492. p.
  • Szabadgondolat 546. p.
  • Szászváros 121. p.
  • Századok 55. p.
  • Századok 121–122. p.
  • Századok 183. p.
  • Századok 243. p.
  • Századok 303. p.
  • Századok 398. p.
  • Századok 492–493. p.
  • Századok 546–547. p.
  • The Contemporary Review 547. p.
  • Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 55. p.
  • Turul 398. p.
  • Turul 493. p.
  • Uj Élet 243. p.
  • Uj Idők 303. p.
  • Uj Idők 547. p.
  • Ungarische Rundschau 122. p.
  • Uránia 55. p.
  • Uránia 122. p.
  • Uránia 183. p.
  • Uránia 243. p.
  • Uránia 303. p.
  • Uránia 398–399. p.
  • Uránia 547. p.
  • Vasárnapi Újság 243. p.
  • Vasárnapi Újság 303. p.
  • Vasárnapi Újság 399. p.
  • Vasárnapi Újság 493. p.
  • Világ 122. p.
  • Világ 183. p.
  • Világ 493. p.
  • Zászlónk 547. p.
  • Zeitschrift für Bücherfreunde 547. p.
  • Zeitschrift für den Deutschen Unterricht 399. p.
  • Zeitschrift für Katolische Theologie 399. p.
  • Zeneközlöny 399. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1913. 2. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása