Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1914. 3. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Négyesy László: Báró Eötvös József emlékezete 1–8. p.
  • Papp Ferenc: Kemény Zsigmond Izabella királynéjának keletkezéséről 9–12. p.
  • –yn.: A magyar irodalomtörténet-írás munkája 1913-ban 13–23. p.
  • Zoltvány Irén: Czuczor Gergely leveleiből 81–93. p.
  • Karl Lajos: Ilosvai Toldijáról 94–105. p.
  • Váczi János: Kazinczy a szabadelvű és demokrata eszmék szolgálatában 145–161. p.
  • Szigetvári Iván: A magyar regény gyermekkorából 162–168. p.
  • Borbély István: Eötvös Károly 169–174. p.
  • Szász Károly: Elnöki megnyitó beszéd 225–233. p.
  • Horváth János: Titkári jelentés 234–237. p.
  • Pintér Jenő: Idősb Szinnyei József emlékezete 238–247. p.
  • Horváth János: Tapogatódzások a Balassi-komédia körül 289–293. p.
  • Vértesy Jenő: Madách írói hagyatéka 294–305. p.
  • Zsigmond Ferenc: Jókai mesemondása 353–365. p.
  • Pais Dezső: Kemény Zsigmond lelki válsága 366–382. p.
  • Nagy Sándor: Mikszáth humora 383–392. p.
  • Horváth János: Thúry György éneke 393–401. p.
  • Zolnai Béla: Német párhuzam Gyöngyösi palinodiájához 402–407. p.
  • Nagy Sándor: Mikszáth humora 441–450. p.
  • Erdélyi Lajos: A Balassi-komédia szerzőjének kérdése 451–458. p.
 • Műelemzés
  • Galgóczy György: Péterfy Jenő: Petőfi Sándorról 34–35. p.
  • Benedek Marcell: I[…]. Kont: Bibliographie Française de la Hongrie (1521–1910) 35–37. p.
  • Borbély István: Berecz Sándor: Apollonius históriája 37–38. p.
  • Király György: Jákó Károly: Fejezetek a magyarországi XVIII. századi latin epikából 38–39. p.
  • Weber Arthur: Trombitás Gyula: Vörösmarty dramaturgiája 39–41. p.
  • Vajticzky Emánuel: Kastren Jenő: A Karthausi helye a szentimentális regényirodalomban. Eötveös és Sainte-Beuve 41–43. p.
  • V. M.: A Kisfaludy-Társaság évlapjai 43–44. p.
  • Galgóczi György: Katona Lajos irodalmi tanulmányai 112–116. p.
  • Lengyel Miklós: Váczy János: Tompa Mihály életrajza 116–117. p.
  • Benedek Marcell: Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma 117–119. p.
  • Bélteky László: Toma István: Élet és irodalom 119–120. p.
  • B. J.: Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században 190–191. p.
  • Király György: Magyar Shakespeare-Tár 191–192. p.
  • Ady Lajos: Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja 193–195. p.
  • Kristóf György: Bodor Aladár: Az irodalomtörténet korszakai 195–196. p.
  • Gesztesi Gyula: Mikszáth Kálmán munkái 259–260. p.
  • Sík Sándor: Mindszenty Gedeon költeményei 260–261. p.
  • Király György: Scrittori Ungheresi. I. Giovanni Arany: Ballate 261–262. p.
  • Kastner Jenő: F. Baldensperger: La littérature 262–263. p.
  • Babos Gyula: Gyöngyösi István összes költeményei 323–326. p.
  • Laczkó Géza: Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái 326–328. p.
  • Velezdi Mihály: Madách Imre: Eszmék Léliáról 328–329. p.
  • Kocsis Lénárd: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája 329–331. p.
  • Babos Gyula: Szíveket ujitó bokréta 467–469. p.
  • Velezdi Mihály: A Kisfaludy-Társaság évlapjai 469–471. p.
 • Figyelő
  • Társasági ügyek 63–64. p.
  • Szendrey Zsigmond: Arany János a szalontai nép emlékezetében 64–67. p.
  • Leffler Béla: Magyar írók svéd nyelven 67–71. p.
  • Greguss Ágost szobra 71. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 71–80. p.
  • Társasági ügyek 133–134. p.
  • Birkás Géza: A Toldi-monda kérdéséhez. [Arany János.] 134–136. p.
  • Papp József, Cs.: Il Boccaccio in Ungheria 136. p.
  • Mátrai Ferenc: Levél a szerkesztőhöz 136–137. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 137. p.
  • Új irodalmi társaság 137. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 137–144. p.
  • Társasági ügyek 210–211. p.
  • n.: A Zrinyiász neve. 211. p.
  • nf.: A Vojnich-jutalom 211–213. p.
  • Oberle Károly: A magyar irodalomtörténet a budapesti műegyetemen 213–215. p.
  • Leffler Béla: Magyar írók dán nyelven 215–220. p.
  • Benedek Aladár [felhívása] 220. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 220–224. p.
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság II. rendes közgyűlése 276–278. p.
  • k. gy.: Nincs nemzeti Bibliográfiának. [Kőhalmi Béla cikkéről.] 278–279. p.
  • Bartha József: Válasz Birkásnak. [Birkás Géza: A Toldi-monda kérdéséhez. 280. p.
  • Birkás Géza: A Toldi-mondáról. 280–284. p.
  • Sík Sándor: Helyreigazítás 284. p.
  • Piarista iskolai dráma az Uránia színpadán 284. p.
  • A Kisfaludy-Társaság jutalomtételei 285. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 285–288. p.
  • P. J. [Pintér Jenő]: A tudomány szabadsága. [Szekfű Gyula] 345–346. p.
  • Akadémiai tagajánlások 1914-re 346. p.
  • Új egyetemi magántanár 346. p.
  • A Kisfaludy-Társaság új irodalmi vállalata 346–347. p.
  • Karl Lajos: Ilosvai Toldijáról 347. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 347–352. p.
  • Társasági ügyek 435–436. p.
  • g. gy.: A Nemzeti Színház hivatása 436. p.
  • Társaságunk kormánysegélye 436–437. p.
  • M. J.: Pákh Albert sírjánál 437. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 437–440. p.
 • Kisebb közlemények
  • Gyöngyösy László: Az Igaz Barátság Tüköréhez 24–25. p.
  • Tolnai Vilmos: Petőfi János vitézéhez 25–27. p.
  • Fest Sándor: Arany János angol olvasmányaihoz 27–29. p.
  • Kardos Lajos: Arany János debreceni diákságához 30–33. p.
  • Tolnai Vilmos: A Zrínyiász neve 106. p.
  • Harsányi István: Kazinczy Ferenc és a Kártigám. [Mészáros Ignác.] 106–110. p.
  • Szemkő Aladár: Toldi szerelmének forrásaihoz. [Arany János.] 110–111. p.
  • Borbély István: Balassi Menyhárt árultatása és Karádi Pál 175–177. p.
  • Hajnóci Iván: Pótlások Bánk bán első szövegéhez. [Katona József.] 177–179. p.
  • Pitroff Pál: Kovács Pál irodalmi levelezése 180–187. p.
  • Bittenbinder Miklós: Szigligeti Ede Megjátszott cselekje 187–189. p.
  • Eckhardt Sándor: Balassi két verséhez 248–252. p.
  • Simai Ödön: A Zrinyiász neve. 252–253. p.
  • Fehérváry Dezső: A kuruc balladák szövegkritikájához 253–254. p.
  • Trócsányi Zoltán: Bidpai és Lokman magyar fordítója 255. p.
  • Marót Károly: Madách egyik gondolatának származásához 255–258. p.
  • Timár Kálmán: Néhány ferencrendi írónkról 306–310. p.
  • U. Szabó Gyula: A magyaros iskola történetéhez 310–312. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János: Czakó sírján 312–314. p.
  • Tolnai Vilmos: Petőfi: A kutyák és a farkasok dala 314–315. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany „Népnevelés” című költeményéről 315–317. p.
  • Tolnai Vilmos: Az embert tragédiájának londoni színéhez. [Madách Imre.] 317–318. p.
  • Beke Ödön: Mikszáth Kálmán forrásaihoz 318–319. p.
  • Ulrich György: Coleridge magyar tárgyú színműve 319–322. p.
  • Tolnai Vilmos: Madách Ember tragédiájához 408. p.
  • Kardeván Károly: Madách és Büchner 408–409. p.
  • Gyöngyösy László: Arany János mint egyháztanácsi jegyző 409–410. p.
  • Komlós Aladár: Gyulai Pál Kemény Zsigmondról 411–413. p.
  • Kristóf György: Barcsay Ábrahám házassága 413–414. p.
  • Bittenbinder Miklós: Bidpai és Lokman magyar fordítói. 414. p.
  • Erdélyi Lajos: A Gyulafehérvári Glosszákhoz 459–461. p.
  • Komlós Aladár: A kuruc balladák hitelességének kérdéséhez 461–463. p.
  • Morvay Győző: Madách és Hogarth 464. p.
  • Versényi György: Buda halálának egyik epizódja. [Arany János.] 465–466. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • A Cél 121. p.
  • A Cél 264. p.
  • A Cél 472. p.
  • A Hét 45. p.
  • A Hét 121. p.
  • A Hét 197. p.
  • A Hét 264. p.
  • A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője 197. p.
  • A Nap 197. p.
  • A Toll 472. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 197–198. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 332. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 473. p.
  • Akadémiai Értesítő 45–47. p.
  • Akadémiai Értesítő 198. p.
  • Akadémiai Értesítő 265. p.
  • Akadémiai Értesítő 415–417. p.
  • Akadémiai Értesítő 473–474. p.
  • Alkotmány 47. p.
  • Alkotmány 122. p.
  • Alkotmány 198. p.
  • Alkotmány 332–333. p.
  • Alkotmány 417. p.
  • Alkotmány 474. p.
  • Az Ujság 45. p.
  • Az Ujság 121–122. p.
  • Az Ujság 197. p.
  • Az Ujság 264–265. p.
  • Az Ujság 332. p.
  • Az Ujság 415. p.
  • Az Ujság 472–473. p.
  • Bibliotheque de L’École des Chartes 474. p.
  • Budapest 474. p.
  • Budapesti Hírlap 47. p.
  • Budapesti Hírlap 122. p.
  • Budapesti Hírlap 199. p.
  • Budapesti Hírlap 265–266. p.
  • Budapesti Hírlap 333. p.
  • Budapesti Hírlap 417–418. p.
  • Budapesti Szemle 47. p.
  • Budapesti Szemle 122–124. p.
  • Budapesti Szemle 199–200. p.
  • Budapesti Szemle 266. p.
  • Budapesti Szemle 333–334. p.
  • Budapesti Szemle 418–420. p.
  • Budapesti Szemle 475–478. p.
  • Bühne und Welt 478. p.
  • Corvina 48. p.
  • Corvina 266. p.
  • Debreceni Független Újság 420–421. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 334. p.
  • Die Ähre 48. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 124. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 478. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 266–267. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 267–268. p.
  • Egyenlőség 48. p.
  • Egyenlőség 124. p.
  • Egyenlőség 334. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 48. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 124–125. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 335–336. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 421–422. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 479–481. p.
  • Élet 49. p.
  • Élet 125. p.
  • Élet 200–201. p.
  • Élet 269. p.
  • Élet 336. p.
  • Élet 423. p.
  • Eperjesi Lapok 200. p.
  • Érdekes Újság 45. p.
  • Érdekes Újság 121. p.
  • Érdekes Újság 197. p.
  • Érdekes Újság 264. p.
  • Erdélyi Múzeum 48. p.
  • Erdélyi Múzeum 268. p.
  • Erdélyi Múzeum 422. p.
  • Erdélyi Múzeum 481. p.
  • Etnographia/Népélet 48–49. p.
  • Etnographia/Népélet 268–269. p.
  • Etnographia/Népélet 422–423. p.
  • Frankfurter Zeitung 49. p.
  • Genealogiai Füzetek 49. p.
  • Hivatalos Közlöny 481. p.
  • Huszadik Század 49. p.
  • Huszadik Század 125–126. p.
  • Huszadik Század 336. p.
  • Huszadik Század 423–424. p.
  • Huszadik Század 481–482. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 336–338. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 424–426. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 483–486. p.
  • Jahresberichre für Neuere Deutsche Literaturgeschichte 49. p.
  • Jövő Nemzedék 49. p.
  • Juventus 50. p.
  • Juventus 487. p.
  • Kalazantinum 126. p.
  • Kalazantinum 201. p.
  • Karpathen-Post 50. p.
  • Katholikus Szemle 50. p.
  • Katholikus Szemle 201. p.
  • Katholikus Szemle 270. p.
  • Katholikus Szemle 426. p.
  • Keleti Szemle 201. p.
  • Keresztény Magvető 270. p.
  • Keresztény Magvető 426. p.
  • Komárom 50. p.
  • Kölnische Zeitung 126. p.
  • Könyvtári Szemle 50. p.
  • Könyvtári Szemle 126. p.
  • Könyvtári Szemle 201–202. p.
  • Könyvtári Szemle 270. p.
  • Könyvtári Szemle 338. p.
  • Könyvtári Szemle 487. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 50–51. p.
  • Közműveltség 487. p.
  • La Bibliofilia 338. p.
  • La Bibliofilia 487. p.
  • La Vie des Lettres 426. p.
  • Le Bibliographe Moderne 426–427. p.
  • Le Courrier Cinématographique 270–271. p.
  • Le Temps 126. p.
  • Le Temps 271. p.
  • Le Temps 487. p.
  • Letopisz Matice Szrpszke 487. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 200. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 334. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 478. p.
  • Magyar Figyelő 51–52. p.
  • Magyar Figyelő 202. p.
  • Magyar Figyelő 271. p.
  • Magyar Figyelő 427. p.
  • Magyar Hírlap 427–428. p.
  • Magyar Iparművészet 52. p.
  • Magyar Iparművészet 202–203. p.
  • Magyar Izrael 52. p.
  • Magyar Könyvszemle 203. p.
  • Magyar Könyvszemle 338–339. p.
  • Magyar Könyvszemle 488–489. p.
  • Magyar Középiskola 52. p.
  • Magyar Középiskola 126. p.
  • Magyar Középiskola 203. p.
  • Magyar Középiskola 428. p.
  • Magyar Középiskola 489. p.
  • Magyar Közművelődés 52. p.
  • Magyar Kultúra 126–127. p.
  • Magyar Kultúra 203. p.
  • Magyar Kultúra 271. p.
  • Magyar Kultúra 339–340. p.
  • Magyar Kultúra 428. p.
  • Magyar Nyelv 52. p.
  • Magyar Nyelv 127. p.
  • Magyar Nyelv 203–204. p.
  • Magyar Nyelv 271–272. p.
  • Magyar Nyelv 340. p.
  • Magyar Nyelv 428. p.
  • Magyar Nyelv 489–490. p.
  • Magyar Nyelvőr 52–53. p.
  • Magyar Nyelvőr 204–205. p.
  • Magyar Nyelvőr 272. p.
  • Magyar Nyelvőr 340. p.
  • Magyar Nyelvőr 428. p.
  • Magyar Paedagogia 53. p.
  • Magyar Paedagogia 127. p.
  • Magyar Paedagogia 272. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 53. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 340. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 428–429. p.
  • Magyarország 127. p.
  • Május 53–54. p.
  • Mathematikai és Physikai Lapok / Matematikai és Fizikai Lapok 340. p.
  • Modern Szemle 490. p.
  • Múlt és Jövő 127. p.
  • Múlt és Jövő 205. p.
  • Múlt és Jövő 340–341. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 341. p.
  • Művészet 341. p.
  • Nagykőrösi Hírlap 490. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 54. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 205. p.
  • Népnevelő 54. p.
  • Néptanítók Lapja 490. p.
  • Neue Freie Presse 429. p.
  • Neues Pester Journal 127. p.
  • Neues Pester Journal 490. p.
  • Nevelés 54. p.
  • Nyelvtudományi Közlemények 54. p.
  • Nyitravármegye 205–206. p.
  • Nyugat 54–55. p.
  • Nyugat 206. p.
  • Nyugat 272. p.
  • Nyugat 341–342. p.
  • Nyugat 429–430. p.
  • Ord Och Bild 55. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 55. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 272. p.
  • Ország-Világ 55. p.
  • Ország-Világ 206. p.
  • Ország-Világ 490. p.
  • Országgyűlési Értesítő 430. p.
  • Örökimádás 207. p.
  • Pester Lloyd 127–128. p.
  • Pester Lloyd 342. p.
  • Pester Lloyd 430. p.
  • Pesti Futár 128. p.
  • Pesti Hírlap 207. p.
  • Pesti Hírlap 273. p.
  • Pesti Hírlap 342–343. p.
  • Pesti Napló 55. p.
  • Pesti Napló 128. p.
  • Pesti Napló 207. p.
  • Pesti Napló 273. p.
  • Polgári Iskolai Közlöny 55. p.
  • Polybiblion 343. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 273. p.
  • Protestáns Szemle 55–56. p.
  • Protestáns Szemle 207. p.
  • Protestáns Szemle 430–431. p.
  • Protestáns Szemle 491. p.
  • Rajzoktatás 56. p.
  • Religio 128–129. p.
  • Religio 207. p.
  • Revue Critique d’Historie et de Littérature 491. p.
  • Revue de Hongrie 56. p.
  • Revue des Questions Historiques 343. p.
  • Sárospataki Református Lapok 56–58. p.
  • Sárospataki Református Lapok 129–130. p.
  • Sárospataki Református Lapok 207–208. p.
  • Sárospataki Református Lapok 273. p.
  • Sárospataki Református Lapok 343. p.
  • Sárospataki Református Lapok 431–432. p.
  • Sárospataki Református Lapok 491. p.
  • Stimmen aus Maria-Laach 58. p.
  • Szabadgondolat 58–59. p.
  • Századok 59. p.
  • Századok 130. p.
  • Századok 208. p.
  • Századok 491. p.
  • Theologiai Szaklap 130. p.
  • Theologiai Szaklap 491. p.
  • Történelmi és Régészeti Értesítő 343. p.
  • Történeti Szemle 59. p.
  • Történeti Szemle 491–492. p.
  • Turul 273. p.
  • Uj Élet 208–209. p.
  • Uj Élet 273. p.
  • Uj Idők 130–131. p.
  • Uj Idők 209. p.
  • Uj Idők 273. p.
  • Uj Idők 343. p.
  • Uj Idők 492. p.
  • Új Nemzedék 433. p.
  • Új Nemzedék 492. p.
  • Ungarische Rundschau 59–61. p.
  • Ungarische Rundschau 131. p.
  • Ungarische Rundschau 273–274. p.
  • Uránia 61–62. p.
  • Uránia 131. p.
  • Uránia 209. p.
  • Uránia 274. p.
  • Uránia 433–434. p.
  • Uránia 493–494. p.
  • Vasárnapi Újság 62. p.
  • Vasárnapi Újság 132. p.
  • Vasárnapi Újság 209. p.
  • Vasárnapi Újság 274–275. p.
  • Vasárnapi Újság 344. p.
  • Vasárnapi Újság 434. p.
  • Világ 132. p.
  • Világ 209. p.
  • Világ 275. p.
  • Világ 344. p.
  • Világ 434. p.
  • Világ 494. p.
  • Westermanns Monatshefte 344. p.
  • Zeitschrift für Bücherfreunde 132. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1914. 3. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása