Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1915. 4. évfolyam

Baros Gyula szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Tolnai Vilmos: Arany János: A tetétleni halmon 1–9. p.
  • Versényi György: Petőfi háborús költészete 10–18. p.
  • –nd.: A magyar irodalomtörténetírás munkája 1914-ben 19–27. p.
  • Beöthy Zsolt: A Zrínyiász és irodalomtörténetírásunk 65–70. p.
  • Zoltvány Irén: Harc nemzeti nyelvünk tisztaságáért 71–79. p.
  • Kéki Lajos: Titkári jelentés 80–86. p.
  • Király György: Vörösmarti Volt tanítványaimhoz című költeménye 87–95. p.
  • Kardos Lajos: Arany János novellafordításai 96–101. p.
  • Rajka László: A Sebes agynak késő sisak c. verses mű a M. N. Múzeum kézirattárában 102–114. p.
  • Kristóf György: Barcsay Ábrahám költészete 161–166. p.
  • Kéki Lajos: A szabadságharc verses krónikája 167–174. p.
  • Zsigmond Ferenc: Baksay Sándor 225–227. p.
  • Weber Arthur: Kölcsey „Kárpáti kincstár” című novellájának lokális elemei 238–249. p.
  • Perényi József: Szigeti József 289–305. p.
  • Elek Oszkár: Költőink képzelete és a népmesék 306–314. p.
 • Műelemzés
  • Rimóczy Elek: Harsányi István, Gulyás József, Simonfi János: A kuruc balladák hitelessége 32–33. p.
  • Szinnyei Ferenc: Schuy Gilbert: Bacsányi János és I. Napoleon 1809-i proclamatiója a magyarokhoz 34–35. p.
  • Vértesy Jenő: Gróf István: Arany János Bolond Istókja 35–36. p.
  • Vargha Damján: Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai 120–122. p.
  • Dittrich Vilmos: Kallós Berta: A jobbágyság a magyar szépirodalomban 122–124. p.
  • Viszonta Gyula: Szücsi József: Bajza József 124–126. p.
  • V. M.: Magyar Shakespeare-tár 126–127. p.
  • V. M.: A Lugossy-kódex és kiadatlan versei 182–183. p.
  • Imre Sándor: Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete 183–184. p.
  • Zsigmond Ferenc: Szinnyei Ferenc: Jósika Miklós 185–187. p.
  • Morvay Győző: Pulszky Ferenc kisebb dolgozatai 187–190. p.
  • Solymossy Sándor: Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye 190–194. p.
  • Szentpétery Imre: Lukcsics Pál: Schwartner Márton élete és tudományos jelentősége 254–255. p.
  • Vértesy Jenő: Dömötör Pál: Tóth Kálmán életrajza 255–256. p.
  • Ágner Lajos: Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 1915. évi évkönyve 256–258. p.
  • Baros Gyula: Gorzó Gellért: Rádai Ráday Pál 318–319. p.
  • Weber Arthur: Moór Elemér: A Toldi-monda és német kapcsolatai 319–322. p.
  • Váczy János: Alszeghy Zsolt: Petőfi és az ötvenes évek magyar lírája 322–326. p.
 • Figyelő
  • Társasági ügyek 55–56. p.
  • Tagtársaink a harctéren 56–58. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken az 1914–15. isk. év második felében 58. p.
  • V. M.: Két jubiláló folyóirat. [Akadémiai Értesítő, Magyar Nyelv.] 58–59. p.
  • Ágner Lajos–T. V.: A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 59–64. p.
  • Társasági ügyek 139. p.
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság III. rendes közgyűlése 140–143. p.
  • A Kisfaludy-Társaság jutalomtételei 143. p.
  • B. Z.: Magyar nyelvi és irodalmi előadások a párizsi egyetemen 143–144. p.
  • Z. B.: A Szökött katona – filmen. [Szigligeti Ede.] 144–146. p.
  • Barits Gyula: Mikor halt meg Baranyai Decsi János? 146. p.
  • Szendrey Zsigmond: Adatok Arany életéhez és költészetéhez 146–151. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 151–160. p.
  • Társasági ügyek 219. p.
  • Az Akadémia új tagjai és jutalmazottjai 218. p.
  • Az Akadémia új pályatételei 220. p.
  • Petőfi Apostola forrásaihoz 220. p.
  • Laczkó Géza: Legrégibb nyelvemlékeink iratási helye 220–221. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 221–224. p.
  • Baksay Sándor (1832. VII. 28.–1915. VI. 18.) 283. p.
  • Alszeghy Zsolt: Majthényi Flóra meghalt 283–284. p.
  • A Csokonai-kör hadi népköltési pályázata 284. p.
  • Református egyházi irodalomtörténeti pályázat 284. p.
  • Új egyetemi magántanár 284–285. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 285–288. p.
  • Bulla János 345–346. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 346–347. p.
  • Velezdi Mihály: Magyar irodalomtörténet egy regényben. [Oláh Gábor: Szegény magyarok.] 347–349. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 350–360. p.
 • Kisebb közlemények
  • Zolnai Béla: Katona József egy elveszett fordításról 28–29. p.
  • Rakodczay Pál: Szigligeti „Cigány”-a 29. p.
  • Elek Oszkár: Tompa Mihály: „Basa kútja című költeményéről” 30. p.
  • Elek Oszkár: Magyar vonatkozás egy portugál néprománcban 30–31. p.
  • Tolnai Vilmos: Zrínyi munkáinak ismeretlen kiadása 115–116. p.
  • Tolnai Vilmos: A Szigeti veszedelem alapeszméjéről. [Zrínyi Miklós.] 116–117. p.
  • Alszeghy Zsolt: Énekeskönyveink bibliographiájához 117–118. p.
  • Weber Arthur: Cornides Dániel a Zrinyiászról 118–119. p.
  • Szigetvári Iván: Petőfi Apostola forrásaihoz 119. p.
  • Négyesy László: Szerzelék középkori verses emlékeinkhez 175–179. p.
  • Fest Sándor: Wraxall angol követ Benyovszky Móric grófról 179–180. p.
  • Tolnai Vilmos: Bárány Boldizsár Katona Bánk bánjáról 180–181. p.
  • Lábán Antal: A Peleskei Nótárius és a bécsi Polizei Hofstelle. [Gaál József.] 250–252. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany Nagyidai cigányaihoz 252–253. p.
  • Kéki Lajos: Csepreghy Sárga csikójának forrása 253. p.
  • Alszeghy Zsolt: Az Apollonius históriájának bibliográfiájához 315. p.
  • Tolnai Vilmos: Jegyzetek Csokonaihoz 315–317. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • A Budai Izr. Hitközség értesítője 259. p.
  • A Cél 259. p.
  • A Hét 37. p.
  • A Hét 128. p.
  • A Hét 195. p.
  • A Hét 259. p.
  • A Hét 327. p.
  • A Nap 128. p.
  • A Nap 195. p.
  • A Nap 259. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 38. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 261. p.
  • Akadémiai Értesítő 38. p.
  • Akadémiai Értesítő 129–131. p.
  • Akadémiai Értesítő 196–197. p.
  • Akadémiai Értesítő 261–262. p.
  • Akadémiai Értesítő 328. p.
  • Alkotmány 38–39. p.
  • Alkotmány 132. p.
  • Alkotmány 197. p.
  • Alkotmány 262. p.
  • Alkotmány 328–329. p.
  • Állatvédelem 262. p.
  • Aquila 262–263. p.
  • Athenaeum 329–330. p.
  • Az Est 195. p.
  • Az Est 259–260. p.
  • Az Est 327. p.
  • Az Ujság 128–129. p.
  • Az Ujság 195–196. p.
  • Az Ujság 260–261. p.
  • Az Ujság 327–328. p.
  • Balaton 39. p.
  • Barlangkutatás 263. p.
  • Bibliotheque de L’École des Chartes 39. p.
  • Budapesti Hírlap 39–40. p.
  • Budapesti Hírlap 132. p.
  • Budapesti Hírlap 197–199. p.
  • Budapesti Hírlap 263. p.
  • Budapesti Hírlap 330. p.
  • Budapesti Szemle 132–133. p.
  • Budapesti Szemle 199–203. p.
  • Budapesti Szemle 263–265. p.
  • Budapesti Szemle 330–333. p.
  • Byzantinische Zeitschrift 265. p.
  • Corvina 203. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 40. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 203. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 266. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 333. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 203. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 266. p.
  • Deutsche Rundschau 132. p.
  • Die Geisteswissenschaften 40. p.
  • Die Grenzboten 334. p.
  • Die Schaubühne 40. p.
  • Die Zeit 266. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 132. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 334. p.
  • Egyenlőség 203. p.
  • Egyenlőség 266. p.
  • Egyenlőség 334. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 41. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 133–134. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 203–204. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 266–267. p.
  • Egyházi Közlöny 204. p.
  • Egyházi Közlöny 267. p.
  • Egyházi Közlöny 334. p.
  • Élet 134–135. p.
  • Élet 204. p.
  • Élet 267–268. p.
  • Élet 334–335. p.
  • Eötvös-Alap 335. p.
  • Érdekes Újság 268. p.
  • Érdekes Újság 335. p.
  • Esti Újság 135. p.
  • Esti Újság 204–205. p.
  • Etnographia/Népélet 42. p.
  • Etnographia/Népélet 205–206. p.
  • Etnographia/Népélet 268–269. p.
  • Etnographia/Népélet 335–337. p.
  • Euphorion 269. p.
  • Finnisch-Ugrische Forschungen 42–43. p.
  • Földrajzi Közlemények 269. p.
  • Genealogiai Füzetek 43. p.
  • Hadtörténelmi Közlemények 43. p.
  • Historische Zeitschrift 269. p.
  • Hivatalos Közlöny 269. p.
  • Hungary 135. p.
  • Huszadik Század 43–44. p.
  • Huszadik Század 206. p.
  • Huszadik Század 269. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 44–46. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 206–209. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 269–272. p.
  • Juventus 135. p.
  • Juventus 272. p.
  • Kalazantinum 46. p.
  • Kalazantinum 135. p.
  • Kalazantinum 209–210. p.
  • Katholikus Szemle 46–47. p.
  • Katholikus Szemle 135. p.
  • Katholikus Szemle 210. p.
  • Katholikus Szemle 272. p.
  • Katholikus Szemle 337. p.
  • Kelet 272. p.
  • Keleti Szemle 210. p.
  • Képes Újság 272. p.
  • Keresztény Magvető 47. p.
  • Keresztény Magvető 210. p.
  • Keresztény Magvető 337. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 47. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 272. p.
  • Könyvtári Szemle 47. p.
  • Könyvtári Szemle 210–211. p.
  • Könyvtári Szemle 337. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 47. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 272. p.
  • Külügy-Hadügy 47. p.
  • Külügy-Hadügy 273. p.
  • La Bibliofilia 135. p.
  • La Revue 47. p.
  • Levéltárosok Lapja 211. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 265. p.
  • Literarisches Zentralblatt 337. p.
  • Magyar Figyelő 47–48. p.
  • Magyar Figyelő 211. p.
  • Magyar Figyelő 273. p.
  • Magyar Hírlap 48. p.
  • Magyar Könyvszemle 48. p.
  • Magyar Könyvszemle 211–212. p.
  • Magyar Középiskola 48. p.
  • Magyar Középiskola 212. p.
  • Magyar Középiskola 273. p.
  • Magyar Kultúra 49. p.
  • Magyar Kultúra 135. p.
  • Magyar Kultúra 212–213. p.
  • Magyar Kultúra 273. p.
  • Magyar Kultúra 338. p.
  • Magyar Nyelv 49. p.
  • Magyar Nyelv 135–136. p.
  • Magyar Nyelv 213. p.
  • Magyar Nyelv 273–274. p.
  • Magyar Nyelv 338. p.
  • Magyar Nyelvőr 49. p.
  • Magyar Nyelvőr 274–275. p.
  • Magyar Paedagogia 49. p.
  • Magyar Paedagogia 213. p.
  • Magyar Paedagogia 339. p.
  • Magyar Társadalomtudományi Szemle 213. p.
  • Magyarország 50. p.
  • Magyarország 136. p.
  • Magyarország 214. p.
  • Magyarország 275–276. p.
  • Magyarország 338–339. p.
  • Múlt és Jövő 214. p.
  • Múlt és Jövő 276. p.
  • Múlt és Jövő 339. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 276. p.
  • Nagyvilág 276. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 214. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 277. p.
  • Népművelés 136. p.
  • Népművelés 277. p.
  • Népnevelő 50. p.
  • Népszava 277. p.
  • Néptanítók Lapja 50. p.
  • Néptanítók Lapja 137. p.
  • Néptanítók Lapja 277. p.
  • Néptanítók Lapja 339. p.
  • Neues Pester Journal 137. p.
  • Neues Pester Journal 214. p.
  • Neues Pester Journal 277–278. p.
  • Novosti 214. p.
  • Nyugat 50–52. p.
  • Nyugat 137. p.
  • Nyugat 214–215. p.
  • Nyugat 278. p.
  • Nyugat 339–340. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 215. p.
  • Ország-Világ 52. p.
  • Ország-Világ 137. p.
  • Ország-Világ 215. p.
  • Ország-Világ 278. p.
  • Ország-Világ 340. p.
  • Österreichische Zeitschrift für Bibliothekwesen 278–279. p.
  • Pester Lloyd 52. p.
  • Pester Lloyd 340. p.
  • Pesti Hírlap 137. p.
  • Pesti Hírlap 215–216. p.
  • Pesti Hírlap 279. p.
  • Pesti Hírlap 340. p.
  • Pesti Napló 52. p.
  • Pesti Napló 137. p.
  • Pesti Napló 215. p.
  • Pesti Napló 279. p.
  • Pesti Napló 340–341. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 216. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 279. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 341. p.
  • Protestáns Szemle 137. p.
  • Protestáns Szemle 216–217. p.
  • Protestáns Szemle 279–280. p.
  • Protestáns Szemle 341–342. p.
  • Revue Critique d’Historie et de Littérature 52–53. p.
  • Sárospataki Református Lapok 53. p.
  • Sárospataki Református Lapok 280. p.
  • Sárospataki Református Lapok 342. p.
  • Svenska Dagbladet 217. p.
  • Szászváros és Vidéke 53. p.
  • Századok 137–138. p.
  • Századok 217. p.
  • Századok 280. p.
  • Természettudományi Közlöny 342–343. p.
  • Theologiai Szaklap 53. p.
  • Theosofia 138. p.
  • Történeti Szemle 217. p.
  • Történeti Szemle 280. p.
  • Történeti Szemle 343. p.
  • Udvarhelyi Népnevelés 280. p.
  • Uj Élet 53–54. p.
  • Új Hírek 280. p.
  • Uj Idők 138. p.
  • Uj Idők 217. p.
  • Uj Idők 280. p.
  • Uj Idők 343. p.
  • Új Nemzedék 54. p.
  • Új Nemzedék 138. p.
  • Új Nemzedék 280–281. p.
  • Új Nemzedék 343. p.
  • Ungarische Rundschau 54. p.
  • Ungarische Rundschau 217. p.
  • Ungarische Rundschau 281. p.
  • Ungarländische Jüdische Zeitung 281. p.
  • Uránia 54. p.
  • Uránia 138. p.
  • Uránia 218. p.
  • Uránia 281–282. p.
  • Uránia 343–344. p.
  • Vállalkozók Lapja 344. p.
  • Vasárnapi Újság 54. p.
  • Vasárnapi Újság 138. p.
  • Vasárnapi Újság 218. p.
  • Vasárnapi Újság 282. p.
  • Világ 54. p.
  • Világ 138. p.
  • Világ 218. p.
  • Világ 282. p.
  • Világ 344. p.
  • Westermanns Monatshefte 344. p.
  • Zászlónk 138. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1915. 4. évfolyam
Szerzők:
Baros Gyula szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása