Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1916. 5. évfolyam

Baros Gyula szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Hegedüs István: Schesaeus Keresztély: Kendi Anna históriája 1–15. p.
  • Vértesy Jenő: Gibbon, mint szépíróink forrása 16–30. p.
  • Négyesy László: A Pataki Névtelen és Dobó Jakab 81–86. p.
  • Váradi Béla: Vargha Gyula költészete 87–104. p.
  • Dézsi Lajos: A háború és a magyar irodalomtörténet 161–166. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany kép-mutogatójának személyes vonatkozásai 167–179. p.
  • Kéki Lajos: Titkári jelentés 180–184. p.
  • Zsigmond Ferenc: A magyar irodalomtörténetírás munkája 1915-ben 185–201. p.
  • Császár Elemér: Vértesy Jenő 273–280. p.
  • Velledits Lajos: Szentmiklóssy Alajos Bökversek című munkája 281–286. p.
  • Harsányi István: Felvinczi György „Igen szép historiá”-ja 353–362. p.
  • Perényi József: Aranka György erdélyi magyar nyelvművelő társasága 363–376. p.
 • Műelemzés
  • Harsányi István: [Révész Imre]: Dévay Biró Mátyás tanításai 39–40. p.
  • Morvay Győző: Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája 41–45. p.
  • Gálos Rezső: Heltai Gáspár: Háló 109–110. p.
  • Császár Ernő: Schiller István: Bogáthi Fazekas Miklós élete és vallásos tárgyú költészete 110–111. p.
  • Benedek Marcell: Vnutsko Berta: Jókai Mór drámai munkássága 111–112. p.
  • Király György: Zolnai Béla: Mikes Törökországi leveleinek keletkezéséhez 206–208. p.
  • Imre Sándor: Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete 208–210. p.
  • Szász Károly: Rákosi Jenő: A magyarságért 210–215. p.
  • Szemkő Aladár: Patay Pál: D. dr. Székács József 294–295. p.
  • Trócsányi Zoltán: Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei 295–297. p.
  • Pintér Jenő: Pitroff Pál: A győri sajtó története 298. p.
  • Madzsar Imre: Révész Imre: Bod Péter mint történetíró 382–383. p.
  • Morvay Győző: Valter Vilmos: A magyar népdal kezdőképe 383–384. p.
  • Velezdi Mihály: A Gyöngyösy [!] Irodalmi Társaság Évkönyve, 3. kötet 384–386. p.
  • B. Gy.: Magyar Shakespeare-tár, 8. kötet 386–387. p.
 • Figyelő
  • Társasági ügyek 73–74. p.
  • Magyar írók élete és munkái. [Gulyás Pál.] 74. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 74–80. p.
  • Társasági ügyek. I–II 146–148. p.
  • Tordai Ányos: Madarász Flóris 148–150. p.
  • A Kisfaludy-Társaság új tagjai és jutalomtételei 150–151. p.
  • Sz. F.: Egy „történelmi” vígjáték. [Lakatos László: A bécsi táncosnő.] 151–152. p.
  • Bleyer Jakab: Egy osztrák író a magyar népdalról. [Pommer József.] 152–153. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 153. p.
  • Irodalomtörténeti pályázat 153. p.
  • Wallentínyi Dezső: Kérelem Tompa Mihály levelei ügyében 153–154. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 154–160. p.
  • Társasági ügyek 257–258. p.
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság IV. rendes közgyűlése 258–261. p.
  • Z.: Dabóczki Pál. [Nekrológ.] 261–262. p.
  • –r –s.: Magyar irodalomtörténet és középiskola 262–264. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 264–272. p.
  • Vértesy Jenő 341. p.
  • Társasági ügyek 341–342. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai és jutalmazottjai 342–343. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia új pályatételei 343. p.
  • (a).: A Szent István Akadémia 343–345. p.
  • Gulyás Pál: Pathelin mester Debrecenben 345. p.
  • Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon. (I.) 345–349. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 349–352. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 422. p.
  • R. Fr.: A berlini új tanszék 422–423. p.
  • Gragger Róbert: Három lap a magyar líráról. [Hauser Ottó könyvéről.] 423–424. p.
  • Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon. (II.) 424–428. p.
  • Wallentínyi Dezső: Kérelem Tompa Mihály levelei ügyében 428. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 428–438. p.
 • Kisebb közlemények
  • Trencsény Károly: Csokonai Dorottyájának kiadásaihoz 31. p.
  • Vajticzky Emánuel: Hadi képek Vörösmarty Zalán futásában 31–38. p.
  • Zolnai Béla: „A kis leány baja” 105–107. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany: Szondi két apródjához 107–108. p.
  • Harsányi István: Adatok Apollonius históriájának bibliográfiájához 202–203. p.
  • Szendrey Zsigmond: Egy adat Arany János életéből 203–204. p.
  • Benedek Marcell: A francia Fehér Anna 204–205. p.
  • Eckhardt Sándor: Ariosto nálunk a XVII. században 287–288. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany „Szibinyáni Jank”-jának forrásaihoz 288–291. p.
  • Elek Oszkár: Arany János „Kép-mutogató”-járól 291–293. p.
  • Tolnai Vilmos: Zrinyi 1852-i és 1853-i kiadásáról 377–378. p.
  • Wallentínyi Dezső: Ismeretlen jezsuita dráma 378–379. p.
  • Zsigmond Ferenc: Kemény Zsigmond: Jókai Manlius Sinister című drámájáról 379–381. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • [A] Társaság 142. p.
  • [A] Társaság 217. p.
  • [A] Társaság 300–301. p.
  • A Budapesti Városi Könyvtár Értesítője 113. p.
  • A Cél 46. p.
  • A Cél 113. p.
  • A Cél 216. p.
  • A Cél 299. p.
  • A Cél 388. p.
  • A Gyűjtő 216. p.
  • A Hét 46. p.
  • A Hét 113–114. p.
  • A Hét 216–217. p.
  • A Hét 299–300. p.
  • A Nap 46. p.
  • A Nap 114. p.
  • A Nap 217. p.
  • A Nap 300. p.
  • A Pécs-Baranyamegyei Múzeumi Egyesület Értesítője 300. p.
  • A Tett 114. p.
  • A Tett 217. p.
  • A Tett 301. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 48. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 114. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 305. p.
  • Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 391. p.
  • Akadémiai Értesítő 48–49. p.
  • Akadémiai Értesítő 114. p.
  • Akadémiai Értesítő 218. p.
  • Akadémiai Értesítő 305–306. p.
  • Akadémiai Értesítő 391. p.
  • Alkotmány 49–50. p.
  • Alkotmány 114–116. p.
  • Alkotmány 219–220. p.
  • Alkotmány 307–308. p.
  • Alkotmány 391–392. p.
  • Alkotmány 340–342. p.
  • Alkotmány 427. p.
  • Allgemeine Rundschau 306. p.
  • Arbeiter Zeitung 306–307. p.
  • Athenaeum 50. p.
  • Athenaeum 116. p.
  • Athenaeum 307. p.
  • Az Est 47. p.
  • Az Est 116–117. p.
  • Az Est 220–221. p.
  • Az Est 301. p.
  • Az Est 388–389. p.
  • Az Ujság 47–48. p.
  • Az Ujság 117–121. p.
  • Az Ujság 221–223. p.
  • Az Ujság 302–306. p.
  • Az Ujság 389–391. p.
  • Berliner Tageblatt 50–51. p.
  • Berliner Tageblatt 121. p.
  • Berliner Tageblatt 223. p.
  • Berliner Tageblatt 308. p.
  • Budapest 121. p.
  • Budapesti Hírlap 51. p.
  • Budapesti Hírlap 122–123. p.
  • Budapesti Hírlap 223–224. p.
  • Budapesti Hírlap 309. p.
  • Budapesti Hírlap 392. p.
  • Budapesti Szemle 51–56. p.
  • Budapesti Szemle 123–125. p.
  • Budapesti Szemle 224–229. p.
  • Budapesti Szemle 309–313. p.
  • Budapesti Szemle 392–402. p.
  • Corvina 313. p.
  • Corvina 402–403. p.
  • Das Interessante Blatt 313. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 229. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 313–314. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 403. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 435–436. p.
  • Dél 56. p.
  • Délmagyarországi Közlöny 314. p.
  • Der Panther 314. p.
  • Deutsche Kultur in der Welt 314. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 126. p.
  • Deutsche Literaturzeitung 314. p.
  • Deutsche Revue 56. p.
  • Deutsche Rundschau 56. p.
  • Deutsche Rundschau 314. p.
  • Die Deutsche Bühne 315. p.
  • Die Schaubühne 229. p.
  • Die Woche 315. p.
  • Die Zeit 56. p.
  • Die Zeit 315. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 56. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 126. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 315. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 403. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 315. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 403. p.
  • Egyenlőség 56–57. p.
  • Egyenlőség 126. p.
  • Egyenlőség 229–230. p.
  • Egyenlőség 315. p.
  • Egyetemei Lapok 57. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 57. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 126–128. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 230–231. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 316–317. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 403–404. p.
  • Egyházi Közlöny 57. p.
  • Egyházi Közlöny 128. p.
  • Egyházi Közlöny 231. p.
  • Egyházi Közlöny 317. p.
  • Élet 57–58. p.
  • Élet 128–129. p.
  • Élet 231–232. p.
  • Élet 317–319. p.
  • Élet 404–405. p.
  • Érdekes Újság 46–47. p.
  • Érdekes Újság 116. p.
  • Erdély 129. p.
  • Erdélyi Múzeum 129–130. p.
  • Esti Újság 130–131. p.
  • Esti Újság 232. p.
  • Esti Újság 319. p.
  • Földrajzi Közlemények 233. p.
  • Frankfurter Zeitung 319. p.
  • Frankfurter Zeitung 405. p.
  • Fremden-Blatt 319. p.
  • Germania 405. p.
  • Germanisch-romanische Monatsschrift 233. p.
  • Hadtörténelmi Közlemények 405. p.
  • Huszadik Század 234. p.
  • Huszadik Század 319–320. p.
  • Huszadik Század 405. p.
  • Illustriertes Wiener Extrablatt 320. p.
  • Irodalom és zene 131. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 58–61. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 234–237. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 320–322. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 405–408. p.
  • Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 237. p.
  • Juventus 131. p.
  • Juventus 237. p.
  • Juventus 322. p.
  • Kalazantinum 61. p.
  • Katholikus Nevelés 131. p.
  • Katholikus Nevelés 237. p.
  • Katholikus Nevelés 322. p.
  • Katholikus Szemle 61–63. p.
  • Katholikus Szemle 131. p.
  • Katholikus Szemle 237–238. p.
  • Katholikus Szemle 322–323. p.
  • Kelet 63. p.
  • Kelet Népe 238. p.
  • Képes Újság 131. p.
  • Keresztény Magvető 63. p.
  • Keresztény Magvető 131. p.
  • Keresztény Magvető 238. p.
  • Keresztény Magvető 408. p.
  • Kolozsvári Hírlap 131–132. p.
  • Kolozsvári Szemle 323–324. p.
  • Kolozsvári Ujság 238. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 132. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 238. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 324. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 408–409. p.
  • Könyvtári Szemle 238–239. p.
  • Könyvtári Szemle 409. p.
  • Kritika 409. p.
  • Külügy-Hadügy 63. p.
  • Külügy-Hadügy 132. p.
  • La Bibliofilia 132. p.
  • La Revue de Hollande 132. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 125–126. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 229. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 313. p.
  • Literarisches Zentralblatt 132–133. p.
  • Literarisches Zentralblatt 239. p.
  • Literarisches Zentralblatt 324. p.
  • Magyar Figyelő 63. p.
  • Magyar Figyelő 133. p.
  • Magyar Figyelő 239. p.
  • Magyar Figyelő 324–325. p.
  • Magyar Figyelő 409–411. p.
  • Magyar Hírlap 63–64. p.
  • Magyar Hírlap 133. p.
  • Magyar Hírlap 239–240. p.
  • Magyar Hírlap 325. p.
  • Magyar Iparművészet 325. p.
  • Magyar Izrael 64. p.
  • Magyar Izrael 240. p.
  • Magyar Könyvszemle 133–134. p.
  • Magyar Könyvszemle 325–326. p.
  • Magyar Középiskola 64. p.
  • Magyar Középiskola 134. p.
  • Magyar Középiskola 240. p.
  • Magyar Középiskola 326. p.
  • Magyar Középiskola 411. p.
  • Magyar Kultúra 64. p.
  • Magyar Kultúra 134. p.
  • Magyar Kultúra 240–241. p.
  • Magyar Kultúra 326–327. p.
  • Magyar Kultúra 411–412. p.
  • Magyar Nyelv 64–66. p.
  • Magyar Nyelv 134–135. p.
  • Magyar Nyelv 241. p.
  • Magyar Nyelv 327–328. p.
  • Magyar Nyelvőr 66. p.
  • Magyar Nyelvőr 135. p.
  • Magyar Nyelvőr 241. p.
  • Magyar Nyelvőr 412–413. p.
  • Magyar Paedagogia 66. p.
  • Magyar Paedagogia 241. p.
  • Magyar Paedagogia 329. p.
  • Magyarország 66. p.
  • Magyarország 135. p.
  • Magyarország 242–243. p.
  • Magyarország 328–329. p.
  • Magyarország 413. p.
  • Magyar-Zsidó Szemle 135. p.
  • Magyar-Zsidó Szemle 242. p.
  • Magyar-Zsidó Szemle 413. p.
  • Mozihét 136. p.
  • Mozi-Világ 243. p.
  • Múlt és Jövő 66. p.
  • Múlt és Jövő 136. p.
  • Múlt és Jövő 243. p.
  • Múlt és Jövő 329. p.
  • Múlt és Jövő 413. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 136. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 413. p.
  • 136. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 243. p.
  • Népművelés 67. p.
  • Népművelés 137. p.
  • Népművelés 243–244. p.
  • Népművelés 413. p.
  • Népszava 67. p.
  • Népszava 136. p.
  • Népszava 244. p.
  • Néptanítók Lapja 67. p.
  • Néptanítók Lapja 136. p.
  • Néptanítók Lapja 244. p.
  • Néptanítók Lapja 329. p.
  • Néptanítók Lapja 414. p.
  • Neue Freie Presse 137. p.
  • Neue Freie Presse 329–330. p.
  • Neue Zürcher Zeitung 137. p.
  • Neue Zürcher Zeitung 244–245. p.
  • Neue Zürcher Zeitung 330. p.
  • Neues Pester Journal 245–246. p.
  • Neues Pester Journal 330–331. p.
  • Neues Pester Journal 414. p.
  • Neues Wiener Journal 331. p.
  • Neues Wiener Tagblatt 331. p.
  • Nyelvtudományi Közlemények 67. p.
  • Nyelvtudományi Közlemények 414. p.
  • Nyolc órai újság 246. p.
  • Nyugat 67–68. p.
  • Nyugat 137–138. p.
  • Nyugat 246–247. p.
  • Nyugat 331–333. p.
  • Nyugat 414–415. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 68. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 138. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 333. p.
  • Ország-Világ 68. p.
  • Ország-Világ 138. p.
  • Ország-Világ 247. p.
  • Ország-Világ 333. p.
  • Österreichische Rundschau 247. p.
  • Österreichische Rundschau 333–334. p.
  • Österreich-Ungarns Zukunf 247. p.
  • Ösvény 138. p.
  • Ösvény 415–416. p.
  • Pester Lloyd 68. p.
  • Pester Lloyd 138–139. p.
  • Pester Lloyd 247–248. p.
  • Pester Lloyd 334. p.
  • Pester Lloyd 416. p.
  • Pesti Hírlap 68–69. p.
  • Pesti Hírlap 139. p.
  • Pesti Hírlap 248–249. p.
  • Pesti Hírlap 324. p.
  • Pesti Napló 69. p.
  • Pesti Napló 139–140. p.
  • Pesti Napló 249. p.
  • Pesti Napló 324–325. p.
  • Pesti Napló 417–418. p.
  • Polgári Iskolai Közlöny 140. p.
  • Polgári Iskolai Közlöny 335. p.
  • Posener Tageblatt 335. p.
  • Potsdamer Zeitung 416–417. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 69–70. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 250. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 417. p.
  • Protestáns Szemle 70. p.
  • Protestáns Szemle 250–251. p.
  • Protestáns Szemle 335. p.
  • Religio 70. p.
  • Religio 251. p.
  • Religio 335. p.
  • Sárospataki Hírlap 418. p.
  • Sárospataki Református Lapok 70–71. p.
  • Sárospataki Református Lapok 140. p.
  • Sárospataki Református Lapok 251. p.
  • Sárospataki Református Lapok 335–336. p.
  • Sárospataki Református Lapok 418. p.
  • Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt 336. p.
  • Slovenské Pohl’ady 140. p.
  • Soproni Napló 140–141. p.
  • Szabolcsvármegye 336. p.
  • Századok 141. p.
  • Századok 252. p.
  • Századok 418–419. p.
  • Szent Család 252. p.
  • Szilágyság 252. p.
  • Színházi Élet 141. p.
  • Színházi Élet 336. p.
  • Természettudományi Közlöny 71. p.
  • Theater Courier 252. p.
  • Theologiai Szaklap 71. p.
  • Theologiai Szaklap 336. p.
  • Theologiai Szaklap 419. p.
  • Tiszántúl 252–253. p.
  • Tolnai Világlap[ja] 71. p.
  • Tolnai Világlap[ja] 142. p.
  • Tolnai Világlap[ja] 254. p.
  • Tolnai Világlap[ja] 336. p.
  • Tornaügy 253. p.
  • Történeti Szemle 71. p.
  • Történeti Szemle 336–337. p.
  • Történeti Szemle 419. p.
  • Uj Idők 71. p.
  • Uj Idők 142. p.
  • Uj Idők 253. p.
  • Uj Idők 337–338. p.
  • Uj Idők 419. p.
  • Új Nemzedék 71. p.
  • Új Nemzedék 142. p.
  • Új Nemzedék 253–254. p.
  • Új Nemzedék 338. p.
  • Ukránia 254. p.
  • Ukránia 338. p.
  • Ungarische Rundschau 143. p.
  • Ungarische Rundschau 419–421. p.
  • Uránia 71. p.
  • Uránia 143–144. p.
  • Uránia 254–255. p.
  • Uránia 338–339. p.
  • Uránia 421. p.
  • Vasárnapi Újság 72. p.
  • Vasárnapi Újság 144. p.
  • Vasárnapi Újság 255. p.
  • Világ 72. p.
  • Világ 144–145. p.
  • Világ 255–256. p.
  • Világ 339. p.
  • Világ 421. p.
  • Vossischen Zeitung 340. p.
  • Wiener Bilder 340. p.
  • Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 340. p.
  • Zsidó Szemle 72. p.
  • Zsidó Szemle 256. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1916. 5. évfolyam
Szerzők:
Baros Gyula szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása