Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1917. 6. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Pitroff Pál: Degré Alajos 1–16. p.
  • Gálos Rezső: Ágai Adolf 17–25. p.
  • Loósz István: Bartók Lajos. [I.] 26–44. p.
  • Zsigmond Ferenc: A magyar irodalomtörténetírás munkája 1916-ban 105–119. p.
  • Márki Sándor: Arany János szalontai éveiből 120–133. p.
  • Gulyás Pál: Egy negyedszázad Arany János-irodalma 134–157. p.
  • Loósz István: Bartók Lajos. [II.] 158–166. p.
  • Négyesy László: Elnöki megnyitó beszéd 217–221. p.
  • Kéky Lajos: Titkári jelentés a Magyar Irodalomtörténeti Társaság V. évi közgyűlésére 222–225. p.
  • Császár Elemér: Arany János mint irodalomtörténetíró 226–237. p.
  • Radó Antal: Magyar Homér-fordításokról 238–279. p.
  • Binder Jenő: Gaal József „A király Ludason” című vígjátékának forrásai 280–293. p.
  • Loósz István: Bartók Lajos. [III.] 294–316. p.
  • Perényi József: Szigeti József és Csiky Gergely 385–391. p.
  • Szigetvári Iván: Nemzetünk költői tehetsége. [I.] 392–404. p.
  • Horváth János: Petőfi 1848/49-ben 473–478. p.
  • Czóbel Ernő: Arany János tervezett néplapja, a „Népszabadság” 479–489. p.
  • Szigetvári Iván: Nemzetünk költői tehetsége. [II.] 490–500. p.
 • Műelemzés
  • Szathmáry Imre: Riedl Frigyes: Shakespeare és a magyar irodalom 56–57. p.
  • Birkás Géza: Bayer Alice: Marmontel hatása Magyarországon 57–58. p.
  • T–s.: Gondán Felicián: A középkori magyar pálos rend és nyelvemlékei 58–61. p.
  • Velezdi Mihály: Salgó Ernő: Írók és színdarabok 61–63. p.
  • Baros Gyula: A Kisfaludy Társaság évlapjai, XLIX. kötet 63–64. p.
  • Huszti József: Fógel Sándor: Celtis Konrád és a magyarországi humanisták 174–176. p.
  • Morvay Győző: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete 176–177. p.
  • Jánosi Béla: Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvető elvei 177–178. p.
  • Szinnyei Ferenc: Pekár Károly: Magyar kultúra 327–328. p.
  • Bélteky László: Rubinyi Mózes: Mikszáth Kálmán élete és művei 328–329. p.
  • Prényi József: Rajka László: Heliodoros Aithiopikjának feldolgozásai a magyar irodalomban 329–330. p.
  • Edelstein Bertalan: Guttmann Mihály és Harmos Sándor: Péchi Simon szombatos imádságos könyve 330–333. p.
  • Váczy János: Kéky Lajos: Baksay Sándor 415–417. p.
  • Szigetvári Iván: Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről, 1808; kiad.: Heinrich Gusztáv 417–421. p.
  • Mészöly Gedeon: Szerecz Alajos Imre: Kódexeink párhuzamos szentírási töredékei 422–423. p.
  • Imre Sándor: Bihari Károly: Báró Eötvös József politikája 506–508. p.
  • Baros Gyula: A Kisfaludy Társaság évlapjai, ötvenedik kötet 508–509. p.
  • Velezdi Mihály: Magyar Shakespeare Tár, 9. köt., szerk.: Ferenczi Zoltán 509–511. p.
  • Bélteky László: Kacziány Géza: A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig 511–512. p.
 • Figyelő
  • Társasági ügyek, I–II 91–93. p.
  • Vértesy Jenő: Jókai hagyatéka a Magyar Nemzeti Múzeumban 94–96. p.
  • Király György: Az idegen helynevek nyelvünkben 96–98. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 98–104. p.
  • Társasági ügyek 197–199. p.
  • A Kisfaludy Társaság új tagjai és jutalomtételei 199. p.
  • Szendrey Zsigmond: Arany János életrajzához 199–201. p.
  • Fest Sándor: Német utazó Bél Mátyásról. [Keysler János György.] 201–202. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 203. p.
  • V. M.: A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet 203–205. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 205–216. p.
  • Társasági ügyek 367–369. p.
  • A számvizsgáló bizottság jelentése 369–370. p.
  • R. E.: Az Arany János Társaság pályatétele 370. p.
  • Zolnai Béla: „Új irodalom” 371–377. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 377–384. p.
  • Társasági ügyek 462–463. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia jutalmazottjai, új tagjai és pályatételei 463–464. p.
  • Szendrey Zsigmond: Kérelem. [Arany-relikviák ügyében.] 464–465. p.
  • Szendrey Zsigmond: Kiadatlan részek Aranynak Ercseyhez írt leveleiből 465–468. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 468–472. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 546. p.
  • g. v.: A magyar tudomány és a hazai nemzetiségek. [Bleyer Jakab írása a Magyar Figyelőben.] 546–547. p.
  • Gyöngyösy László: Arany János szalontai életéről 547–554. p.
  • A szekesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 554–560. p.
 • Kisebb közlemények
  • Borsos István: A peregrinus. [Jókai Mór.] 45–46. p.
  • Tolnai Vilmos: Madách Imre forrásaihoz 46–48. p.
  • Laczkó Géza: Szentjóbi Szabó Együgyű parasztjához 48–49. p.
  • Pap Károly: Egy ismeretlen Zrínyiász-másolat 49–52. p.
  • Király György: Balassi Bálint In somnium című költeménye 52–56. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János: Letészem a lantot című verséhez 167. p.
  • Perényi József: Szigeti József forrásaihoz 167–169. p.
  • Lábán Antal: A „Tatárok Magyarországon” és a bécsi Polizei-Hofstelle. [Kisfaludy Károly.] 169–172. p.
  • Harsányi István: A Pesti Játszó Társaság sírverse. [Márton István.] 172–173. p.
  • Harsányi István: Aláírási ív Petőfi első verses kötetére 317–318. p.
  • Elek Oszkár: Rückert és Tompa 319–320. p.
  • Barta M. Eszter: Gvadányi J. „Rontó Pál”-jának egyik forrása 320–326. p.
  • Zolnai Béla: Fehér László balladája 405–411. p.
  • Király György: Ilosvai elveszett históriás éneke 411–412. p.
  • Podmaniczky Pálné: Gvadányi-remineszcencia Arany Toldijában 412–414. p.
  • Balassa József: Vörösmarty Petikéje 414. p.
  • Horváth János: „Thúry György éneke.” 501. p.
  • Harsányi István: A Kazinczy F[erenc]. ellen írt gúnyirat szerzője 501–504. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany: Gondolatok a békekongresszus felől 504. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany Nagyidai cigányaihoz 505. p.
  • Lukinich Imre: Petőfi és III. Napóleon 505. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • [A] Társaság 514. p.
  • A Cél 179. p.
  • A Cél 334. p.
  • A Cél 424. p.
  • A Cél 513. p.
  • A Gyermek 65. p.
  • A Katholikus Tanítónők Lapja 337. p.
  • A Pécs-Baranyamegyei Múzeumi Egyesület Értesítője 179. p.
  • A Szent István Akadémia Értesítője 425. p.
  • A Szent István Akadémia Értesítője 513–514. p.
  • A Tett 337–338. p.
  • Akadémiai Értesítő 67–68. p.
  • Akadémiai Értesítő 179. p.
  • Akadémiai Értesítő 340. p.
  • Akadémiai Értesítő 425–427. p.
  • Akadémiai Értesítő 514–515. p.
  • Arad és Vidéke 427. p.
  • Athenaeum 342. p.
  • Az Est 65–66. p.
  • Az Est 179–180. p.
  • Az Est 338. p.
  • Az Est 428. p.
  • Az Ujság 66–67. p.
  • Az Ujság 180. p.
  • Az Ujság 338–340. p.
  • Az Ujság 515. p.
  • Basler Nachrichten 68. p.
  • Basler Nachrichten 342. p.
  • Berliner Tageblatt 429. p.
  • Borsszem Jankó 342–343. p.
  • Budapest 343. p.
  • Budapesti Hírlap 68. p.
  • Budapesti Hírlap 180–181. p.
  • Budapesti Hírlap 516. p.
  • Budapesti Szemle 68–74. p.
  • Budapesti Szemle 181–182. p.
  • Budapesti Szemle 343–344. p.
  • Budapesti Szemle 429–435. p.
  • Budapesti Szemle 516–523. p.
  • Corvina 74. p.
  • Corvina 435. p.
  • Das Interessante Blatt 182. p.
  • Délmagyarországi Közlöny 436. p.
  • Der Zeitgeist 74. p.
  • Die Deutsche Bühne 74. p.
  • Die Zeit 182. p.
  • Die Zeit 344. p.
  • Dresdner Anzeiger 436. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 182. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 436. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 523. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 436. p.
  • Egyenlőség 74. p.
  • Egyenlőség 346. p.
  • Egyenlőség 436. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 74–76. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 182–183. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 344–345. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 436–437. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 523–525. p.
  • Egyházi Közlöny 76. p.
  • Egyházi Közlöny 183. p.
  • Egyházi Közlöny 345. p.
  • Élet 76–77. p.
  • Élet 183. p.
  • Élet 345–346. p.
  • Élet 437–439. p.
  • Élet 525–526. p.
  • Ellenzék 183–184. p.
  • Ellenzék 439. p.
  • Érdekes Újság 338. p.
  • Érdekes Újság 427. p.
  • Erdélyi Múzeum 77. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 184. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 439–440. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 526. p.
  • Esti Lap (Kolozsvár) 440. p.
  • Etnographia/Népélet 77–78. p.
  • Etnographia/Népélet 346–347. p.
  • Evangélikus Lap 440. p.
  • Frankfurter Zeitung 78–79. p.
  • Frankfurter Zeitung 347. p.
  • Frankfurter Zeitung 440–441. p.
  • Fremden-Blatt 79. p.
  • Fremden-Blatt 347. p.
  • Hamburger Fremdenblatt 79. p.
  • Huszadik Század 184. p.
  • Huszadik Század 347–348. p.
  • Huszadik Század 441. p.
  • Igazság 184. p.
  • Illustri[e]rte Zeitung 348. p.
  • Illustriertes Wiener Extrablatt 184. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 184–187. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 348–349. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 526–531. p.
  • Juventus 187. p.
  • Juventus 441. p.
  • Katholikus Nevelés 349. p.
  • Katholikus Szemle 79. p.
  • Katholikus Szemle 187–188. p.
  • Katholikus Szemle 349. p.
  • Katholikus Szemle 441–442. p.
  • Katholikus Szemle 531. p.
  • Kelet Népe 79. p.
  • Képes Újság 442. p.
  • Keresztény Magvető 442. p.
  • Kolozsvári Hírlap 188. p.
  • Kolozsvári Szemle 79. p.
  • Kolozsvári Ujság 188. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 442. p.
  • Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 531. p.
  • Könyvtári Szemle 442. p.
  • Könyvtári Szemle 531–532. p.
  • Könyvujság 188–189. p.
  • Könyvújság 443. p.
  • Közlemények Szepes vármegye múltjából 443. p.
  • Kritika 79. p.
  • Kritika 532. p.
  • La Revue de Hollande 189. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 523. p.
  • Literarisches Zentralblatt 80. p.
  • Literarisches Zentralblatt 189. p.
  • Literarisches Zentralblatt 349. p.
  • Literarisches Zentralblatt 443. p.
  • Ma 350. p.
  • Ma 443. p.
  • Ma 532. p.
  • Magyar Figyelő 80. p.
  • Magyar Figyelő 189. p.
  • Magyar Figyelő 350. p.
  • Magyar Figyelő 443–444. p.
  • Magyar Figyelő 532–534. p.
  • Magyar Hírlap 534. p.
  • Magyar Könyvszemle 351. p.
  • Magyar Könyvszemle 534–535. p.
  • Magyar Középiskola 80. p.
  • Magyar Középiskola 189. p.
  • Magyar Középiskola 351. p.
  • Magyar Középiskola 444. p.
  • Magyar Középiskola 535. p.
  • Magyar Kultúra 80. p.
  • Magyar Kultúra 189–190. p.
  • Magyar Kultúra 351–352. p.
  • Magyar Kultúra 444–447. p.
  • Magyar Kultúra 535. p.
  • Magyar Nyelv 81. p.
  • Magyar Nyelv 190. p.
  • Magyar Nyelv 352. p.
  • Magyar Nyelv 447–448. p.
  • Magyar Nyelv 537–538. p.
  • Magyar Nyelvőr 81. p.
  • Magyar Nyelvőr 354. p.
  • Magyar Nyelvőr 449. p.
  • Magyar Nyelvőr 538. p.
  • Magyar Paedagogia 190. p.
  • Magyar Paedagogia 352–353. p.
  • Magyar Paedagogia 539. p.
  • Magyarország 353. p.
  • Magyarország 538–539. p.
  • Magyar-Zsidó Szemle 353. p.
  • Mozi-Világ 353. p.
  • Mozi-Világ 449. p.
  • Mozi-Világ 539. p.
  • Múlt és Jövő 81. p.
  • Múlt és Jövő 449. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 449. p.
  • Múzeumi és Könyvtári Értesítő 539–540. p.
  • Nagyág 190. p.
  • Nagyág 540. p.
  • Nagyasszonyunk 353. p.
  • Nagyvárad 449. p.
  • Nemzeti Nőnevelés 190–191. p.
  • Népművelés 353. p.
  • Népművelés 540. p.
  • Népművelők Lapja 449–450. p.
  • Népszava 540. p.
  • Néptanítók Lapja 353–354. p.
  • Néptanítók Lapja 450. p.
  • Néptanítók Lapja 540. p.
  • Neue Freie Presse 82. p.
  • Neue Freie Presse 191. p.
  • Neue Freie Presse 354. p.
  • Neue Freie Presse 450. p.
  • Neue Zürcher Zeitung 82. p.
  • Neue Zürcher Zeitung 354. p.
  • Neue Zürcher Zeitung 450. p.
  • Neues Pester Journal 82. p.
  • Neues Pester Journal 354. p.
  • Neues Pester Journal 450. p.
  • Neues Wiener Journal 82. p.
  • Neues Wiener Tagblatt 450–451. p.
  • Nyugat 82–85. p.
  • Nyugat 191–192. p.
  • Nyugat 354–356. p.
  • Nyugat 451–453. p.
  • Nyugat 540–542. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 453. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 542. p.
  • Ország-Világ 453. p.
  • Österreichische Rundschau 86. p.
  • Österreichische Rundschau 356–357. p.
  • Österreich-Ungarns Zukunf 85. p.
  • Paedagogiai Értesítő 542. p.
  • Pécsi Napló 453. p.
  • Pester Lloyd 86. p.
  • Pester Lloyd 357. p.
  • Pester Lloyd 453. p.
  • Pester Lloyd 542. p.
  • Pesti Hírlap 192. p.
  • Pesti Hírlap 357–358. p.
  • Pesti Hírlap 524. p.
  • Pesti Napló 192–193. p.
  • Pesti Napló 358–361. p.
  • Pesti Napló 453–455. p.
  • Pesti Napló 542–544. p.
  • Prager Tagblatt 361. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 86. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 193. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 361. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 544. p.
  • Protestáns Szemle 86–87. p.
  • Protestáns Szemle 193. p.
  • Protestáns Szemle 455. p.
  • Religio 455. p.
  • Rendeleti Közlöny 361. p.
  • Sárospataki Hírlap 87. p.
  • Sárospataki Hírlap 193–194. p.
  • Sárospataki Hírlap 361. p.
  • Sárospataki Hírlap 455–456. p.
  • Sárospataki Hírlap 545. p.
  • Sárospataki Református Lapok 87. p.
  • Sárospataki Református Lapok 194. p.
  • Sárospataki Református Lapok 361–362. p.
  • Sárospataki Református Lapok 456. p.
  • Svenska Dagbladet 87. p.
  • Századok 362. p.
  • Századok 456. p.
  • Szegedi Napló 456–457. p.
  • Szent Család 362. p.
  • Szent Család 457. p.
  • Színház és Divat 88. p.
  • Színház és Divat 194–195. p.
  • Színház és Divat 362. p.
  • Színház és Divat 457. p.
  • Színházi Élet 88–89. p.
  • Színházi Élet 195. p.
  • Szocializmus 457–458. p.
  • Temesvári Hírlap 362–363. p.
  • Temesvári Hírlap 458. p.
  • Theologiai Szaklap 363. p.
  • Történeti Szemle 89. p.
  • Történeti Szemle 363. p.
  • Turán 363–364. p.
  • Uj Idők 89. p.
  • Uj Idők 364. p.
  • Uj Idők 458–459. p.
  • Uj Idők 545. p.
  • Új Nemzedék 89. p.
  • Új Nemzedék 195. p.
  • Új Nemzedék 545. p.
  • Ukránia 364. p.
  • Ungarische Zukunft 195. p.
  • Ungarische Zukunft 459. p.
  • Uránia 89–90. p.
  • Uránia 196. p.
  • Uránia 365. p.
  • Uránia 459–461. p.
  • Uránia 545. p.
  • Vasárnapi Újság 365. p.
  • Világ 365–366. p.
  • Világ 545. p.
  • Zászlónk 366. p.
  • Zeitbilder 90. p.
  • Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 90. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1917. 6. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása