Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1918. 7. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Riedl Frigyes: Arany és Turgényev 1–5. p.
  • Szinnyei Ferenc: Ambrus Zoltán. [I.] 6–30. p.
  • Zsigmond Ferenc: A szabadságharc hatása Jókai írói egyéniségére 31–47. p.
  • Szinnyei Ferenc: Ambrus Zoltán. [II.] 105–127. p.
  • Riedl Frigyes: A „Kölesdi harcrul” című ballada. (Thaly, Adalékok, II. 247.) 128–134. p.
  • Sík Sándor: Verselésünk legújabb fejlődése 135–154. p.
  • Kálniczky Géza: Tompa és Reményi 155–163. p.
  • Fest Sándor: Angolok magyar irodalmi ismeretei 1830-ig 164–169. p.
  • Szász Károly: Elnöki megnyitó a magyar Irodalomtörténeti Társaság VI. rendes közgyűlésén 241–248. p.
  • Kéky Lajos: Titkári jelentés a Magyar Irodalomtörténeti Társaság VI. évi közgyűlésére 249–251. p.
  • Zsigmond Ferenc: Lévay József (1825. XI. 18.–1918. VII. 4.) 252–260. p.
  • Viszota Gyula: Kossuth Lajos hírlapírói munkásságához 261–274. p.
  • Karl Lajos: Magyarország és a provençal költészet 275–282. p.
  • Zsigmond Ferenc: A magyar irodalomtörténetírás munkája 1917-ben 283–298. p.
 • Műelemzés
  • Váczy János: Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós 1794–1865 55–57. p.
  • Horváth János: Baksay Sándor összegyűjtött irodalmi dolgozati 57–61. p.
  • Zolnai Béla: Schöpflin Aladár: Magyar írók 61–65. p.
  • Horváth János: Babits Mihály: Irodalmi problémák 181–186. p.
  • Friedreich Endre: Gulyás Pál: A magyar szépirodalom idegen nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 186–187. p.
  • Weber Arthur: Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig 187–189. p.
  • Dittrich Vilmos: Négyesy László: Arany 315–316. p.
  • Perényi József: Földessy Gyula: Arany János 316–319. p.
  • Ágner Lajos: Bakonyi Hugó: Az ember tragédiája és egyik német rokonműve 319–320. p.
  • G. Gy.: László Zsigmond: A kuruc balladák 320–322. p.
  • Budó Jusztin: Gárdonyi Albert: Magyarországi könyvnyomdászat és könyvkereskedelem a 18. században, különös tekintettel Budára és Pestre 322–323. p.
  • Velezdi Mihály: Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotái és gyűjteményei 323–324. p.
 • Figyelő
  • Társasági ügyek 83–85. p.
  • Heinrich Gusztáv: A tübingai pályázathoz. 85–86. p.
  • Rakodczay Pél: Szigeti József és Csiky Gergely. 86–87. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek 87–104. p.
  • Társasági ügyek. [I.–II.] 208–211. p.
  • A számvizsgáló bizottság jelentése 212–213. p.
  • Új egyetemi tanár [Császár Elemér] 213. p.
  • Az Arany János Társaság pályázata 213–214. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 214. p.
  • Karl Lajos: Molnár Ferenc „Úri divat”-ja és Corneille Péter egyik vígjátéka 214–215. p.
  • Szendrey Zsigmond: Arany nehány költeményéről 215–217. p.
  • Leffler Béla: A Szózat hatása Runeberg „Vart land” című költeményére 218–221. p.
  • Leffler Béla: Arany János három költeménye svéd nyelven 221–223. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 224–240. p.
  • Társasági ügyek 353–354. p.
  • P. J.: Váczy János [Nekrológ] 354–356. p.
  • V. M.: Versényi György [Nekrológ] 356–357. p.
  • Szily Kálmán 357. p.
  • Radó Antal: Verselésünk legújabb fejlődése 358–359. p.
  • Jövőnk és a tudomány [Bleyer Jakabnak a Budapesti Szemlében megjelent írásáról.] 359–360. p.
  • Marót Károly: Madách és Eötvös? 360–361. p.
  • Horváth János: Könnyű ötletek. [Vita Ignotusszal.] 361–362. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia jutalomtételei 363. p.
  • A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke 363–376. p.
 • Kisebb közlemények
  • Tolnai Vilmos: Arany János: Néma bú című költeményéhez 48. p.
  • Hajnóci Iván: Petőfi Útirajzairól 48–51. p.
  • Szücsi József: Bajza Vándorának forrása 51–53. p.
  • Elek Oszkár: Vajda János „A végrendelet” című költeményéről 53–54. p.
  • Ferenczi Zoltán: Jegyzet Petőfi Úti jegyzeteihez 170. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János: Szent Lászlójához 170–171. p.
  • Tolnai Vilmos. Arany János: „Eh!…” című költeményéhez 172. p.
  • Horváth János: Haj, száj, szem. [Vörösmarty Mihály.] 172–174. p.
  • Pais Dezső: Madách és Eötvös 175. p.
  • Elek Oszkár: „A walesi bárdok” tárgyának első megemlítése irodalmunkban. [Arany János, Pulszky Ferenc.] 175–176. p.
  • Batta István: Egy XVIII. századbeli plágium. [Sartori Bernard, Bertalanffi Pál.] 178–180. p.
  • Versényi György: Tompa Diós-Győr című mondájának egy variánsa 299–300. p.
  • Tolnai Vilmos: Jegyzetek Petőfi és az angol irodalom viszonyához 300–302. p.
  • Horváth János: Petőfi és a „szerbus manier” 302–308. p.
  • Perényi József: Egy bécsi lap Kisfaludy Károly haláláról 309. p.
  • Gálos Rezső: Jegyzetek Amade László költeményeihez 309–311. p.
  • Király György: Két Boccaccio-novella XVI. századi irodalmunkban 311–314. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • [A] Társaság 66. p.
  • [A] Társaság 190. p.
  • [A] Társaság 350. p.
  • A Cél 66. p.
  • A Cél 190. p.
  • A Gyermek 66. p.
  • A Gyermek 325. p.
  • A Hét 66. p.
  • A Hét 190. p.
  • A Hét 325. p.
  • A Monarchia 67–68. p.
  • A Szent István Akadémia Értesítője 325. p.
  • Akadémiai Értesítő 190–191. p.
  • Akadémiai Értesítő 325–328. p.
  • Alkotmány 191. p.
  • Alsófehér 67. p.
  • Athenaeum 191. p.
  • Az Erő 328. p.
  • Az Est 66. p.
  • Az Est 190. p.
  • Az Est 325. p.
  • Az Ujság 67. p.
  • Az Ujság 190. p.
  • Berliner Börsen-Courier 191. p.
  • Berliner Börsen-Courier 328. p.
  • Berliner Lokal-Anzeiger 68. p.
  • Berliner Tageblatt 68. p.
  • Berliner Tageblatt 192. p.
  • Biblioteks Bladet 328. p.
  • Budapest 328. p.
  • Budapesti Hírlap 68. p.
  • Budapesti Hírlap 192. p.
  • Budapesti Szemle 68. p.
  • Budapesti Szemle 193–195. p.
  • Budapesti Szemle 328–332. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 69. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 195. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 332. p.
  • Déli Hírlap 69. p.
  • Déli Hírlap 195. p.
  • Déli Hírlap 332–333. p.
  • Délmagyarország (Szeged) 195. p.
  • Der Merker (Wien) 69. p.
  • Deutsche Tageszeitung 69. p.
  • Die Wahrheit 333. p.
  • Dunántúli Protestáns Lap 333. p.
  • Ébresztő 196. p.
  • Egyenlőség 69. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 69–70. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 195–196. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 333–334. p.
  • Élet 70. p.
  • Élet 196–197. p.
  • Élet 334–335. p.
  • Ellenzék 70. p.
  • Ellenzék 197. p.
  • Érdekes Újság 66–67. p.
  • Érdekes Újság 335. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 71. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 197. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 335. p.
  • Esztendő 335. p.
  • Etnographia/Népélet 71–72. p.
  • Éva 335. p.
  • Felvidéki Újság 335–336. p.
  • Frankfurter Zeitung 72. p.
  • Frankfurter Zeitung 197. p.
  • Fremden-Blatt 197. p.
  • Fremden-Blatt 336. p.
  • Gömör-Kishont 72. p.
  • Huszadik Század 72. p.
  • Huszadik Század 336. p.
  • Illustri[e]rte Zeitung 336. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 197–199. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 336–339. p.
  • Jelenkor 199. p.
  • Jelenkor 339. p.
  • Juventus 72. p.
  • Juventus 199. p.
  • Juventus 339. p.
  • Karlsruher Tageblatt 199. p.
  • Kassai Újság 339. p.
  • Katholikus Szemle 72–73. p.
  • Katholikus Szemle 199. p.
  • Katholikus Szemle 339. p.
  • Keresztény Magvető 339. p.
  • Kolozsvári Hírlap 73. p.
  • Kolozsvári Hírlap 199. p.
  • Kölner Tageblatt 199–200. p.
  • Kölnische Zeitung 73. p.
  • Kritika 73. p.
  • Kritika 339. p.
  • Leipziger Illustrierte Zeitung 73. p.
  • Literarisches Echo/Das Literarische Echo 339–340. p.
  • Magyar Figyelő 200. p.
  • Magyar Figyelő 340–341. p.
  • Magyar Hírlap 73–74. p.
  • Magyar Hírlap 200. p.
  • Magyar Hírlap 341. p.
  • Magyar Könyvszemle 200. p.
  • Magyar Könyvszemle 340. p.
  • Magyar Középiskola 200. p.
  • Magyar Középiskola 341. p.
  • Magyar Kultúra 74. p.
  • Magyar Kultúra 200–201. p.
  • Magyar Nyelv 201–202. p.
  • Magyar Nyelv 341–344. p.
  • Magyar Nyelvőr 74. p.
  • Magyar Nyelvőr 344. p.
  • Magyar Paedagogia 202. p.
  • Magyar Színpad 344. p.
  • Magyarország 74. p.
  • Magyarország 344. p.
  • Miskolci Napló 202. p.
  • Mozi-Világ 75. p.
  • Múlt és Jövő 75. p.
  • Múlt és Jövő 202. p.
  • Múlt és Jövő 344–345. p.
  • München-Augsburger Abend-Zeitung 75. p.
  • Népművelés 346. p.
  • Népszava 203. p.
  • Néptanítók Lapja 75. p.
  • Neue Freie Presse 75. p.
  • Neues Wiener Journal 203. p.
  • Neues Wiener Tagblatt 75. p.
  • Nyugat 75–76. p.
  • Nyugat 203. p.
  • Nyugat 345–346. p.
  • Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 203. p.
  • Ország-Világ 76. p.
  • Ország-Világ 203–204. p.
  • Ösvény 76. p.
  • Pester Lloyd 76–77. p.
  • Pester Lloyd 346. p.
  • Pesti Hírlap 204. p.
  • Pesti Napló 77–79. p.
  • Pesti Napló 204. p.
  • Pesti Napló 346. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 79. p.
  • Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 347. p.
  • Protestáns Szemle 79. p.
  • Protestáns Szemle 347–348. p.
  • Religio 204–205. p.
  • Rendkívüli Újság 348. p.
  • Sárospataki Hírlap 205. p.
  • Sárospataki Hírlap 348. p.
  • Sárospataki Református Lapok 348. p.
  • Svenska Dagbladet 79–80. p.
  • Svenska Dagbladet 205. p.
  • Svenska Dagbladet 348–349. p.
  • Századok 80. p.
  • Századok 205. p.
  • Századok 349. p.
  • Szeged és Vidéke 205. p.
  • Szegedi Napló 80. p.
  • Szegedi Napló 205. p.
  • Szegedi Napló 349. p.
  • Színház és Divat 80. p.
  • Színház és Divat 205–206. p.
  • Színház és Divat 349–350. p.
  • Színház és Társaság 206. p.
  • Színházi Élet 206. p.
  • Színházi Újság 80. p.
  • Színházi Újság 206. p.
  • Temesvári Hírlap 81. p.
  • Temesvári Hírlap 206. p.
  • Temesvári Hírlap 350. p.
  • Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 350. p.
  • Új Erdély 350. p.
  • Uj Idők 81. p.
  • Uj Idők 206. p.
  • Uj Idők 350. p.
  • Új Nemzedék 81. p.
  • Új Nemzedék 206–207. p.
  • Ungarische Rundschau 350. p.
  • Uránia 81. p.
  • Uránia 207. p.
  • Uránia 350–351. p.
  • Vasárnapi Könyv 351. p.
  • Vasárnapi Újság 351. p.
  • Világ 81–82. p.
  • Világ 207. p.
  • Virradat 351. p.
  • Vossischen Zeitung 82. p.
  • Vossischen Zeitung 207. p.
  • Vossischen Zeitung 351. p.
  • Zászlónk 82. p.
  • Zászlónk 207. p.
  • Zászlónk 352. p.
  • Zeitschrift für Bücherfreunde 352. p.
  • Zsidó Szemle 82. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1918. 7. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása