Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1919. 8. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Zsigmond Ferenc: Vas Gereben 1–22. p.
  • Gyöngyösi László: Pósa Lajos. [I.] 23–33. p.
  • Loósz István: Endrődi Sándor. [I.] 34–39. p.
  • Gyulai Pál: Vezérszó helyett. [A Szépirodalom rovat bevezetéseképpen.] 67–71. p.
  • Gyöngyösy László: Pósa Lajos. [II.] 177–217. p.
  • Loósz István: Endrődi Sándor. [II.] 218–245. p.
 • Műelemzés
  • Husztiné Révhegyi Rózsi: Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis tükre 48–49. p.
  • Baros Gyula: Emlék Szily Kálmánnak 50–52. p.
  • Pintér Jenő: A Kisfaludy Társaság Nemzeti Könyvtára 52–56. p.
  • Pétzeli Imre: Lukács György: Balázs Béla és akiknek nem kell 56–58. p.
  • Perényi József: Várady Imre: Gellert hazánkban 58–59. p.
  • Gyalus István: Kőrösi Albin: Cervantes élete és művei 59–60. p.
  • V. M.: Riedl Frigyes: Arany lelki élete 60–61. p.
  • V. M.: Gorzó Gellért: Tompa 61. p.
  • V. M.: Kőrös Endre: Tompa, a nemzeti költő 61. p.
  • B. Gy.: Kovács Sándor: Petrőczy István és Révay Erzsébet levelei 1690–1699 61–62. p.
  • K. Gy.: Borzovai Nagy Ottó: „Zsúpra aggnő!” 62. p.
  • –i. –y.: Gulyás József: Tokaji református papok 62. p.
  • B. Z.: Lázár Béla: Írók és művészek között 62–63. p.
  • V. M.: Mauks Kornélia: Képek Mikszáth Kálmán életéből 63. p.
  • –az.: Siklóssy László: Apró-gyűjtés. Mit gyűjtsünk kis pénzen? 63. p.
  • B. Z.: A Dugonics Társaság jelentései 63–64. p.
  • B. Z.: A Dugonics Társaság Tömörkény-emlékünnepe 64. p.
  • (r.): Két jelentés. [Magyar Könyvkereskedők Egylete.] 64–65. p.
  • V. M.: Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évkönyve 65. p.
  • (r.): A nagyszalontai Arany János polgári leányiskola értesítője az 1917–1918. iskolai évről 66. p.
  • (r.): Jelentés a IV. országos középiskolai tanárkongresszusról 66. p.
  • –b–: Lendvai István: Fáklyafüst 71–73. p.
  • Zoltvány Irán: Zempléni Árpád: Vasfő és Ime 73–75. p.
  • –ig–: Tarczai György: Vitus mester álma 75–79. p.
  • –b–: Kassák Lajos: Khalabresz csodálatos púpja 79–81. p.
  • Császár Elemér: Biró Lajos: A Molitor-ház 81–84. p.
  • Császár Elemér: Moly Tamás: Vörösbegy 84–85. p.
  • i.: Rákosi Viktpr: Palozsnaky Tamás a nagyerejű kántor és egyéb elbeszélések 86–87. p.
  • –ig–: Oláh Gábor: Balgatag Szerelem 87–88. p.
  • M. F.: Veér Imre: Lygeia 88–89. p.
  • B. B.: Mariay Ödön: A Rákóczi harang 89–90. p.
  • –ay.: Szomory Dezső: Matuska 90–91. p.
  • P. J.: Drégely Gábor: Egy férj, aki mindet tud 91. p.
  • B. Gy.: Gorzó Gellért: Kapitány György 91–92. p.
  • Velezdi Mihály: Gömöri Jenő: A nagy háború katonanótái 92–93. p.
  • Baros Gyula: Huss Richard: Ne bánts…! 93. p.
  • Szinnyei Ferenc: Ferenczi Zoltán: Egy elfeledett regényről 264–268. p.
  • Heinrich Gusztáv: Huss Richárd: A gótok háborús kötészete 268–269. p.
  • Pétzeli Imre: Baros Gyula: Arany, Petőfi és a ponyvairodalom 269–270. p.
  • Szőts Gyula: Márki Sándor: Horváth Mihály 270–272. p.
  • Velezdi Mihály: A Kisfaludy Társaság évlapjai 272–273. p.
  • Baros Gyula: A Gyöngyösy Irodalmi Társaság évkönyve 273–274. p.
  • –i. –y.: Solymossy Sándor: Adalékok a Toldi-mondához 274. p.
  • B. Z.: Vörösváry Ferenc: Az Erzsébet Népakadémia XVI. évi működése 274–275. p.
  • (r.): Anno 1919. A Szent István Társaság almanachja 275. p.
  • oy.: Gopcsa László: A magyar gyorsírás története 275–276. p.
  • B. Gy.: Váczy János: Tompa Mihály emlékezete 276. p.
  • [Név nélkül]: Wiesner Ernő: A pornográfiáról 276. p.
  • B. Z.: Daliás idők muzsikája. Összeáll.: Haraszti Emil 277. p.
  • Z. B.: Juhász Gyula: Késő szüret 278–280. p.
  • lt.: Havas István: Versek 280–281. p.
  • –ly.: Kaffka Margit: A révnél 281–283. p.
  • r. r.: Krúdy Gyula: Napraforgó 283–287. p.
  • r. r.: Csathó Kálmán: Blanche, avagy a szegény rokon 287–289. p.
  • –nn–: Farkas Pál: A zanzibári leány 289–291. p.
  • L. F.: Szabó Dezső: Napló és elbeszélések 291–293. p.
  • –ig–: Oláh Gábor: Két testvér 293–296. p.
  • M. F.: Somlay Károly: Boldogasszony szolgája 296–297. p.
  • –k. –r.: Drasche-Lázár Alfréd: Tűzkereszt 297–299. p.
  • –az: Herczeg Ferenc: Tilla 299–300. p.
  • G. S.: Sík Sándor: Szent Alexius 301–303. p.
  • –ig–: Peterdy Sándor: A regéci boszorkány 303–304. p.
  • L. F.: Mariay Ödön: Muzsikus történetek 304. p.
  • P. J.: Kóbor Tamás: A halál 304. p.
 • Figyelő
  • Négyesy László beszéde Beöthy Zsolthoz 115–116. p.
  • Bp. L.: Andor József (1871–1918). [Nekrológ.] 116–117. p.
  • (r.): A Magyar tudományos testületek szövetsége 117–120. p.
  • B. L.: Az új esztétikai stílus 120. p.
  • A magyar futuristák. [Rövid bevezető és három vers a Ma 1918. évi 8–9. számából.] 121–123. p.
  • (r.): Színészkultusz – szerzői láz 123. p.
  • (b).: A mozik államosítása 124. p.
  • (r.): Írói tiszteletdíjak 124–125. p.
  • (p): A fővárosi ifjúság és a hírlapirodalom 126–127. p.
  • P. J.: Helyreigazítás. [Vita Zoványi Jenővel.] 127–129. p.
  • P. J.: Egy levél körül 129–131. p.
  • Pais Dezső: Marót és Madách? 131. p.
  • Horváth János: Egy Petőfi-cikkhez. 132. p.
  • Gyalus István: A megkorrigált Petőfi 132. p.
  • Rubinyi Mózes: Mikszáth és Vahot Imre 132–133. p.
  • –s.: A magyar hunmondák eredete 133–134. p.
  • –s.: Német foglalás 134. p.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái 134–135. p.
  • (r.): Régi magyar írók ízléses kiadásai 135. p.
  • (r.): A Bethlen-könyvtár 135–136. p.
  • Magyar Írók Társasága 136. p.
  • Elhunytak. [Andor József, Török Gyula, Csontosi János.] 136. p.
  • Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 137. p.
  • Új egyetemi magántanár. [Gyulai Ágost.] 137. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémiai 1918 végén 138. p.
  • A Kisfaludy Társaság 1918 végén 138–139. p.
  • A Petőfi Társaság 1918 végén 139. p.
  • A budapesti időszakos sajtó 1918 végén 140–142. p.
  • Új könyvek 142–146. p.
  • Társasági ügyek 146–150. p.
  • Marczinkó Ferenc: Bayer József. [Nekrológ.] 312–313. p.
  • D.: Dalmady Győző írói hagyatéka 313–316. p.
  • Vargha Gyula: Kölcsey rebellis verse 316. p.
  • B. J.: Regényírás és történeti korrajz. [Surányi Miklós.] 316–319. p.
  • Sík Sándor: Verselésünk legújabb fejlődése 319–320. p.
  • Erődi Jenő: Kossuth Lajos drámája 320–321. p.
  • A Magyar Múzsa 321. p.
  • Elhunytak. [sokan] 322–324. p.
  • Új könyvek 325–329. p.
  • Társasági ügyek 329–336. p.
 • Értekezések
  • Lakatos Vince: Arany János mint zeneszerző 40–43. p.
  • Szigetvári Iván: Fáy András Bélteky háza 44–47. p.
  • Szinnyei Ferenc: Arany Toldi szerelmének forrásai 246–259. p.
  • Schuschny Henrik: Toldy Ferenc és Goethe 259–263. p.
  • Tolnai Vilmos: Egy Petőfi-adat (?) 263. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • A Cél 94. p.
  • A Hét 101. p.
  • A Szent István Akadémia Értesítője 305. p.
  • Akadémiai Értesítő 94–95. p.
  • Akadémiai Értesítő 305–306. p.
  • Alkotmány 110–111. p.
  • Budapesti Hírlap 111. p.
  • Budapesti Szemle 95. p.
  • Budapesti Szemle 306. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 306. p.
  • Élet 101–103. p.
  • Élet 310. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 101. p.
  • Esztendő 95–96. p.
  • Etnographia/Népélet 96. p.
  • Figáró 103–104. p.
  • Gőteborgs Aftonblad 114. p.
  • Huszadik Század 96. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 96–97. p.
  • Irodalomtörténeti Közlemények 306–307. p.
  • Juventus 97. p.
  • Katholikus Szemle 307. p.
  • Komáromi Újság 111–112. p.
  • Ma 97. p.
  • Magyar Figyelő 97. p.
  • Magyar Könyvszemle 307. p.
  • Magyar Kultúra 97–98. p.
  • Magyar Nyelv 307–308. p.
  • Magyar Nyelvőr 98–99. p.
  • Magyarország 112. p.
  • Mathematikai és Physikai Lapok / Matematikai és Fizikai Lapok 308–309. p.
  • Múlt és Jövő 99. p.
  • Múlt és Jövő 309. p.
  • Népszava 112. p.
  • Nord und Süd 114. p.
  • Nyugat 100. p.
  • Nyugat 309. p.
  • Ország-Világ 310–311. p.
  • Pesti Napló 112–113. p.
  • Sárospataki Református Lapok 104. p.
  • Színház és Divat 104. p.
  • Színházi Élet 311. p.
  • Uj Idők 104–105. p.
  • Új Nemzedék 105–109. p.
  • Új Nemzedék 311. p.
  • Uránia 100–101. p.
  • Uránia 310. p.
  • Vágóhíd 109–110. p.
  • Vasárnapi Újság 109. p.
  • Világ 113. p.
  • Virradat 113–114. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1919. 8. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása