Ugrás a tartalomhoz

Irodalomtörténet, 1921. 10. évfolyam

Pintér Jenő szerk.

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tanulmányok
  • Mitrovics Gyula: Néhány időszerű esztétikai kérdés 1–11. p.
  • Galamb Sándor: Rákosi Jenő 12–32. p.
  • Zsigmond Ferenc: Gárdonyi Géza 97–115. p.
  • Szigetvári Iván: Greguss Ágost mint költő. [I.] 116–125. p.
  • Zolnai Béla: Mátyás-mondáink eredete és fejlődése 126–137. p.
 • Műelemzés
  • Velezdi Mihály: Id. Görgey István: Görgey Arthur a száműzetésben 39–40. p.
  • lt.: Szabó Dezső: Tanulmányok és jegyzetek 40–41. p.
  • Baros Gyula: Magyar Shakespeare Tár, szerk.: Ferenczi Zoltán 42–44. p.
  • Császár Ernő: Kőmíves Nándor Kolos: Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái 44–45. p.
  • Baros Gyula: Horváth Lajos: Sámbár Mátyás élete és művei 45–47. p.
  • –ts.: Várdai Béla: Katholicismus és irodalom 47–48. p.
  • –ss.: Gróf Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart 48. p.
  • –ss.: Harsányi István: Gyöngyösi István és László sárospataki diáksága 48–49. p.
  • –ss.: Gulyás József: Tompa és a nevelő oktatás 49. p.
  • V. M.: Gulyás József: Jókai kacér női 49. p.
  • –lt.: Tormay Cecil: Bujdosó könyv 50–52. p.
  • (vl.): Balázs Sándor: Kisváros. 52–53. p.
  • h. g.: Surányi Miklós: Kantate 53–55. p.
  • –lt.: Tavaszi könyv 55. p.
  • –i–: Tordai Ányos: Mikes Kelemen 56. p.
  • [Név nélkül]: Anyegin Eugén. Írta: Puskin Sándor. Oroszból ford.: Bérczy Károly 56. p.
  • [Név nélkül]: Pallas Almanach 56. p.
  • Vajthó László: Voinovich Géza: Regényírók 141–142. p.
  • Galamb Sándor: Alszeghy Zsolt: Magyar lírikusok 142–144. p.
  • –ó –ó.: Baranyi Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon 144–145. p.
  • vl.: Szekfű Gyula: Széchenyi igéi 145–146. p.
  • Vajthó László: Szász Károly: Várszínházi emlékek 146–147. p.
  • –ó –ó.: Assisi Szent Ferenc Virágoskertje 147–148. p.
  • Perényi József: Krassó Jolán: Galánthai gróf Fekete János magyar munkái 148–149. p.
  • –ó –ó.: Gvadányi József: Pöstényi förödés 149. p.
  • vl.: Katona József: Bánk bán 149. p.
  • V. M.: Szabó László: Athenaeum 150. p.
  • Halász László: Kéky Lajos: A világirodalom klasszikusai tartalmi ismertetésben 151. p.
  • Brisits Frigyes: A filmdráma fejlődése, művészete, jövője 151–152. p.
  • G. G.: Zivuska jenő: A vak Lorenzo 153–155. p.
  • vl.: Váry Rezső: Szibéria 156. p.
  • lt.: Szerelemhegyiné Móczár Jolán: Nagyidők koldusai 157–158. p.
  • hl.: Kiss Menyhért könyvei. [Ha mozdul az erdélyi föld; Székely falum.] 158–159. p.
  • b.: Pósa Lajos: A magyar nép kesergője 159. p.
  • hl.: Zeykváry E. Ernő: Integritás és más költemények 159–160. p.
  • Sz. Á.: Shakespeare szonettjei, ford.: Szabó Lőrinc 160. p.
 • Figyelő
  • Olvasóinkhoz 66. p.
  • Keszthely és az Irodalomtörténet 66–67. p.
  • Adományok Társaságunknak 67–68. p.
  • Két irodalomtörténeti matiné 68–69. p.
  • Magyar Ifjúsági Irodalmi Társaság 69–70. p.
  • (P. J.): A Magyar Irodalomtudomány Kézikönyve 70–79. p.
  • –sz –ó.: Új hangok egy régi folyóiratban 79–80. p.
  • (–ó –ó.): A La Fontaine Társaságról 80–82. p.
  • (a): Berzsenyi estéje 82–83. p.
  • Gyöngyösy László: Pósa-gyalázás 83–86. p.
  • Zolnai Béla: Forradalom és irodalom 86–89. p.
  • Huss Richard válasza Heinrich Gusztávnak 89. p.
  • –s.: Greksa Kázmér [Nekrológ] 89–90. p.
  • Elhunytak 90. p.
  • Új könyvek 91–92. p.
  • Társasági ügyek 92–96. p.
  • Gulyás Pál: Magyar szépirodalom a filmen 174–177. p.
  • Gyöngyösy László: Hazajáró kísértet. [Boross Sándor kötetéről Pintér Jenő lábjegyzetével.] 177–179. p.
  • ts.: Magyarok a világirodalomban 180. p.
  • bs.: Népsznímű kultusz 180–181. p.
  • x.: A nevezetes munka 181. p.
  • lt.: A Turáni Szövetség Zempléni Árpádról elnevezett írói törzse 181–182. p.
  • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 182. p.
  • Elhunytak 182–185. p.
  • Új könyvek 185–190. p.
  • Társasági ügyek 190–195. p.
 • Értekezések
  • Tolnai Vilmos: Arany és Tompa kölcsönös plágiuma 33. p.
  • Klemm Antal: Szeder Fábián Urániája 34–37. p.
  • Sík Sándor: Faludi Ferenc és a nyugat-európai verselés 37–38. p.
  • Tolnai Vilmos: Arany János Hamis tanujának mondájához 138–140. p.
  • Hajnóczy Iván: Az első magyar hexameter 140. p.
  • Hajnóczy Iván: Az első magyar Homeros-fordításrészlet 140. p.
 • Folyóiratok szemléje
  • A Nép 161. p.
  • A Szent István Akadémia Értesítője 57–58. p.
  • Akadémiai Értesítő 58. p.
  • Akadémiai Értesítő 161–162. p.
  • Budapesti Hírlap 58–59. p.
  • Budapesti Hírlap 162–163. p.
  • Budapesti Szemle 59–60. p.
  • Budapesti Szemle 163–165. p.
  • Debreceni Protestáns Lap 165. p.
  • Egri Egyházmegyei Közlöny 165. p.
  • Egyetemes Philologiai Közlöny 165–166. p.
  • Egyházi Lapok 60. p.
  • Élet 167. p.
  • Erdélyi Szemle/Szemle 166. p.
  • Kálvinista Szemle 62. p.
  • Katholikus Nevelés 60. p.
  • Katholikus Szemle 61–62. p.
  • Katholikus Szemle 167. p.
  • Katolikus Élet 60. p.
  • Magyar Helikon 62. p.
  • Magyar Helikon 167–169. p.
  • Magyar Kultúra 169. p.
  • Magyar Nyelv 62–63. p.
  • Magyar Nyelv 169–170. p.
  • Magyarország 170. p.
  • Nyugat 63–64. p.
  • Nyugat 170–171. p.
  • Őrálló 64. p.
  • Őrálló 171–172. p.
  • Protestáns Szemle 64–65. p.
  • Sárospataki Hírlap 182. p.
  • Uj Idők 65. p.
  • Uj Idők 182. p.
  • Új Nemzedék 65. p.
  • Új Nemzedék 173. p.
  • Uránia 65. p.
  • Uránia 173. p.
DC metaadatok
Cím:
Irodalomtörténet, 1921. 10. évfolyam
Szerzők:
Pintér Jenő szerk.
Kiadó:
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása