Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1867

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Fejér Márton életrajza. Jakab Elektől
 • II. Lelki éhség és szomjúság. Egyházi beszéd. J. J. Taylertől. Forditotta Buzogány Áron
 • III. A vallás alapelemei. Egyházi beszéd. Ferencz Józsitól
 • IV. Parker Tivadar élete és hatása. Marosi Gergelytől.
 • V. Az emberben levő vallásos elem és annak tárgya vizsgálása. Értekezés Th. Parkertől. Forditotta Simén Domokos
 • VI. Az alázott sorsban született Jézus megtiszteléséről. Karácsoni egyházi beszéd. Inczefi Józseftől
 • VII. A lélek halhatatlansága. Húsvéti egyházi beszéd. Buzogány Árontól
 • VIII. 'Suki László élete és alapítványa. Nagy Lajostól
 • IX. Javaink czélszerü használása. Egyházi beszéd. Májai Istvántól
 • X. Nevelési igények. Egyházi beszéd. Váradi Károlytól.
 • XI. Bocsánat a bántalomért. Egyházi beszéd. Kiss Mihálytól.
 • XII. A természetben. Egyházi beszéd. Pálffy Lajostól
 • XIII. Magtár alapításra serkentés. Egyházi beszéd. Nagy Sándortól
 • XIV. Szent Péter kulcsai. Egyházi beszéd. Coquereltől. Fordította Pap Mózes
 • XV. Ecce Homo. Könyv-ismertetés. Ferencz Józsitól
 • XVI. Hétköznapi imák. Templomi használatra. Albert Jánostól
 • XVII. Ágendák: 1. kereszteléskor. Kiss Mihálytól.
 • XVII. Ágendák: 2. Úrvacsora osztáskor. Kriza Jánostól
 • XVII. Ágendák: 3. Házassági esketéskor. Gyöngyösi Istvántól
 • XVIII. A szombatosok Erdélyben. Történelmi tanulmány. Kővári Lászlótól
 • XIX. Tévedésünk a népnevelés ügyében. Értekezés. Kovácsi Antaltól.
 • XX. Az Erdélyben létező keresztény vallások jogai, összeállítva a hazai törvények alapján
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1867
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása