Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1870

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Tájékozásul a szerkesztők
 • II. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra
  • A Krisztus szerint való papi hivatal. Uzoni Gábor
  • Jobb nektek, hogy elmenjek. Ferencz József
  • Kegyeletre hivás. NagySándor
  • Hétköznapi imák. Albert János
 • III. Hittan-bölcselmiek
  • Bibliai tanulmányok I. II. Simén Domokos
  • Bibliai tanulmányok I. II. Simén Domokos
  • Hitrokonsági viszonyaink a külfölddel. K r.
  • Brahmo-Somaj. Ferencz József
  • Félreértés, Brassai
 • IV. Nevelés és oktatásügyiek
  • A népiskola. Kozma Ferencz
  • A gymnasium. Kovácsi Antal
  • Értesítés kolozsvári főiskolánkról. Benczédi Gergely.
  • Az E. K. Tanács körirata a népiskolák ügyében
  • Unitárius isk. tanítókör ar. torda-körben
  • Az angol népoktatási bill
  • A középiskolai oktatásról szóló törvényjavaslat
  • Állami tanitó képezdék
  • A néptanitók egyetemes gyűlése
  • Az unitáriusok öszszes tanintézeteinek népessége
  • 1. Tudósitás az 1870-dik évi főtanácsról.
 • V. Életiratok, történelmiek és statistikai adatok.
  • Tayler János Jakab. Uzoni Gábor
  • Bölöni Farkas Sándor és kora. (képpel) Jakab Elek.
  • Inczefi József ötven éves jubileuma F.—f.
  • A római zsinat. B. A.
  • A római zsinat. B. A.
  • A római zsinat. B. A.
  • Tudósítás az 1870-dik évi e. főtanácsról. Pap Mózes
  • Észrevétel a Figyelmezőnek az amérikai unitáriusokra tett tudósítására
  • Törvényjavaslat a vallás szabad gyakorlatáról és a hitfelekezetek egyenjogúságáról
  • Az egyházunknak nyújtandó államsegély
  • Egyházi és isk. czélokra tett adakozások 1868-ban
  • A tordai gymn. újra építésére tett adakozások pénzben
  • Egyházi reformegylet
  • M. vásárhelyi unitárius imaház
  • Irodalmi értesítő
  • Irodalmi értesítő
  • Irodalmi értesítő
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1870
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása