Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1871

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra
  • Az igazság francziából. Kriza János
  • Micsoda értelemben vagy? Uzoni Gábor
  • A vallás terén mutatkozó mozgalmak. Péterfi Sándor
 • II. Hittan-bölcselmiek
  • Bibliai tanulmányok III. közlemény. Simén Domokos
  • Bibliai tanulmányok IV. közlemény. Simén Domokos
  • A reform-egylet kérdésében. Ferencz József
  • Felelet a válaszra. Ferencz József
  • A csalhatlanság hitelve
  • Az anthiokiai hitvalló. Simén Domokos
  • Mit szült az „Immaculata."
  • A schweiczi szabadelvű protestánsok egyetemes közgyűlése Bielben. Benedek Áron
  • A berni reformegylet liturgiai határozata
 • III. Nevelés és oktatásügyiek
  • A vallás és közoktatási miniszter jelentése a közoktatás állapotáról. Kovácsi Antal
  • Értesítés főiskolánkról. Benczédi Gergely
  • A gymnasiumok uj tanterve. Kovácsi Antal
  • Néhány szó a tanitó-egyletekről. Váradi Károly
 • IV. Életiratok, történelmiek és statistikai adatok
  • Homorod-szentmártoni Gedő József (arczképpel) Buzogány Áron
  • Pechy Simon. Kővári László
  • Az unitárius énekes könyvekről. Várfalvi Nagy János
  • Egy kis helyreigazítás. Szilágyi Ferencz
  • A legrégibb irat. Simén Domokos
  • Az egyh. reform-egylet alakító közgyűlése. Ferencz József
  • A róm. kath. autonómia ügye
  • Az 1869. évi népszámlálás
  • A Bitt és külföldi unitárius társulat évi nagy gyűlése Kr. J.
  • Tudósítás az 1871. évi egyházi főtanácsról
  • Iskolai statistika. Mátrai Ernő
  • Amerikai hitrokonink 1871. évi közgyűlése
  • A magyarországi prot. egylet választmányi ülése
  • A német prot. egylet 5-ik ülése
 • V. Levelezés
  • Eredeti levél Hannoverából. Derzsi József
  • Eredeti levél Zürichből. Sándor János
 • VI. Irodalmi értesítő
  • Kolozsvár története. Irta Jakab Elek
  • A szentháromság története. Irta Simén Domokos
  • A kolozsvári egyetem, mint kulturai szükséglet. Irta Mátrai Ernő
 • VII. Adakozások
  • Dobran Agora Katalin adománya
  • A kolozsvári templom kijavítására
  • Egyházi és iskolai czélokra egyházunk kebelében
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1871
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása