Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1875

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra
  • A szent lélek mint Istennek és az igazságnak lelke. Pünkösti egyh.beszéd. Uzoni G. kézirataiból
  • Pünkösti beszéd. Albert Jánostól
  • Az egyh. czélokra teendő adakozások szükségességének okai. Ürmösi Kálmántól
 • II.Hittan - bölcselmiek
  • A szent Atyáktól kiszedegetett Tanulságok. Pécsi Simontól. Közli Kriza J.
  • Unitárius kérdés a „Magyar Államban". Ferencz Józseftől
  • A positivismus. Brassai Sámueltől
  • A vallás az emberiség különböző korszakaiban. Gombos Sámueltől
  • Az ős kereszténység ünnepei. Simén Domokostól
  • Római és görög irók élete s iratai, tekintettel vallásos gondolkozásokra. Derzsi Károlytól
  • A compluti polyglottáról. Pescott V. H. után Gr. Kuun Géza
 • III.Nevelés- és oktatásügyiek
  • A társadalmi és családi élet. Sándor Jánostól
  • A vasárnapi iskolák. Eredeti levél. Péterfi Dénestől
  • A gymn. oktatás átalában, s különösen a budai kir. egyetemi fő-gymnasiumnál. Jakab Elektől
  • Értesités: Kolozsvári főiskolánkról. Benczédi Gergelytől
  • Értesités: Tordai közétanodánkról. Pálfi Károlytól
  • Értesités: Keresztúri középtanodánkról. László Józseftől
 • IV. Életiratok, történelmiek, statistikai adatok
  • Hídvégi Mikó Ferencz életrajza. Nagy Jánostól
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Egyház-történelmi adatok
  • Necrolog. Kriza János haláláról. Ferencz Józseftől
  • Marosi Gergely emlékére Buzogány Árontól
  • Egyházi mozgalmak Bnytól
  • Londonban mulatásom emlékei. Jakab Elektől
  • Angol és ámérikai hitrokonink részvétirata elhunyt püspökünk Kriza János halála okából
 • V. Egyházi élet
  • Keperendszer. Orbok Ferencztől
  • Sámi László levele a Dávid Ferencz ügyben
  • Buzogány Áron inditványa
  • Nézetek a kepe-rendszerről. Nagy Sándortól
  • Az E. K. Tanács évi jelentése a folyó évi junius havában tartott E. Főtanácshoz. K. A.
  • Közlemény a marosköri esperseségi gyűlésből. Kelemen Istv.-tól
  • A keresztúri közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatos ismertetése. Raffaj Domokostól
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1875
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása