Ugrás a tartalomhoz

A kert 1902

Igali Svetozár

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tárgymutató 1-12. sz.
 • Tárgymutató 12-24. sz.
 • 1902-01-01 / 1. szám
  • ”A Kert” a nyolczadik évfolyamában
  • Konyhakertészet
  • Mezriczky-Szalay Alix: Az öles marhakáposzta
  • Zádor Gyula: A hó hatása a növényzetre és a talajra
  • Gyümölcsészet
  • Arton apátsági szilva
  • Tőzsér József: Téli nemesitések
  • Díszkertészet
  • Mór Gyula: A tisztaság mint egyik főtényező a növényházak kezelésében
  • I’saák Mártha: A szoba téli növénydisze. I.
  • Tárcza
  • Magyarország kertészete és gyümölcsészete 1900-ban
  • Méhészet
  • Binder: Az enyhe tél és a méhek telelése
  • Közelről és távolról
  • Parkozott utak Amerikában. III.
  • Kertész-Társadalom
  • Várady István: Védjük a szakmánkat!
  • Jakab János: Ki lehet műkertész?
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Mit kell tudni a rigolozásról?
  • Faiskola
  • Bokor István: Helytelen és helyes magvetés a faiskola telepen
  • Irodalom
  • Gép-eszköz- és kellék-leltár
  • Veng József: Teleltető-pincze növények számára
  • Világszemle
  • Hírek
  • Lapunk t. olvasóihoz
  • Hatszáz korona kertészeknek
  • Az almamoly
  • A hegyaljai szőlőkultura érdekében
  • Balassa-Gyarmaton
  • A virág és a gyermek
  • Apró szakközlemények
  • A hagyma teleltetése
  • Petrezselyem zöldje
  • Nyári virágágyaink
  • A konyhakerti növények vastartalma
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-01-15 / 2. szám
  • Konyhakertészet
  • Zádor Gyula: A korai zöldség téli védelme
  • Uhlárik Sándor: A friss trágya árt-e a hagymának
  • Gyümölcsészet
  • Viger minister körtéje
  • Tőzsér József: Körtefák betegségeiről
  • Díszkertészet
  • Räde Károly: Tritoma uvaria
  • I’saák Mártha: A szoba téli növénydisze. II.
  • Tárcza
  • Magva szakadt
  • Méhészet
  • A gödöllői állami méhészeti gazdaság szervezeti szabályzata
  • Binder: Uj anyarács
  • Kertésztársadalom
  • Illyés Lajos: Mik vagyunk?
  • Közelről és távolról
  • Parkozott utak Amerikában. IV.
  • Gép- és eszközleltár
  • Szilágyi János: Az üvegházak melegitésének elkészítése
  • Világszemle
  • Hírek
  • Lapunk t. olvasóihoz
  • Gillemot Lajos†
  • Thomas Meehan†
  • Nyár a télben
  • Kitüntetett kertészek
  • Apró szakközlemények
  • A gyümölcspincze
  • Mikor állítsuk be a melegágyat?
  • Még egyszer a káposztatelelésről
  • A Musa Ensete (banán)
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-02-01 / 3. szám
  • Konyhakertészet
  • Illyés Lajos: Tapasztalatok a paradicsommal
  • Mezriczky-Szalay Alix: A laboda
  • Ordódyné-Mailáth Gizella és Z.: A friss trágya árt-e a hagymának?
  • Gyümölcsészet
  • Szilágyi János: Az Ananas müvelése a gyümölcs kihajtatásának ideje alatt
  • Liebbald Béni: Félmunka – félsiker
  • Díszkertészet
  • Triska Sándor: A levágott virágzó cserjegalyak hajtatása
  • Kleisz Mihály: Chrysanthemumtenyésztés cserepekben
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Enyhe telek és – elhanyagolt kertek. I.
  • Baromfiak
  • Zelles Aladár: Tyukászat és kertészet
  • Méhészet
  • Binder: A méhek vérhasbetegsége
  • Közelről és távolról
  • Orbán György: Megyei faiskolák és kezelésök
  • Élősdiek
  • Nagel István: A mezitelen csigák irtásáról
  • Kertésztársadalom
  • Farkas Lajos: A kertészek panaszai és bajai
  • Irodalom
  • A „Növénytani Közelmények” előfizetési felhivása
  • Gyógy- és iparnövények
  • Illyés Lajos: Olasz seprőczirok
  • Világszemle
  • Hírek
  • A nemzetközi kertészeti kiállitás
  • Nagy méhészeti vándorgyülés Temesvárt
  • A főváros szőlőtelepe
  • Behozatali tilalom Amerikából származó növényekre
  • A lőcsei állami kertmunkás-iskolában
  • Méhészeti Közlöny
  • Apró szakközlemények
  • Mégegyszer a petrezselyem zöldje
  • A burgonyahéj mint tüzelőanyag
  • Egres dugványokat
  • A kőszén hamunak
  • A mész fehér színe
  • A teleltető ládákban
  • Az oleander mérges
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-02-15 / 4. szám
  • Konyhakertészet
  • Mór Gyula: Kisérletezés salátával
  • Tőzsér József: Mégegyszer kisérletezések melegágyban, szabadföldi ugorkával
  • Gyümölcsészet
  • Angyal Dezső: Monchalard körte
  • Uhlárik Sándor: Körtefák betegségeiről
  • Díszkertészet
  • Triska Sándor: Reseda odorata tenyésztése cserepekben
  • A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet ujonnan létesitendő arboretuma
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Enyhe telek és – elhanyagolt kertek. II.
  • Baromfiak
  • Felhivás a hazai baromfitenyésztőkhöz
  • Méhészet
  • Binder: Gyönge törzsek tavaszszal és azok felsegélyezése
  • Közelről és távolról
  • Szeőke Barna: Levél a szerkesztőhöz Szatmár megyéből
  • Élősdiek
  • Dömötör László: Az aranka
  • Faiskola
  • Illyés Lajos: Közutak, közterek, közlegelők befásitása és az eleven sövények
  • Kertésztársadalom
  • Hetessy Aladár: Hogyan védekezzünk a kontárok ellen?
  • Gyógy- és iparnövények
  • Jakab János: A Ginseng-gyökér
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Weisz Ferencz: A gyékény
  • Világszemle
  • Hírek
  • Ferdinánd fejedelem földmüves és kertész
  • Szőlőkivitelünk emelkedése
  • Halálozás
  • A makói hagymatermelés és a hagyma
  • „Magyar Botanikai Lapok”
  • Apró szakközlemények
  • Felfutórózsa
  • A magvakról
  • Hogy lehet a gyümölcsöt friss állapotban sokáig eltartani?
  • A petrezselyem zöldjének …
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-03-01 / 5. szám
  • Konyhakertészet
  • Zelles Aladár: Korai tök primitiv hajtatása
  • Pölcz Imre: A karfiol korai termelése a szabadban
  • Fekete Imre: Spárgahajtatás üvegházban
  • Gyümölcsészet
  • Z. G.: Gyümölcsfák a zöldséges kertben
  • Szilágyi János: Az ananas folytonosan való tenyésztése és hajtatása
  • Díszkertészet
  • Péterffy Lajos: Beteg Camelliák ápolása
  • Szőnyegágy télen
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Virág és történelem. I.
  • Méhészet
  • Binder: A méhek harczi kedvének megfékezésére szolgáló eszközök
  • Élősdiek
  • Zádor Gyula: A nyulak ellen
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Vajjon melyik jobb?
  • Faiskola
  • Uhlárik Sándor: Az oltógalynak szedési ideje
  • Kertésztársadalom
  • Hollósy József: Tekintettel az önkinevezett műkertészekre
  • Gyógy- és iparnövények
  • Sonnenfeld Ödön: Egy kis helyreigazítás
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Ősapay Lajos: A gyümölcsök téli eltartásáról
  • Világszemle
  • Hírek
  • Magyar szőlő- és gyümölcstermelők szövetkezete
  • A magyar baromfi nemesitése
  • Szőlőmunkás-képző kurzus
  • Amerikai növények behozatali engedélye
  • Az orosz hernyó
  • Apró szakközlemények
  • A közbenoltásról
  • A Musa Ensete
  • A vér mint trágya s mint ellenség
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-03-15 / 6. szám
  • Konyhakertészet
  • Weisz Ferencz: A hagymáról
  • Uhlárik Sándor: Mindent a maga idejében
  • Gyümölcsészet
  • Dömötör László: Az oltás
  • Zádor Gyula: A terméketlen gyümölcsfák metszése
  • Díszkertészet
  • Betz Károly: Az egynyári Daturák
  • Ordódyné-Mailáth Gizella: Az oleander
  • D. Bárány Gusztáv: Bokorrózsa
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Virág és történelem. II.
  • Méhészet
  • Binder: Még valami a törzsek felsegélyezéséről
  • Közelről és távolról
  • Adácsi: Egy Maggi-telep
  • Kertésztársadalom
  • Dolecsek Eduard: Mit tegyünk?
  • Illyés Lajos: Mi az oka?
  • Lugas
  • Liebbald Béni: A szőlőoltványok beszerzése
  • Világszemle
  • Hírek
  • Felhivás
  • A virág mint jubileumi ajándék
  • Szőlőmunkás-képző kurzus
  • A gyermek és a virág
  • Gyümölcsészeti tanfolyam
  • A temetők virága
  • Az első nagy szines műmelléklet
  • Rovartan
  • Triska Sándor: Az almavirág ormányos bogara
  • Apró szakközlemények
  • A csipkerózsa
  • Milyen magasságban oltsunk?
  • Kisérletezés rózsaszaporitással közönséges szobában
  • A megfagyott almáról
  • A gyümölcs mint gyógyszer
  • A karóbab
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-04-01 / 7. szám
  • Konyhakertészet
  • Illyés Lajos: Tapasztalatok a dinnyetenyésztés körül
  • D. Bárány Gusztáv: Néhány konyhakerti növény elhelyezéséről
  • Gyümölcsészet
  • Uhlárik Sándor: Van-e benne valami?
  • Binder: A gyümölcsfák sebeinek ápolása
  • Díszkertészet
  • Dr. Borbás Vincze: Alkonycsillag (Onagra)
  • Papp Sándor: Amorphaphallus Rivieri Dur
  • Tárcza
  • Péterfy Tamás: „Utánnyomás tilos!”
  • Méhészet
  • Binder: A méhek áprilisban
  • Kertésztársadalom
  • Bokor István: A kontárok leszoritása a kertészet teréről
  • Lugas
  • Révész István: A szőlőművelés irányáról
  • Irodalom
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • A magyar gazdasági növényeken előforduló gombabetegségek természetes praeparatumokban való kiadása
  • Világszemle
  • Hírek
  • Katona Zsigmond emlékezete
  • Selyemtenyésztésünk fejlődése
  • Az Országos Állatvédő Egyesület
  • Tolnamegye szőlőrekonstrukcziója
  • A hernyóirtás érdekében
  • Apró szakközlemények
  • A földi bolha ellen
  • Az őszi baraczkfák levélfodrosodásáról
  • A Caragana arborescens új gombabetegsége
  • A körtefák kétalakusága
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-04-15 / 8. szám
  • Konyhakertészet
  • Zádor Gyula: A foghagyma ültetéséről
  • Németh József: Talajművelés és trágyázás a konyhakertben. I.
  • Gyümölcsészet
  • Uhlárik Sándor: A kökény mint szilvaalany
  • Zelles Aladár: A japáni naspolya (Eriobotrya Mespillus japonicus)
  • Díszkertészet
  • U. S.: A kert és az udvar diszei
  • Egy jó Marguerite
  • Tárcza
  • Szalay Fruzina: Tavasz a hegyeken túl
  • Méhészet
  • Binder: A kaptárok előkészitése a rajok számára
  • Közelről és távolról
  • I’saák Mártha: Kisvárosi kertészkedés
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Időszaki munka a szőlősben
  • A viharágyuzás kibontakozása
  • Faiskola
  • Farkas Lajos: Nem terem a gyümölcsfa
  • Irodalom
  • „Növénytani Közlemények”
  • rr.: Házi- és udvarkertek berendezése
  • Gyógy- és iparnövények
  • Mezriczky Elekné Szalay Alix: „Egy kis helyreigazítás”
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Egy uj szőlőoltó-gép
  • Világszemle
  • Hírek
  • A nemzetközi kertészeti kiállítás
  • A nemzetközi kertészeti kiállitás király-dija
  • Hó Pohorellán
  • A szőlőfelujítási költségek
  • A gyümölcstermelés érdekében
  • Bekötési táblák
  • 26 éves kertész
  • „A Kert” szines műlapja
  • Apró szakközlemények
  • A hangyák
  • A csalánt
  • Nagyon eltaraczkosodott földet
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-05-01 / 9. szám
  • Konyhakertészet
  • Z.: Az ugorkapalánták átültetése
  • Perger Ferencz: Még néhány tapasztalat a salátával
  • Németh József: Talajművelés és trágyázás a konyhakertben. II.
  • Gyümölcsészet
  • id. Katona Zsigmond: Papirhéju mandula
  • Luczenbacher Miklósné: Nem terem a gyümölcsfa
  • Díszkertészet
  • Csérer Gyula: Tydaea hybrida
  • Müller János: A ficusok szaporitása
  • Tárcza
  • Krenedits Ferencz: Ibolya
  • Méhészet
  • Binder: Önmüködő rajfogó
  • Lugas
  • Dömötör László: A szőlőről
  • A viharágyuzás hatása
  • Faiskola
  • Mór Gyula: A gyümölcsfák levegőszükséglete
  • Irodalom
  • Tyuktenyésztés
  • Világszemle
  • Hírek
  • Az első nemzetközi kertészeti kiállitás Budapesten
  • Kerti vetemények a telepes községekben
  • Fásitás az Alföldön
  • Szőlőszállítmányok és a déli vasut
  • A nemzetközi kertészeti kiállitás
  • Országszerte fagyott a mult héten
  • Rovartan
  • Weisz Ferencz: A lepke
  • Apró szakközlemények
  • A karóbab
  • Néhány adat a kartifiol termeléséhez
  • A mustár
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-05-15 / 10. szám
  • Konyhakertészet
  • R. Fucsek Gyula: Konyhakertészet a népiskolában
  • Zádor Gyula: Csoda-tök
  • Gyümölcsészet
  • Pölcz Imre: A baraczkfák metszéséről
  • Zádor Gyula: A köpülözésről
  • Díszkertészet
  • Luczenbacher Miklósné: Elnyilt virághagymák
  • A babérfa
  • Tárcza
  • Mezriczky Elekné Szalay Alix: A fehér Calville almafa
  • Méhészet
  • Binder: Egyet-mást a rajokról és a rajzásról
  • Közelről és távolról
  • Peregrinus: Az első nemzetközi kertészeti kiállítás Budapesten
  • I’saák Mártha: A berlini uj botanikus kert
  • Élősdiek
  • Szilágyi János: Az ananas ellenségei
  • Lugas
  • Hintermaun H.: A viharágyuk beállitása
  • Faiskola
  • Tőzsér József: Gyümölcsfák koronáinak metszései
  • Világszemle
  • Hírek
  • Fényes esküvő
  • A kertészeti kiállitást
  • A kertészeti tanintézet vendége
  • A külföldi kertész ajándéka
  • A gödöllői állami méhészgazdaság
  • A közönség érdeklődése
  • A fagykárok
  • Közutak befásitása
  • A viharágyuzásról
  • Apró szakközlemények
  • Mérget tartalmaz-e a gyöngyvirág?
  • Segély
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-06-01 / 11. szám
  • Konyhakertészet
  • Orbán György: Még egyszer a paradicsom
  • Az öreg tiszttartó néni: A karóbab és a kender
  • Gyümölcsészet
  • Csereknyei K., Cseh I. és az öreg tiszttartó néni: Nem terem a gyümölcsfa
  • Díszkertészet
  • Nagel István: Egyet-mást a szalmavirágról
  • Nagel István: Az Isolepisről
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Virág és történelem. III.
  • Baromfiak
  • Uhlárik Sándor: Kacsatenyésztés szárazon
  • Méhészet
  • Binder: Hogyan fokozható a mézhozam?
  • Közelről és távolról
  • Mezriczky Elekné Szalay Alix: Terjed a kertészkedés
  • Élősdiek
  • Uhlárik Sándor: Taraczk vagy perje
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Czélirányos előkészités
  • Dr. Borbás Vincze: A szomoru fűz porzós fája hazánkban
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Zádor Gyula: A pincze penésze
  • Világszemle
  • Hírek
  • A cserebogarak Borsodban
  • A gyümölcsértékesités Beregben
  • Gyümölcsárusitó szövetkezet Amerikában
  • Agrógeologiai fölvételek
  • A földmivelésügyi miniszter
  • Rovartan
  • Miképen lehet a pálmákról legbiztosabban eltávolitani a tetveket
  • Apró szakközlemények
  • Egynehány szó az örökzöld cserépben való tenyésztéséről
  • A szemzés előtt
  • A vizhajtásokról
  • Az oltóvesszők eltartása és szállitása
  • Hogyan tisztithatjuk jól és olcsón a kormot?
  • A cserepek felhasználhatósága
  • A vén fák tisztogatása
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-06-15 / 12. szám
  • Konyhakertészet
  • Weisz Ferencz: Egyet-mást az ugorkáról
  • Tőzsér József: Mégegyszer a „csoda-tök”
  • Licsák István: Mikor érett a görögdinnye
  • Gyümölcsészet
  • Jakab János: A szamócza egy szaporitási módja
  • A Stringfellow-fél kisérletek Európában 1900–1901-ben
  • Díszkertészet
  • Kunszt János: Két csaknem egészen mellőzött disznövény. I.
  • Kientzl Nándor: Sambucus rubicunda
  • Magas csoportok
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Virág és történelem. IV.
  • Méhészet
  • Binder: A rajok gondozása
  • A gödöllői áll. méhészeti gazdaság
  • Közelről és távolról
  • Japáni törpefák
  • Faiskola
  • Dömötör László: A jó és rossz faültetés
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Szilágyi János: Állandóan szabadban müvelt növények öntözése
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • Virág a hősök sirjára
  • XIII. Leo pápa a Vatikán kertjében
  • Az Állatok Világából
  • Sikerek
  • Apró szakközlemények
  • Elfecsérelt trágyaanyagok
  • Rózsapermetezés
  • Orgonaillat
  • Kötőzsineget
  • Laboda nyáron
  • A „Grace Darling” rózsa
  • A tépő saláta
  • Az apró mezitelen csigák irtása
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-07-01 / 13. szám
  • Konyhakertészet
  • A „czukor”-tengeri
  • D. Bárány Gusztáv: Felültrágyázás
  • Gyümölcsészet
  • Müller János: Nem terem a gyümölcsfa
  • A fekete dió
  • Díszkertészet
  • I’saák Mártha: Nyári virágok
  • Zelles Aladár: Vízhiány a diszkertben
  • Tárcza
  • Krenedits Ferencz: Hársfa
  • Méhészet
  • Binder: A fiatal méhanyák gyakori pusztulása párzás alkalmával
  • Közelről és távolról
  • Kert és szőlő idei termésének állapota
  • Faiskola
  • Nagy Péter: A Stringfellow módszer Magyarországon
  • Kertésztársadalom
  • Illyés Lajos: Mi tart meg bennünket a kertészeti pályán?
  • Világszemle
  • Hírek
  • Gyümölcsfák Kossuth Lajos emlékezetére
  • A magyar szőlőtermesztők országos egyesülete
  • Magyar komló a külföldi piaczokon
  • Baromfikiállitás a Délvidéken
  • A virágcsokor a törvényszék előtt
  • A szász király utolsó rózsája
  • Az angol király
  • Apró szakközlemények
  • Védjük az ugorkát a nap heve ellen
  • Hajtatott korai tök és annak hibái
  • A tavaszi fagyoktól
  • A legmagasabb fa
  • A kaliforniai czédrusfák (Sequoja gigantea) kora
  • Karóbab és a kender
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-07-15 / 14. szám
  • Konyhakertészet
  • Kientzl Nándor: Paradicsom mint évelő növény
  • Lévay József: Czukordinnye termelése hidegebb tájakon
  • Gyümölcsészet
  • Dömötör László: Halad-e a gyümölcsfatenyésztés?
  • M. Sz.: Mikor kell szedni az almát és a körtét?
  • Díszkertészet
  • Licsák István: Verbascum pamosum
  • Kunszt János: Két csaknem egészen mellőzött disznövény. II.
  • Tárcza
  • Az öreg tiszttartó néni: Hogy lettem én „A Kert” munkatársa?
  • Ifj. Griger György: A vadrózsa élete
  • Baromfiak
  • Zádor Gyula: A bevádoltak
  • Méhészet
  • Binder: Mily mértékben szaporítsunk?
  • Közelről és távolról
  • Kert és szőlő idei termésének állapota
  • Élősdiek
  • Nietz X. Ferencz: A konyhakerti termények golyvásbetegsége
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • A gereblye javítása
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetések a budapesti nemzetközi kertészeti kiállitás alkalmából
  • Elismerés
  • A gyümölcskivitel
  • Pályázati hirdetmény
  • Megvenni óhajtjuk
  • Magyar Szőlő- és Gyümölcstermesztők Szövetkezete
  • A biboros, ki szerette a virágot
  • Helyreigazítás
  • Rovartan
  • Dr. Kaufmann Ernő: A hangyák ellen
  • Apró szakközlemények
  • Zinnia Miniatur
  • A gyümölcsfaültetésre alkalmas talaj
  • A körtefák sárgasága
  • A trágyadombot
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-08-01 / 15. szám
  • Konyhakertészet
  • Bódogh Gyula: A kartifiolnak deczember és januárra való hajtatása
  • Gazs Ágoston: A földieper hajtatása
  • Gyümölcsészet
  • Zádor Gyula: A fiatal gyümölcsfák termése
  • Bazin tanár körtéje
  • Díszkertészet
  • Müller János: Sárga viola és téli viola
  • Szilágyi János: A cserepes növények okszerü öntözései
  • Tárcza
  • Kunszt János: Szemle az ó-kor növényei felett
  • Méhészet
  • Binder: Tulajdonítható-e különös fontosság az anya sárga szinének?
  • Közelről és távolról
  • Kert és szőlő idei termésének állapota. III.
  • Lugas
  • Uhlárik Sándor: Márton-szőlő
  • Faiskola
  • Enyedy Márton: Védekezés a fenyőfák betegsége ellen
  • Világszemle
  • Hírek
  • A főváros szőlőgazdasága
  • Gráczban
  • Götze Károly
  • A versaillesi
  • Halálozás
  • Szép uj Canna
  • Emlékezés Erzsébet királynéról
  • Gyümölcsértékesitési kurzus nők részére
  • Megvenni óhajtjuk
  • Dumas ugorkái
  • Rovartan
  • Kukaczos mogyoró
  • Apró szakközlemények
  • A zöldbab
  • A kapornak
  • A gyümölcslé penészesedése
  • A cseresznyefák mézgafolyása
  • Dinnye leszedése
  • Mérges gombát
  • Nagy szegfüvirágot
  • Az oltógalyak kiválasztása
  • Zselé ribiszke-, málna-, egres- vagy szamóczából
  • Rózsabimbók
  • A csigák ellen
  • Uj burgonya elkészítése asztalhoz
  • Kompót zsidócseresznyéből
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-08-15 / 16. szám
  • Konyhakertészet
  • Érett és éretlen paradicsom felhasználása
  • Radics József: Szamócza hajtatása hidegágyban
  • Weisz Ferencz: Spenat egész nyáron át
  • Gyümölcsészet
  • Angyal Dezső: Le Brun vajkörte
  • Zelles Aladár: Nem terem
  • Díszkertészet
  • Csérer Gyula: A télen viritó Primula
  • Müller János: Hortensia
  • Balyi Mátyás: A fátyolka mint hasznos növény
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: A csipős növényekről
  • Méhészet
  • Binder: A méhek augusztusban
  • Közelről és távolról
  • Kert és szőlő idei termésének állapota. IV.
  • Faiskola
  • Dömötör László: A gyümölcsfák, rózsák oltása
  • Gyógy- és iparnövények
  • Kunszt János: Négy faj mácsonya
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • Személyi hír
  • Gyümölcsészeti tanfolyam
  • A selyemtermelés Debreczenben
  • Pinczemesterek kiképzése
  • A Kossuth-emlék gyümölcsfabizottság
  • Viharágyusok kongresszusa
  • Országos kertészeti kongresszus Pozsonyban
  • Tojásértékesités a hegyvidéken
  • A magyar szőlő- és gyümölcstermelők szövetkezete
  • Kossuth-emlékfák
  • Megvenni óhajtjuk
  • Apró szakközlemények
  • A burgonya virágának leszedéséről
  • A nagyon dusan termő gyümölcsfákat
  • Zöld borsó száritása
  • Az ugorkaágyak megvédése a vakandok ellen
  • A méhek társadalmából
  • Kiürült ágyak
  • Chilisalétrom a szőlőtőke stb. sárgasága ellen
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-09-01 / 17. szám
  • Konyhakertészet
  • E. H. M.: A „máltai” burgonya
  • Licsák István: Himporozás a melegágyban
  • Tépni való saláta a melegágyban
  • Gyümölcsészet
  • Z. Gy.: A beszterczei szilva nevelése
  • Konzerveknek legjobban megfelelő gyümölcsök
  • Díszkertészet
  • Uhlárik Sándor: Még egyszer a Zinnia
  • Triska Sándor: A márcziusi ibolya (Viola odorata) hajtatása
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: A régi Róma kertjei
  • Méhészet
  • Binder: Költekezzünk-e olasz méhekre?
  • Lugas
  • Csereklyei Károly: A szőlőtők levélzetének sárgaság-betegsége és annak orvoslása
  • Kertésztársadalom
  • Havranek Béla: Mi az oka?
  • Faiskola
  • Zádor Gyula: Az oltóvesszők megválasztásáról
  • Fehér Imre: Hogyan kötözöm én a fiatal fáimat?
  • Gyógy- és iparnövények
  • A Luffa
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Körpad
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • Halálozás
  • Pályázati hirdetmény
  • Rovartan
  • Kovács Károly: A szamócza ellenségei
  • Apró szakközlemények
  • Jövő tavaszszal nyiló virágok
  • Száraz lejtőkre alkalmas növény
  • Pálmák
  • A kertnek önkéntes rendőrei
  • A aszalt szilva étuválása
  • Fák trágyázása
  • A gyümölcsfák bemeszelése
  • A hamvas szedret
  • Kompot a Physalis Franchettiből
  • A talaj beteregetése trágyával
  • Az uj rózsa Souvenir de Pierre Notting
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-09-15 / 18. szám
  • Konyhakertészet
  • Illyés Lajos: Melegágyak mérete, készitésök és kezelésök módjai
  • Weisz Ferencz: A gombatenyésztésről
  • Gyümölcsészet
  • Podlokányi: A gyümölcsfák trágyázásáról
  • Simandl Ferencz: A leggyorsabb magastörzsü köszmétefa neveléséről
  • Díszkertészet
  • A nagyvirágu afrikai nemezia
  • Griger György: Cyclamen és Primula utolsó átültetése utáni teendők
  • Tárcza
  • Péterffy Tamás: Népdalok a kertről
  • Közelről és távolról
  • Kert és szőlő idei termésének állapota
  • Irodalom
  • Az Állatok Világa
  • Körültekintés a baromfitenyésztés összes ágain
  • Világszemle
  • Hírek
  • A második országos gazdasági kiállítás
  • Halálozás
  • A gyümölcskivitel előmozditása
  • A temetői házikertészet
  • Felsőmagyarországi kertészek egyesülete Kassán
  • A m. kir. földmivelésügyi miniszter
  • Apró szakközlemények
  • Papsajt
  • Mikép tisztitsuk a locsoló vizet a tartányokban?
  • Két uj tulipánról
  • Uj burgonyát
  • A paradicsom uj betegségéről
  • Virágzó Asparagus Sprengeri
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-10-01 / 19. szám
  • Konyhakertészet
  • Mór Gyula: Szabad órák a kertben. I.
  • Gáspár Lajos: Téli káposzta savanyitása
  • Gyümölcsészet
  • A David-féle mandulafa
  • Uhlárik Sándor: Őszibaraczk
  • Díszkertészet
  • Griger György: Vadvirágok a diszkertben
  • H. G.: Szép tulipán ágy
  • Tárcza
  • Rippel József: Jáczint virágoztatása a mult század elején
  • Közelről és távolról
  • A gyümölcs és zöldség értékesitéséről
  • L’huiller: Kertészet a pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Weisz Ferencz: A villa-kapa
  • Világszemle
  • Hírek
  • A II. országos kertészeti kongresszus
  • A székelyföldi kivándorlási kongresszus
  • A pozsonyi gyümölcskiállitás dijai
  • Az Állatok Világa
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-10-15 / 20. szám
  • Konyhakertészet
  • Peregrinus: Káposztasavanyitás
  • Kép a pozsonyi kiállitásról
  • Gyümölcsészet
  • Bernátsky Alfréd: A magas törzsü köszmétefa nevelése
  • Zádor Gyula: A magról kelt cseresznyefák
  • Díszkertészet
  • A növények toilette-je
  • Bogyay Gyula: A czitrom- és narancsfák tenyésztése és azok körüli teendők
  • Tárcza
  • Ember János: A növényi étel
  • Méhészet
  • Binder: A méhkenyér és annak fontossága a méh háztartásában
  • Közelről és távolról
  • L’huillier István: II. országos mezőgazdasági kiállitás gyümölcstárlata
  • A pozsonyi II. orsz. kertészeti kongresszus
  • Élősdiek
  • Simandl Ferencz: A kerti termények golyvásbetegsége
  • Faiskola
  • Uhlárik Sándor: Az eperfa közgazdasági fontossága
  • Irodalom
  • Magyar mezőgazdasági közigazgatás
  • Világszemle
  • Hírek
  • A Népszinház-utcza fái
  • Helyreigazitás
  • Rovartan
  • Zivny Antal: A szamócza legnagyobb ellensége
  • Apró szakközlemények
  • Igen jó paradicsomsaláta
  • A zöldség vetéséről
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-11-01 / 21. szám
  • Konyhakertészet
  • Rippel József: A konyhakert leveleseinek teleltetése
  • K. M.: Őszszel ássunk a konyhakertben
  • Gyümölcsészet
  • Zelles Aladár: A vizi dió vagy tiszai gesztenye
  • Gillemot Vilmos: A pozsonyi orsz. kongresszuson tartott gyümölcsészeti viták visszhangja
  • Díszkertészet
  • Álló Imre: A szobai növények ápolásának főfeltételei
  • Licsák István: Az Azalea tenyésztése
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: A legszebb hitrege
  • Méhészet
  • Binder: Hány évig használhatók a lépek?
  • Közelről és távolról
  • Dr. Mágócsy-Dietz Sándor: A pozsonyi II. országos kertészeti kongresszus
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Gergely István: Az üvegházak melegitésének elkészítése
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • Ritka virágzás
  • Az eperfa jövedelmezőségének kérdéséhez
  • Az Állatok Világa
  • Apró szakközlemények
  • A korai burgonya
  • Oltási fajkeverékek galagonyából és naspolyából
  • Gyümölcsöt
  • Borsóvetést az egerektől megóvhatjuk
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-11-15 / 22. szám
  • Konyhakertészet
  • Mezriczky Elekné–Szalay Alix: Ágyszegélyek a konyhakertben
  • Peregrinus: A csiperkegomba tenyésztésének foglalatja
  • Gyümölcsészet
  • Dömötör László: A gyümölcsfának helyesen való ültetése
  • Zádor Gyula: A jobbik szemzésről
  • Díszkertészet
  • Csató Péter: A cserépben tenyésztendő növények átültetéséről
  • Kazinczy János: Olcsó és czélszerü rózsaszaporitó-ágy
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: A növények életereje
  • Méhészet
  • Binder: Téli teendők a méhészetben
  • Közelről és távolról
  • A pozsonyi II. országos kertészeti kongresszus
  • Lugas
  • Uhlárik Sándor: A szőlő őszi munkálatai
  • Irodalom
  • A hazai vadászat multja és jelene
  • Hampel kertészkönyve
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetés
  • Kitüntetett kertészek
  • A puha gyümölcs szállitása
  • Viharágyuzáshoz szükséges lőpor kedvezménye
  • Apró szakközlemények
  • Zöldség
  • Gyümölcskura
  • Mire lehet az amerikai diót felhasználni?
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-12-01 / 23. szám
  • Konyhakertészet
  • Peregrinus: Zöldségfélék átteleltetéséről
  • Triska Sándor: A carotta vagy sárgarépa egy hajtatási módja
  • Gyümölcsészet
  • Zelles Aladár: Három gyümölcsfa története
  • Gazs Ágoston: Gyümölcsfák tenyésztése cserepekben
  • Díszkertészet
  • Csérer Gyula: A Clematis graveolens
  • Licsák István: Jáczint, tulipán, nárczis és crocus hajtatása
  • Tárcza
  • Griger György: Utolsó virág a kertből
  • Méhészet
  • Binder: A méhek elzárása tavaszszal
  • Közelről és távolról
  • A pozsonyi II. országos kertészeti kongresszus
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Őszszel a szőlősben
  • Kertésztársadalom
  • Vitályos: Kertészek nyugdija
  • Irodalom
  • A Köztelek Zsebnaptára
  • Gép- és eszközleltár. Kellékek
  • Zsebkés nagy kerti ollóval
  • Világszemle
  • Hírek
  • A gyümölcstermesztés föllenditése
  • Az országos szőlőszeti és ampelologiai intézet
  • Óriási gomba a királynak
  • A főváros szőlői
  • A czár rózsája vagy a rózsa áldozata
  • A viharjelző készülékekkel
  • Fejedelmek kedvencz virágai
  • Helyreigazitás
  • Magyar Gazdák Lapja
  • Apró szakközlemények
  • Melyik a leghasznosabb növény?
  • Ha erős a trágyalé, miről lehet azt felismerni?
  • Minő eredményt értek el a műtrágyázási kisérletekkel homoki szőlőkben?
  • Hány neve van a barabolynak?
  • Napszurás a növényeknél
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1902-12-15 / 24. szám
  • Mauthner Ödön: „A Kert” a kilenczedik évfolyamában
  • Konyhakertészet
  • Hetessy Aladár: Babhajtatás
  • Weisz Ferencz: A borsóról
  • Gyümölcsészet
  • Liebbald Béni: A hasznos gyümölcstermelés tényezői
  • Borsos Ferencz: Észrevételek
  • Díszkertészet
  • Licsák István: Az orogona (Syringa) tenyésztése és hajtatása
  • Bogyay Gyula: Néhány szó a gyöngyvirág hajtatásáról
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Van-e magyar kertstylus? I.
  • Méhészet
  • Binder: Helyes-e minden herét a kaptárból kiirtani?
  • Lugas
  • Renoi Ernő: A vörösbor deritése
  • Faiskola
  • Uhlárik Sándor: Az eperfa jövedelmezőségének kérdéséhez
  • Kertésztársadalom
  • Enyedy Márton és Gáspár Lajos: A kertészek nyugdija
  • Gyógy- és iparnövények
  • U. S.: A füszersáfrány
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • Fenyőkisérleti állomás
  • A főváros szőlői
  • Burgonyavész
  • A primás rózsája
  • Negyven községi füzes
  • Érdekes gyüjteményt
  • A tordai
  • Rovartan
  • Mercz József: Mennyiben hasznos az almavirág ormányos (Anthonomus pomorum) irtása
  • Apró szakközlemények
  • Uj növényrost mint papirosanyag
  • Néhány szó a gyöngyvirág mivelésről
  • A szilvaiz
  • Van-e növény a holdban?
  • A finomabb szilvaiz-aszalvány
  • A hidegviz gyógyitása
  • Szerkesztői üzenetek
DC metaadatok
Cím:
A kert 1902
Kiadó:
Igali Svetozár
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Mezőgazdaság
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása