Ugrás a tartalomhoz

A kert 1903

Igali Svetozár

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Tárgymutató 1-12. sz.
 • Tárgymutató 12-24. sz.
 • 1903-01-01 / 1. szám
  • Mauthner Ödön: „A Kert” a kilenczedik évfolyamában
  • Konyhakertészet
  • Hetessy Aladár: A melegágyakról általában
  • Ifj. Nádas Sándor: A torma nagybani termesztése
  • Gyümölcsészet
  • Gáspár Lajos: Téli teendők a gyümölcsösben
  • Zádor Gyula: A szállitás alatt kiszáradt gyümölcsfák
  • Várady István: Gyümölcsgödrök
  • Díszkertészet
  • Bokor István: A többször nyiló futórózsák
  • Berger József: Beteg czitrom- és narancsfák helyreállitásának legegyszerűbb módja
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Van-e magyar kertstylus? II.
  • Méhészet
  • Binder: Egy sokat igérő mézelő növény
  • Közelről és távolról
  • Räde Károly: Csevegés Páris nyilvános kertjeiről
  • Faiskola
  • Zelles Aladár: Az alany helyes megválasztásáról
  • Kertésztársadalom
  • Vitályos: A kertészek nyugdija. III.
  • Irodalom
  • Kert a szobában
  • A tőzeg-fekál-komposzt
  • Gazdasági kis káté
  • Gyógy- és iparnövények
  • Az uj cserző növény
  • Világszemle
  • Hírek
  • Magyar nemesség
  • Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület
  • Olasz eperfa ültetése
  • A kendertermelés meghonositása
  • A Baromfitenyésztők országos egyesülete
  • Mult évi komlótermésünk számokban
  • Zöldségtermelő mintatelep a Székelyföldön
  • A hatóságilag
  • Rendszerető
  • Bérbeadás
  • Apró szakközlemények
  • Rózsák lisztharmata
  • Lombföldet
  • Gyümölcsfát
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-01-15 / 2. szám
  • Konyhakertészet
  • Dr. Borbás Vincze: A feketemagvas vagy istengyalolta-tök
  • Bódogh Gyula: A spárga hajtatása novembertől márcziusig
  • Gáspár Lajos: Konyhakertészek tizparancsolata
  • Gyümölcsészet
  • A birs nem egyforma
  • C. Gy.: Bemeszeljük-e a gyümölcsfa törzsét?
  • Díszkertészet
  • M. D. G. Z.: London városának virágágyai, csoportjai, szőnyegágyai és szegélyültetvényei
  • Borsos Ferencz: Adatok a virághagyma és virágzó bokrok neveléséhez
  • Tárcza
  • Kazár Emil: A szent kép és a virág
  • Méhészet
  • Binder: Csak teljesen hibátlan anyákat türjünk
  • Közelről és távolról
  • Betz Károly: Keleti ujdonságok
  • Lugas
  • Simandl Ferencz: A szőlőterületek rigolozása és okszerü beültetési módja
  • Faiskola
  • Egy szó a galagonya mellett
  • Világszemle
  • Hírek
  • Mayer Miklós†
  • Ujév alkalmából
  • A szőlő fakórothadása
  • Zöldségkivitelünk Németországba
  • Állami zöldségtelep a Székelyföldön
  • Baromfitenyésztési előadások a vidéken
  • Makó és vidéke hagyma- és zöldségtermelőinek szövetkezete
  • A budai várkert rendezése
  • Zöldségtermelés csatornalével
  • Kitüntetett gyümölcsfaültetők
  • Borkezelési tanfolyam
  • A papagályok
  • Apró szakközlemények
  • Az enyhe telekről
  • A sah és a franczia kertész
  • Magastörzsü egresfák metszését
  • A pálmák szobában való tartása
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-02-01 / 3. szám
  • Konyhakertészet
  • Bokor István: Milyen fajta konyhakerti terményeket termeljünk?
  • Mór Gyula: Szabad órák a kertben. II.
  • Gyümölcsészet
  • B.: Egyet-mást az oltógalyakról
  • Liebbald Béni: Gyümölcsöt lopni nem is bűn!?
  • Díszkertészet
  • M. D. G. Z.: London városának virágágyai, csoportjai, szőnyegágyai és szegélyültetvényei
  • Zelles Aladár: Virágzó gyümölcsfaág télen
  • Tárcza
  • Kunszt János: Szemle az ó-kor növényei felett
  • Méhészet
  • Binder: A költéssenyvről
  • Közelről és távolról
  • Illyés Lajos: A hagymáról
  • Lugas
  • Griger György: Hajtatásra tenyésztett szőlő egyszemes dugványokról
  • Kertésztársadalom
  • Balyi Mátyás: A ki önmagára czáfol reá
  • Faiskola
  • Uhlárik Sándor: Fák beoltásáról
  • Világszemle
  • Hírek
  • Lapunk t. olvasóihoz
  • 600 korona aranyban kertészeknek
  • Galgóczy Károly
  • Halálozás
  • A makói zöldségtermelő szövetkezet
  • Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület
  • Borkezelési tanfolyam
  • Komlótermés Temesben
  • Apró szakközlemények
  • Aszalványok kéntartalma
  • Baromfi-ól
  • A paizstetü irtása
  • A Rex Begonia
  • Tilia officinarum
  • Kikerics-koszoru
  • A virágot
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-02-15 / 4. szám
  • B.: A virág, mely a gyermek kezében nyilott ki
  • Konyhakertészet
  • Weisz Ferencz: A braunschweigi káposzta egész éven át
  • Szücsy János: Hogyan lehet mindig friss articsókát a konyhára szolgáltatni
  • Gyümölcsészet
  • Uhlárik Sándor: Milyen birset tenyészszünk?
  • Dr. Kaufmann Ernő: Bemeszeljük-e a gyümölcsfa törzsét?
  • Díszkertészet
  • Álló Imre: A Margit-szegfű tenyésztése és téli virágoztatása
  • Orbán György: A Canna szétszedése
  • Tárcza
  • Dr. Kontúr Béla: A Szentirás és az almafa
  • Méhészet
  • Binder: Csonka szárnyú méh
  • Közelről és távolról
  • Dr. Borbás Vincze: A magyar kertstylus. I.
  • Irodalom
  • Szaktudományi értesités
  • Gép-, eszköz- és kellék-leltár
  • Triska Sándor: A hajtató virágházakról
  • Világszemle
  • Hírek
  • A király szőlői
  • Pályázat új kajszinbaraczkfajta előállitására
  • Két érdemdús kertészeti szakférfiu jubileuma
  • A temető kertészete
  • Virág az udvarnál
  • Deák Imre
  • Faabnormitások
  • Fabeoltás? Fabotolás
  • Rovartan
  • Izai József – Csató Péter: A gyümölcsfák veszedelme. A vértetü
  • Apró szakközlemények
  • Korpavirág
  • A virágok szerepe az illatszergyártásnál
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-03-01 / 5. szám
  • Konyhakertészet
  • Zádor Gyula: Elkésett fecskék
  • Kazinczy János: Burgonyahajtatás melegágyban
  • Gyümölcsészet
  • Illyés Lajos: Gyümölcstenyésztés és gazdálkodás, párhuzamosan
  • Uhlárik Sándor: Ültethetünk-e gyümölcsfát élő sövényhez közel?
  • Zelles Aladár: Adansonia (Affenbrodbaum)
  • Díszkertészet
  • Dr. Schilberszky Károly: A Hedychiumokról
  • Racskovits János: A nyári ibolya
  • Tárcza
  • Szőke Barnabás: Csevegések a Sulyomról
  • Méhészet
  • Binder: Gyógyítható-e a költéssenyv?
  • Közelről és távolról
  • Dr. Borbás Vincze: A magyar kertstylus. II.
  • Élősdiek
  • Bajnóczy Antal: Vakondok elleni védekezés
  • Lugas
  • Simandl Ferencz: A szőlő helyes fedése
  • Kertésztársadalom
  • Az uj vámtarifának a kertészetre vonatkozó tételei
  • Világszemle
  • Hírek
  • Virágok Jókai Mór dr.-nak
  • Szőlőoltvány-kiosztás
  • Virágeső
  • Füstölés fagy ellen
  • Gyümölcsészeti tanfolyam lelkészek számára
  • Érdekes fatörzsgyűjtemény
  • „A Kert” szines műmellékletei
  • Apró szakközlemények
  • A növények fejlődése szénsavdus levegőben
  • A méz eltartásáról
 • 1903-03-15 / 6. szám
  • Konyhakertészet
  • Fekete Imre: Mocsár a konyhakertben
  • Z.: A telelő zöldség romlása
  • Gyümölcsészet
  • Álló Imre: Érdemes-e sárgadinnyét nagyban termelni?
  • Szücsy János: Az őszibaraczk hajtatása
  • Díszkertészet
  • Dr. Schilberszky Károly: A Hedychiumokról
  • Licsák István: Az Anthurium tenyésztéséről
  • Weisz Ferencz: Celosia cristata nana
  • Tárcza
  • Zelles Aladár: Tavaszi gondolatok József-napján
  • Méhészet
  • Binder: A téli veszteségek különbözői okai
  • Közelről és távolról
  • I’saák Mártha: Magyar kert
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Egyet-mást a szőlők permetezéséről
  • Faiskola
  • Zádor Gyula: Az alany befolyása a gyümölcsfák növésére és termékenységére
  • Világszemle
  • Hírek
  • József főherczeg jubileuma
  • A gyermek és a virág
  • A káros rovaroknak kötelező irtása
  • Gyümölcseltartó kamra
  • „A Kert” szines műmellékletei
  • Homoki szőlők kincses tárháza
  • Rovartan
  • Jablonowski József: Intő és kérelem a darázsirtás ügyében
  • Apró szakközlemények
  • A Canna szétszedése
  • Ugyan miféle féreg lehet ez?
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-04-01 / 7. szám
  • Konyhakertészet
  • Illyés Lajos: Spárgatermelés különféle körülmények közt
  • Weisz Ferencz: A zellerről
  • Kazinczy János: Melegágyak kihasználásának egy módja
  • Gyümölcsészet
  • Bärtschi korai szilvája
  • Orbán György: Ápoljuk a gyümölcsfát
  • Díszkertészet
  • Zádor Gyula: A Crimson Rambler edzettsége
  • Balyi Mátyás: A Cactus Dáhliákról
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Az ibolyáról
  • Méhészet
  • Binder: A méhtörzsek egyenlővé tétele tavaszszal és egyebek
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Az oltványtőkék szabályszerű metszése
  • Kertésztársadalom
  • Csérer Gyula: A virágvám
  • Irodalom
  • Az Állatok Világa
  • A baromfitenyésztés a legjövedelmezőbb foglalkozás
  • Gép- és eszközleltár
  • K. J.: Sorjelző gereblye
  • Világszemle
  • Hírek
  • Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület
  • Virágok József főherczegnek
  • József főherczeg-liget
  • József főherczegről
  • Személyi tudósítás
  • Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
  • Apró szakközlemények
  • A méhek hallása
  • Gyüjtő herék
  • Adansonia digitata helyett Asimina triloba
  • Levél a szerkesztőhöz
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-04-15 / 8. szám
  • Konyhakertészet
  • Szűcsy János: Korai burgonya vagy kolompér
  • Zádor Gyula: A földarabolt burgonyagumók ültetése
  • Mór Gyula: A szamóczaültetés
  • Gyümölcsészet
  • Uhlárik Sándor: Bemeszeljük-e a gyümölcsfa törzsét?
  • Kazinczy János: Védekezzünk az utófagyok ellen
  • Díszkertészet
  • Gáspár Lajos: Magas törzsü Fuchsiák
  • Zádor Gyula: Tamariska
  • Tárcza
  • Dr. Kontúr Béla: A magyar ember és a növények
  • Méhészet
  • Binder: Készülődések a főhordásra
  • Élősdiek
  • Bajnóczy Antal: A szőlőmolypille elleni védekezés
  • Lugas
  • Dömötör László: Szőlészeti jegyzetek. I.
  • Darányi: Rendelet a szőlővesszők, szőlőoltványok és használt szőlőkarók szállitásának szabályozása iránt
  • Viharágyuzási kisérletek Svájczban
  • Faiskola
  • S. A.: Rovarfogó övek a fatörzs körül
  • Világszemle
  • Hírek
  • Külföldi gyümölcspiaczok tanulmányozása
  • Magyar méhészet Bécsben
  • A káros rovarok ellen
  • A szőlőkisérleti állomás szőlőskertje
  • Földi Lajos
  • Házi kertészet a temetőben
  • Fagykárok a szőlőkben
  • Fagy
  • Fagykárok mindenfelől
  • Apró szakközlemények
  • Öntözés csatornalével
  • Babona a méhészetben
  • A francziáknak
  • Megfagyott bor kezelése
  • A vonatok füstje ártalmas-e a növényzetre?
  • A zöld tetük pusztitásáról
  • Az almafa egy ujabb betegsége
  • A virágok szinéről és illatáról
  • A hernyóirtás egyszerü módja
  • Egy beteg cseresznyefa meggyógyulásáról
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-05-01 / 9. szám
  • Konyhakertészet
  • Álló Imre: Három kitünő téli káposztafajta
  • Weisz Ferencz: Melyik a szaporább, illetve jövedelmezőbb hagyma?
  • Gyümölcsészet
  • Tőzsér József: A gyümölcsfák sebeinek gyógyitásáról
  • Zelles Aladár: A fagykárt szenvedett gyümölcsfavirág
  • Díszkertészet
  • Griger György: Rózsaoltás szemzés által
  • Bogyay Gyula: A Gloxinia tenyésztése
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Virágok
  • Méhészet
  • Binder: A fiasitás korlátozása a főhordás alatt
  • Közelről és távolról
  • Nemzetközi méhészeti kiállitás
  • Lugas
  • Liebbald Béni: A szőlőoltványok gyakorlati értéke
  • Faiskola
  • Dr. Borbás Vincze: A hazai fenyvek nemzetiségének kritikája
  • Világszemle
  • Hírek
  • József főherczeg mint kalauz
  • Kerti ünnepély a Margitszigeten
  • Itéletidő
  • Külföldi gyümölcspiaczok tanulmányozása
  • Az Amorge
  • Fehér virágok
  • Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
  • A csálai és baraczkai
  • Rovartan
  • Zádor Gyula: A mész a bimbólyukasztó bogár ellen
  • Apró szakközlemények
  • Óvjuk rózsaoltványainkat a levéltetvektől
  • A burgonya virágának leszedéséről
  • Faültetés iszapolással
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-05-15 / 10. szám
  • Konyhakertészet
  • Zelles Aladár: A szepesi Carfiol
  • Bokor István: Mégegyszer a melegágyak kihasználása
  • Uhlárik Sándor: Az ugorka
  • Gyümölcsészet
  • Három jeles mogyorófajta
  • Zádor Gyula: Az egresdugványok szedése és ültetése
  • Díszkertészet
  • Hodászi Mihály: A pálmák neveléséről és vetéséről
  • Orbán György: Elhanyagolt Hortensia
  • Tárcza
  • Győri Elemér: Parányi világok
  • Méhészet
  • Binder: A méhrajokról és azok beszerzéséről
  • Közelről és távolról
  • Gyümölcsüzlet Németországban
  • Bajnóczy Antal: Gyönyörü parkszerü házikert
  • Lugas
  • Liebbald Béni: A szőlőtelepités kérdéséhez
  • Dömötör László: A szőlőtalajnak elkészitése
  • Irodalom
  • Magyar kiviteli kézikönyv
  • Világszemle
  • Hírek
  • Az egyetemi füvészkert megnyitása
  • A magyar kertész dicsérete
  • A magyar méz sikere
  • A dohánykertészek szerződése
  • A dinnyetermelés előmozditása
  • Az erzsébet-téri park csodái
  • Apró szakközlemények
  • Védjük az éneklő madarakat
  • Rovarirtószerek alkalmazása
  • A gaz irtása az udvaron
  • A vértetü
  • Szerkesztői üzenetek
  • Színes műmelléklet
  • Három jeles mogyorófajta
 • 1903-06-01 / 11. szám
  • Konyhakertészet
  • Pölcz Imre: Kisérletek melegágyi ugorkával
  • Zádor Gyula: Milyen trágya jó a zöldséges kertbe?
  • Gyümölcsészet
  • Zelles Aladár: Hogyan vette rá hiveit az esperes ur a gyümölcstermelésre?
  • Kiss Imre: Nagybani dinnyetermelés fogatos müvelettel
  • Díszkertészet
  • Ács Lajos: Az angol pelargonium tenyésztése dugványról
  • M. D. G. Z.: London városának virágágyai, csoportjai, szőnyegágyai és szegélyültetvényei. III.
  • Tárcza
  • Péterfy Tamás: Sokan vagyunk…
  • Méhészet
  • Binder: A szalmakasok toldalékai
  • Közelről és távolról
  • A kerti vetemények, gyümölcsösök és szőlők állása 1903. évi május hó 10-én
  • Élősdiek
  • Pósch Károly: A rózsagomba betegségei
  • Lugas
  • Dömötör László: A szőlőfajok megválasztása
  • Világszemle
  • Hírek
  • A szolnok-dobokai gazdasági egyesület
  • Méhészeti szakoktatás
  • Nemzetközi kertészeti kiállitás
  • Virágok özv. Damjanics Jánosnénak
  • Magyar kiállitók dijazása a bécsi nemzetközi méhészeti kiállitáson
  • Az Állatok Világa
  • Apró szakközlemények
  • Canna indica, Pennisetum és Helianthus lenticularis
  • Mobilis kertek
  • A Rex Begonia
  • A virágrészek számbeli ingadozása
  • A nők neveinek elnevezése a virágokról
  • Az ibolya illatának hatása az emberi képzeletre
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-06-15 / 12. szám
  • Konyhakertészet
  • Csáky János: A hasznos konyhakertészet alapfeltételei
  • Zádor Gyula: Agyonzsufolt ágyak
  • Gyümölcsészet
  • Szilágyi János: A gyümölcsfák öntözése
  • Peregrinus: Mikor a szamócza érik
  • Díszkertészet
  • Gáspár Lajos: Milyen vizet használjunk növényeink öntözéséhez?
  • London városának virágágyai, csoportjai, szőnyegágyai és szegélyültetvényei. IV.
  • Tárcza
  • Isaák Mártha: Miről nem lehet eleget beszélni
  • Méhészet
  • Binder: A méheknek szalmakasokból keretes kaptárakba való átlakolása
  • Közelről és távolról
  • A kerti vetemények, gyümölcsösök és szőlők állása 1903. évi május hó végén
  • Lugas
  • Journ. d’Agr. prat.: A gipsztrágya hatásáról a szőlőre
  • Faiskola
  • Sonnenfeld Ödön: Milyen növényeket ne használjunk élő sövénynek?
  • Gép- és eszközleltár
  • Négy pengéjü sövény- és pázsitolló, kiváltható rövid és hosszu nyelekkel
  • Világszemle
  • Hírek
  • A király kertje
  • Kertészeti kiállitás Szatmáron
  • Firenze? Trencsén?
  • Rovartan
  • Zelles Aladár: Buprestida a kajszinfában
  • Apró szakközlemények
  • A spekulative vetésről
  • Kitünő gyümölcssaláta
  • Kerti Borágo (Borragó officinalis L.)
  • Achimenes
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-07-01 / 13. szám
  • Konyhakertészet
  • Csáky János: A hasznos konyhakertészet alapfeltételei. II.
  • Berger József: Friss burgonya egész télen melegágy nélkül
  • Gyümölcsészet
  • Szilágyi János: Az Ananas földkeverékei
  • Weisz Ferencz: Vén fák átoltása
  • Díszkertészet
  • Zelles Aladár: Hieracium pilosella
  • Két kis közlemény a Centaureákról. I. Csérer Gyula
  • Két kis közlemény a Centaureákról. II. Balyi Mátyás
  • Tárcza
  • Péterfy Tamás: De kicsoda ez az ember?
  • Méhészet
  • Binder: A rajok kezelése
  • Közelről és távolról
  • A kerti vetemények, gyümölcsösök és szőlők állása 1903. junius hó második felében
  • Faiskola
  • Illyés Lajos: Az utczai sorfák öntözése, nyári ápolása
  • Gép- és eszközleltár
  • Izai József: Lábbal hajtható köszörükő
  • Gyógy- és iparnövények
  • Illatszer élő virágokból
  • Világszemle
  • Hírek
  • A gyermek és a virág
  • Felvétel a budapesti m. kir. kertészeti tanintézetbe
  • A budapesti m. kir. kertészeti tanintézet
  • A főváros szőlőtelepe
  • A kertészet nem ipar
  • Kertészeti és mezőgazdasági tanfolyam
  • Helyreigazítás
  • Szent Endréről
  • Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület
  • Kertészeti kiállitás Baján
  • Rovartan
  • Varga István: A lótetü kipusztitásának egy módja
  • Molnár Mihály: A mák férgesedése
  • Apró szakközlemények
  • Zöld cserebogár
  • Hogyan vizsgáljuk meg a méz valódiságát?
  • Népies jóslatok
  • Amerikában
  • A zöld dió
  • A virágágyak beültetése
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-07-15 / 14. szám
  • Konyhakertészet
  • Zádor Gyula: A talaj kihasználása a zöldséges kertben
  • Weisz Ferencz: Miért keseredik az ugorka?
  • Fekete István: Mikép termesztem én a fekete retket?
  • Gyümölcsészet
  • Zelles Aladár: Firenzei Magonczom
  • Háromszéki Kálnok Ákos: A saefstaholmi rózsaalma
  • Díszkertészet
  • Räde Károly: A szabadföldi Primulák kulturája és felhasználása
  • Csergheő S.: A fűnemü Calceoláriák kezelése
  • Tárcza
  • Szalay Fruzina: Erdei emlékek
  • Méhészet
  • Binder: Kifogástalan lépek termelése
  • Közelről és távolról
  • Dánia gyümölcstermelése
  • Lugas
  • Simandl Ferencz: Néhány észrevétel Dömötör L. ur czikkére
  • Faiskola
  • B–r: A fák kiásása átültetés czéljából
  • Gép- és eszközleltár
  • Mór Gyula: Olcsó mesterséges forrás
  • Világszemle
  • Hírek
  • József főherczeg ünneplése
  • 42.000 korona egy virágért
  • A magyar szőlősgazdák
  • A központi szőlészeti kisérleti állomás
  • Kertészeti szakoktatás
  • Szőlőgazdák figyelmébe
  • A kertészet nem ipar
  • Nemzetközi kertészeti és művészeti kiállitás
  • Cannstatti Schilling Henrik báró†
  • Az Állatok Világa
  • Rovartan
  • M. kir. áll. Rovartani Állomás: Utmutatás a fenyő-gubacstetű (Chermes abietis L.) irtására
  • Apró szakközlemények
  • A saláta fölmagzása ellen
  • Minő növényből készül a Panama-kalap?
  • A fűmagvetések védelmére
  • A fák trágyázása
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-08-01 / 15. szám
  • Konyhakertészet
  • Anderkovics Lajos és Szücsy János: Az eper tenyésztése szabadban
  • S–y: Mikor a kalaráb fás, podvás, repedt vagy üreges
  • Gyümölcsészet
  • Vitályos: Sárga Cider-körte
  • Zádor Gyula: A kajszinbaraczk szedése és szállitása
  • Disz kertészet
  • ...nson Rambler, a legszebb felfutó rózsa
  • ...: A Santolina tenyésztése
  • Tárcza
  • ...: Hogyan főztem be a cseresznyét?
  • Méhészet
  • Binder: Az anyák megjelölése
  • Közelről és távolról
  • I’saák Mártha: A „magyar kert” nyári diszében. I.
  • A kerti vetemények, gyümölcsösök és szőlők állása 1903. évi julius hó közepéig
  • Lugas
  • Liebbald Béni: A megfelelő szőlőalanyok. I.
  • Irodalom
  • A föld termőképességének fokozása elektromosság útján
  • Faiskola
  • M. D. G. Z.: Ailanthus glandulosa mint utczai és sorfa
  • Gyógy- és iparnövények
  • Triska Sándor: Vanilla (Vanilia) aromatica
  • Világszemle
  • Hírek
  • Az elhunyt pápa kedvencz helye
  • A Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők Szövetkezete
  • A Szabadság-tér parkozása
  • Az almatermesztőkhöz
  • Gazdaasszonyképző iskola
  • A káros rovarok ellen
  • Kertészeti kiállitás Szatmáron
  • A szőlőmoly Pozsonymegyében
  • A Népszinház virágai
  • Az amerikai szőlő
  • Gyümölcsészeti és konyhakertészeti tanfolyam nők számára
  • Rovartan
  • Jablonowski: A lencse- és borsózsizsik tárgyában
  • Apró szakközlemények
  • A rózsaszemzések megvédése a szél ellen
  • A bogyócserjék trágyázása nyáron
  • A szamóczák szaporitása
  • Vadkárak a gyümölcsfákon
  • A rózsák szemzése
  • Hangyákat ugy üzhetjük el
  • A gyümölcsfákat nyáron öntözni kell
  • A gyümölcsfáknak híg trágyával való trágyázásának
  • A diófa levelei
  • A spárgát most trágyázzuk
  • Gyümölcsfákon élősködő levéltetvek
  • Kritikus napok
  • Szerkesztői üzenetek
  • Színes műmelléklet
  • Sárga Cider-kört
 • 1903-08-15 / 16. szám
  • Konyhakertészet
  • Cseh István: Milyen ne legyen a konyhakert
  • S–y: Uj dinnye, hajtatásra
  • Gyümölcsészet
  • A. D.: Az egres oltása szabadban
  • Zádor Gyula: A gyümölcstermés gondozása a fán
  • Díszkertészet
  • Räde: A Cyperus tenyésztése
  • Peregrinus: Egy kedves virág
  • Tárcza
  • A föld termőképességének fokozása elektromosság útján
  • Méhészet
  • Binder: Nemes méhanyák tenyésztése
  • Közelről és távolról
  • Wistaria chinensis és ennek fajváltozatai Japánban
  • I’saák Mártha: A „magyar kert” nyári diszében
  • Lugas
  • Bernátsky Alfréd: Szőlőtelepités Verseczen
  • Faiskola
  • Dr. Borbás Vincze: A hársfa virágzása
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • A gyermek és a virágváza
  • Vidéki szőlészeti értekezletek
  • A nők számára rendezett gyümölcsészeti tanfolyamra vonatkozólag
  • Gyümölcskiállitás Brandenburgban
  • Osztrák szőlészek tanulmányutja
  • Rovartan
  • Weisz Ferencz: A gomba ellenségeiről
  • Apró szakközlemények
  • Balkonok virágdisze
  • A borsót kapáljuk meg
  • Az éjjeli csigák ellen
  • A földi balha ellen
  • Hideg vizzel való locsolás
  • Apró vagy nagy főzelékpalántákat ültessünk ki?
  • Nedves talajba való alma- és körtefajták
  • Komposzthalmot
  • Gyomirtás
  • A műtrágyáról
  • Egres mint sövény
  • Friss gyümölcsfoltokat
  • Gyümölcs mindenek fölött
  • Vihar után
  • Gyűjtsünk kakukfüvet!
  • Élővirágok az asztalnál
  • A gyümölcsíz (lekvár) penészedését
  • Miből készül a Panama-kalap?
  • A mézgafolyás orvoslása
  • Nyirfa mint villámhárító
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-09-01 / 17. szám
  • Konyhakertészet
  • Gergely István: A bab trágyázása
  • Szabó Pál: Két uj káposztafajta, mely jól bevált
  • Gyümölcsészet
  • Simon Sándor: Háritsuk el a gyümölcshullást
  • Zádor Gyula: Az egres és ribizke nyári oltása
  • Díszkertészet
  • A Pacsuli-növény
  • Zelles Aladár: Zöld rózsák
  • Tárcza
  • Deák Antal: Szeressük a növényeket!
  • Közelről és távolról
  • Svédország mint fogyasztási piacz
  • Peregrinus: A zentai mezőgazdasági kiállitás kertészeti osztálya
  • I’saák Mártha: Magszedéskor
  • Faiskola
  • Fodor Ferencz: Az alany hatása az oltóágra
  • Gyógy- és iparnövények
  • A czitrom mint gyógyítószer
  • Világszemle
  • Hírek
  • Szőlő- és gyümölcskivitelünk
  • Kertészeti kiállitás
  • A főváros gyümölcstelepei
  • Közutaink befásitása
  • Szőlők állása
  • A méhészet hazánkban
  • Hymen
  • Az Állatok Világa
  • Rovartan
  • Zelles Aladár: Különféle hasznos rovarok
  • Apró szakközlemények
  • Finom erdei illat
  • Organa-eczet
  • Beteg edényes növények
  • A seregélynek ellentálló cseresznye
  • Az ezüstfenyő
  • A „Csillag Api”
  • Salátának való ugorka télre való eltétele
  • A zöld borsó aszalása
  • Zöld bab- vagy paszuly-aszalás
  • A kertészet az idegesség ellen
  • Uj szer a filokszera ellen
  • Milyen munkát végez az erdő
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-09-15 / 18. szám
  • Konyhakertészet
  • Veng József: A gyöngyhagyma termelése
  • Balyi Mátyás: A paradicsom tenyésztése és fogyasztása Amerikában
  • Gyümölcsészet
  • Zádor Gyula: A gyümölcsfák metszése a nyár utóján és ősz elején
  • Dr. Békéssy Sándor: Almabor-gyártás
  • Díszkertészet
  • Hodászi Mihály: Folyton virágzó Remontant szegfü dugványról való szaporitása
  • Hófény (Chionodoxa Luciliae)
  • Tárcza
  • Kunszt János: Hogyan támadnak uj növényfajok
  • Méhészet
  • Binder: Hol legyen a kaptáron a röplyuk
  • Közelről és távolról
  • Svédország mint fogyasztási piacz
  • Dr. B. M.: A kártya és a virág
  • Lugas
  • Liebbald Béni: A megfelelő szőlőalanyok. II.
  • Világszemle
  • Hírek
  • A király kedvencz rózsája
  • Báró Berg Gusztáv†
  • Pénzügyőri zaklatás
  • Eladó szőlővesszők és szőlőoltványkészletek bejelentése
  • Élelmiszerkivitelünk Németországba
  • Szőlőtermelő gazdák jutalma
  • Szőlősgazdák értekezlete
  • Hírek a szatmári kertészeti kiállításról
  • Gyümölcstermelésünk és a külföld
  • Gyümölcs- és zöldségszállitó kocsik az államvasuton
  • A szatmári gyümölcskiállitás és a külföld
  • A kertgazdaság terjedése
  • Az Állatok Világa
  • Rovartan
  • Zelles Aladár: Különféle hasznos rovarok
  • Apró szakközlemények
  • A Raffia-háncs
  • A bojtorjánt
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-10-01 / 19. szám
  • Konyhakertészet
  • Szücsy János: Mikor a kalaráb repedezett
  • Bogyay Gyula: A csiperkegomba még egy tenyésztési módja
  • Gyümölcsészet
  • Peregrinus: Valami az őszibaraczkról
  • Zádor Gyula: A gyümölcsfák ághegyeinek elszáradása
  • Díszkertészet
  • Veng József: A rózsák dugványról való szaporitása
  • A. Kopeczky Sebestyén: Budapest közönségéhez
  • Triska Sándor: Jáczint-, crocus- és tulipáncserép
  • Tárcza
  • Kunszt János: Hogyan támadnak uj növényfajok?
  • Baromfiak
  • Konkolyi István: Tyuk a kertben
  • Méhészet
  • Binder: A röplyuk kezelése
  • Közelről és távolról
  • Dr. Rodiczky Jenő: Gyümölcsforgalmunk Ausztriával
  • Hagymakivitel Afrikába
  • Faiskola
  • Zelles Aladár: Különös szemzési mód
  • Gyógy- és iparnövények
  • Triska Róza: Tárkonyeczet készitése
  • Világszemle
  • Hírek
  • A kedvencz virágok
  • Deák Ferencz emléke
  • A Népliget
  • Az idei dinnyetermés
  • Gyümölcskiállitás Berlinben
  • Nagy gyümölcstermés Máramarosban
  • Kerületi gazdasági kiállitás
  • Figyelmeztetés a szüret előtt
  • A deési gyümölcskiállitás
  • Az utravaló
  • Helyreigazítás
  • Apró szakközlemények
  • Egy kis statisztika a méh szorgalmáról
  • Szilvatáskabetegség
  • A korai gyümölcshullás okai
  • A manna
  • A lemetszett virágok szállítása
  • Zöld paradicsom érlelése
  • Begonia repens és Nephrolepis exeltata
  • Gyakran szedessük a lehulló gyümölcsöt
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-10-15 / 20. szám
  • Konyhakertészet
  • Egy jó melegágy
  • Gergely István: A latrina-trágya hatása a különböző konyhakerti növényekre
  • Gyümölcsészet
  • Weisz Ferencz: Miért vetjük a gyümölcsmagvakat inkább őszszel?
  • Baraczk-kulturánk
  • Díszkertészet
  • Orbán György: Beteg növények ápolása
  • Räde Károly: Az orgona hajtatása
  • Tárcza
  • Deák Antal: Növényvilág : csodavilág
  • Méhészet
  • Binder: Egészséges levegő a kaptárban
  • Közelről és távolról
  • Peregrinus: A szatmári kertészeti kiállítás
  • Lugas
  • Held F.: Trolingi kék szőlő
  • Faiskola
  • Zelles Aladár: Különös szemzési mód
  • Világszemle
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • Székelyföld gyümölcstermelése
  • Chrysanthemum-kiállítás Szegeden
  • Az árvák mint kertészek
  • Komlókertek felujitása
  • Bő szüret
  • Bőséges krumpliszüret
  • Olaszország selyemtermelése
  • Apró szakközlemények
  • Lavatera-virág csak mályva
  • Víztartó kádak
  • A mesgyétől mily távolságra ültetendők a fák?
  • A hüvelyes növények gyökércsomóinak fejlődésviszonyairól
  • A szőlőtőnek egyik hajtatóházi betegségéről
  • Szerkesztői üzenetek
  • Színes műmelléklet
  • Trolingi kék szőlő
 • 1903-11-01 / 21. szám
  • Konyhakertészet
  • Zádor: A hagyma teleltetése kicsinyben
  • Szücsy János: Az idő elüzése hosszu estéken
  • Gyümölcsészet
  • Várady István: A gyümölcsteleltető verem
  • Zelles Aladár: Baraczk-kulturánk. II.
  • Díszkertészet
  • I’saák Mártha: Falusi sírkertek november másodikán
  • Räde Károly: Az orgona hajtatása. (Vége)
  • Tárcza
  • Maurice Maeterlinck: Chrysanthemum
  • Méhészet
  • Binder: A méhek pusztulása télen
  • Közelről és távolról
  • Vitályos: Trencsén-tepliczi karczolatok
  • Lugas
  • Liebbald Béni: Többféle a zöldoltások beéredéséről
  • Földmunkálat. Földjavítás. Trágyázás
  • Weisz Ferencz: A különböző trágyanemek és azoknak alkalmazásáról
  • Gép- és eszközleltár. Építkezések
  • Vts: Gyümölcszedők
  • Kerti iparágak
  • Az öreg tiszttartó néni: Boreczet-készítés
  • Világszemle
  • Hírek
  • A király koszoruja
  • Virágot a halottaknak
  • Magyar kertészkedés
  • Kisgazdák melegházai
  • A kertészeti tanintézetből
  • A rabok gazdasági munkája
  • Székelyek és szászok gazdasági téren
  • Az angol király és a – szegfű
  • Állami fűztelepek
  • Borkiállítás és borvásár
  • A gyümölcstermelés föllendítése érdekében
  • Magyar gyümölcs Stokholmban
  • Gyümölcstermesztők figyelmébe
  • Falb Rudolf†
  • Szerkesztői üzenetek
 • 1903-11-15 / 22. szám
  • Konyhakertészet
  • Zádor: A burgonyaszedés alkalmával
  • Weisz Ferencz: Főzelék és zöldségnemüek teleltetéséről
  • Gyümölcsészet
  • Vitályos: Nagy zöld ringló (Reine-Claude)
  • Zelles Aladár: Hogyan ültessük el gyümölcsfáinkat?
  • Díszkertészet
  • I’saák Mártha: A Petunia dicsérete
  • Faiskola
  • Dr. Borbás Vincze: A kerti kultura meg a hársfa (zádogfa, szádogfa)
  • Méhészet
  • Binder: A herefogó alkalmazásáról
  • Közelről és távolról
  • Az idei szüret
  • Tárcza
  • Deák Antal: Legendák a növényekről
  • Gyógy- és iparnövények
  • A nemes fűz termelése
  • Hírek
  • Tompa Mihály
  • Gyógyfűtelep az erdélyi részeken
  • Borvásár Szegzárdon
  • Novemberi ibolyák
  • Hajtató kertészeti részvénytársaság
  • A gyümölcsaszalás terjedése
  • Világszemle
  • Apró szakközlemények
  • A fa mohásodása ellen
  • A fenyőillat
  • Tapasztalataim egy beteg körtefa körül
  • Szagos anyagok hatása a szőlőre
  • A magvak mint mértékegységek
  • Illatos baktériumok
  • Szerkesztői üzenetek
  • Színes műmelléklet
  • Nagy zöld ringló (Reine-Claude)
 • 1903-12-01 / 23. szám
  • Konyhakertészet
  • Vitályos: A mángold
  • Zádor: Elmaradhatatlan őszi földmunka
  • Gyümölcsészet
  • Pontoisi Szép
  • Zelles Aladár: Hogyan ültessük el gyümölcsfáinkat
  • Díszkertészet
  • Rippel József: Phlox divaricata canadensis
  • Griger György: Szőnyeg- és gumósnövények teleltetéséről
  • Méhészet
  • Binder: A viaszfőzésről
  • Közelről és távolról
  • Peregrinus: A szegedi Crysanthemum-kiállításról
  • Tárcza
  • Deák Antal: Élővirággal diszitsük templomainkat. I.
  • Élősdiek
  • Tétényi: Az élesztőfajok körforgalma a természetben
  • Irodalom
  • Magyarország földmivelésügye 1897–1903
  • Az Állatok Világa
  • Hírek
  • Kitüntetett kertészek
  • A király szőlője
  • Uj homoki szőlő ültetése
  • Népipari kiállítás Budapesten
  • A gyümölcstermelés Erdélyben
  • A főváros kőbányai szőlőtelepe
  • Az erdélyi alma a külföldön
  • Kertészeti kiállítás 1905-ben
  • Állami aszalók
  • A méhtenyésztés köréből
  • Állami fűztelepek
  • A Békési Dinnyetermelő Szövetkezet
  • Szőlőmunkásképző-iskola
  • A Népszínház virágai
  • Világszemle
  • Apró szakközlemények
  • A káposzta golyvabetegsége ellen
  • Az alkohol hatása a növényekre és állatokra
  • Az oltásnak érdekes hatásáról
  • A rézgálicz
  • Szerkesztői üzenetek
  • Színes műmelléklet
  • Pontoisi Szép
 • 1903-12-15 / 24. szám
  • Mauthner Ödön: „A Kert” ujéve
  • Kertésztársadalom
  • A kertészek karácsonya
  • Konyhakertészet
  • Szücsy János: A kartifiol téli elrakása
  • Veng József: Egész éven át friss burgonya
  • Gyümölcsészet
  • Vts: Zöld Cider-körte
  • Z. G.: A téli gyümölcs eltartásáról
  • Díszkertészet
  • Hunyady Dezső: Letakart rózsák védelme az egerek ellen
  • Csergheő: A Mahonia Aquifolium mint maga álló (Solitair) cserje
  • Lugas
  • Liebbald Béni: A szőlőcsirka és felcsirkálás
  • Faiskola
  • Rippel József: A gyümölcsnemek alanyai
  • Méhészet
  • Binder: Méhek vásárlásáról
  • Tárcza
  • I’saák Mártha: Virágos karácsony
  • Élősdiek
  • Tétényi: A Chrysanthemum-rozsdáról
  • Irodalom
  • Az Állatok Világa
  • Bortermelők Lapja
  • Hírek
  • Karácsonyi emlékek
  • Krassó-Szörénymegye
  • A Nemzeti Színház fái
  • Az eperfa- és az aradi vértanuk
  • A csányi dinnyetermelők jutalma
  • Világszemle
  • Apró szakközlemények
  • A pipacs mérges
  • Az almafoltok
  • Szerkesztői üzenetek
  • Színes műmelléklet
  • Zöld Cider-körte
DC metaadatok
Cím:
A kert 1903
Kiadó:
Igali Svetozár
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Mezőgazdaság
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása