Ugrás a tartalomhoz

Külgazdaság, 1975 (19. évfolyam, 1-12. szám)

Magyar Kereskedelmi Kamara, Konjunktúra- és Piackutató Intézet

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1975 / 1. szám
  • Klézl Róbert: Az ipar fejlődésének eredményei és a jövőbeni feladatok
  • Bartha Ferenc: Gondolatok a KGST-országok közötti sokoldalú elszámolási rendszer megteremtéséről
  • Szegvári Istvánné: A vállalatok exporttevékenységének jövedelmezősége
  • VITA
  • Tardos Márton: A KGST-szerződéses árak kialakításának egy későbbi időszakban alkalmazható módszere
  • FÓRUM
  • Szelecki György: Szocialista nemzetközi együttműködési szervezetek a kohó- és gépiparban
  • SZEMLE
  • Sz. Komor Éva: Az energiahordozók és a vegyipari termelés alakulása a tőkésországokban
  • Farkas György: Nagy-Britannia és a nyugat-európai integrációs folyamatok
  • Köves András: Újabb fejlemények Kína és a fejlett tőkésországok gazdasági kapcsolataiban
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Sz. I. Sztyepanenko: A KGST-tagországok tudományos-műszaki együttműködésének tökéletesítése (M. Sz. Iljin-Nyilas József)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • dr. Szathmáry Géza: Termelők-felhasználók és a külkereskedelmi vállalatok együttműködése a szabadalmi munkában
 • 1975 / 2. szám
  • Berényi Lajos: Külkereskedelmünk alakulásának néhány tendenciája
  • Perjés Sándor: Gondolatok a magyar-brazil külgazdasági kapcsolatokról
  • Keviczky Loránd: Rögzített paritás - árfolyamlebegtetés
  • Dobozi István: Törekvések termelői kartellek alakítására a fejlődő világban
  • SZEMLE
  • Virág Miklós: Kooperáció és marketing
  • Balázs Béláné: Az olasz gazdaságpolitika és az EGK-integráció
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Fülöp Gábor: Gazdaságunk és a KGST (Rácz Margit)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Sebestyén Péter: A licenciák megszerzésének engedélyezési rendszere Japánban
  • Dr. Kolben György: A nemzetközi licenckereskedelem időszerű kérdései
 • 1975 / 3. szám
  • Bíró József: A külkereskedelem 1974. évi eredményei és feladataink 1975-ben
  • Szurdi István: A magyar reklámszakma feladatai
  • Ködmön Ferenc: A magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok 30 éve
  • Ghillány Zoltán: Gondolatok a takarékosságról a külkereskedelemben
  • Siskov, Jurij Vitaljevics: A tőkés regionális integráció fejlettségi fokának mérése
  • FÓRUM
  • Patkó András: Tőkés infláció, árrobbanás és hatásuk a magyar gazdaságra
  • SZEMLE
  • Kádár Béla: Exportorientált növekedés és strukturális illeszkedés Hollandiában
  • R. Szabó János: A francia gazdaságpolitika 1974-75 fordulóján
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Dr. Szász Iván: A KGST Általános Szállítási Feltételek (Mikó István)
  • Kövér-Lantos-Lőrincné: Nemzetközi pénzügyek (Gyomai György)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Martonyi János: Felelősség a tengeri fuvarozási szerződés megszegéséért
 • 1975 / 4. szám
  • Kovács Gyula: A magyar külkereskedelem harminc éve
  • Várkonyi György: A magyar-csehszlovák gazdasági kapcsolatok fejlődése
  • Bognár József: Gondolatok a fejlődés külső feltételeiről
  • Prokopenko, Joszif Ivanovics: A nemzetközi monopóliumok és a nemzetek szuverenitásának veszélyeztetése
  • Munkácsy Gyula-Tóth Judit-Damó Éva: Az európai KGST-országok gazdasága 1975 elején
  • SZEMLE
  • Inotai András: Az NSZK szerepe és érdekei az EGK-ban
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Juhász Jánosné: Az áruk nemzetközi adásvételénél irányadó elévülési időről szóló egyezmény
  • Dr. Harsányi László: A több éves átfutású szerződések és az értékállandósági törekvés
 • 1975 / 5. szám
  • Juhász Endre: A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvényről és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályokról
  • Karácsony Jenő: A magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok 30 éve
  • Keviczky Lóránd: Konjunkturális és valutáris fejlemények a tőkés világban
  • FÓRUM
  • Lőrincné Istvánffy Hajna: Az ésszerű kockázatvállalás lehetősége és szükségessége az exporthitel-politikában
  • SZEMLE
  • Zselyonka Mária: Franciaország és a Közös Piac
  • Orencsák Ferenc: Gazdasági növekedés és strukturális fejlődés a török külgazdasági kapcsolatokban
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Lukács Endre: Az áremelkedés jogi problémái már megkötött szerződésekkel kapcsolatban
 • 1975 / 6. szám
  • Mizsák Gyula: A magyar-NDK külgazdasági kapcsolatok alakulása
  • Nyerges János: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok újjárendezése
  • Ács László: Gondolatok az exporthitel-biztosításról
  • Náray Péter: A külkereskedelem belföldi szerződéses kapcsolatainak néhány aktuális kérdése
  • FÓRUM
  • Klein Miklós: Adásvételi paritás - fuvarparitás
  • SZEMLE
  • Inotai András: A gazdasági szerkezet változásának új tendenciái az NSZK-ban
  • Sándor Anna: Hollandia és az EGK
  • Sándor Lavinia: Spanyolország exportorientált növekedése
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Katona Péter: Általános adásvételi feltételek érvényessége
  • Dr. Vida Sándor: Integrációs tapasztalatok Közép-Afrika védjegyjoga alapján
 • 1975 / 7. szám
  • Boriszov, Borisz Andrianovics: A Szovjetunió Kereskedelmi és Iparkamarájának tevékenységéről
  • Rába András: A tőkés világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem hosszú távú irányzatai
  • Almási Kálmán: A magyar-román gazdasági kapcsolatok 30 éve
  • FÓRUM
  • Szentes Tamás: A fejlődő országokhoz fűződő gazdasági kapcsolataink fejlesztésének néhány elvi kérdése
  • Becsky György: Az olajdollárok visszaforgatása és az új nemzetközi hitelmechanizmusok
  • Grigor Popiszakov: Bulgária a szocialista gazdasági integrációban
  • SZEMLE
  • Láng Erzsébet: A dán integrációs politika szakaszai és fő jellemzői
  • Babanászisz Szteriosz: A termelési és külkereskedelmi szerkezet összefüggései Görögországban
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Korunk világgazdasága. III. A fejlődő országok (Bácskai Tamás)
  • Mándi Péter: Oktatás és gazdasági növekedés a fejlődő országokban (Kollár Zoltán)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hidas János: Új típusú értékállandósági kikötések
  • Dr. Sebestyén Péter: A know-how az USA bírói gyakorlatában
 • 1975 / 8. szám
  • Pécsi Kálmán: A magyar-szovjet gazdasági együttműködés távlati koncepciójának vázlata
  • Forgács Irén: Az exporttámogatási és -ösztönzési rendszer működése
  • VITA
  • Szakolczai György-Bárány Borbála: Az export reális költségei és a tényleges exporttámogatások. I.
  • SZEMLE
  • Hámori Jenő: Az olasz külgazdaság szerkezetváltozásai
  • Bonifert Donát: Belgium és az EGK
  • Tudományos konferencia az árképzésről a KGST-ben (Tardos Márton)
  • A tőkés világgazdaság hosszabb távú alakulása - nyugati szemmel (Keviczky Loránd)
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Dr. Szekér Gyula: Alumíniumiparunk és a szocialista gazdasági integráció (Egerszegi Csaba)
  • Dr. Szita János: Az összeurópai gazdasági együttműködés távlatai (Ernst Ervin)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hontvári Mátyás: A minőséghibásan teljesítő eladó kártérítési felelősségének egyes kérdései
 • 1975 / 9. szám
  • Udvardi Sándor: A külkereskedelem-fejlesztés időszerű feladatairól
  • Margittai Péter: A nemzetközi kereskedelem alakulása és a kelet-nyugati kapcsolatok
  • Kádár Béla: A dél-európai országok strukturális fejlődésének külgazdasági vetületei
  • VITA
  • Szakolczai György-Bárány Borbála: Az export reális költségei és a tényleges exporttámogatások II.
  • FÓRUM
  • Izikné, Hedri Gabriella: Változó külső feltételek a tőkésországokkal folytatott gazdasági kapcsolatainkban
  • SZEMLE
  • T. Szita Éva: A francia külgazdaság szerkezetének változásai
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hontvári Mátyás: A minőséghibásan teljesítő eladó kártérítési felelősségének néhány kérdése
 • 1975 / 10. szám
  • Osváth Lajos: A közgazdasági szabályozórendszer módosításának külkereskedelmi vonatkozásai
  • Ernst Ervin: A kelet-nyugati ipari kooperáció néhány kereskedelempolitikai vonatkozásáról
  • Kádár Béla: Strukturális változások és külgazdasági kapcsolatok Nyugat-Európában
  • FÓRUM
  • Várnai Iván: Feldolgozóipari exportunk és a beruházási szerkezet néhány összefüggéséről
  • SZEMLE
  • Surányi Sándor: A gazdasági növekedés problémái Indiában
  • Kis Gábor: Jugoszlávia nemzetközi fizetési mérlegének néhány kérdése
  • Botos Balázs: Az Európai Gazdasági Közösség iparpolitikájáról
  • ÚJ KÖNYVEK
  • A kelet-nyugati energiakereskedelem jelentősége és lehetőségei (Izikné, Hedri Gabriella)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Bánrévy Gábor: Mintaszerződések a KGST tagországok közötti licenckereskedelemben
  • Dr. Törő András: A csendes társaság a Német Szövetségi Köztársaságban
 • 1975 / 11. szám
  • Szelecki György: A magyar-szovjet gépipari együttműködés fejlesztésének hosszú távú tényezőiről
  • Mándi Péter: Az új nemzetközi gazdasági rend és a fejlődő országok
  • Horváth László: Komplett berendezések exportja - export fővállalkozás
  • Kádár Béla: Az erőviszonyok alakulása a tőkés világgazdaságban
  • SZEMLE
  • Inotai András: Az andesi integráció az új világgazdasági környezetben
  • Pásztori Veronika: Gazdaságfejlesztési koncepció és kényszerintézkedések Franciaországban
  • Hernádi András: Japán és a Közös Piac külkereskedelmi és közvetlen tőkeforgalmi kapcsolatai
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Az európai szocialista országok gazdasága (Katona István)
  • A. B. Altsuler: A szocialista államok együttműködése - elszámolás, hitelezési jog (Gordos Árpád)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hidas János: Az akkreditív szabályainak 1974. évi revíziója
 • 1975 / 12. szám
  • Ernst Ervin: A gazdasági bizottság munkája az európai biztonsági és együttműködési értekezleten
  • Nyerges János: A GATT körtárgyalásai magyar szemmel
  • Vörös Imre: A külkereskedelmi célú társasági szerződések érdekeltségi rendszere
  • FÓRUM
  • Dian Gábor: Számítógép a külkereskedelmi vállalatnál
  • SZEMLE
  • Sz. Komor Éva: Az energia, a színesfémkohászat és a vegyipar helyzete a tőkésországokban
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • A KÜLGAZDASÁG 1975. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Martonyi János: A tengeri fuvarozási szerződésre irányadó jog
DC metaadatok
Cím:
Külgazdaság, 1975 (19. évfolyam, 1-12. szám)
Kiadó:
Magyar Kereskedelmi Kamara, Konjunktúra- és Piackutató Intézet
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Gazdaság
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása