Ugrás a tartalomhoz

Magyar Katonai Szemle, 1931 (1.évfolyam, 1.negyedév)

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Előszó. Írta: vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter
 • ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK
  • Az új Európa hadseregei. Írta: Réczey Ferenc vkszt. százados
  • A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Írta: Horváth László vkszt. ezredes
  • A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Írta: Horváth László vkszt. ezredes
  • A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Írta: Horváth László vkszt. ezredes
  • Potiorek. Írta: Julier Ferenc ny. ezredes
  • A hátország gáz- és légvédelme. Írta: Markovits Árpád főhadnagy
  • Az önálló légiháború irányelvei, eszközei és lehetőségei. Írta: vitéz Szentnémedy Ferenc vkszt. százados
  • A kerékpáros kiképzés: Írta: Kemechey Jenő főhadnagy
  • A lotharingiai bástya és annak veszélyei. Írta: Welsch Ottó német birodalmi szkv. őrnagy. (Fordította: Csaszkóczy Emil ezredes)
  • A tüzérség a világháborúban. Írta: Riedl Lajos ny. altábornagy
  • Gázóvóhelyek. Írta: Dercsényi László főhadnagy
  • A repülőfegyverzet kérdése. Írta: vitéz Szentnémedy Ferenc kszt. százados
  • Becsületügyek elbírálása. Írta: Szilágyi István ny. ezredes
  • Bem halálának nyolcvanadik évfordulójára. Írta: Balás György báró, ny. táborszernagy
  • Harcászat vagy hadászat. Írta: Zeidner Ferenc vkszt alezredes
  • Összműködés a tüzérséggel. Írta: vitéz Kováts Kálmán őrnagy
  • Douhet: Az 19... évi háború. Írta: vitéz Szentnémedy Ferenc vkszt. százados
  • A hivatalos térképek helyesbítése. Írta: Kogutowitz Lajos őrnagy
  • Tisztképzés az Északamerikai Egyesült Államokban. Írta: Erdős László százados
  • Hogyan nyerte meg Anglia a keleti háborút. Írta: Welsch Ottó német birodalmi szkv. őrnagy. (Fordította: Csaszkóczy Emil ezredes)
  • A jóvátétel. Írta: Gabányi János ny. tábornok
 • A GYALOGSÁGI LÖVŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI
  • Példa egy golyószórós raj harcszerű lövésére. Írta: Schürger Jenő őrnagy
  • Rövid távra ható töltény géppuskához. Ismerteti a lövőiskola parancsnoksága
  • A géppuska, könnyű géppuska, golyószóró és a puska tűzhatásának összehasonlító lőkísérlete és annak kiértékelése. Írta: Schürger Jenő őrnagy
  • A golyószórók fejlődése és jövője. Írta: Kéler László
  • Összehasonlító és egyéb lőkísérletek közvetett és közvetlen irányzással tüzelő géppuskával. Írta: Kéler László
 • MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK
  • Lőporelégési törvény. Írta: Szalber Lajos főtanácsnok
  • A központi hatalmak tüzérségi gázlövedékei a világháborúban. Írta: Cségény István főhadnagy
  • Tüzérségi feladat. Kidolgozta: Árvay Viktor őrnagy
  • Tüzérségi feladat. Kidolgozta: Árvay Viktor őrnagy
  • Az időzítés számítása. Írta: Harmos Zoltán okl. mérnök
  • Az állásharc és annak berendezései korszerű megvilágításban. Írta: Vidos Géza ny. őrnagy
  • Repülőgépek teljesítménynövelése. Írta: Gyula István okl. gépészmérnök
  • Cölöpök becsavarása beverés helyett. Ismerteti: Mezey Zoltán ny. alezredes
 • KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÖZLEMÉNYEK
  • Olvasóinkhoz. Írta: Pachner Guidó vezérhadbiztos
  • Gazdászat-közigazgatási szolgálatunk. Írta: Jósa Kálmán I. oszt. főhadbiztos
  • Élelmezés a helyszínről hadműveletek alatt. Írta: Putz Mátyás II. oszt. főhadbiztos
  • Hadbiztosi térképek. Írta: Grau Menyhért alhadbiztos
  • A magyar gyáripar és kapcsolatai a hadsereg ellátásával. Írta: Fogarassy József dr. alhadbiztos
  • Élelemadagok háborúban. Írta: Kereső József II. oszt. főhadbiztos
  • Az élelem beszerzésének szervezése egy hadseregnél. Írta: Hováth Géza hadbiztos
  • A korszerű hadbiztossági szolgálat műszaki kérdései. Írta: Malatinszky-Petrovics Miklós alhadbiztos
 • ORVOSI KÖZLEMÉNYEK
  • Célkitűzés. Írta: Franz Géza dr.
  • A francia egészségügyi tisztikar. Írta: Bergmann Rezső dr. törzsorvos
  • A világháború hatása a tuberculosis elterjedésére és a tuberculosis elleni védekezés. Írta: Metzger Fülöp dr. I. oszt. főtörzsorvos
  • A téli szabadtéri sportok ártalmai. Írta: Schmid Gyula dr. főorvos
  • Szívsérülések. Írta: Frank Richard dr. I. oszt. főtörzsorvos
  • Újoncbetegségek. Írta: Solymossy Dezső dr. főorvos
  • A honvédorvos szerepe múltban és jelenben. Írta: Zimányi Vidor dr. ezredorvos
  • A hólyaghurutról. Írta: Lill Győző dr. főorvos
  • Mikor viseljünk szemüveget. Írta: Kretz Tibor dr. főorvos
 • A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI
  • Beköszöntő. Írta: Markó Árpád tanácsnok
  • A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár. Ismerteti: Ajtay Endre altanácsnok
  • Női fegyencekkel szemben követendő eljárás 1805-ben. Ismerteti: vitéz Berkó István főtanácsnok
  • Drégelyvár ostromáról jelentés 1552-ből. A magyar nemesi testőrség 1795. évi parancskönyvéből. Ismerteti: Gavra József altanácsnok
  • II. Rákóczi Ferenc utasítása a várbeli szolgálat ellátására és a várak védelmére. Ismerteti: Markó Árpád ny. alezredes
  • Mária Terézia rendelete a szabadgondolkodók ellen. Ismerteti: Timon Béla ny. százados
  • Az utolsó nemesfelkelés magyarnyelvű szabályzatai 1809-ből. Ismerteti: Gavra József ny. őrnagy
  • Eredeti okmányok a Hadtörténelmi Levéltár régi levéltári osztályából. Ismerteti: Gavra József ny. őrnagy
  • Intézkedések Mária Terézia pozsonyi koronázásához. Ismerteti: Markó Árpád ny. alezredes
  • Komárom várának átadása 1849-ben. Ismerteti: Timon Béla ny. százados
  • A huszár név eredetének vitája. Ismerteti: vitéz Berkó István
 • LÓISMERET ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
  • A lóápolás hajdan és most. Írta: Turba István dr. törzsállatorvos
  • A helyes pataápolás. Írta: Imreh Miklós dr. törzsállatorvos
  • Állatokról Aesopustól Jack Londonig. Írta: Nikoleth Ede dr. főállatorvos
  • Kancák fedeztetéséről és meddőségéről. Írta: Marosfy Lajos méneskari főállatorvos
  • Állategészségügyi szolgálat a világháborúban. Írta: Aschenbrenner Ernő dr. főállatorvos
  • Napsugárokozta csüdsömör. Írta: Döme István dr. törzsállatorvos
  • Szemtüköri vizsgálatok a rozettaalakú reflexek és homályok eredetéről. Írta: Szutter László dr. főállatorvos
 • SPORTKÖZLEMÉNYEK
  • A sport jelentősége a nemzet életében. Írta: vitéz Somogyi Endre vkszt. őrnagy
  • Az epéevívásról. Írta: Gellér Alfréd vívómester
  • Az epéevívásról. Írta: Gellér Alfréd vívómester
  • Az epéevívásról. Írta: Gellér Alfréd vívómester
  • A magyar hosszútávfutás viszonylagos gyengeségének okai. Írta: Somfai Elemér főelőadó
  • Reggeli testgyakorlás a csapatnál. Írta: Molnár Ferenc főelőadó
  • Reggeli testgyakorlás a csapatnál. Írta: Molnár Ferenc főelőadó
  • Visszaemlékezés a stockholmi olympiai vívóversenyre és az akkori vívó-életre. Írta: vitéz Somogyi Endre vkszt. őrnagy
  • Szabadtéri sport a csapatnál. Írta: Somfai Elemér főelőadó
  • Tapasztalatok az 1930. év novemberében New-Yorkban és Torontóban rendezett lovasmérkőzésekről és az ezzel kapcsolatos amerikai útról. Írta: Malanotti Lajos ezredes
  • A magyar atletika fejlődése. Írta: Somfai Elemér főelőadó
DC metaadatok
Cím:
Magyar Katonai Szemle, 1931 (1.évfolyam, 1.negyedév)
Kiadó:
Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Hadügy - Hadtörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása