Ugrás a tartalomhoz

Turul 1883 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. Értekezések s önálló czikkek
  • Deák Farkas: Adatok a Wesselényiek czímeréhez.— 2. Czímer 1667-ből. (Egy czímerrajzzal)
  • Deák Farkas: Az első magyar czímertan
  • Doby Antal: Adatok a Wesselényiek czímeréhez. — 1. A Wesselényi-család legrégibb czímere. (Egy czímerrajzzal)
  • Doby Antal: Egy elfeledett család emlékezete. (Egy czímerrajzzal)
  • Fejérpataky László: A Chapy-czímer és a Sárkány-rend. (Egy színezett czímerrajzzal)
  • Keveházi: A heraldikai szörnyalakok keletkezéséhez. (Egy pecsétrajzzal)
  • Komáromy András: A kisrédei gróf Rhédey családról
  • Majláth Béla: Péter alnádor pecsétje 1298-ból. (Egy pecsétrajzzal)
  • Majláth Béla: A Hunt-Pázmánok
  • Báró Mednyánszky Dénes: A telvanai báró Giovanelli család felső-magyarországi ága
  • Nagy Gyula: A turulról
  • Szopori Nagy Imre: A Vezekényi nemzetség és a gróf Czirákyak. (1.)
  • Szopori Nagy Imre: A Vezekényi nemzetség és a gróf Czirákyak. (2.)
  • Szopori Nagy Imre: A Tomaj nemzetségbeli Losonczi család őseiről
  • Felső-Győri Nagy Iván: Elmélkedés a czímer- és származástan méltatásáról
  • Felső-Győri Nagy Iván: A Losoncziak és Bánffyak nemzedék-rendje
  • Felső-Győri Nagy Iván: A Kisasszonyfalvi Istvánffyak
  • Felső-Győri Nagy Iván: Igazító adalék a Bánffyak családfájához
  • Nagy Sándor: Heraldikai és sphragistikai kézíratok a Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárában
  • Némethy Lajos: Adatok a Chetneky család genealógiájához. (1.)
  • Némethy Lajos: Adatok a Chetneky család genealógiájához. (2.)
  • Báró Nyáry Albert: A Mellétei Baróczy család armálisa 1415-ből. (Egy színezett czímer képpel)
  • Báró Nyáry Albert: A Vadkerti és Szentgyörgyi Vincze család czímere 1415-ből. (Egy színezett czímer képpel)
  • Báró Radvánszky Béla: Néhány szó olvasóinkhoz
  • Szalay József: Magyar levéltárszöktetés
  • Szendrei János: Pecsétnyomó a XIV. századból. (Egy pecsétrajzzal)
  • Szendrei János: Pecséttani adalékok. (Négy pecsétrajzzal)
  • Szinvay Lázár: Adatok az egyházi sphragistikához. (Öt pecsétrajzzal)
  • Szinvay Lázár: Beatrix és Izabella királynők pecsétei. (Két pecsétrajzzal)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagy följegyzett herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek jegyzéke. (I.)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagy följegyzett herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek jegyzéke. (II.)
  • Tagányi Károly: Vak Bottyán családjának genealógiájához
 • 2. Könyvismertetések
  • Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. I. kötet. Ismerteti dr. Fejérpataky László
  • Horvát Árpád: Oklevéltani jegyzetek. A diplomatikai írástan alapvonalai, és oklevél-hasonmások gyűjteménye (XI—XV. század). Ism. Sz. J.
  • Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Harmadik kötet. Ism. Károlyi Árpád
  • Tagányi Károly: Magyarország czímertára. Kiadja Altenburger G. és Rumbold B. 1—6. füzet. Ism. Sz. W.
 • 3. Kisebb rovatok
  • Tárcza, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Tárcza, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Tárcza, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Szakirodalom
  • Szakirodalom
  • Szakirodalom
  • Könyvészet
  • Könyvészet
  • Könyvészet
  • Kérdések és feleletek
  • Hibaigazítás
DC metaadatok
Cím:
Turul 1883 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása