Ugrás a tartalomhoz

Turul 1884 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. Értekezések és önálló czikkek
  • A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság véleménye Magyarország és társországainak czímeréről
  • Nemes-Tacskándi Csergheő Géza: A czímerek fejlődése és nemei. Tekintettel a magyar heraldikára
  • Nemes-Tacskándi Csergheő Géza: Pótlékok a Csonka bégről és fiáról szóló három közleményhez
  • Komáromy András: A Rhédeyek legrégibb czímeres levele
  • Koncz József: A Rozsnyaiak családfája
  • Gróf Lázár Miklós: Egy oklevél Nagy Iván «A Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendje» czimű közleményéhez
  • Gróf Lázár Miklós: A két Laczk-család eredete (Két pecsétrajzzal)
  • Gróf Lázár Miklós: Járai Péter alvajda és maradékai
  • Lehoczky Tivadar: Czímertani adalékok: 1. A Drugeth-és Althán-családok czímeréről (Két czímer-rajzzal). 2. Néhány szó a Büdi-család czímeréről (egy czímerrajzzal)
  • Majláth Béla: A Laczk nemzetség (két pecsétrajzzal)
  • Majláth Béla: Püspöki és Nagy-Sarló község pecsétje (két pecsétrajzzal
  • Báró Mednyánszky Dénes: A gróf Brankovich-család örökbefogadott ága
  • Nagy Gyula: Királyi hadbaszállások, hadak oszlása, esztenkedd-nap (Adalékok Knauz N. Kortanához)
  • Szopori Nagy Imre: A Kisfaludyak czímeres levele (színezett czímer képpel)
  • F. Győri Nagy Iván: Felderítések és igazolások: 1. A Kaplyon-genus és ágazatai. 2. A Boksa-genus és a Chapy-ak czímere. 3. Hol van Bottyán András 1647. czímerlevele
  • F. Győri Nagy Iván: Felderítések és igazolások: 4. A kihalt gróf Gyulay-családról. 5. A halászi Istvánffy-családról
  • F. Győri Nagy Iván: Helyreigazítás a Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendjéhez
  • F. Győri Nagy Iván: Pecséttani adalékok: 1. Palásthi Bagonya Jánós pecsétje (1368—1373) (egy pecsétrajzzal). 2. A Szeghi birák pecsétje 1606. (egy pecsétrajzzal)
  • Némethy Lajos: Néhány adat Csonka bég történetéhez
  • Báró Nyáry Albert: Bosznia czímere. (két érem-, egy pecsétrajzzal és színes czímermelléklettel)
  • Báró Nyáry Albert: A Hothvafői-család czímere 1415. évből (egy színezett czímer képpel)
  • Báró Nyáry Albert: Krisztalóczi Tarkasis Józsa czímere (színezett czímer képpel)
  • Dr. Réthy László: A román királyság czímere és színei
  • Dr. Réthy László: Oláh eredetűek-e a Hunyadiak?
  • Dr. Szendrei János: A Miskócz-nemzetség (Két közlemény, két pecsét-, egy czímerrajzzal) 1.
  • Dr. Szendrei János: A Miskócz-nemzetség (Két közlemény, két pecsét-, egy czímerrajzzal) 2.
  • Szilágyi Sándor: «Magyarország családai» (egy czímerrajzzal)
  • Szilágyi Sándor: Rosnyai Dávid családja
  • Idősb Szinnyei József: Szakirodalmi repertórium (Czímerek, pecsétek)
  • Idősb Szinnyei József: Szakirodalmi repertórium (Oklevéltan, ídőtan)
  • Idősb Szinnyei József: Szakirodalmi repertórium (Családok)
  • Szinvay Lázár: Simontornyai (Laczk) Imre erdélyi vajda 1370. évi pecsétje (egy pecsétrajzzal)
  • Sz.: Szeged város czímere és pecsétje (egy pecsétrajzzal)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban örzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (III.)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban örzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (IV.)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban örzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (V.)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban örzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (VI.)
  • Thaly Kálmán: A Petneházy-család származékrende
  • Thaly Kálmán: A Bottyán-család nemeslevele Bars- és Nógrádmegye levéltárában
  • Thaly Kálmán: A Rákóczi-ház utolsó tagjairól és kihalásiról. (Adalékokkal a Felső-Vadászi Rákócziak régibbkori genealógiájához)
  • Dr. Wertner Mór: Genealógia és történelem
 • 2. Könyvismertetések
  • Szentkatolnai Bakk Endre: A Bak- és Jancsó-család története. Ismerteti Dr. Nagy Sándor
  • Grenser A.: Das internationale Adressenbuch. I. Jahrgang. Ism. Csergheő Géza
  • Horváth Árpád: Oklevéltani jegyzetek. A diplomatikai kortan alapvonalai. Ism. Sz. József
  • Leist Fr.: Die Urkunde. Ihre Behandlung und Bearbeitung für Edition und Interpretation. Ism. Nagy Gyula
 • 3. Kisebb rovatok
  • Tárcza. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Tárcza. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Tárcza. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Tárcza. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Tárcza. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései
  • Kérelem t. tagtársainkhoz
  • Czímerek az ötvösmű-kiállításon
  • Heraldikai és genealógiai társulatok
  • Szakirodalom. Új kortani kézikönyv
  • Magyar családi czímerek gyűjteménye
  • Magyar családi czímerek gyűjteménye
  • Fiume czímere
  • A váradi püspökség története
  • II. Endre oklevelei
  • Új könyvek
  • Hibaigazítás
DC metaadatok
Cím:
Turul 1884 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása