Ugrás a tartalomhoz

Turul 1885 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Csergheő Géza: Magyar czímeres-könyv a XVIII. századból (egy tábla melléklettel)
  • Dudás Gyula: A heraldikai stilről
  • Kőváry László: A hűbéri rendszer szelleme. Különös tekintettel a családi és társadalmi életre. (Két közlemény)
  • Kőváry László: A hűbéri rendszer szelleme. Különös tekintettel a családi és társadalmi életre. (Két közlemény)
  • Kubinyi Ferencz: A mohorai Vidffyek czímeres-levele és nemzedékrendje. (Két közlemény, színes czímer-rajzzal)
  • Kubinyi Ferencz: A mohorai Vidffyek czímeres-levele és nemzedékrendje. (Két közlemény, színes czímer-rajzzal)
  • Kubinyi Ferencz: Palásthi Borsok
  • Kubinyi Ferencz: A régi magyarok személynevei. (Mutatvány a szerző ily czímű nagyobb művéből)
  • Gróf Lázár Miklós: A Kelneki-család nemzedékrendje
  • Majláth Béla: Néhány városi pecsét (hét pecsétrajzzal)
  • Báró Mednyánszky Dénes: Egy kiskorú világi tihanyi apát
  • Nagy Iván: A Csák-nemzetség. (Két közlemény, egy pecsétrajzzal)
  • Nagy Iván: A Csák-nemzetség. (Két közlemény, egy pecsétrajzzal)
  • Némethy Lajos: Adatok a Némethy-család genealogiájához. (Két közlemény, két czímer-rajzzal)
  • Némethy Lajos: Adatok a Némethy-család genealogiájához. (Két közlemény, két czímer-rajzzal)
  • Némethy Lajos: Adalék a magyar czímeres-könyvekhez
  • Báró Nyáry Albert: Moghi Mátyás czímeres-levele 1418-ból. (Színes czímerrajzzal)
  • Báró Nyáry Albert: Azzywelghi Benedek czímere 1437-ből (Színes melléklettel)
  • Pósta Béla: Egy pár szó a magyar czímer-kérdéshez
  • Dr. Réthy László: Rákóczi állítólagos sírja a konstantinápolyi protestans temetőben (három rajzzal)
  • Soós Elemér: A sóvári Soós-család czímere (két színes melléklettel és három rajzzal)
  • Dr. Szádeczky Lajos: Móré János czímeres nemes-levelei (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Szendrei János: Miskolcz czímere (hét rajzzal)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagyon följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (VII. közelmény)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagyon följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (VIII. közelmény)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagyon följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (IX. közelmény)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagyon följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (X. közelmény)
  • Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi-család nemzedékrendje
  • Thaly Kálmán: Az utolsó Rákóczi herczeg haláláról
  • Dr. Wertner Mór: A genealogiai tanulmányok művelésének terjesztéséről
  • Dr. Wertner Mór: Ókori pecséttani adatok
  • Dr. Wertner Mór: A Velfek koráról
  • Dr. Wertner Mór: Az Árpádok a régibb külföldi genealogiában (egy genealogikus tábla melléklettel)
  • Dr. Wertner Mór: Az Árpádok házassági összeköttetései
  • Dr. Wertner Mór: A Lusignanok és az örmény korona
 • II. Könyvismertetések
  • Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Zehnter Jahrgang. Brünn. 1885. Ism. Csergheő Géza
  • Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára. Harmadik kötet. Ismerteti Szádeczky Lajos
  • J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone. Nach Originalquellen bearbeitet von Iván Nagy de F.-Győr. etc. und Géza Cserghető de N.-Tacskánd. I. füzet Ism. Sz. Sz. L.
  • Szigyáli Sándor. Magyar Történeti Életrajzok. A M. T. Akadémia Történelmi Bizottságának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Budapest 1884/5. 1-4. füzet. Ismerteti F. L. (színes czímermelléklettel)
 • III. Kisebb rovatok
  • Tárcza
  • A Magyar heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • Felhívás t. tagtársainkhoz
  • A magyar czímer-kérdéshez
  • Dr. Szalay József
  • Két XVI. századi czímeres-levél (egy czímerrajzzal)
  • Magyar Történeti Congressus
  • Magyar Történeti Congressus
  • Szakirodalom
  • Ajnoukori Okmánytár IV. kötet
  • A báró Lo Presti család nemzedék-rendje
  • A Pálffy-család oklevéltára
  • A legrégibb magyar czímer
  • Dr. Wertner Mór dolgozatai
  • Magyar nemesi családok 1500-ig
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv
  • Magyarországi városok régi számadáskönyvei
  • Új családi (Sztáray-)oklevéltár
 • Hibaigazítás
DC metaadatok
Cím:
Turul 1885 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása