Ugrás a tartalomhoz

Turul 1886 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Dr. Boncz Ödön: A Haller grófok nemzetség-könyve. III. A Haller-család művelődéstörténeti szempontból és nemzetségkönyvük magyar viselet képei. (Két képpel és két színes melléklettel)
  • Csergheő Géza: A sphragistika az országos kiállításon
  • Csergheő Géza: Arczkép-írás a magyar heraldikában
  • Csergheő Géza: Kritikai megjegyzések a folyóiratunkban közölt XV: századi czímerekre
  • Csergheő Géza: A hársfalevél a Ratold nembeliek czímerében (öt rajzzal)
  • Csoma József: Adalékok a felső-gechei Gechey-család történetéhez és nemzedékrendjéhez
  • Deák Farkas: Schmeizel Márton, czímertani író
  • Deák Farkas: A nemes és gróf Rhédei családnak egyik czímere (színes czímer-melléklettel)
  • Deák Farkas: Báró Nyáry Albert emlékezete
  • Décsényi Gyula: Nagybánya régi pecsétei (három pecsétrajzzal)
  • H. G. D.: A szomszédvári és stubiczai Cikulini grófok (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Karácsony János: A kerekegyházi Laczkfyak családfája
  • Komáromy András: A tolcsvai Bónis család őseiről. (Két közlemény, egy czímerrajzzal)
  • Komáromy András: A tolcsvai Bónis család őseiről. (Két közlemény, egy czímerrajzzal)
  • Kubinyi Ferencz: Paczali Peres András czímeres levele 1431-ik évből (színes czímerképpel)
  • Lehoczky Tivadar: Adatok a Sulyok család történetéhez
  • Lehoczky Tivadar: Czímeres és nemes levelek Beregmegye levéltárában
  • Luby Károly: A kis-rédei Rhédei család nemesi ága
  • Báró Mednyánszky Dénes: Szulyói Felix Balázs emlékalbuma 1620&126
  • Melczer István: A családi levéltárak érdekében
  • Nagy Iván: A Csák nemzetség ágazatai
  • Nagy Iván: A Chontus család czímere 1418-ból, és némi heraldikai észrevételek (színes czímermelléklettel)
  • Sz. K.: Adalék a Szelestey család nemzedékrendjéhez
  • Váradi Szabó János: A csiffi Csiffy család
  • Dr. Szádeczky Lajos: A Haller grófok nemzetségkönyve. I. Czímerek (tizenhat czímerrajzzal)
  • Dr. Szádeczky Lajos: A Haller grófok nemzetségkönyve. II. A család története
  • Dr. Szádeczky Lajos: Öt czimeres levél
  • Dr. Szendrei János: Négy magyar levél a XVI. századból. (Adalékul a Thibay és Gechey családok történetéhez)
  • Dr. Szombathy Ignácz: A Laszberg grófok genealogiája (három czímerrajzzal)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke. (XI. közlemény)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke. (XII. közlemény)
  • Tagányi Károly: Az országos levéltárban őrzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke. (XIII. közlemény)
  • Tagányi Károly: Czímer-hamisítás a múlt században
  • Thúry József: A Turul madár
  • Dr. Werner Mór: Adalékok a genealogia történetéhez. Művelődéstörténeti tanulmány
  • Dr. Werner Mór: Adalékok a genealogia történetéhez. Művelődéstörténeti tanulmány
  • Dr. Werner Mór: Adalékok a genealogia történetéhez. Művelődéstörténeti tanulmány
 • II. Könyvismertetések
  • Dürer Albert származása. (Az orsz. régészeti és embertani társulat Évkönyve 1879-1885. Budapest 1886.) Ismerteti F. L.
  • Marcziányi György lovag. Nemesség, kézikönyv nemesi ügyekben. Budapest, Franklin-Társulat, 1886. Ismerteti D. F.
  • Báró Nyáry Albert. A heraldika vezérfonala. A Magy. Tud. Akadémia történelmi bizottsága megbízásából írta Báró Nyáry Albert. Budapest 1886. Ismerteti Nagy Iván
  • J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch etc. Der Siebenbürger Adel, bearbeitet von Constantin von Reichenau k. k. Hauptmann a. D. Lieferung 230 oder Band IV. 12. Heft I. Ismertegei Argus
  • Wissgrill "Schauplatz"-a mint a magyar heraldika és genealogia egyik segédkönyve. Ismerteti Argus
 • III. Kisebb rovatok
  • Tárcza
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • Báró Nyáry Albert (†1886. január 1.)
  • Ipolyi Arnold († 1886. deczember 2.)
  • Pótlék a Móré-czímeres levelekhez
  • A veszpérmi káptalan első pecsétje
  • A Némethy-családok történetéhez (egy czímerrajzzal)
  • Szakirodalom
  • A Seibmacher-féle magyar czímereskönyv IV., V. és VI. füzete
  • A Seibmacher-féle magyar czímereskönyv IV., V. és VI. füzete
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv szerkesztésében változása
  • Családtörténetek vidéki hírlapokban
  • Az Árpádkori új okmánytár indexe
  • Az országos levéltárban őrzött nemesi oklevelek jegyzéke
  • A váradi káptelen legrégibb statutumai
  • Magyarországi városok czímerei
  • Nagyszeben és a szász nemzet levéltára
  • A Haller grófok nemzetségkönyve
DC metaadatok
Cím:
Turul 1886 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása