Ugrás a tartalomhoz

Turul 1887 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Békey István: Magyarország czímerének jelképei
  • Dr. Csánki Dezső: Harminczhat-pecsétes oklevél 1511-ből (Két közlemény, egy melléklettel)
  • Dr. Csánki Dezső: Harminczhat-pecsétes oklevél 1511-ből (Két közlemény, egy melléklettel)
  • Csergheő Géza: Megjegyzések a "Chontos-család cízmere 1418-ból és némi heraldikai észrevételek" czímű czikkre
  • Csergheő Géza: A Vay és Ibrányi családok czímerének bővítése 1507-ben (két czímerrajzzal)
  • Csergheő Géza: Heraldikai és sphragistikai adalékok a "Harminczhat-pecsétes oklevél 1511-ből" czímű értekezéshez (három czímerrejzzal)
  • Csoma József: Magyar sírkövek. Gagyi Lásló sírköve (egy rajzzal)
  • Csoma József: Magyar sírkövek. I. Tornay János sírköve. II.Jurisics Ádám és Anna sírköve. III. Dobó István sírja. IV. Mariássy Krisztina sírköve (öt rajzzal)
  • Deák Farkas: Mikola genealogiája az erdélyi családokról
  • Deák Farkas: Ipolyi Arnold emlékezete
  • Dudás Gyula: A zentai curialisták czímerei (négy czímerrajzzal)
  • Dudás Gyula: Zenta czímerei
  • F. L.: Zágrábi Dabi Mihály czímere 1430-ból (színes czímer-melléklettel)
  • K. S.: A kis-solymosi Simó-családról (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Karácsonyi János: A Zichy-család őseiről
  • Dr. Komáromy András: A nemzetségekről
  • Dr. Komáromy András: A Káta nemzetségről
  • Kubinyi Ferenc: Disznósy Miklós czímere 1456. évből (színes czímer-melléklettel)
  • Lehoczky Tivadar: Emlékirat néhány erdélyi és magyarországi régi nemes család conjuncitójáról
  • Lehoczky Tivadar: Báthory István szakácsának czímere (egy czímerrajzzal)
  • Majláth Béla: A Kolos-család czímeres levele 1332-ből (egy oklevél-melléklettel)
  • Makay Dezső: Két régi család. I. A liptószentandrási báró és neme Andreánszky-család. II. A mikepércsi Pérchy-család
  • Nagy Iván: A Szlopnai-család és czímere 143. évből (színes czímer-melléklettel)
  • Némethy Lajos: Budapesten volt egyházi testületek pecsétei. (Két közlemény, tíz pecsétrajzzal)
  • Némethy Lajos: Budapesten volt egyházi testületek pecsétei. (Két közlemény, tíz pecsétrajzzal)
  • Petrovay György: A báró és nemes Orczy-család eredete, leszármazása és története. (Két közlemény, két czímerrajzzal)
  • Petrovay György: A báró és nemes Orczy-család eredete, leszármazása és története. (Két közlemény, két czímerrajzzal)
  • Petrovay György: A Rajcsányiak czímere (egy pecsétrajzzal)
  • Id. Rakovszky István: A Divék nemzetség czímeréhez
  • Rudnay Béla: A Rajcsányi-czímer kérdéséhez. I. A Divék nemzetség czímere (egy oklevél-melléklettel)
  • Salamon Vincze: Fehérmegye és Székesfehérvár levéltárában őrzött czímeres nemeslevelek
  • Dr. Szombathy Ignácz: A Laszberg grófok genealogiájához
  • Tagányi Károly: A Rajcsányi-czímer kérdéséhez. II. A Rajcsányi-család czímere
  • Wenzel Gusztáv: Pécs városának XV. századi czímere (egy pecsétrajzzal)
  • Dr. Wertner Mór: Glossák az Árpádok genealogiájához. I. A két Zsófia. II. Szent István gyermekei. III. Rixa és Anasztázia királynék közötti rokonság. IV. Berta, szent László állítólagos leánya. V. Steflingi-rietenbergi Adelhaid királnyő. (Három közlemény)
  • Dr. Wertner Mór: Glossák az Árpádok genealogiájához. I. A két Zsófia. II. Szent István gyermekei. III. Rixa és Anasztázia királynék közötti rokonság. IV. Berta, szent László állítólagos leánya. V. Steflingi-rietenbergi Adelhaid királnyő. (Három közlemény)
  • Dr. Wertner Mór: Glossák az Árpádok genealogiájához. I. A két Zsófia. II. Szent István gyermekei. III. Rixa és Anasztázia királynék közötti rokonság. IV. Berta, szent László állítólagos leánya. V. Steflingi-rietenbergi Adelhaid királnyő. (Három közlemény)
 • II. Könyvismertetések
  • Géresi Kálmán. A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. Negyedik kötet. (1600-1700). Ismerteti Dr. Komáromy András
  • Marcziányi György. Nemesség. Észrevételek a "Nemesség" czímű kézikönyvnek ismertetésére. (Két közlemény) Marcziányi György lovagtól
  • Marcziányi György. Nemesség. Észrevételek a "Nemesség" czímű kézikönyvnek ismertetésére. (Két közlemény) Marcziányi György lovagtól
  • J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Ungarn... von Iván Nagy de F.-Győr und Géza Csergheő de N.-Tacskánd. 1-8. füzet. Ismerteti Béldi István
  • Thaly Kálmán. A székesi gróf Bercsényi-család. 1470-1835. I-II. kötet. Ismerteti Dr. Komáromy András
 • III. Kisebb rovatok
  • Tárcza
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A hertelendyfalvi ev. ref. egyház új pecsétje
  • A M. Tud. Akadémia tagválasztásai
  • A megyei nemesség czímereinek összegyűjtése
  • II. Lajos czímerfestője
  • Szakirodalom
  • A Siebmacher-féle magyar czímeres könyv VII., VIII. és IX. füzete
  • A Siebmacher-féle magyar czímeres könyv VII., VIII. és IX. füzete
  • A Siebmacher-féle magyar czímeres könyv szerkesztésében változás
  • Az utolsó Rákócziak
  • Az Árpádok genealogiája német nyelven
  • A gróf Károlyi-család oklevéltárának IV. kötete
  • I. Lajos király oklevelei
  • Az Anjou-kori okmánytár V. kötete
  • Új oklevéltárak
  • Wappen-Fibel von Ad. M. Hildebrandt
  • Felhívás oklevéltani és genealogiai munkák készítésére
  • A genealogia irodalma hazánkban
  • Kérelem egy rendezendő heraldikai kiállítás ügyében
 • Melléklet a Turul jelen kötetéhez
  • Magyarország hiteles helyeinek levéltáraiban őrzött herczegi, grófi, bárói és nemesi okleveleknek jegyzéke. Közli Karagyena Mihály
DC metaadatok
Cím:
Turul 1887 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása