Ugrás a tartalomhoz

Turul 1889 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Bay Ilona: A ludányi Bay család genealogiájához
  • Bunyitay Vincze: Micz bán és a Bocskay, Soós stb. családok származása
  • Dr. Csánki Dezső: Pogány Miklós czímerlevele 1447. évből (színes czímerképpel)
  • Csergheő Géza: Magyar sírkövek. Telegdy István sírköve (egy rajzzal)
  • Csergheő Géza: A Káta nemzetség czímere (egy pecsétrajzzal)
  • Csergheő Géza: Petőfi Sándor származása és czímere (egy czímerrajzzal)
  • Csoma József: A kassai dóm szentségházán lévő czímerek (egy tábla melléklettel)
  • Décsényi: Felsőbánya városa régi pecsétje (egy pecsétrajzzal)
  • Dudás Gyula: Szeged czímerei (négy pecsétrajzzal)
  • Fejérpataky László: A Leövey család nemzedékrendjéhez
  • Fejérpataky László: Oklevelek kiadása
  • Fraknói Vilmos: Az Erdődi-czímer (két színes czímerképpel)
  • Dr. Karácsonyi János: Hogy kell kiejtenünk az utolsó magyar fejedelem nevét?
  • Dr. Komáromy András: Forgách Imre naplója
  • Dr. Komáromy András: Gyulay Balázs czímeres-levele (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Komáromy András: A Nagy-Idai család leszármazása (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Komáromy András: A Hunt Pázmán nemzetség ugocsai ágazata
  • Kubinyi Ferencz: Miként eszközöljük az oklevelek kiadását? (Két közlemény)
  • Kubinyi Ferencz: Miként eszközöljük az oklevelek kiadását? (Két közlemény)
  • Pór Antal: Amade (Omode) nádorok
  • Pór Antal: A Nagymartoniak
  • Pór Antal: Rénold nádor és ivadéka
  • Pór Antal: László erdélyi vajda nemzetsége
  • Dr. Pósta Béla: Két czímer a XVII. századból (két czímerrajzzal)
  • Br. Radvánszky Béla: Nyomtatott házassági jelentés 1676. évből (egy melléklettel)
  • Dr. Schönherr Gyula: A gróf Berényi család czímeres levele 1431. évből (színes czímerképpel)
  • Dr. Schönherr Gyula: Ritka pecsétkölcsönzési eset a XV. századból (három pecsétrajzzal)
  • Dr. Schönherr Gyula: Czímeres nemeslevelek a máramarosi levéltárakban
  • Sváby Frigyes: Közlemények Szepes vármegye levéltárából. I. Szepesmegye ősgyökeres családai
  • Sváby Frigyes: Közlemények Szepes vármegye levéltárából. II. Czímeres nemeslevelek Szepesmegye levéltárában
  • Széll Farkas: A nagybessenyői Bessenyey család (két pecsétrajzzal)
  • Dr. Szendrei János: Három czímeres nemeslevél (három czímerrajzzal)
  • Dr. Szendrei János: A kövesdi Boér-család czímere (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Szombathy Ignácz: A vecse-böröllői-izsákfai Vecsey család (egy czímerrajzzal)
  • Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi ivadékok Francziaországban
  • Thaly Kálmán: A dalmadi Dalmady család leszármazása. (Két közlemény)
  • Thaly Kálmán: A dalmadi Dalmady család leszármazása. (Két közlemény)
 • II. Könyvismertetések
  • A magyar királyság és társországainak czímerei. 140 nevezetesebb város és helység czímere, valamint az országos czímerek és nemzeti színek gyűjteménye. Bécs, 1887. Schroll Antal és társa műkiadók. Ismerteti Dr. Beliczay Jónás
  • A magyar királyi országos levéltár diplomatikai osztályában őrött pecsétek mutatója. Budapest 1889. Ismerteti Sch. Gy.
  • A nagymihályi és sztárai gr. Sztáray család oklevéltára. Kiadja gr. Sztáray Antal. Szerkeszti Nagy Gyula. Második kötet. 1397-1457. Budapest 1889. Ism. Y. S. (egy színes czímerképpel és egy pecsétrajzzal)
  • Sopron vármegye története. Kiadja Sopron vármegye közönsége. Oklevéltár. Első kötet. 1156-1411. Szerkeszti Nagy Imre. Sopron 1889. Ism. dr. Schönherr Gyula
 • III. Kisebb rovatok
  • Tárcza
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • Gróf Lázár Miklós† (1819-1889)
  • Rómer Flóris† (1815-1889)
  • Pesty Frigyes† (1823-1889)
  • Czímerkérdés a képviselőházban. P. A.-tól
  • A czímerkérdés a magyar államjog szempontjából (-rr)
  • Hibaigazítás. A gr. Berényi család
  • A brebiri Melith család czímere
  • A Vécsey család czímere
  • Magyar vitéz mint czímerkép (egy czímerrajzzal)
  • Szakirodalom
  • A gr. Zichy család okmánytárának V. kötete
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv XIV., XV., XVI., XVII. füzetei
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv XIV., XV., XVI., XVII. füzetei
  • A Bay család leszármazásához
  • A berlini Herold M. Nemzetségi Zsebkönyvről
  • Bresslau H. oklevéltana
  • Az Árpádkori új okmánytár névmutatója
  • A magyar czímer (-rr)
  • A Sopronmegyei oklevéltár első kötete
  • A római Sz.-Lélek társaság anyakönyve
  • Régi magyar sírkövek
  • A régi vármegye
  • A német nemesség kézikönyve
DC metaadatok
Cím:
Turul 1889 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása