Ugrás a tartalomhoz

Zenetudományi Dolgozatok, 1979

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Somfai László: Bartók formatani terminológiájának korai forrásai
 • Szőnyiné Szerző Katalin: „A kékszakállú herceg vára” szöveges forrásai — Újabb adatok a Bartók-mű keletkezéstörténetéhez
 • Tallián Tibor: Bartók-marginália
 • Szendrei Janka: Az esztergomi Missale Notatum hangjelzése
 • Dobszay László: Dallamminták a verses Szent Imre-zsolozsmához
 • Ferenczi Ilona: „Krisztus feltámada”. Magyarországi egy- és többszólamú adatok a 16-17. századból
 • Sz. Farkas Márta: A zongora cselló-rezonánsa („System-Beregszászy” 1873)
 • Bárdos Kornél: Richter Antal feljegyzései. — Adatok Győr 19. századi zenéjéhez
 • Gábry György: Liszt Ferenc bécsi környezete 2.
 • P. Eckhardt Mária: Liszt-zeneműkéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban - Új szerzemények, 1976-1979
 • Ujfalussy József: A „Forradalmi” etűdről
 • Szemere Anna: A sematizmus „vívmánya” a szocialista realista operett
 • Szeverényi Erzsébet: A magyarországi jazz történetének kultúrpolitikai vonatkozásai 1945-1958
 • Paksa Katalin: László Máténé Kőműves Kelemenje
 • Frigyesi Judit—Laki Péter: A sortipológia alkalmazása a magyar népdalok típuson belüli rendezésében
 • Lázár Katalin: Altatók. — Rendszerezési kísérlet
 • Rudasné Bajcsay Márta: A belső versszakok
 • Csapó Károly: Folklorisztika és nyelvtudomány
 • Borsai Ilona: Népdalstrófák komplex vizsgálata. (A készülő summás kötet elé)
 • Kapronyi Teréz: Hagyományos elemek az észak-magyarországi summások dalaiban
 • Vikár László: Interetnikusdallamtípusok Baskíriában
 • Pálfy Gyula: Adatok Kecel táncéletéhez
 • Sztanó Pál: A dallammérésről
 • A magyar zenetudomány bibliográfiája 1978. Kiegészítés 1977. Összeállította: Dzsibrailné Molnár Zsuzsanna
DC metaadatok
Cím:
Zenetudományi Dolgozatok, 1979
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása