Ugrás a tartalomhoz

Zenetudományi Dolgozatok, 1980

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Paksa Katalin: Dinamikai árnyalás, mint előadási sajátság idős pásztorok dalaiban
 • Szalay Olga: Egy nyírségi parasztasszony népdal készletének földrajzi összefüggései. Ereszkedő és újstílusú dallamok
 • Kapronyi Teréz: Arató szokások a summáséletben
 • Olsvai Imre: Kis kiegészítés Bartók Béla török-magyar dallampárhuzamaihoz
 • Martin György: A cigányság hagyományai és szerepe a kelet-európai népek tánckultúrájában
 • Sárosi Bálint: Hivatásos és nemhivatásos népzenészek
 • Halmos Béla: Ádám István széki prímás (Részletek egy készülő személyi monográfiából)
 • Kovalcsik Katalin: Népi hárfák Magyarországon - Két hangszerkészítő mester
 • Ullmann Péter: A harangozás hagyományai egy erdélyi faluban
 • Frigyesi Judit: Egyéni invenció és hagyomány a magyarországi zsidó zenében
 • Vikár László: Mordvin siratódallamok
 • Halmos István: Egy venezuelai varázsló
 • Szendrei Janka: A Pray kódex vonalrendszeres kottái
 • Dobszay László: Szálkái László jegyzetének zenei példaanyaga
 • Ferenczi Ilona: A Brassói Graduale többszólamú függeléke
 • Somfai László: A 18. századi kottapapír
 • Gupcsó Ágnes: Zenés színjátszás Debrecenben (1798—1799)
 • P. Eckhardt Mária: Művelődéstörténeti dokumentum a reformkorból (A. De Gerando feljegyzéseiből)
 • Sz. Farkas Márta: Zongoratörténeti adatok publikálatlan Liszt-levelekben
 • Grabócz Márta: Az intonáció-öröklés sajátosságai Liszt zongoraműveiben
 • Szőnyiné Szerző Katalin: „A fából faragott királyfi” szöveges dokumentumai
 • Szemere Anna: Petőfi színház - musical színház?
 • Szeverényi Erzsébet: A Dália. Magyar jazz 1962-1964
 • Tallián Tibor: Uj magyar opera. Korszak- és típusvázlat
 • A magyar zenetudomány bibliográfiája 1979. Kiegészítés 1978. Összeállította: Dzsibrailné, Molnár Zsuzsanna — Pogány György
DC metaadatok
Cím:
Zenetudományi Dolgozatok, 1980
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása