Ugrás a tartalomhoz

Zenetudományi Dolgozatok, 1981

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Rajeczky Benjamin: A korareneszánsz zenéje Magyarországon
 • Ferenczi Ilona: Vokális és instrumentális művek egy marosvásárhelyi kolligátumban
 • Szendrei Janka: Újabb azonosított hangjegyes töredék
 • Domokos Pál Péter: Uj énekek - amellek Farkas Pál tamási nótárius által költek üdőről üdőre 1773 és 1810 között
 • P. Eckhardt Mária: Csermák-művek egy varsói kéziratban
 • Gupcsó Ágnes: Zenés színjátszás Debrecenben (1800—1810)
 • Dobszay László: A szonáta-forma realizálása egy Haydn szimfónia-tételben
 • Berlász Melinda: Két ismeretlen Bartók-levél a párizsi UNESCO Archívumban
 • Maróthy János: A szimfónia újjászületése a tragédia szelleméből. Adalékok a „Sosztakovics-esethez”
 • Frigyesi Judit: A ritmus szerepe a 20. század második felének irodalmában
 • Szeverényi Erzsébet: „Folk-mozgalom” Magyarországon. (Rövid történet és egy vizsgálat tanulságai)
 • Martin György: Az erdélyi férfitáncok kutatása
 • Halmos Béla: Közjátékok egy széki vonósbanda tánczenéjében
 • Virágvölgyi Márta: Egy magyar parasztprímás Széken
 • Borsai Ilona: Bartók, Kodály és a summások
 • Csapó Károly: Gyurka Mihályné „Szép fehér pakulár”-ja
 • Kovalcsik Katalin: A Szatmár megyei oláh cigányok lassú dalainak többszólamúsága
 • Ullmann Péter: A zsámbéki németség népdalai
 • Vikár László: Két osztják ének
 • Lázár Katalin: Rodope-vidéki pentaton népdalok
 • Kapronyi Teréz: Jellegzetes motívumok iraki gyermekjátékok és mondókák dallamaiban
 • Falvy Zoltán: A hangszerkiállítások elméleti és gyakorlati kérdései
 • Pécsi L. Dániel: A Zenetudományi Intézet új otthona
 • Rácz Ilona - Szalay Olga: Mutatók Bartók dallamrendjéhez
 • Zenetörténetírásunk múltjából Szőnyiné Szerző Katalin: Hajdú László cikke elé
  • Hajdú László cikkeinek jegyzéke
  • Hajdú László: A Rákóczy nóta és a Rákóczy induló
 • Bibliográfia
  • A magyar zenetudomány bibliográfiája 1980. Kiegészítés 1979. Összeállította Pogány György
DC metaadatok
Cím:
Zenetudományi Dolgozatok, 1981
Kiadó:
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása